8. Fotószalon : MAOE Fotótagozata, 2004 : [a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Fotótagozatának kiállítása a Vigadó Galériában ... 2004. június 4 - június 20.]. - [Budapest] : [MAOE], [2004]. - 55 p. : ill., főként színes ; 21 cm. -  Fűzött : ár nélkül
Magyarország
77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[MNB KB 2518649]


   10 éves a doktori képzés az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán : a 2003. április 4-i konferencia anyaga / [szerk. Harmathy Attila]. - Budapest : ELTE ÁJK, 2003. - [2], 514 p. ; 24 cm. -  Fűzött : ár nélkül
34 *** 32.001 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[MNB KB 2518543]


   10 éves a Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Szövetsége, 1994-2004 / [szerk. Mészáros Károly]. - [Budapest] : Zrínyi : Honvédség és Társadalom Baráti Körök Orsz. Szövets., [2004]. - 31 p. : ill., színes ; 20x27 cm. - ISBN 963-327-380-3 fűzött : ár nélkül
Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Szövetsége
355(439) *** 061.2
[MNB KB 2519145]


   "Alkotni, teremteni kell" : Éhen Gyula emlékezete / [szerk. Köbölkuti Katalin] ; [... szerzői Gyáni Gábor et al.] ; [kiad. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Berzsenyi Dániel Könyvtár]. - Szombathely : Önkormányzat : Berzsenyi D. Kvt., 2004. - 256 p. : ill. ; 25 cm. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Éhen Gyula írásainak vál. bibliográfiája: p. 155-158. - Példányszám: 500. - ISBN 963-7621-78-4 kötött : ár nélkül
Éhen Gyula (1853-1932)
908.439-2Szombathely(092)Éhen_Gy. *** 012Éhen_Gy.
[MNB KB 2519790]


Arany László (1844-1898)
   Babszem Jankó / Arany László ; [ill. Kohl. Attila]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2004. - [24] p. : ill., színes ; 17x19 cm. - (Elektra mesefüzetek, ISSN 1785-8917 ; 1.). - ISBN 963-9391-95-6 fűzött : 398,- Ft
087.5(084.1)
[MNB KB 2515600]


   Atlantizmus és a magyar külpolitika : konferencia / [rend. a] Manfred Wörner Alapítvány ; [szerk. Haris T. Csaba]. - [Budapest] : Tercia Print Kft. : T&A Print Bt., 2004. - 112 p. ; 23 cm. - A konferenciát 2003. decemberében tartották Budapesten. - ISBN 963-216-277-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország
327(439)"199/200" *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[MNB KB 2520448]


   Az áttörés kora : Bécs és Budapest a historizmus és az avantgárd között, 1873-1920 : [kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban: 2004. március 20 - szeptember 6., Magyar Nemzeti Galériában: 2004. március 20 - május 17., Országos Széchényi Könyvtárban: 2004. március 20 - szeptember 6.] / [... főrendezője F. Dózsa Katalin] ; [a katalógust összeáll. és szerk. F. Dózsa Katalin] ; [kiad. a Budapesti Történeti Múzeum]. - [Budapest] : BTM, [2004]. - 2 db ; 28 cm
Osztrák-Magyar Monarchia
7(436/439)"187/192" *** 930.85(436/439)"187/192" *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[MNB KB 1077490]
   2., Klimt, Schiele, Kokoschka és a dualizmus művészete című kiállítás tárgyleírásai / [a tárgyleírásokat kész. Bajkay Éva et al.]. - cop. 2004. - 168 p. : ill., részben színes. - Bibliogr.: p. 135-160. - ISBN 963-9340-33-2 fűzött : ár nélkül
Osztrák - Magyar Monarchia
930.85(436/439)"187/192" *** 7(436/439)"187/192" *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[MNB KB 2516231]


   A badacsonytomaji sport 80 éve : szemelvények a sportegyesület történetéből. - Badacsonytomaj : [s.n.], 2004. - 26 p. : ill. ; 21 cm. -  Fűzött : ár nélkül
Badacsonytomaji Sportegyesület - Badacsonytomaj
796(439-2Badacsonytomaj)(091) *** 061.2(439-2Badacsonytomaj)
[MNB KB 2515568]


Baden-Powell, Robert Stephenson
Rovering to success (magyar)
   A boldogulás ösvényein / Robert Baden-Powell ; a szerző eredeti rajz. ; ford. Harangi László. - 3. jav. kiad. / [... szerk., ... a függeléket kieg. Arató László]. - Budapest : Márton Á. K., 2004. - 260 p. : ill. ; 20 cm. - Egys. cím: Rovering to success. - ISBN 963-9527-46-7 fűzött : 1200,- Ft
17 *** 061.213cserkészet
[MNB KB 2527249]


Balázs György (1926-)
   Dr. Mihailich Győző, 1877-1966 / [írta Balázs György]. - [Miskolc] : [B.A.Z. M. Áll. Közútkezelő Kht.], [2004]. - 16 p. : ill. ; 21 cm. - (Műszaki alkotók - magyar mérnökök, ISSN 1785-6485 ; 6.). - ISBN 963-216-686-8 fűzött : ár nélkül
Mihalich Győző (1877-1966) - Magyarország
62(439)(092)Mihailich_Gy. *** 37(439)(092)Mihailich_Gy. *** 012Mihailich_Gy.
[MNB KB 2517440]


Balázs Ildikó
   Wass Albert életmű-bibliográfia, 1923-2003 / összeáll. Balázs Ildikó ; az előszót írta ... Bajnok Lászlóné. - Pomáz : Kráter, 2004. - 208 p. ; 20 cm. - Összefoglalás angol, német, román, spanyol, szlovák és holland nyelven. - ISBN 963-9472-87-5 fűzött : 800,- Ft
Wass Albert (1908-1998) - Erdély
894.511(498)(092)Wass_A.:016 *** 012Wass_A.
[MNB KB 2520792]


Bálint Endre (1914-1986)
Művek (vál.)
   Bálint Endre, Vajda Júlia, Vajda Lajos : [a kiállítás ... a Budapest Kiállítóteremben ... az Erdész Galéria ... szervezésében ... 2004. augusztus 29 - szeptember 12. között került megrendezésre]. - Budapest : Artchívum, [2004]. - 47 p. : ill., főként színes ; 27 cm. - Példányszám: 1000. - ISBN 963-216-723-6 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország
75(439)(092)Bálint_E. *** 75(439)(092)Vajda_J. *** 75(439)(092)Vajda_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[MNB KB 2520184]


Bariczné Rózsa Mária
   Iskolai könyvtárak fenntartása, működtetése / Bariczné Rózsa Mária ; [kiad. a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Kht.]. - [Zánka] : Zánkai Gyermek és Ifj. Centrum Okt. és Üdültetési Kht., [2004], cop. 2000. - 67 p. ; 23 cm. - Bibliogr.: p. 59-62. - ISBN 963-03-9317-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország
027.8(439)
[MNB KB 2516953]


   Barth Károly és Mezőfi Mózer Ilona szobrai / [írta Szűcs Károly] ; [szerk. Szakál Aurél]. - [Kiskunhalas] : [Thorma J. Múz.], [2004]. - 16 p. : ill. ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum füzetei, ISSN 1416-1435 ; 7.). -  Fűzött : ár nélkül
Barth Károly (1939-) - Mezőfi Mózer Ilona (1938-) - Magyarország
73(439)(092)Barth_K. *** 73(439)(092)Mezőfi_Mózer_I. *** 061.4(439-2Kiskunhalas)
[MNB KB 2517134]


Biennial of Monochrome Photos (27.) (2004) (Budapest)
   27eme Biennal des photos monochromes : Budapest, 2004 = 27te Biennale der Monochrom Fotos : Budapest, 2004 = 27th Biennial of Monochrome Photos : Budapest, 2004 = 27imo Biennale dei foto monochromi : Budapest, 2004 / [... írta és szerk. Győri Lajos] ; [org., publ. by the] National Association of Hungarian Photographic Creative-Groups. - Budapest : Mafoszc2004. - 135 p. : ill. ; 21 cm. - Az előszó magyar nyelven is. - ISBN 963-216-607-8 fűzött : ár nélkül
77.04(100)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[MNB KB 2520592]


   British - Hungarian N+N workshop for young researchers on computer processing and use of satellite data in astronomy and astrophysics and 3rd workshop of young researchers in astronomy & astrophysics : Budapest ... 3-7 February 2004 / ed. by E. Forgács-Dajka, K. Petrovay, R. Erdélyi ; [org.] ... by the Department of Astronomy of the Eötvös University, [British Council]. - Budapest : Dep. of Astronomy of the Eötvös Univ., 2004. - 300 p. : ill. ; 25 cm. - (Publications of the Astronomy Department of the Eötvös University, ISSN 0238-2423 ; 14.). - Bibliogr. az előadások végén. - ISBN 963-463-557-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-463-557)
52 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[MNB KB 2519971]


   Budapest Art Expo Friss III : Fiatal Képzőművészek Nemzetközi Biennáléja : MűvészetMalom, Szentendre 2004. július 17 - augusztus 8. / [a kiállítást rend. Gergely Mariann, Szücs György] ; [rend., közread. a] Budapest Art Expo Alapítvány, Művészetmalom. - Budapest : Budapest Art Expo Alapítvány ; Szentendre : MűvészetMalom és Teátrum, [2004]. - [28] p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 963-216-394-X fűzött : ár nélkül
Magyarország
73/76(439)"200" *** 061.3(439-2Szentendre)
[MNB KB 2518554]


Csabainé Szántó Judit
   A Mesztegnyői Honismereti és Természetvédő Egyesület a magyarságtudomány szolgálatában / Csabainé Szántó Judit. - Kaposvár : M. és Vár. Kvt., 2004. - 110 p. : ill. ; 24 cm. - (A somogyi honismeret kiskönyvtára, ISSN 1589-4487 ; 3.). - Bibliogr.: p. 105-110. - Példányszám: 300. - ISBN 963-9286-08-7 fűzött : ár nélkül
Mesztegnyői Honismereti és Természetvédő Egyesület - Mesztegnyő
908.439-2Mesztegnyő *** 061.2(439-2Mesztegnyő)
[MNB KB 2517490]


   Csak a gyökér kitartson / [... szerk. ... és a bev. tanulmányt írta Z. Urbán Aladár] ; [a kötetet Vassy Erzsébet grafikái illusztrálják] ; [közread. a] Palóc Társaság. - Vrbovka : Palóc Társ. ; [Budapest] : Sikerx Bt., [2004]. - 174 p. : ill. ; 24 cm. - Lezárva: 2003. dec. 31. - ISBN 963-7082-00-X fűzött : ár nélkül
894.511-822 *** 082
[MNB KB 2521138]


Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
   Dorottya / Csokonai Vitéz Mihály. - Debrecen : Méliusz, 2004. - 2 db : ill. ; 4x4 cm. - Bibliofil kiad. - ISBN 963-8216-37-9 kötött : ár nélkül
894.511-132 *** 099.1
[MNB KB 2517670]
   1. - 112 p. - ISBN 963-8216-38-7
894.511-132 *** 099.1
[MNB KB 2517676]
   2. - 97 p. - ISBN 963-8216-39-5
894.511-132 *** 099.1
[MNB KB 2517680]


Dalgaard Jensen, Ellen
Farfar er ikke skor (magyar)
   Nagyapa nem bolond / Ellen Dalgaard Jensen ; [rajz. Brigitte Clematide] ; [közread. a Feledékeny (Alzheimer-kórral és más emlékezetzavarral élő) Emberek Hozzátartozóinak Társasága]. - [Budapest] : Feledékeny Emberek Hozzátartozóinak Társ., [2004]. - 14 p. : ill., színes ; 21 cm. - Egys. cím: Farfar er ikke skor. -  Fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[MNB KB 2519813]


   Eger templomai / [szerk. Repka Magdolna]. - [Eger] : Agria Humán Szolgáltató Kft., 2003. - 73 p. : ill., színes ; 6x5 cm. - Bibliofil kiad. - Példányszám összesen: 1150, ebből számozott: 150. - ISBN 963-210-673-3 kötött : 480,- Ft
Eger
726.54(439-2Eger) *** 099.1
[MNB KB 2517656]


   "Én gondolkodom, azért vagyok" : Apáczai Csere János emlékezete : válogatás 350 év Apáczai-irodalmából : a budapesti "Ego cogito ergo sum"-konferencia előadásai (2003. november 13.) Apáczai doktori értekezésének fordításával / szerk. Kovács Sándor Iván. - Budapest : M. Irodtört. Társ., 2004. - 280 p. : ill. ; 24 cm. - ("Csak tiszta forrásból". A Magyar Irodalomtörténeti Társaság "Tanulmányok"-sorozata, ISSN 1786-108X ; 1.). - Gerinccím: Apáczai Csere János emlékezete. - Bibliogr. a jegyzetekben. -  Fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-85905-2-1)
Apáczai Csere János (1625-1659) - Magyarország
001(439)(092)Apáczai_Csere_J. *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[MNB KB 2517727]


   Az én kincseskönyvem : kifestős mesekönyv / [a rajzokat kész. Fenyő Ágnes]. - Budapest : Dinasztia, 2003. - 2 db : ill. ; 20x30 cm. - Kész. Adamikné Jászó Anna "Rövid mesék kisiskolásoknak" c. összeállítása alapján. -  Fűzött : ár nélkül
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[MNB KB 2517692]
   1. - [40] p.
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[MNB KB 2517699]
   2. - [40] p.
894.511-34(02.053.2)(082) *** 398.21(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[MNB KB 2517702]


   Európába megy a megye : "Európa igen, és a megye?" : előadások és hozzászólások a 2003. november 13-14-i pécsi konferencián / [szerk. Pálné Kovács Ilona] ; [megj. a Baranya Megyei Önkormányzat gondozásában]. - Pécs : Baranya M. Önkormányzat, 2004. - 230 p. : ill. ; 27 cm. - Példányszám: 330. - Összefoglalás angol, német és francia nyelven. - ISBN 963-7187-25-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió
353(439) *** 353(4-62) *** 061.3(439-2Pécs)
[MNB KB 2521104]


European Crystallographic Meeting (22.) (2004) (Budapest)
   22nd European Crystallographic Meeting : 26-31 August 2004, Budapest ... : abstracts / [comp. and ed. by István Molnár]. - [Budapest] : [MKE], [2004]. - XVI, 336 p. : ill. ; 30 cm. - Gerinccím: ECM22, Budapest 2004. - Rend., közread. a Magyar Kémikusok Egyesülete etc. - Bibliogr. az előadások végén. - ISBN 963-9319-40-6 fűzött : ár nélkül
548 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[MNB KB 2521064]


   A Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék 50. jubileuma : Budapest, 2003. november 20. / szervezte BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék ; szervező biz. Závoti József [et al.]. - Budapest : BME Fotogrammetria és Térinformatika Tansz., [2004]. - 220 p. : ill. ; 24 cm. - (Geomatikai közlemények, ISSN 1419-6492 ; 7.). - Borítócím: A BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék 50. jubileuma. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven. -  Fűzött : ár nélkül
528.7 *** 681.3.004.14 *** 659.2 *** 911 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[MNB KB 2517605]


   A Fővárosi Képtár története és gyűjteménye, 1945-2003 / [szerk. ... Sasvári Edit, Fitz Péter] ; [szövegek ... Fitz Péter, Földes Emília, Mattyasovszky Péter]. - [Budapest] : Főv. Képtár - Kiscelli Múz., cop. 2003. - 187 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 125.). - Műjegyzék: p. 181-185. - ISBN 963-9340-25-1 fűzött : ár nélkül
Budapesti Történeti Múzeum. Fővárosi Képtár - Budapest
73/76(439)"19" *** 069(439-2Bp.)Fővárosi_Képtár(091)
[MNB KB 2519926]


   A "Fúrás-robbantástechnika 2004" c. konferencia előadásai : Miskolci Egyetem, 2004. szeptember 7-9. - [Miskolc] : [ME], 2004. - 143 p. : ill. ; 21 cm. - Rend. a Miskolci Egyetem és a Magyar Robbantástechnikai Egyesület. - Váltakozva magyar és német nyelven. -  Fűzött : ár nélkül
622.23 *** 061.3(439-2Miskolc)
[MNB KB 2520877]


Gál József
   Bárdos Alice és a szombathelyi Collegium Musicum : képek Szombathely zenei életéből, 1920-1943 / Gál József. - Szombathely : Szignatúra, 2003. - 159 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 963-8237-01-5 fűzött : ár nélkül
Bárdos Alice (1896-1944) - Szombathely
78(439-2Szombathely)"192/194" *** 787.1.071.2(439)(092)Bárdos_A. *** 061.2(439-2Szombathely)
[MNB KB 2519752]


Gyarmati Andrea
   Thorma János Múzeum, Kiskunhalas / [szöveg ... Gyarmati Andrea, Szakál Aurél]. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz., [2004]. - 16 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum füzetei, ISSN 1416-1435 ; 8.). - Összefoglalás német és angol nyelven. -  Fűzött : ár nélkül
Thorma János Múzeum (Kiskunhalas) - Kiskunhalas
39(=945.11) *** 908.439-2Kiskunhalas *** 069(439-2Kiskunhalas)(036)
[MNB KB 2515553]


   Győztesek találkozója, 2004 = Prizewinners' gatherings, 2004 / [szerk. Guoth Jánosné]. - Budapest : [Guoth J.-né], 2004. - [250] p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Európa az iskolában, ISSN 1586-0256). - Spirál fűzéssel. - ISBN 963-216-558-6 fűzött : ár nélkül
Európa
379.825-053.6 *** 371.384 *** 06.063(02.053.2)
[MNB KB 2519627]


   Idegen madártollak. - Budapest : Sunmedia Hungary, [2004]. - [12] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mesél az erdő, ISSN 1785-7260 ; 2004/2.). -  Fűzött : 249,- Ft
087.5(084.1)
[MNB KB 2519614]


   Az infostrázsa / [szerk. Fabiányi Gábor] ; [... írta Bárkányi Gábor et al.] ; [kiad. a Kürt Rt.]. - [Budapest] : Kürt Rt., 2004. - 194 p. : ill., részben színes ; 21 cm. -  Fűzött : ár nélkül
Magyarország
681.3.004.14 *** 659.2.012.8 *** 061.5(439)Kürt
[MNB KB 2521463]


International Symposium on Chemistry and Biological Chemistry of Vanadium (4.) (2004) (Szeged)
   The Fourth International Symposium on Chemistry and Biological Chemistry of Vanadium : 3-5 September, Szeged ... : [book of abstracts] / org. by Department of Inorganic and Analytical Chemistry and Bioinorganic Chemisty[!Chemistry] Research Group of the Hungarian Academy of Sciences University of Szeged. - [Szeged] : JATEPress, [2004]. - [138] p. ; 24 cm. - Borítócím: The 4th International Symposium on Chemistry and Biological Chemistry of Vanadium. -  Fűzött : ár nélkül
546.881 *** 577.1 *** 061.3(439-2Szeged)
[MNB KB 2520542]


Jó Pásztor Konferencia (2004) (Budapest)
   Jó Pásztor Konferencia : Pesterzsébet, 2004. június 19. / [szerk. Almási Mihály] ; [kiad. a Jó Pásztor Közhasznú Alapítvány]. - [Budapest] : Jó Pásztor Alapítvány, 2004. - 117 p. : ill. ; 21 cm. - Rend. a Jó Pásztor Baráti Kör. - ISBN 963-216-676-0 fűzött : ár nélkül
253 *** 266 *** 286.15 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[MNB KB 2518183]


   Kalandozás a halak birodalmában. - Budapest : Sunmedia Hungary, [2004]. - [12] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Csodálatos világ, ISSN 1785-9360 ; 2004/1.). -  Fűzött : 249,- Ft
087.5(084.1)
[MNB KB 2520704]


   A keleti nyelvek oktatásának gazdasági, kulturális vonatkozásai, és Európai Uniós csatlakozásunk / szerk. Székács Anna ; [rend., közread. a] Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar. - [Budapest] : BGF KFK, 2004. - 115 p. : ill. ; 21 cm. - (Keleti füzetek, ISSN 1219-8676). - A 2004. március 12-én rendezett konferencia előadásai. - Példányszám: 210. -  Fűzött : ár nélkül
Magyarország
37.014(439) *** 372.880.9 *** 809 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[MNB KB 2517140]


Kohl Attila
   Bambi / [ill. Kohl Attila]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2004. - [24] p. : ill., színes ; 17x19 cm. - (Elektra mesefüzetek, ISSN 1785-8917 ; 2.). - ISBN 963-9391-96-4 fűzött : 398,- Ft
087.5(084.1)
[MNB KB 2515606]


   Kossuth Lajos azt üzente.. / [szerk. Lovas Márta] ; [rajz. Hegyeshalmi Katalin]. - [Budapest] : MNM, 2003. - 44 p. : ill. ; 30 cm. - (Históriás Történeti Játszóház füzetek, ISSN 1786-1055 ; 4.). - ISBN 963-9046-93-0 fűzött : ár nélkül
069.12 *** 371.382 *** 943.9"1848/1849"
[MNB KB 2516634]


   Közép-európai fürdőhelyek : fürdőélet a XIX. századi Magyarországon = Resorts and spas of Eastern-Europe : resorts and spas in 19th century Hungary / [a kiállítás rendezői Basics Beatrix, Balla Loránd] ; [a katalógus szövegét írta Basics Beatrix] ; [közread. a] Vízügyi Múzem, Levéltár és Könyvgyűjtemény. - Budapest : Vízügyi Múz., Lvt. és Kvgyűjt., 2004. - 55 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - A kiállítást az esztergomi Duna Múzeumban 2004. aug. 4 - szept. 5. között tartották. - ISBN 963-216-532-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország
725.73/.75(439)"18"(084.1) *** 615.838(439)"18"(084.1) *** 75(100) *** 76(100) *** 061.4(439-2Esztergom)
[MNB KB 2516902]


Kuchta Klára (1941-)
   Ibolyántúli energetikus tér : [Fővárosi Képtár, Kiscelli Múzeum ... Budapest ... 2004. február 12 - március 11.] = Ultraviolet energetic space / Kuchta Klára ; [a kiállítást rend. ... B. Nagy Anikó]. - Budapest : Főv. Képtár - Kiscelli Múz., 2004. - [28] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 127.). - ISBN 963-9340-30-8 fűzött : ár nélkül
Svájc
73/76(494)(=945.11)Kuchta_K. *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[MNB KB 2520092]


Lamboo, Wim
   Portraits of Hungarian artists = Magyar művészek portréi / Wim Lamboo ; [org., publ. by the] Fészek Galéria. - Budapest : Fészek Galéria, 2004. - [72] p. : ill. ; 19 cm. - A bev. tanulmányt Sierksma, Peter írta. -  Fűzött : ár nélkül
Hollandia - Magyarország
77.04(492)(092)Lamboo,_W. *** 73/76(439)(092)(084.12) *** 77.041.5 *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[MNB KB 2517335]


Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Agrár-Műszaki Bizottság. Kutatási és fejlesztési tanácskozás (28.) (2004) (Gödöllő)
   Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Agrár-Műszaki Bizottság Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Nr. 28 : [Gödöllő, 2004. január 20-21.] / összeáll. Tóth László, Vinczeffyné Jeney Klára ; [szervező intézmények Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar, FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet]. - Gödöllő : FVM MGI : SZIE Gépészmérnöki Kar, 2004. - 4 db : ill. ; 30 cm. - Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven. - ISBN 963-611-410-2 fűzött : ár nélkül
631.171 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[MNB KB 2520248]
   1. köt. - 204 p. - ISBN 963-611-411-0
631.171 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[MNB KB 2520260]
   2. köt. - p. 205-381. - ISBN 963-611-412-9
631.171 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[MNB KB 2520263]
   3. köt. - 214 p. - ISBN 963-611-413-7
631.171 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[MNB KB 2520266]
   4. köt. - p. 215-426. - ISBN 963-611-414-5
631.171 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[MNB KB 2520269]


   Magyarország múzeumai : múzeumlátogatók kézikönyve / [főszerk. Balassa M. Iván] ; [a szöveget ... írta Balassa M. Iván és Zentai Tünde]. - 4. átd. kiad. - Budapest : Vince K., cop. 2004. - 292 p. : ill., színes ; 24 cm. - ISBN 963-9552-30-5 fűzött : 2995,- Ft
Magyarország
069(439)(036)
[MNB KB 2527347]


Márkus Anna (1928-)
   Reliefek, grafikák : [Fővárosi Képtár - Kiscelli Múzeum ... Budapest ... 2004. március 19 - május 2. : Francia Intézet ... Budapest ... 2004. március 18 - május 2.] = Reliefs, graphiques : [Pinacotheque de Budapest - Musée de Kiscell ... du 19 mars au 2 mai 2004 : Institut français de Budapest ... du 18 mars au 2 mai 2004] / Anna Mark ; [a kiállítást rend. Sasvári Edit ... Lengyel Zoltán] ; [szerk. Sasvári Edit]. - [Budapest] : Főv. Képtár - Kiscelli Múz., 2004. - 70 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 128.). - Anna Mark (borító és gerinccím). - A bev. ésa kísérő tanulmány magyar és francia nyelven. - ISBN 963-9340-31-6 fűzött : ár nélkül
Franciaország
75(44)(=945.11)(092)Márkus_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[MNB KB 2519944]


   Megmentett műkincsek : Magyar Nemzeti Múzeum, ... 2004. 06. 25 - 09. 12. : [diplomamunka kiállítás, Magyar Képzőművészeti Egyetem] = Preserved art treasures : Hungarian National Museum, ... 25. 06 - 12. 09. 2004. : [exhibition of diploma works, Hungarian Academy of Fine Arts] / [a kiállítást rend. Görbe Katalin, Hámory László, Kovács Petronella] ; [szerk. Kovács Petronella]. - [Budapest] : MNM, 2004. - 33 p. : ill., színes ; 23 cm. -  Fűzött : ár nélkül
7.025.4 *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[MNB KB 2518562]


Méhes Balázs
   The bilingual handy encyclopedia = Kétnyelvű kézi lexikon / B. Méhes. - [Budapest] : Méhes B., 2004. - 217 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm. - ISBN 963-430-974-7 fűzött : ár nélkül
030 *** 801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[MNB KB 2517363]


Mészáros Eszter
   Püspökladány közművelődési könyvtárügyének fejlődése a kezdetektől 1976-ig / Mészáros Eszter ; [közread. a] Városi Könyvtár. - Püspökladány : Vár. Kvt., 2004. - 69, [24] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 67-69. - ISBN 963-216-572-1 fűzött : ár nélkül
Püspökladány
027.4(439-2Püspökladány) *** 027.53(439-2Püspökladány)
[MNB KB 2519972]


   Néprajz gyerekeknek / [írta Horváthné Pálosi Katalin et al.] ; [a fényképeket kész. Roboz László et al.] ; [közread. a] Néprajzi Múzeum. - Budapest : Néprajzi Múz., [2003]-. - Bővíthető mappa : ill., főként színes ; 32 cm. - ISBN 963-9540-02-1 kötött : ár nélkül
39(=945.11)(02.053.2) *** 7.031.4(439)(02.053.2) *** 069(439-2Bp.)NM
[MNB KB 2515383]


Óbudai Közoktatási Konferencia (12.) (2003) (Budapest)
   XII. Óbudai Közoktatási Konferencia / [alkotó szerk. Werenka Ödön] ; [rend., közread.] Budapest III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Pedagógiai Szolgáltató Intézet. - Budapest : Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Ped. Szolgáltató Int., 2003. - 159 p. : ill. ; 21 cm. - A 2003. aug. 26-27-én rendezett konferencia előadásai. - ISBN 963-214-934-3 fűzött : ár nélkül
37 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[MNB KB 2520590]


   Önvallomás : Első Kortárs Önarckép Biennále, 2004 : Csili Művelődési Központ, Budapest. - [Budapest] : [Csili Művel. Közp.], [2004]. - 40 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - ISBN 963-216-425-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország
73/76(439) *** 73/76.041.53 *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[MNB KB 2515223]


Paizs Péter (1957-)
   "15+" : Paizs Péter kiállítása a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzen Galériájában, 2004. szeptember 3 - október 17. = "15+" : exhibition of Péter Paizs in the Skanzen Gallery of the Hungarian Open Air Museum from 3 September to 17 October 2004 = "15+" : Ausstellung von Péter Paizs in der Skanzen-Galerie des Ungarischen Freilichtmuseums vom 3. September - 17. Oktober 2004 / a kiállítást rend. Szepes Hédi, B. Horváth Jenő. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., [2004]. - 15 p. : ill., színes ; 28 cm. - A bev. és a képaláírások angol és német nyelven is. - ISBN 963-7376-37-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország
75(439)(092)Paizs_P. *** 061.4(439-2Szentendre)
[MNB KB 2519592]


Rees, Martin
Our final hour (magyar)
   Ütött az utolsó óránk? / Martin Rees ; [ford. Márkus János]. - Budapest : Athenaeum 2000, 2004. - 158 p. ; 24 cm. - (Világegyetemek titkai, ISSN 1786-2221). - Egys. cím: Our final hour. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-9471-51-8 fűzött : 2290,- Ft (hibás ISBN 963-9271-51-8)
008.2 *** 323.285(100) *** 001.94 *** 524
[MNB KB 2520935]


Schöpflin György (1939-)
The dilemmas of identity (magyar)
   Az identitás dilemmái : kultúra, állam, globalizáció / Schöpflin György ; [ford. Kovács Zoltán]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2004. - 318, [2] p. ; 22 cm. - Egys. cím: The dilemmas of identity. - Bibliogr.: p. 286-317. - ISBN 963-9580-02-3 kötött : 3600,- Ft
Európa
323.1 *** 316.63 *** 316.7(4) *** 008(4)
[MNB KB 2519890]


Selección de cuentos de la abuela (magyar)
   Varázslatos mesevilág / [ford. Berkics Erika]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 3 db : ill., színes ; 29 cm
087.5(084.1)
[MNB KB 2515631]
   1. - [96] p. - ISBN 963-368-543-5 kötött : 1699,- Ft
087.5(084.1)
[MNB KB 2515634]
   2. - [96] p. - ISBN 963-368-544-3 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[MNB KB 2515639]
   3. - [96] p. - ISBN 963-368-545-1 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[MNB KB 2515643]


Symposium on Logic and Language (8.) (2004) (Debrecen)
   The Eighth Symposium on Logic and Language : Debrecen ... August 26-28, 2004 : LoLa8 : preliminary papers / [ed. by László Hunyadi, György Rákosi, Enikő Tóth] ; [publ. by the Organizing Committee of the Eighth Symposium on Logic and Language]. - Debrecen : Organizing Comm. of the Eighth Symp. on Logic and Language, 2004. - 174 p. ; 24 cm. - Bibliogr. az előadások végén. -  Fűzött : ár nélkül
80 *** 061.3(439-2Debrecen)
[MNB KB 2521474]


Szegedi Tudományegyetem. Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum és Egészségügyi Főiskolai Kar. Tudományos diákköri konferencia (2004) (Szeged)
   Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum és Egészségügyi Főiskolai Kar Tudományos Diákköri Konferenciája : 2004. március 25-26-27., Szeged / [szerk. Fekete Ilona]. - [Szeged] : [SZTE], [2004]. - 142 p. : ill. ; 21 cm. - Előadáskivonatok. - Példányszám: 600. -  Fűzött : ár nélkül
378.184 *** 61 *** 615 *** 061.3(439-2Szeged)
[MNB KB 2516959]


   Szent István törvénynapja / [szerk. Lovas Márta] ; [rajz. Bodnár Katalin]. - [Budapest] : MNM, 2003. - 56 p. : ill. ; 30 cm. - (Históriás Történeti Játszóház füzetek, ISSN 1786-1055 ; 3.). - ISBN 963-9046-92-2 fűzött : ár nélkül
069.12 *** 371.382 *** 943.9"100/103"
[MNB KB 2516630]


   "Szentgotthárd - Vasvár 1664" : háború és béke a XVII. század második felében : tanulmányok / szerk. Tóth Ferenc és Zágorhidi Czigány Balázs ; [kiad. Szentgotthárd Város Önkormányzata]. - Szentgotthárd : Önkormányzat, 2004. - 150 p. : ill. ; 24 cm. - A Szentgotthárdon és Vasváron 2001. máj. 25-26-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben. - A tanulmányok váltakozva magyar és francia nyelven. - Összefoglalás német, illetve magyar nyelven. - ISBN 963-216-102-5 fűzött : ár nélkül
Szentgotthárd
943.9"1664" *** 908.439-2Szentgotthárd *** 061.3(439-2Szentgotthárd)
[MNB KB 2519718]


Szíj Rezső (1915-)
   A Budapesti Művészetbarátok Egyesületének adattára, 1973-1982 : lexikon. A művészetbarátok könyve, 1981 : névmutató / összeáll. Vágó Olga ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság / Vágó Olga / Szíj Rezső. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2004. - 110 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-250-093-8 fűzött : 3000,- Ft
Budapesti Művészetbarátok Egyesülete - Magyarország
73/76.074(439)(092)(058.7) *** 061.2(439)
[MNB KB 2521142]


Szüts Miklós (1945-)
Művek (vál.)
   Szüts Miklós : festmények, 2002-2003 : [2003. november-december : Budapesti Történeti Múzeum Fővárosi Képtár, Kiscelli Múzeum ...] / [a kiállítást rend. ... Mattyasovszky Péter]. - [Budapest] : [Főv. Képtár - Kiscelli Múz.], [2004]. - 43 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 126.). - Borítócím: Szüts, 2002-2003. - Bev. magyar és angol nyelven. - ISBN 963-9340-27-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország
75(439)(092)Szücs_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[MNB KB 2520335]


Takács Ferenc
   Végtelen csönd : "az örök vadászmezők" : Szombathely és Vas megye temetőiről / [... szerzője Takács Ferenc] ; [fotó Maróti László et al.] ; [kiad. Vas Megyei Temetkezési Vállalat]. - Szombathely : Vas M. Temetkezési Váll., 2003. - 219 p. : ill., részben színes ; 25 cm. -  Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-423-0)
Szombathely
908.439-2Szombathely *** 718(439-2Szombathely) *** 393(=00)(439-2Szombathely) *** 061.5(439-2Szombathely)
[MNB KB 2519738]


   Törökkori emlékek, Eger / [szerk. Törő Anikó]. - [Eger] : Agria Humán Szolgáltató Kft., [2004]. - [48] p. : ill., részben színes ; 6x5 cm. - Bibliofil kiad. - Példányszám összesen: 1500, ebből számozott: 150. - ISBN 963-216-153-X kötött : 480,- Ft
Eger
72(439-2Eger)"15/16" *** 099.1
[MNB KB 2517638]


   Tóth Sándor gyűjteményéből : [az Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Részvénytársaság által létrehozott kiállítás] / [szerk. Kormos Éva] ; [fotók Majoros Tamás]. - [Eger] : [Agria Humán Szolgáltató Kft.], [2004]. - 48 p. : ill., színes ; 6x5 cm. - Bibliofil kiad. - ISBN 963-206-594-8 kötött : 480,- Ft
Eger
739.7(100) *** 069.017(439-2Eger)Tóth-gyűjtemény *** 099.1
[MNB KB 2517648]


   Towards more harmonised criminal law in the European Union : international seminar 1-3 September 2003, Budapest / the seminar org. and ... ed. by Milkós Hollán. - Budapest : MTA Jogtud. Int., 2004. - 208 p. ; 21 cm. - (Közlemények / Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézete, ISSN 1589-0120 ; 19.). - Bibliogr. az előadások végén. - ISBN 963-7311-59-9 fűzött : ár nélkül
Európai Unió
343(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[MNB KB 2517307]


   A Tungsram Rt. története, 1896-1996 / [szerk. Koroknai Ákos] ; [írták Bencze Géza ... et al.] ; ... kiad. Aschner Lipót Alapítvány. - [Budapest] : Aschner L. Alapítvány, 2004. - 164 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 156-157. - ISBN 963-214-247-0 kötött : ár nélkül
Tungsram Rt. (Budapest) - Magyarország
621.32 *** 061.5(439)Tungsram
[MNB KB 2518178]


   Tűzoltó Múzeum, Eger / [szerk. Holló István]. - [Eger] : Agria Humán Szolgáltató Kft., 2004. - 38 p. : ill., színes ; 6x5 cm. - Bibliofil kiad. - Számozott példány: 100. - ISBN 963-216-335-4 kötött : 480,- Ft
Tűzoltó Múzeum (Eger)
614.84 *** 069.02(439-2Eger)
[MNB KB 2517623]


Vegyészkonferencia (2004) (Balatonföldvár)
   Vegyészkonferencia 2004, 47. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, Bioanalitika 2004 Szimpózium : összevont konferencia és továbbképzés : Balatonföldvár, ... 2004. június 30 - július 2. : program és előadásösszefoglalók / [rend. a] Magyar Kémikusok Egyesülete [etc.] ; [szerk. Adányiné Kisbocskói Nóra, Mihucz Viktor Gábor]]. - [Budapest] : MKE, [2004]. - XXIV, 312 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-9319-41-4 fűzött : ár nélkül
54 *** 061.3(439-2Balatonföldvár)
[MNB KB 2521494]


   Vexillum Hungaricum / [szerk. Czeglédi Júlia] ; [... kiad. MAOE]. - [Budapest] : MAOE, 2004. - [80] p. : ill., színes ; 24 cm. - A bev. magyar, angol és német nyelven. - ISBN 963-214-887-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország
745.52(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[MNB KB 2518643]


   Világi közösség, vallási közösség : Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, Szeged 2003. augusztus 31 - szeptember 3. / szerk. Benyik György. - Szeged : JATEPress, 2004. - 310 p. ; 24 cm. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500. -  Fűzött : ár nélkül
23/28 *** 061.3(439-2Szeged)
[MNB KB 2520477]


Wolf, Tony
Il libro-albero di Babbo Natale (magyar)
   Karácsonyi meglepetés / Tony Wolf ; [szöveg Anna Casalis]. - Pécs : Alexandra, cop. 2003. - Lapozó (4 p.) : ill., színes ; 33 cm + 4 könyvecske. - Egys. cím: Il libro-albero di Babbo Natale. - Mozgatható ábrákkal. - ISBN 963-368-538-9 kötött : 3499,- Ft
087.5(084.1) *** 394.26(02.053.2)
[MNB KB 2516210]


   Zárókonferencia az Európai Szociális Alap (ESZA) típusú kísérleti projekt A képzésből a munka világába történő átmenet támogatására című, HU0008-02 számú Phare-program eredményeinek bemutatására : Budapest, 2004. május 5-6. / [kiad. az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság]. - Budapest : ESZA, [2004]. - 119 p. : ill. ; 30 cm. - ISBN 963-216-371-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió
37.014(439) *** 331.5(439) *** 339.96(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[MNB KB 2520051]


   Zárt, bizalmas, számozott. - Budapest : Osiris, 2004-. -  ; 25 cm
Magyarország
008:323(439)"195/198" *** 351.751(439)"195/198"
[MNB KB 2521077]
   , Irodalom-, sajtó- és tájékoztatáspolitika, 1962-1979 : dokumentumok / szerk. Cseh Gergő Bendegúz [et al.]. - 2004. - 720 p. - Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 363796. - ISBN 963-389-597-9 kötött : 4500,- Ft
Magyarország
008:323(439)"196/197" *** 351.751(439)"196/197"
[MNB KB 2521080]


   Zenei konferenciák előadásai : tanulmánykötet : az SZTE JGYTFK Ének-zene Tanszékén 2002-2003-ban elhangzott előadások szerkesztett változata / [szerk. Dombi Józsefné, Maczelka Noémi]. - Szeged : SZTE JGYTFK Ének-zene Tansz., 2003. - 108 p. : ill. ; 21 cm. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - ISBN 963-9167-83-5 fűzött : ár nélkül
78 *** 061.3(439-2Szeged)
[MNB KB 2516965]


Baden-Powell, Robert Stephenson
Rovering to success (magyar)
   A boldogulás ösvényein / Robert Baden-Powell ; a szerző eredeti rajz. ; ford. Harangi László. - 3. jav. kiad. / [... szerk., ... a függeléket kieg. Arató László]. - Budapest : Márton Á. K., 2004. - 260 p. : ill. ; 20 cm. - Egys. cím: Rovering to success. - ISBN 963-9527-46-7 fűzött : 1200,- Ft
17 *** 061.213cserkészet
[MNB KB 2527249]


Bolberitz Pál (1941-)
   Bölcselettörténet / Bolberitz Pál, Hosszú Lajos. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 215 p. ; 25 cm. - Bibliogr.: p. 214-215. - ISBN 963-361-608-5 kötött : 2200,- Ft
1(100)(091) *** 930.85(100)
[MNB KB 2515366]


Campbell, R. K.
The Christian home (magyar)
   A keresztyén otthon ; A nő helyzete a Szentírás szerint / R. K. Campbell. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, [2004]. - 64 p. ; 20 cm. - Egys. cím: The Christian home ; Woman's role according to Scripture. - Megj. a Gute Botschaft Verlag megbízásából. - ISBN 963-9434-40-X fűzött : ár nélkül
173 *** 241 *** 316.37-055.2
[MNB KB 2518195]


Clayton, Peter
Body language at work (magyar)
   Testbeszéd a munkahelyen / Peter Clayton ; [ford. Csák Erika, Szilágyi Diána]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 168 p. : ill, színes ; 24 cm. - Egys. cím: Body language at work. - ISBN 963-09-4567-3 kötött : 2490,- Ft
316.77 *** 159.925.8 *** 800.951 *** 331.4
[MNB KB 2515230]


Csejtei Dezső (1951-)
   Amerika felfedezése és az új globális rend / Csejtei Dezső, Juhász Anikó. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2004. - 2 db : ill. ; 23 cm. - (Monumenta Hispanica, ISSN 1785-4040 ; 1.). - ISBN 963-86430-6-4 kötött : 6900,- Ft
Vitoria, Francisco de - Sepúlveda, Juan Ginés de - Spanyolország
98(=60)"14/15" *** 1(460)Vitoria,_F._de *** 1(460)Sepúlveda,_J._G._de *** 341.3 *** 327.2(460)
[MNB KB 2520713]
   1., Az alteritás és a ius gentium kérdése Vitoria és Sepúlveda írásaiban. - 369, [2] p. - Bibliogr.: p. 361-369. - ISBN 963-86430-7-2
Spanyolország
98(=60)"14/15" *** 1(460)Vitoria,_F._de *** 1(460)Sepúlveda,_J._G._de *** 341.3 *** 327.2(460)
[MNB KB 2520724]
   2., Francisco de Vitoria és Juan Ginés Sepúlveda írásai. - 229 p. - ISBN 963-86430-8-0
Spanyolország
98(=60)"14/15" *** 1(460)Vitoria,_F._de *** 1(460)Sepúlveda,_J._G._de *** 341.3 *** 327.2(460)
[MNB KB 2520736]


Csíky Ildikó
   Megfejtem a horoszkópom : asztrológia kezdőknek és haladóknak / Csíky Ildikó. - Budapest : Cortex-Hungary Kft., cop. 2004. - 304 p. : ill. ; 20 cm. - ISBN 963-216-465-2 fűzött : 2750,- Ft
133.52
[MNB KB 2517967]


David-Néel, Alexandra
With mystics and magicians in Tibet (magyar)
   Mágusok között Tibetben / Alexandra David-Neel ; [ford. Vajay Erzsébet]. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Geopen, 2004. - 331 p. ; 18 cm. - (Keleti misztika, ISSN 1215-2269). - Egys. cím: With mystics and magicians in Tibet. -  Fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-9093-11-4)
Tibet
133(515) *** 294.321(515) *** 908.515 *** 39(=954.1)
[MNB KB 2527359]


Dickson, Anne
A voice for now (magyar)
   Egy új hang / Anne Dickson. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 382 p. ; 22 cm. - Egys. cím: A voice for now. - Új hang (borító- és gerinccím). - Ford. Pálfalvy Ilona. - ISBN 963-549-127-1 fűzött : 3490,- Ft
316.37-055.2 *** 159.922.1-055.2
[MNB KB 2519364]


Freud, Sigmund
Briefwechsel (magyar)
   Levelezés / Sigmund Freud, Ferenczi Sándor ; szerk. Eva Brabant, Ernst Falzeder, Patrizia Giampieri-Deutsch, Haynal André tud. irányításával ; a kézirat átírása Ingeborg Meyer-Palmedo munkája ; [közread. a] Thalassa Alapítvány. - Budapest : Thalassa Alapítvány : Pólya, 2000-. - 25 cm. - Egys. cím: Briefwechsel. - ISBN 963-85809-6-8
159.964.26(092)Freud,_S.(044) *** 159.964.26(092)Ferenczi_S.(044)
[MNB KB 797894]
   3/1. köt., 1920-1924 / [... sajtó alá rend. Erős Ferenc és Kovács Anna] ; [ford. Schulcz Katalin ..., Berényi Gábor]. - 2004. - 287 p. - Bibliogr.: p. 41-42. - ISBN 963-86276-3-8 kötött : 4700,- Ft
159.964.26(092)Freud,_S.(044) *** 159.964.26(092)Ferenczi_S.(044)
[MNB KB 2517548]


Griga Zsuzsanna
   Fényszögképek : az igazi asztrológia / Griga Zsuzsanna. - [Tahitótfalu] : Murti, 2004. - 314 p. : ill. ; 24 cm. - (Murti könyvek. Asztrológia, ISSN 1786-0784). - ISBN 963-214-656-5 fűzött : ár nélkül
133.52
[MNB KB 2516785]


Horváth Mária (1950-)
   Feng shui enciklopédia : a test és a lélek kényeztetése feng shuival / Horváth Mária. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 271 p., [42] t. : ill., részben színes ; 28 cm. - Bibliogr.: p. 268. - ISBN 963-528-579-5 kötött : 3990,- Ft
133.25
[MNB KB 2527377]


Hubbard, L. Ron
   Az út a boldogsághoz : ésszerű útikalauz a jobb élethez. - Budapest : [ABLE Magyarország], [2004]. - 64 p. ; 17 cm. - Írta L. Ron Hubbard. - ISBN 963-03-6917-6 fűzött : ár nélkül
17(02.053.2)
[MNB KB 2515486]


Jones, Steve
The descent of men (magyar)
   Y: a "dekadens" kromoszóma / Steve Jones ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : M-érték K., 2004. - 285 p. ; 22 cm. - Egys. cím: The descent of men. - Bibliogr.: p. 273-285. - ISBN 963-9519-51-0 kötött : ár nélkül
159.922.1-055.1 *** 612.6 *** 575
[MNB KB 2517575]


   Kryon égi-csatornából érkezett tanítása. - Budakeszi : Mandala Véda, [2000]-. -  ; 21 cm. - Összeáll. Carroll, Lee. - ISBN 963-86018-7-6 *
133.25
[MNB KB 423377]
   8. köt., Hazatérés : Michael Thomas és a hét angyal / [ford. Szabó Anna]. - cop. 2004. - 389 p. - ISBN 963-9436-23-2 fűzött : 2490,- Ft
133.25(0:82-31)
[MNB KB 2520125]


Kulcsár Éva
   A serdülőkori fejlődés pszichológiai jellemzői / Kulcsár Éva. - Budapest : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., 2004. - 72 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 29.). - Bibliogr.: p. 71-72. -  Fűzött : ár nélkül
159.922.8
[MNB KB 2520419]


Lang, Adele
Bosstrology (magyar)
   Minden főnök mocsok : [bosstrológia] / Adele Lang és Andrew Masterson ; [ford. Várady Soma]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 166 p. ; 20 cm. - Egys. cím: Bosstrology. - ISBN 963-549-128-X fűzött : 2990,- Ft
65.012.4(0:82-7) *** 133.52
[MNB KB 2519311]


Längle, Alfried
Sinnvoll leben (magyar)
   Értelmesen élni : életvezetési útmutató / Alfried Längle. - Budapest : Jel, cop. 2004. - 103 p. : ill. ; 20 cm. - (Értelmes élet, ISSN 1786-1624 ; 2.). - Egys. cím: Sinnvoll leben. - Ford. Molnár Mária. - Bibliogr.: p. 95-96. - ISBN 963-9318-65-5 fűzött : ár nélkül
159.923 *** 17.022.133.1 *** 159.964.32Frankl,_V._E.
[MNB KB 2515689]


Lo, Raymond
Feng shui & destiny for families (magyar)
   Feng shui & sors a családban : nélkülözhetetlen útmutató minden otthon számára / Raymond Lo ; [ford. Pusztai Márta] ; [közread. az] Első Magyar Feng Shui Centrum. - Budapest : Első M. Feng Shui Centrum, 2004. - 195 p. : ill. ; 24 cm. - Egys. cím: Feng shui & destiny for families. - ISBN 963-216-582-9 fűzött : 2780,- Ft
133.25 *** 124.6 *** 316.356.2
[MNB KB 2519757]


Metz, Johann Baptist
Zum Begriff der neuen politischen Theologie (magyar)
   Az új politikai teológia alapkérdései / Johann Baptist Metz ; [ford. Görföl Tibor et al.]. - Budapest : L'Harmattan, 2004. - 208 p. ; 24 cm. - (Coram Deo, ISSN 1587-3374). - Egys. cím: Zum Begriff der neuen politischen Theologie. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-9457-62-0 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9457-47-7)
1(430)Metz,_J._B. *** 21 *** 32
[MNB KB 2520699]


Miritia
   A közös út / Miritia. - Pécs : Krónika K., 2004. - 275 p. ; 21 cm. - ISBN 963-8052-12-0 kötött : 3300,- Ft
133.25
[MNB KB 2520250]


Molnár Mária (1945-)
   Az értelmes élet iskolája / Molnár Mária. - Budapest : Jel, cop. 2004. - 184 p. ; 20 cm. - (Értelmes élet, ISSN 1786-1624 ; 1.). - Bibliogr.: p. 175-184. - ISBN 963-9318-61-2 fűzött : ár nélkül
371.4reformpedagógia *** 37.015.3 *** 37.034 *** 159.964.32Frankl,_V._E.
[MNB KB 2515683]


Olivier, Christiane
"Les parents face a l'agressivité de l'enfant" (magyar)
   Az agresszív gyermek és a szülők / Christiane Olivier ; ... ford. Puskás Gyöngyi. - Budapest : Pont, cop. 2004. - 85 p. ; 20 cm. - (Fordulópont könyvek, ISSN 1585-5503). - Egys. cím: "Les parents face a l'agressivité de l'enfant". - ISBN 963-9312-94-0 fűzött : 1375,- Ft : 5,5 ?
159.922.7 *** 316.647.3
[MNB KB 2518297]


Oroszlány Péter
   Tanulásmódszertan : tanácsok, módszerek, gyakorlatok a tanulási képesség fejlesztéséhez : középiskolásoknak / Oroszlány Péter ; [... közrem. Kovácsné Bubreg Erzsébet]. - Budapest : Metódus-Tan, 2004. - 287 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. [288]. - ISBN 963-216-623-X fűzött : 1200,- Ft
371.322.6(075.3) *** 159.953.5(075.3) *** 37.025(075.3)
[MNB KB 2520814]


Oroszlány Péter
   Tanulásmódszertan tanári kézikönyv : tanítási tanácsok, módszerek a tanulási képesség fejlesztéséhez / Oroszlány Péter. - Budapest : Metódus-Tan, 2004. - 151 p. ; 24 cm. - ISBN 963-216-624-8 fűzött : 1200,- Ft
371.322.6(072) *** 159.953.5(072) *** 37.025(072)
[MNB KB 2520798]


Peresztegi Sándor (1959-)
   Becsületesség és békeszeretet : a legjobb ajánlólevél / Peresztegi Sándor. - 2. kiad. - Budapest : Jelenlét 2000', 2004. - 56 p. ; 21 cm. - (Bibliaetikai kiskönyvek sorozata ; 4.). - Bibliogr.: p. 48-49. - ISBN 963-7040-01-3 b. : 3000,- Ft
241.513.054.42 *** 241.521 *** 177.16
[MNB KB 2527990]


Peresztegi Sándor (1959-)
   A hamis erkölcsfilozófia leleplezése / Peresztegi Sándor. - 2. kiad. - Budapest : Jelenlét 2000', 2004. - 52 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliaetikai kiskönyvek sorozata ; 1.). - ISBN 963-86492-8-3 b. : 3000,- Ft
17(100)(091) *** 241 *** 289.954
[MNB KB 2527986]


Prophet, Elizabeth Clare
How to work with angels (magyar)
   Hogyan dolgozzunk angyalokkal? / Elizabeth Clare Prophet ; [ford. Miklódy Erika]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 116 p. : ill. ; 16 cm. - Egys. cím: How to work with angels. - ISBN 963-528-765-8 fűzött : 1390,- Ft
133.25 *** 235.1
[MNB KB 2520417]


Prophet, Elizabeth Clare
Soul mates and twin flames (magyar)
   Lélektársak és ikerlángok : a szerelem és a párkapcsolatok spirituális dimenziói / Elizabeth Clare Prophet ; [ford. Miklódy Erika]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 174 p. : ill. ; 16 cm. - Egys. cím: Soul mates and twin flames. - ISBN 963-528-791-7 fűzött : 1590,- Ft
133 *** 316.472.4
[MNB KB 2517338]


Schlessinger, Laura
Ten stupid things couples do to mess up their relationships (magyar)
   10 ostobaság, amivel a párok elszúrják kapcsolatukat / Laura Schlessinger. - [Budapest] : Napsugár és Holdsugár K., cop. 2004. - 238 p. ; 21 cm. - (Holdsugár könyvek, ISSN 1786-1578). - Egys. cím: Ten stupid things couples do to mess up their relationships. - ISBN 963-86474-7-7 fűzött : 980,- Ft
316.472.4 *** 159.922.1
[MNB KB 2515659]


André, Georges
L'enseignement spirituel des miracles du Seigneur Jesus (magyar)
   Az Úr Jézus csodáinak szellemi tanítása / George Andre. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, [2004]. - 55 p. ; 19 cm. - Egys. cím: L'enseignement spirituel des miracles du Seigneur Jesus. - Megj. a Gute Botschaft Verlag megbízásából. - ISBN 963-9434-68-X fűzött : ár nélkül
232.34 *** 231.73
[MNB KB 2518196]


Baán Csaba
   Pamplonától Santiagóig : 700 kilométer gyalog, a Szent Jakab zarándokúton / Baán Csaba. - Budapest : [Magánkiad.], 2004. - 46 p., [22] t., 1 t.fol. : ill., színes ; 21 cm. - ISBN 963-430-997-6 fűzött : 1790,- Ft
Spanyolország
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela) *** 908.460
[MNB KB 2517300]


   Bibliaismereti kézikönyv / [szerk. Pecsuk Ottó]. - Budapest : Kálvin, 2004. - 675 p. ; 25 cm. - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 963-300-988-X kötött : 3200,- Ft
Biblia
22.07
[MNB KB 2520614]


Bikfalvi Géza
   A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány központja / Bikfalvi Géza. - Budapest : Jézus Társasága Mo. Rendtartomány, 2004. - 20 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 19-20. -  Fűzött : ár nélkül
Societas Jesu. Provincia Hungariae - Budapest
271.5(439-2Bp.)(091)
[MNB KB 2521056]


Brockhaus, Rudolf
Gedanken über den Brief an die Galater (magyar)
   Galata levél magyarázata. Efézusi levél magyarázata / H. L. Heijkoop / Heijkoop, Hendrik L. / Rudolf Brockhaus. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, [2004]. - 139 p. ; 20 cm. - Egys. cím: Gedanken über den Brief an die Galater. 2.. Der Brief an die Epheser. - Gerinccím: Galata, Efézus. - Megj. a Gute Botschaft Verlag megbízásából. - ISBN 963-9434-70-1 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
227.4.07 *** 227.5.07
[MNB KB 2518190]


Campbell, R. K.
The Christian home (magyar)
   A keresztyén otthon ; A nő helyzete a Szentírás szerint / R. K. Campbell. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, [2004]. - 64 p. ; 20 cm. - Egys. cím: The Christian home ; Woman's role according to Scripture. - Megj. a Gute Botschaft Verlag megbízásából. - ISBN 963-9434-40-X fűzött : ár nélkül
173 *** 241 *** 316.37-055.2
[MNB KB 2518195]


Cserháti Ferenc (1947-)
Eingliederung in die Kirche um des Heiles willen (magyar)
   Az egyházzal vagy nélküle : tanulmány két katolikus tanítás összeegyeztethetőségéről: az egyház szükségessége az üdvösségre és az üdvösség lehetősége annak keretein kívül, különös tekintettel a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium dogmatikai konstitúciójára és az 'axiómára': Az egyházon kívül nincs üdvösség / Cserháti Ferenc ; [ford. a szerző]. - München ; Budapest : Szt. Maximilian, 2004. - 170 p. ; 20 cm. - Egys. cím: Eingliederung in die Kirche um des Heiles willen. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-7573-20-8 fűzött : ár nélkül
262.5Vat.,_II. *** 234
[MNB KB 2520649]


David-Néel, Alexandra
With mystics and magicians in Tibet (magyar)
   Mágusok között Tibetben / Alexandra David-Neel ; [ford. Vajay Erzsébet]. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Geopen, 2004. - 331 p. ; 18 cm. - (Keleti misztika, ISSN 1215-2269). - Egys. cím: With mystics and magicians in Tibet. -  Fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-9093-11-4)
Tibet
133(515) *** 294.321(515) *** 908.515 *** 39(=954.1)
[MNB KB 2527359]


Day by day through the New Testament (magyar)
   Napról napra végig az Újszövetségen / szerk. Denis Clapham, John Heading, Malcolm Horlock. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2004. - 400 p. ; 19 cm. - ISBN 963-9434-41-8 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség
22.07
[MNB KB 2518188]


DeGrandis, Robert
Layperson's manual for the healing ministry (magyar)
   A gyógyító szolgálat kézikönyve : világiak számára / Robert DeGrandis ; [ford. Csibikuti Zsuzsa]. - [Budapest] : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2004. - 131 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 107.). - Egys. cím: Layperson's manual for the healing ministry. - ISBN 963-9281-27-1 fűzött : 500,- Ft
248.214.5 *** 248.143
[MNB KB 2521540]


Fogassy Judit (1949-)
   A szentmise katekézise : katekétáknak, családoknak / írta és szerk. Fogassy Judit. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 179 p. : ill. ; 24 cm. - (Katekéták kiskönyvtára, ISSN 1589-0953 ; 3.). - Bibliogr.: p. 178-179. - ISBN 963-361-624-7 fűzött : 1380,- Ft
264 *** 238.1
[MNB KB 2520412]


   Istentiszteleti rendtartás a Magyarországi Református Egyház számára : példatár : kivonat / [sajtó alá rend. Adorján József, Bolyki János, Tarr Kálmán]. - Budapest : Kálvin, 2004. - 247 p. ; 24 cm. - Megállapította a 8. Budapesti Zsinat 1985. ápr. 17-én megnyílt 5. ülésszakának 17. sz. határozatával. - ISBN 963-558-004-5 kötött : 2500,- Ft
264 *** 284.2
[MNB KB 2519352]


Jó Pásztor Konferencia (2004) (Budapest)
   Jó Pásztor Konferencia : Pesterzsébet, 2004. június 19. / [szerk. Almási Mihály] ; [kiad. a Jó Pásztor Közhasznú Alapítvány]. - [Budapest] : Jó Pásztor Alapítvány, 2004. - 117 p. : ill. ; 21 cm. - Rend. a Jó Pásztor Baráti Kör. - ISBN 963-216-676-0 fűzött : ár nélkül
253 *** 266 *** 286.15 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[MNB KB 2518183]


Jungreis, Esther
The committed life (magyar)
   Elhivatott élet : a múlt örök érvényű tanulságai egy jobb élethez / Esther Jungreis ; [ford. Pető Márk és Vince Eszter]. - Budapest : Vince K., 2004. - 303 p. ; 24 cm. - Egys. cím: The committed life. - ISBN 963-9552-27-5 kötött : 2595,- Ft
820-94(73)=945.11 *** 296(0:82-94)
[MNB KB 2520379]


Kaplan, Aryeh
Jewish meditation (magyar)
   Zsidó meditáció : gyakorlati útmutató / Aryeh Kaplan ; [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Tarnóc János]. - Budapest : Vince K., 2004. - 196 p. ; 20 cm. - Egys. cím: Jewish meditation. - ISBN 963-9552-26-7 fűzött : 2295,- Ft
296.65
[MNB KB 2519749]


Lao-ce
Tao te king (magyar)
   Tao te king / Lao-ce ; ford., versekké feld. és magyarázatokkal látta el Rhasoda May ; ... festményeket kész. André Kurta. - [Budapest] : Pi-mezon Bt., 2004. - 163 p. : ill., színes ; 20 cm. - Egys. cím: Tao te king. - Megj. "Laoce életbölcselete" és "Az út és az erény könyve" címmel is. - ISBN 963-212-819-2 kötött : ár nélkül
299.513.82 *** 895.1-96=945.11
[MNB KB 2518305]


MacNutt, Francis
Healing (magyar)
   Gyógyítás / Francis MacNutt ; [ford. Tóth András]. - [Budapest] : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2004. - 288 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 105.). - Egys. cím: Healing. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-9281-24-7 fűzött : 750,- Ft
248.214.5 *** 248.143
[MNB KB 2521340]


Máté Imre
   Yotengrit / Máté Imre. - [Győr] : [Palatia], 2004-. -  ; 23 cm. - ISBN 963-86305-7-4
299.4(=945.11) *** 930.8(=945.11)
[MNB KB 2517518]
   1., A rábaközi tudók, sámánok szellemi hagyatéka / [az ábrákat ... rajz. Darázs Mária]. - 2004. - 178 p. : ill. - Bibliogr.: p. 175-178. - ISBN 963-86305-8-2 fűzött : ár nélkül
299.4(=945.11) *** 930.8(=945.11)
[MNB KB 2517521]


Mervay Miklós
   A szekták a gyermekvédelem szempontjából / Mervay Miklós. - Budapest : Jel, cop. 2004. - 159 p. : ill. ; 20 cm. - (Szülők és nevelők könyvespolca, ISSN 1416-4086 ; 9.). - Bibliogr.: p. 151-159. - ISBN 963-9318-70-1 fűzött : ár nélkül
289 *** 364.65-053.2/.6 *** 364.278
[MNB KB 2519126]


Metz, Johann Baptist
Zum Begriff der neuen politischen Theologie (magyar)
   Az új politikai teológia alapkérdései / Johann Baptist Metz ; [ford. Görföl Tibor et al.]. - Budapest : L'Harmattan, 2004. - 208 p. ; 24 cm. - (Coram Deo, ISSN 1587-3374). - Egys. cím: Zum Begriff der neuen politischen Theologie. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-9457-62-0 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9457-47-7)
1(430)Metz,_J._B. *** 21 *** 32
[MNB KB 2520699]


Nemeshegyi Péter (1923-)
   Hogyan lehetünk boldogok? : Jézus nyolc mondása a boldogságról / Nemeshegyi Péter. - 4. utánny. - Kecskemét : Korda, 2004. - 67 p. : ill. ; 17 cm. - ISBN 963-9554-26-X fűzött : 380,- Ft
244
[MNB KB 2527902]


Németh Sándor (1950-)
   Reménység / Németh Sándor. - Utánny. - Budapest : [Hit Gyülekezete], 2004. - 109, [2] p. ; 18 cm. - (Vidám vasárnap könyvek). - ISBN 963-7453-90-3 fűzött : ár nélkül
248.145.12
[MNB KB 2527550]


   Nyitott ajtó : áhítatok minden napra / [szerk Johann Gyula]. - Budapest : Luther, 2004. - 2 db ; 20 cm. - ISBN 963-9571-05-9
242
[MNB KB 1069185]
   2., Július - december. - 228 p. - ISBN 963-9571-07-5 fűzött : 940,- Ft
242
[MNB KB 2521534]


Peresztegi Sándor (1959-)
   Alázatosság : a büszkeség ostora / Peresztegi Sándor. - 2. kiad. - Budapest : Jelenlét 2000', 2004. - 36 p. ; 21 cm. - (Bibliaetikai kiskönyvek sorozata ; 3.). - Bibliogr.: p. 29-30. - ISBN 963-7040-00-5 b. : 3000,- Ft
241.531
[MNB KB 2527989]


Peresztegi Sándor (1959-)
   Becsületesség és békeszeretet : a legjobb ajánlólevél / Peresztegi Sándor. - 2. kiad. - Budapest : Jelenlét 2000', 2004. - 56 p. ; 21 cm. - (Bibliaetikai kiskönyvek sorozata ; 4.). - Bibliogr.: p. 48-49. - ISBN 963-7040-01-3 b. : 3000,- Ft
241.513.054.42 *** 241.521 *** 177.16
[MNB KB 2527990]


Peresztegi Sándor (1959-)
   A hamis erkölcsfilozófia leleplezése / Peresztegi Sándor. - 2. kiad. - Budapest : Jelenlét 2000', 2004. - 52 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliaetikai kiskönyvek sorozata ; 1.). - ISBN 963-86492-8-3 b. : 3000,- Ft
17(100)(091) *** 241 *** 289.954
[MNB KB 2527986]


Peresztegi Sándor (1959-)
   Szeretet : a tulajdonságok királya / Peresztegi Sándor. - 3. kiad. - Budapest : Jelenlét 2000', 2004. - 40 p. ; 21 cm. - (Bibliaetikai kiskönyvek sorozata ; 2.). - ISBN 963-86492-9-1 b. : 3000,- Ft
248.145.13
[MNB KB 2527988]


Prophet, Elizabeth Clare
How to work with angels (magyar)
   Hogyan dolgozzunk angyalokkal? / Elizabeth Clare Prophet ; [ford. Miklódy Erika]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 116 p. : ill. ; 16 cm. - Egys. cím: How to work with angels. - ISBN 963-528-765-8 fűzött : 1390,- Ft
133.25 *** 235.1
[MNB KB 2520417]


   A reformáció útja Szatmár-Beregben / [fotó Hapák József]. - [Budapest] : Mo. Ref. Egyh., [2004]. - [36] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Európai utak). -  Fűzött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye)
284.2(439.161) *** 726.54(439.161) *** 914.391.61(036)
[MNB KB 2519974]


A reformáció útja Szatmár-Beregben (angol)
   The way of the reformation in Szatmár-Bereg / [photos József Hapák]. - [Budapest] : [Mo. Ref. Egyh.], [2004]. - [36] p. : ill., színes ; 21 cm. - (European ways). -  Fűzött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye)
284.2(439.161) *** 726.54(439.161) *** 914.391.61(036)
[MNB KB 2519973]


A reformáció útja Szatmár-Beregben (holland)
   De weg van de reformatie in Szatmár-Bereg / [photos József Hapák]. - [Budapest] : [Mo. Ref. Egyh.], [2004]. - [36] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Europese wegen). -  Fűzött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye)
284.2(439.161) *** 726.54(439.161) *** 914.391.61(036)
[MNB KB 2519975]


A reformáció útja Szatmár-Beregben (német)
   Der Weg der Reformation in Szatmár-Bereg / [Photos József Hapák]. - [Budapest] : [Mo. Ref. Egyh.], [2004]. - [36] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Europäische Wege). -  Fűzött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye)
284.2(439.161) *** 726.54(439.161) *** 914.391.61(036)
[MNB KB 2519976]


Rossier, Henri
Betrachtungen über das Buch der Sprüche (magyar)
   Példabeszédek könyve / H. Rossier. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, [2004]. - 180 p. ; 20 cm. - Egys. cím: Betrachtungen über das Buch der Sprüche. - Megj. a Gute Botschaft Verlag megbízásából. - ISBN 963-9434-69-8 fűzött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség. Példabeszédek könyve
223.7.07
[MNB KB 2518192]


Simon Róbert (1939-)
   Más kultúrák : az iszlám, India, Kína : Simon Róbert, Puskás Ildikó és Tálas Barna előadásai a Humanista Társadalmi Egyetemen, Budapesten. - Budapest : Humanista Társadalmi Egy., 2004. - 52 p. ; 21 cm. - (Humanista Társadalmi Egyetem füzetei, ISSN 1589-9853 ; 3.). -  Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-210-185-5)
Kína - India
297 *** 954 *** 951
[MNB KB 2520679]


Spurgeon, Charles Haddon
Faith (magyar)
   Mi a hit, és hová vezet? / Charles H. Spurgeon. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2004. - 48 p. ; 19 cm. - Egys. cím: Faith. - ISBN 963-9434-64-7 fűzött : ár nélkül
23
[MNB KB 2518198]


Sumrall, Lester
The life story of Lester Sumrall (magyar)
   Életem / Lester Sumrall ; [... Tim Dudley lejegyzésében] ; [ford. Petrőcz Katalin]. - 2. átd. kiad. - Budapest : [Hit Gyülekezete], 2004. - 302 p. : ill. ; 21 cm. - (Karizmatikus klasszikusok, ISSN 1785-5764). - Egys. cím: The life story of Lester Sumrall. - Megj. "Az ember, a szolgálat, a látás" címmel is. - ISBN 963-7453-96-2 fűzött : ár nélkül
Sumrall, Lester - Egyesült Államok
289(73)(092)Sumrall,_L.(0:82-94)
[MNB KB 2519414]


Tapernoux, Marc
Ich bin... (magyar)
   Jézus Krisztus: Én vagyok.. / Marc Tapernoux. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2004. - 32 p. ; 19 cm. - Egys. cím: Ich bin... - ISBN 963-9434-76-0 fűzött : ár nélkül
Jézus
232
[MNB KB 2518199]


   Új ég és új föld : emlékkönyv Jäger Péter 65. születésnapjára / szerk. Tempfli Imre, Vencser László. - Budapest : Szt. Maximilian K., 2004. - 706 p. : ill. ; 25 cm. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Váltakozva magyar, német és olasz nyelven. - ISBN 963-7573-02-X kötött : ár nélkül
Erdély
23/28 *** 282(498.4)
[MNB KB 2520823]


   Világi közösség, vallási közösség : Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, Szeged 2003. augusztus 31 - szeptember 3. / szerk. Benyik György. - Szeged : JATEPress, 2004. - 310 p. ; 24 cm. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500. -  Fűzött : ár nélkül
23/28 *** 061.3(439-2Szeged)
[MNB KB 2520477]


   Vita és párbeszéd : a monoteista hagyomány történeti perspektívában / szerk. Losonczi Péter és Xeravits Géza. - [Budapest] : Goldziher Int. : L'Harmattan, 2004. - 167 p. ; 24 cm. - (Dialogos, ISSN 1785-7422). - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-9457-78-7 fűzött : ár nélkül
291
[MNB KB 2517711]


Zarabozo, Jamaal al-Din
   A tanúságtétel = As-seháda / [írta Jamaal al-Din Zarabozo] ; [ford. Musa A. A. Ibrahim] ; [kiad. az Iszlám Egyház Fordító Iroda]. - Miskolc ; Budapest : Iszlám Egyh. Ford. Iroda, 2004. - 14 p. ; 21 cm. - Csak magyar nyelven. - ISBN 963-216-565-9 fűzött : ár nélkül
297
[MNB KB 2518144]


   10 éves a doktori képzés az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán : a 2003. április 4-i konferencia anyaga / [szerk. Harmathy Attila]. - Budapest : ELTE ÁJK, 2003. - [2], 514 p. ; 24 cm. -  Fűzött : ár nélkül
34 *** 32.001 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[MNB KB 2518543]


   10 éves a Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Szövetsége, 1994-2004 / [szerk. Mészáros Károly]. - [Budapest] : Zrínyi : Honvédség és Társadalom Baráti Körök Orsz. Szövets., [2004]. - 31 p. : ill., színes ; 20x27 cm. - ISBN 963-327-380-3 fűzött : ár nélkül
Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Szövetsége
355(439) *** 061.2
[MNB KB 2519145]


   2001. évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2001-. -  ; 30 cm. - Népszámlálás 2001 (borító- és gerinccím). - Egyes köteteken a főcím: Népszámlálás 2001. - ISBN 963-215-412-6
Magyarország
312(439)"2001"(083.41)
[MNB KB 900748]
   17., A háztartások lakáskörülményei / [összeáll. és a szöveges elemzést írta Kovács Marcell]. - 2004. - 226 p. - ISBN 963-215-721-4 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország
312.5(439)"2001"(083.41) *** 332.8(439)(083.41)
[MNB KB 2517259]


Achim, Viorel
Ţiganii în istoria României (angol)
   The Roma in Romanian history / by Viorel Achim ; [transl. ... by Richard Davies]. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2004. - 233 p. : ill., térk. ; 24 cm. - Egys. cím: Ţiganii în istoria României. - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 963-9241-84-9 kötött : ár nélkül
Románia
316.347(=914.99)(498)(091)
[MNB KB 2519716]


   Államigazgatási eljárás : az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény : 2004. május 1. - Budapest : Novissima, 2004. - 27 p. ; 21 cm. - Lezárva: 2004. ápr. 12. - ISBN 963-86096-5-6 fűzött : 290,- Ft
1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól - Magyarország
342.924(439)(094)
[MNB KB 2518462]


Altorjai Szilvia
   Az élet ritmusa / [kész. Altorjai Szilvia, Giczi Johanna, Sik Endre]. - Budapest : KSH, 2004. - 108 p. ; 29 cm. - (Életmód-időmérleg, ISSN 1586-2682). - ISBN 963-215-725-7 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország
316.728(439)"198/2000"(083.41)
[MNB KB 2517172]


Antal László (1943-)
   Fenntartható-e a fenntartható növekedés? : az átmeneti gazdaságok tapasztalatai / Antal László ; [közread. a] Közgazdasági Szemle Alapítvány. - Budapest : Közgazd. Szemle Alapítvány, 2004. - 435 p. : ill. ; 25 cm. - Bibliogr.: p. 423-435. - ISBN 963-216-312-5 kötött : ár nélkül
Kelet-Európa
338.2(4-11)"199/200" *** 330.101.541
[MNB KB 2521275]


   Asszimiláció vagy kivándorlás? : források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének tanulmányozásához, 1860-1989 / szerk. Vincze Gábor. - Budapest : Teleki L. Alapítvány ; Kolozsvár : Erdélyi Múz. Egyes., 2004. - 394 p. ; 25 cm. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-7081-00-3 kötött : ár nélkül
Moldva
316.347(=945.11csángók)(498.3) *** 949.83(=945.11csángók)
[MNB KB 2517592]


   Atlantizmus és a magyar külpolitika : konferencia / [rend. a] Manfred Wörner Alapítvány ; [szerk. Haris T. Csaba]. - [Budapest] : Tercia Print Kft. : T&A Print Bt., 2004. - 112 p. ; 23 cm. - A konferenciát 2003. decemberében tartották Budapesten. - ISBN 963-216-277-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország
327(439)"199/200" *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[MNB KB 2520448]


Balás Eszter
   Képes könyv a dadogásról és más dolgokról / Schmidtné Balás Eszter ; [közread. a] Közhasznú Alapítvány a Dadogókért. - [Budapest] : Közhasznú Alapítvány a Dadogókért, [2004]. - 270 p. : ill., színes ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 268-270. - ISBN 963-216-432-6 kötött : ár nélkül
376.36 *** 616.89-008.434.35
[MNB KB 2520804]


Balázs Edit
   ...Zsidónak maradni és magyarnak lenni..." : mozaikok a szombathelyi zsidóság történetéből / Balázs Edit, Katona Attila ; [közread. a Magyar - Izraeli Baráti Társaság]. - Szombathely : Magyar - Izraeli Baráti Társ., [2004]. - 32 p. : ill. ; 29 cm. - ISBN 963-216-386-9 fűzött : ár nélkül
Szombathely
316.347(=924)(439-2Szombathely)"18/19" *** 316.63
[MNB KB 2520928]


Balázs György (1926-)
   Dr. Mihailich Győző, 1877-1966 / [írta Balázs György]. - [Miskolc] : [B.A.Z. M. Áll. Közútkezelő Kht.], [2004]. - 16 p. : ill. ; 21 cm. - (Műszaki alkotók - magyar mérnökök, ISSN 1785-6485 ; 6.). - ISBN 963-216-686-8 fűzött : ár nélkül
Mihalich Győző (1877-1966) - Magyarország
62(439)(092)Mihailich_Gy. *** 37(439)(092)Mihailich_Gy. *** 012Mihailich_Gy.
[MNB KB 2517440]


Beke Albert (1934-)
   Egy meghasonlott lelkű ember : a politikus Mikszáth / Beke Albert ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2004. - 323 p. ; 22 cm. - Bibliogr.: p. 269-276. - ISBN 963-250-098-9 fűzött : 2800,- Ft
Mikszáth Kálmán (1847-1910) - Magyarország
894.511(092)Mikszáth_K. *** 32(439)(092)Mikszáth_K.
[MNB KB 2521386]


Beke György (1927-)
   Barangolások Erdélyben / Beke György. - Budapest : Mundus, 1996-. - 23 cm. - Az 5. kötettől kiad. a Felsőmagyarország Kiadó. - ISBN 963-8033-20-7
Erdély
308(=945.11)(498.4) *** 894.511-92(498)
[MNB KB 213117]
   6. köt., Székelyföld I : Maros, Nyárád, Kisküküllő. - 2004. - 388 p., [16] t. : ill. - ISBN 963-9530-09-3 kötött : 2800,- Ft
Erdély
308(=945.11)(498.4) *** 894.511-92(498)
[MNB KB 2519390]


Bokor Katalin
   Iránytű a depresszióból való szabaduláshoz: a szeretet, mint gyógyító erő / [Bokor Katalin]. - [Pusztaszabolcs] : [Bethesda Tó Bt.], cop. 2003. - 141 p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 963-214-176-8 fűzött : ár nélkül
613.865 *** 316.647.2 *** 616.895.4
[MNB KB 2517352]


Boros László
   Jogi alapismeretek / Boros László. - 3. utánny. - Budapest : Vince K., 2004, cop. 1998. - 154, [2] p. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 151. - ISBN 963-9192-18-X kötött : 2995,- Ft
Magyarország
34(439)(075.8)
[MNB KB 2527548]


Borus György
   Politikai instabilitás III. György uralkodásának első tíz éve alatt / Borus György. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2004. - 132 p. ; 24 cm. - (Doktori értekezések, ISSN 1416-0455 ; 20.). - Bibliogr.: p. 120-125. - Összefoglalás angol nyelven. - ISBN 963-472-815-4 fűzött : ár nélkül
Nagy-Britannia
941.0"176" *** 323(410)"176"
[MNB KB 2521307]


   Büntető törvénykönyv : 1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről ... egységes szerkezetben a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján hatálybalépő módosításokkal, 2004. április 24. - Budapest : Novissima, 2004. - 205 p. ; 21 cm. - Lezárva: 2004. márc. 29. -  Fűzött : 890,- Ft (hibás ISBN 963-9403-11-3)
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről - Magyarország
343(439)(094)
[MNB KB 2518405]


   Büntető törvénykönyv : 1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről ... egységes szerkezetben a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján hatálybalépő módosításokkal, 2004. március 1. - Budapest : Novissima, 2004. - 205 p. ; 21 cm. - Lezárva: 2004. febr. 20. -  Fűzött : 890,- Ft (hibás ISBN 963-9403-11-3)
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről - Magyarország
343(439)(094)
[MNB KB 2518393]


   Büntetőeljárás : 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról egységes szerkezetben a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján, valamint a 2005. január 1. napjától hatálybalépő módosításokkal, 2004. március 1. - Budapest : Novissima, 2004. - 204 p. ; 21 cm. - Lezárva: 2004. febr. 16. -  Fűzött : 890,- Ft (hibás ISBN 963-9403-19-9)
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról - Magyarország
343.1(439)(094)
[MNB KB 2518388]


   A bűvös ládikó : magyar népmesék / közread. Kuntár Lajos ; Füzesi Zsuzsa rajz. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2004. - 94 p. : ill., színes ; 29 cm. - ISBN 963-216-003-7 kötött : ár nélkül
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[MNB KB 2519805]


Campbell, R. K.
The Christian home (magyar)
   A keresztyén otthon ; A nő helyzete a Szentírás szerint / R. K. Campbell. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, [2004]. - 64 p. ; 20 cm. - Egys. cím: The Christian home ; Woman's role according to Scripture. - Megj. a Gute Botschaft Verlag megbízásából. - ISBN 963-9434-40-X fűzött : ár nélkül
173 *** 241 *** 316.37-055.2
[MNB KB 2518195]


Clayton, Peter
Body language at work (magyar)
   Testbeszéd a munkahelyen / Peter Clayton ; [ford. Csák Erika, Szilágyi Diána]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 168 p. : ill, színes ; 24 cm. - Egys. cím: Body language at work. - ISBN 963-09-4567-3 kötött : 2490,- Ft
316.77 *** 159.925.8 *** 800.951 *** 331.4
[MNB KB 2515230]


Csejtei Dezső (1951-)
   Amerika felfedezése és az új globális rend / Csejtei Dezső, Juhász Anikó. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2004. - 2 db : ill. ; 23 cm. - (Monumenta Hispanica, ISSN 1785-4040 ; 1.). - ISBN 963-86430-6-4 kötött : 6900,- Ft
Vitoria, Francisco de - Sepúlveda, Juan Ginés de - Spanyolország
98(=60)"14/15" *** 1(460)Vitoria,_F._de *** 1(460)Sepúlveda,_J._G._de *** 341.3 *** 327.2(460)
[MNB KB 2520713]
   1., Az alteritás és a ius gentium kérdése Vitoria és Sepúlveda írásaiban. - 369, [2] p. - Bibliogr.: p. 361-369. - ISBN 963-86430-7-2
Spanyolország
98(=60)"14/15" *** 1(460)Vitoria,_F._de *** 1(460)Sepúlveda,_J._G._de *** 341.3 *** 327.2(460)
[MNB KB 2520724]
   2., Francisco de Vitoria és Juan Ginés Sepúlveda írásai. - 229 p. - ISBN 963-86430-8-0
Spanyolország
98(=60)"14/15" *** 1(460)Vitoria,_F._de *** 1(460)Sepúlveda,_J._G._de *** 341.3 *** 327.2(460)
[MNB KB 2520736]


Csizmazia Katalin
   Szabadság és kötöttség : a személyközpontú megközelítés adaptációja a megszokott iskolai keretek között / írta Csizmazia Katalin ; [kiad. a Carl Rogers Személyközpontú Általános Iskola és Szakközépiskola]. - Budapest : Carl Rogers Személyközpontú Ált. Isk. és Szakközépisk., 2004. - 76 p. : ill. ; 21 cm. - Bibliogr.: p. 57-58. - ISBN 963-216-569-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-216-469-1)
371.4Rogers
[MNB KB 2521441]


Csoma Zsigmond (1952-)
Szent Vincétől Szent János poharáig (új kiadása)
   Magyar történeti borkalendárium : örök időkre / Csoma Zsigmond. - 2. átd., jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2004. - 205 p. : ill. ; 25 cm. - (Hagyomány és vidék, ISSN 1589-2816). - Egys. cím: Szent Vincétől Szent János poharáig (új kiadása). - Bibliogr.: p. 196-202. - Összefoglalás német nyelven. - ISBN 963-286-145-0 kötött : ár nélkül
398.33(=945.11) *** 634.8 *** 663.2
[MNB KB 2519087]


Csontos János (1962-)
   Europa Nova / Csontos János. - Budakalász : Szószabó Stúdió, 2004. - 65, [2] p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 963-216-407-5 fűzött : 1000,- Ft
Európai Unió
894.511-92 *** 327.39(4-62)(0:82-92)
[MNB KB 2520786]


Csőszné Seres Ilona
   Bács-Kiskun új városa, Dunavecse / [kész. Csőszné Seres Ilona, Farkas Veronika] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága. - Kecskemét : KSH Bács-Kiskun M. Ig., 2004. - 22 p. : ill. ; 30 cm. -  Fűzött : 2000,- Ft
Dunavecse
911.375(439-2Dunavecse)(083.41) *** 31(439-2Dunavecse)
[MNB KB 2519874]


Csőszné Seres Ilona
   Bács-Kiskun új városa, Tompa / [kész. Csőszné Seres Ilona, Farkas Veronika] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága. - Kecskemét : KSH Bács-Kiskun M. Ig., 2004. - 24 p. : ill. ; 30 cm. -  Fűzött : 2000,- Ft
Tompa
911.375(439-2Tompa)(083.41) *** 31(439-2Tompa)
[MNB KB 2519879]


David-Néel, Alexandra
With mystics and magicians in Tibet (magyar)
   Mágusok között Tibetben / Alexandra David-Neel ; [ford. Vajay Erzsébet]. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Geopen, 2004. - 331 p. ; 18 cm. - (Keleti misztika, ISSN 1215-2269). - Egys. cím: With mystics and magicians in Tibet. -  Fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-9093-11-4)
Tibet
133(515) *** 294.321(515) *** 908.515 *** 39(=954.1)
[MNB KB 2527359]


Devecsery László (1949-)
   Tanári kézikönyv : magyar irodalom 8. osztály / Devecsery László. - Celldömölk : Apáczai, 2004. - 32 p. ; 29 cm. - ISBN 963-464-714-6 fűzött : ár nélkül
372.889.451.1(072)
[MNB KB 2517581]


Dickson, Anne
A voice for now (magyar)
   Egy új hang / Anne Dickson. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 382 p. ; 22 cm. - Egys. cím: A voice for now. - Új hang (borító- és gerinccím). - Ford. Pálfalvy Ilona. - ISBN 963-549-127-1 fűzött : 3490,- Ft
316.37-055.2 *** 159.922.1-055.2
[MNB KB 2519364]


Dókus Tünde
   EU issues / Ocskóné Dókus Tünde ; [ill. Szűcs Édua]. - Budapest : Aula, 2004. - 215 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-9478-97-0 fűzött : ár nélkül
Európai Unió
802.0(078)=945.11 *** 327.39(4-62)
[MNB KB 2520371]


   Az én kincseskönyvem : kifestős mesekönyv / [a rajzokat kész. Fenyő Ágnes]. - Budapest : Dinasztia, 2003. - 2 db : ill. ; 20x30 cm. - Kész. Adamikné Jászó Anna "Rövid mesék kisiskolásoknak" c. összeállítása alapján. -  Fűzött : ár nélkül
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[MNB KB 2517692]
   1. - [40] p.
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[MNB KB 2517699]
   2. - [40] p.
894.511-34(02.053.2)(082) *** 398.21(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[MNB KB 2517702]


   Az építési munkahelyek munkavédelmi követelményei / [szerk. Koch Mária]. - [Budapest] : Népszava, [2004]. - 112 p. ; 18 cm. - (Munkavédelmi kiskönyvtár, ISSN 1218-1137). - Lezárva: 2004. júl. 15. - ISBN 963-323-121-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország
69(036) *** 331.45(439)
[MNB KB 2520691]


   Értékelés osztályozás nélkül : ismertető pedagógusoknak és szülőknek / szerk. Zágon Bertalanné ; [írták Czike Bernadett et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004, cop. 2001. - 91 p. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 91. - ISBN 963-19-5449-8 fűzött : ár nélkül
371.26
[MNB KB 2528005]


   Európába megy a megye : "Európa igen, és a megye?" : előadások és hozzászólások a 2003. november 13-14-i pécsi konferencián / [szerk. Pálné Kovács Ilona] ; [megj. a Baranya Megyei Önkormányzat gondozásában]. - Pécs : Baranya M. Önkormányzat, 2004. - 230 p. : ill. ; 27 cm. - Példányszám: 330. - Összefoglalás angol, német és francia nyelven. - ISBN 963-7187-25-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió
353(439) *** 353(4-62) *** 061.3(439-2Pécs)
[MNB KB 2521104]


   Az Európai Közösség kereskedelmi joga / [szerzők Berke Barna et al.] ; szerk. Király Miklós. - 4. átd. kiad., utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 515 p. ; 24 cm. - Lezárva: 2003. szept. - Bibliogr.: p. 481-488. - ISBN 963-224-743-4 kötött : ár nélkül
Európai Unió
347.7(4-62)(075.8)
[MNB KB 2527285]


   Az Európai Unió szociális dimenziója / szerk. Gyulavári Tamás ; [közread. az] OFA Kht. - 2. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : OFA Kht., 2004. - 369 p. : ill. ; 30 cm. - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 963-216-679-5 kötött : ár nélkül
Európai Unió
364(4-62) *** 331.5(4-62) *** 331.4(4-62) *** 349.2(4-62)
[MNB KB 2528180]


   EU-tanulmányok / [főszerk. Inotai András] ; [szerk. Bognár Károly et al.] ; [kiad. Nemzeti Fejlesztési Hivatal]. - [Budapest] : Nemz. Fejleszt. Hiv., [2004]-. -  ; 23 cm. - Bibliogr. a tanulmányok végén. -  Kötött : ár nélkül
Európai Unió
327.39(4-62) *** 327(439)
[MNB KB 2514477]
   4. köt. - [2004]. - 931 p. : ill. - ISBN 963-216-404-0
Európai Unió - Magyarország
327.39(4-62) *** 327(439)
[MNB KB 2519712]
   3. köt. - [2004]. - 840 p. : ill. - ISBN 963-216-403-2
Európai Unió
327.39(4-62) *** 327(439)
[MNB KB 2519939]


   Felnőttképzés az Európai Unióban : kézikönyv az élethosszig tartó tanulásról II. / [főszerk. Tóth János] ; [társszerk. Mihályfi Márta] ; [közread. a] Magyar Népfőiskolai Társaság, Nemzeti Felnőttképzési Intézet. - Budapest : M. Népfőisk. Társ. : NFI, 2004. - 571 p. : ill. ; 23 cm. - Bibliogr.: p. 560-567. - Összefoglalás angol nyelven. - ISBN 963-86375-5-2 fűzött : ár nélkül
Európai Unió
374.7(4-62)"200"
[MNB KB 2520815]


   Finanszírozás és gazdálkodás a felsőoktatásban / szerk. Temesi József ; közrem. Majer Balázs [et al.]. - Budapest : Aula, 2004. - 443 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr.: 441-443. - ISBN 963-9478-99-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország
378(439)"200" *** 37.014.543(439)
[MNB KB 2520258]


Forgács Zsóka
   Irány a suli! : tanácsok szülőknek, nagyszülőknek és feladatok a leendő kisiskolásoknak / Forgács Zsóka ; [az illusztrációkat kész. Czigány Enikő és Javorniczky Nóra]. - Budapest : Dinasztia, cop. 2003. - 67 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - ISBN 963-657-361-1 fűzött : ár nélkül
372.361
[MNB KB 2518482]


   A gazdasági átmenet etnikai tájképei / szerk. Kovács Éva ; [a szerk. mtársa ... Szijártó Zsolt] ; [... szerzői Bakics János et al.]. - Budapest : Teleki L. Alapítvány : PTE BTK Kommunikációs Tansz., 2004. - 281 p. ; 23 cm. - (Regio könyvek, ISSN 0866-1251). - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-86388-9-3 fűzött : ár nélkül
Erdély - Baranya (megye)
316.63 *** 334.72(498.4)(047.53) *** 334.72(439.127)(047.53) *** 316.347(=945.11)(498.4)(047.53) *** 316.347(=30)(439.127)(047.53)
[MNB KB 2515560]


   Gazdasági kilátásaink az EU tagság első évében / [kész. Aradi Melinda et al.]. - Budapest : Ecostat, 2004. - 170, [22] p. : ill. ; 30 cm. - (Monitor, ISSN 1418-7892 ; 2004/2.). - ISBN 963-215-616-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország
330.35(439)"200" *** 338.27(439)"2004"
[MNB KB 2517272]


Géczi Zoltán (1975-)
   Hadihajók akcióban! / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2004. - 207 p. : ill. ; 20 cm. - ISBN 963-9409-23-5 fűzött : ár nélkül
355.49(100)"1939/1945"
[MNB KB 2517960]


Görög Ibolya (1947-)
   Protokoll - az életem / Görög Ibolya. - 10. kiad. - [Budapest] : Athenaeum 2000, 2004, cop. 1999. - 281, [32] t. : ill., főként színes ; 25 cm. - Bibliogr.: p. 281-[282]. -  Kötött : 2890,- Ft (hibás ISBN 963-9261-06-8)
395(0:82-94) *** 341.75(0:82-94)
[MNB KB 2527998]


Gyarmati Andrea
   Thorma János Múzeum, Kiskunhalas / [szöveg ... Gyarmati Andrea, Szakál Aurél]. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz., [2004]. - 16 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum füzetei, ISSN 1416-1435 ; 8.). - Összefoglalás német és angol nyelven. -  Fűzött : ár nélkül
Thorma János Múzeum (Kiskunhalas) - Kiskunhalas
39(=945.11) *** 908.439-2Kiskunhalas *** 069(439-2Kiskunhalas)(036)
[MNB KB 2515553]


   Győztesek találkozója, 2004 = Prizewinners' gatherings, 2004 / [szerk. Guoth Jánosné]. - Budapest : [Guoth J.-né], 2004. - [250] p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Európa az iskolában, ISSN 1586-0256). - Spirál fűzéssel. - ISBN 963-216-558-6 fűzött : ár nélkül
Európa
379.825-053.6 *** 371.384 *** 06.063(02.053.2)
[MNB KB 2519627]


Hegedüs Kálmán
Kansainvälinen Sibelius ja unkarilaiset (magyar) (bőv. kiad.)
   Jean Sibelius finn zeneköltő és a magyarok : ritka levelek és kultúrtörténeti adatok Finnország nemzeti zeneszerzőjének magyarokkal történt találkozásainak és kapcsolatainak történetéből Európában és a nagyvilágban / írta és szerk. Hegedüs Kálmán. - Budapest : Solo Music Budapest Zeneműk., [2004]. - 190, 42 p. : ill. ; 24 cm. - Egys. cím: Kansainvälinen Sibelius ja unkarilaiset (bőv. kiad.). - Bibliogr. a jegyzetekben. - A címoldalon megj. adatként: Helsinki, 2003. -  Fűzött : ár nélkül
Sibelius, Jean - Finnország
78.071.1(480)(092)Sibelius,_J. *** 316.347(=945.11)(100)
[MNB KB 2520841]


Heller Ágnes (1929-)
   A "zsidókérdés" megoldhatatlansága : mért születtem hébernek, mért nem inkább négernek? / Heller Ágnes. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2004. - 167 p. ; 20 cm. - ISBN 963-9512-04-4 fűzött : 1450,- Ft
323.12(=924)
[MNB KB 2520075]


Holopcev Péter
   Tanulmányok Borsod-Abaúj-Zemplén megye népességének belső (belföldi) vándorlásáról, 1945-1995 / Holopcev Péter, Reszler Gábor, Szászi Ferenc. - Nyíregyháza : Nyír-Press Kft., 2004. - 97 p. ; 25 cm. - (A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének közleményei, ISSN 1217-1883). - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 963-216-212-9 fűzött : ár nélkül
Borsod-Abaúj-Zemplén (megye)
316.444(439.134)"194/199"
[MNB KB 2520405]


Hornokné Uhrin Erzsébet
   A békéscsabai szlovák értelmiség anyanyelvhasználata = Používanie materinského jazyka v kruhu békéščabianskej slovenskej inteligencie / Uhrin Erzsébet. - Békéscsaba : Mo. Szlovákok Kutint., 2004. - 282, 215 p. : ill. ; 23 cm. - (Doktori dolgozatok, ISSN 1786-0881). - Bibliogr.: p. 213-257. - A magyar és a szlovák nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - ISBN 963-214-959-9 fűzött : ár nélkül
Békéscsaba
808.54-06(439-2Békéscsaba) *** 800.732 *** 316.347(=854)(439-2Békéscsaba)
[MNB KB 2516450]


Hunyadi László (1944-)
   Statisztika közgazdászoknak / Hunyadi László, Vita László. - 3. jav. kiad. - Budapest : KSH, 2004. - 770 p. : ill. ; 25 cm. - (Statisztikai módszerek a társadalmi és gazdasági elemzésekben, ISSN 1587-2157). - Bibliogr.: p. 763-766. - A tartalomjegyzék angol nyelven is. - ISBN 963-215-742-7 kötött : ár nélkül
311(075.8) *** 330(075.8)
[MNB KB 2527294]


Hunyadi László (1944-)
   Statisztikai képletgyűjtemény és táblázatok : oktatási segédlet a Statisztika közgazdászoknak című könyvhöz / Hunyadi László, Vita László. - 3. jav. kiad. - Budapest : KSH, 2004. - 48 p. ; 24 cm. - (Statisztikai módszerek a társadalmi és gazdasági elemzésekben, ISSN 1587-2157). - ISBN 963-215-743-5 fűzött : ár nélkül
311(075.8) *** 330(075.8) *** 519.23(075.8)
[MNB KB 2527291]


   Idővonat : tanulmányok a társadalomtudományok köréből : köszöntőkönyv Béres Csaba és Mojzesné Székely Katalin tiszteletére / [szerk. Kiss Gabriella, Csoba Judit, Czibere Ibolya] ; [szerzőink Berényi Zoltán et al.]. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2004. - 378 p. : ill. ; 22 cm. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - ISBN 963-472-814-6 fűzött : ár nélkül
3
[MNB KB 2520538]


   Illetékjogszabályok : az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény ... egységes szerkezetben a 2004. április 1. napjától, valamint a a[!] Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján hatálybalépő módosításokkal, 2004. január 1. - Budapest : Novissima, 2004. - 77 p. ; 21 cm. - Lezárva: 2004. jan. 31. -  Fűzött : 590,- Ft (hibás ISBN 963-9403-10-5)
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről - Magyarország
336.28(439)(094)
[MNB KB 2518413]


   Ingatlan-nyilvántartás : 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról ... egységes szerkezetben a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján hatálybalépő módosításokkal, 2004. január 1. - Budapest : Novissima, 2004. - 56 p. ; 21 cm. - Lezárva: 2004. febr. 16. - ISBN 963-9403-16-4 fűzött : 490,- Ft (hibás ISBN 963-9403-14-8)
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról - Magyarország
347.235.11(439)(094)
[MNB KB 2518508]


Isserman, Maurice
World War II (magyar)
   A második világháború / Maurice Isserman. - Átd. kiad. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - 267 p. : ill. ; 24 cm. - (Amerika háborúban). - Egys. cím: World War II. - ISBN 963-425-008-4 kötött : 2499,- Ft
Egyesült Államok
973"1939/1945" *** 94"1939/1945" *** 355.48(100)"1939/1945"
[MNB KB 2516678]


Jancsó Benedek (1854-1930)
   A román irredentista mozgalmak története / Jancsó Benedek ; [... szerk. Bárány Attila] ; [... a névmutatót összeáll. Fazakas Csaba és Szendrei Ákos] ; [az utószót írta Szendrei Ákos]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2004. - 476, [8] p. ; 22 cm. - (Historia incognita. Történettudomány, ISSN 1588-788X ; 8.). - ISBN 963-9580-01-5 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - Románia
323.13(=590)(439)"18/19" *** 329.275(439)(=590)"18/19" *** 327(498)"18/19" *** 943.9"18/19"
[MNB KB 2519959]


   Jelentés az Európai Unió csatlakozó és tagjelölt országainak kábítószerhelyzetéről / [ford. Tisza Adrea [!]Andrea] ; [közread. a] Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ. - Budapest : Nemz. Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Közp., 2004. - 45 p. : ill. ; 30 cm. -  Fűzött : ár nélkül
Kelet-Európa
364.272(4-11)"200" *** 613.83
[MNB KB 2518628]


Jittenmeier, Karin
Deko-Ideen mit Folienkleber (magyar)
   Díszítési ötletek metálfóliával / Karin Jittenmeier ; [ford. Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X). - Egys. cím: Deko-Ideen mit Folienkleber. - ISBN 963-684-182-9 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 746.5
[MNB KB 2520907]


Juhász László
   Az elsőfokú polgári/gazdasági határozatok szerkesztése / Juhász László ; [közread. az] Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala Oktatási Főosztály. - [Budapest] : OITH Okt. Főoszt., 2004. - 79 p. ; 29 cm. - Lezárva: 2003. dec. 31. - Bibliogr.: p. 79. -  Fűzött : ár nélkül
340.142 *** 347.95
[MNB KB 2519609]


Kádár Gábor
Aranyvonat (angol) (bőv. kiad.)
   Self-financing genocide : the gold train, the Becher case and the wealth of Hungarian Jews / by Gábor Kádár and Zoltán Vági ; [transl. by Enikő Koncz, Jim Tucker and András Kádár]. - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, cop. 2004. - 413 p. : ill. ; 23 cm. - Egys. cím: Aranyvonat (bőv. kiad.). - Bibliogr.: p. 387-398. és a jegyzetekben. - ISBN 963-9241-53-9 kötött : ár nélkül
Magyarország
323.12(=924)(439)"1939/1945" *** 343.7(439)
[MNB KB 2515316]


   A keleti nyelvek oktatásának gazdasági, kulturális vonatkozásai, és Európai Uniós csatlakozásunk / szerk. Székács Anna ; [rend., közread. a] Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar. - [Budapest] : BGF KFK, 2004. - 115 p. : ill. ; 21 cm. - (Keleti füzetek, ISSN 1219-8676). - A 2004. március 12-én rendezett konferencia előadásai. - Példányszám: 210. -  Fűzött : ár nélkül
Magyarország
37.014(439) *** 372.880.9 *** 809 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[MNB KB 2517140]


Kenyeres Dénes (1942-)
   Katonai kitüntetések a magyar történelemben : rendjelek, érdemrendek, érdemérmek, emlékérmek, érdemjelek, szolgálati jelek, kitüntető címek / Kenyeres Dénes. - Kecskemét : Szerző, 2004. - 351 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - Bibliogr.: p. 236-238. - Összefoglalás angol, német és orosz nyelven. - ISBN 963-430-684-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország
355.134.22(439) *** 737.23(439)
[MNB KB 2515437]


Kertész Péter (1937-)
   Zsinórmérték : zsidósors magyar módra / Kertész Péter. - Budapest : Ulpius-ház, 2004. - 448 p. ; 20 cm. - ISBN 963-9602-33-7 fűzött : 1980,- Ft
Magyarország
894.511-92 *** 323.12(=924)(439)(0:82-92) *** 316.347(=924)(439)(0:82-92)
[MNB KB 2520634]


Kiss M. Norbert
   A makrogazdasági hírek hatása a pénzpiacra / Kiss M. Norbert. - Budapest : MNB, 2004. - 65 p. : ill. ; 24 cm. - (MNB műhelytanulmányok, ISSN 1216-9293 ; 30.). -  Fűzött : ár nélkül
Magyarország
336.7 *** 338(439)
[MNB KB 2519961]


Koczorné Heinemann Ildikó
   Isten közöttünk van : tanári kézikönyv / Koczorné Heinemann Ildikó, Pintér Zsuzsanna. - Budapest : Luther K., 2004. - 118 p. ; 29 cm + 7 mell. - A borítón számozási adatként: 4. - ISBN 963-9571-23-7 fűzött : ár nélkül
372.82(072)
[MNB KB 2521099]


Kollár Sándorné
   Nők és férfiak közötti egyenlő elbírálás Magyarországon az uniós irányelvek tükrében / [írták Kollár Sándorné, Szabó Istvánné]. - Budapest : Nők a Holnapért Alapítvány, 2003. - 84 p. ; 21 cm. - (Nők a Holnapért Alapítvány kézikönyv, ISSN 1786-1101 ; 1.). - ISBN 963-216-198-X fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország
342.7-055(439) *** 342.7(4-62) *** 340.137.3(4-62) *** 340.137.3(439)
[MNB KB 2516797]


   Környezetvédelmi szempontból káros támogatások a magyar gazdaságban / szerk. Kiss Károly ; [... szerzői Ángyán József et al.] ; [közread. a] Levegő Munkacsoport, Lélegzet Alapítvány. - Budapest : Levegő Munkacsop. : Lélegzet Alapítvány, 2004. - 31 p. ; 30 cm. - Lezárva: 2004. aug. 25. - Bibliogr.: p. [32.]. - ISBN 963-216-772-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió
338.246.027(4-62) *** 504.03 *** 338.2(439)
[MNB KB 2520643]


   Kossuth Lajos azt üzente.. / [szerk. Lovas Márta] ; [rajz. Hegyeshalmi Katalin]. - [Budapest] : MNM, 2003. - 44 p. : ill. ; 30 cm. - (Históriás Történeti Játszóház füzetek, ISSN 1786-1055 ; 4.). - ISBN 963-9046-93-0 fűzött : ár nélkül
069.12 *** 371.382 *** 943.9"1848/1849"
[MNB KB 2516634]


   Közbeszerzés / Berényi Lajos [et al.] ; [szerk. ... Fribiczer Gabriella]. - Budapest : KJK-Kerszöv, cop. 2004. - 421 p. ; 24 cm. - Lezárva: 2004. jún. 1. -  Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-224-749-3)
Magyarország
351.712.2(439)(036)
[MNB KB 2520429]


   Közbeszerzés Európában : ajánlattevők, ajánlatkérők kézikönyve / [szerk. Kerekes Pálné, Makarics Adrienne] ; [szerzők Bessenyei Gábor et al.] ; [... ford. Csákvári Ágnes, Fischer Kálmán Mihály]. - Budapest : CBC Közép-Európai Üzleti Tanácsadó Kft., 2004. - 334 p. : ill. ; 32 cm + CD-ROM. - Kapcsos borítóban. - ISBN 963-214-276-4 kötött : 15800,- Ft
Európai Unió
351.712.2(4-62)(036)
[MNB KB 2517149]


   A közjogi választások egyes elméleti és gyakorlati kérdései / szerk. Szoboszlai György. - Budapest : Orsz. Választási Iroda, 2004. - 370 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Választási stúdiumok, ISSN 1419-3523 ; 3.). - Bibliogr. a tanulmányok végén. -  Fűzött : ár nélkül
324 *** 342.84
[MNB KB 2516601]


Kuntár Lajos (1914-)
   A véres Don : a 2. honvéd hadsereg Don menti harcai / Kuntár Lajos ; [... az előszót írta Gyurácz Ferenc]. - 2. kiad. - Szombathely : Vasi Szemle Szerk., 2003. - 223 p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 963-210-225-8 kötött : 1950,- Ft
Magyarország
355.48(439)"1942/1943"(093) *** 894.511-94
[MNB KB 2519760]


   Lakásszövetkezetek tulajdoni és gazdálkodási kérdései 2004 : segédlet a lakásszövetkezetek 2004. évi, ÁFA törvény módosításával kapcsolatos gazdálkodási, számviteli és könyvvezetési kötelezettségeivel összefüggő feladatok megoldásához / kész. a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége ... közreműködésével. - [Budapest] : Lakásszöv. és Társasházak Orsz. Szövets., 2004. - 114 p. ; 24 cm. -  Fűzött : ár nélkül
332.871.3(439)(036)
[MNB KB 2516373]


László Péter (1953-)
   Fehérlaposok : adalékok a magyar - csehszlovák lakosságcsere-egyezményhez / László Péter ; [a kötetet a Völgységi Tájkutató Alapítvány gond.]. - 2. bőv. kiad. - Szekszárd : Völgységi Tájkutató Alapítvány, 2004. - 302 p. : ill. ; 21 cm. - Bibliogr.: p. 150-152. - Összefoglalás szlovák nyelven. - ISBN 963-8242-30-2 kötött : ár nélkül
Felvidék
323.12(=945.11)(437.6)"1945/1948" *** 325.254(=945.11)(437.6)"1945/1948"(094.2)
[MNB KB 2527535]


Lauster, Peter
Lassen Sie sich nichts gefallen (magyar)
   Ne hagyd magad! : az önérvényesítés művészete / Peter Lauster ; [ford. Csillagné Asztalos Enikő]. - Budapest : Mérték, 2004, cop. 1994. - 306, [3] p. : ill. ; 19 cm. - Egys. cím: Lassen Sie sich nichts gefallen. - Bibliogr.: p. 305-[307]. - ISBN 963-9519-68-5 kötött : ár nélkül
613.865 *** 316.6
[MNB KB 2527272]


   Legyen szerencsénk! : 13. antológia, 2004 / [szerk. Kővári Józsefné] ; [a gyermekszerzők ... Bodnár Ferenc Ádám et al.] ; [kiad. az Erkel Ferenc Iskolaalapítvány]. - [Budapest] : Erkel F. Iskolaalapítvány, 2004. - 127 p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 963-214-853-3 fűzött : ár nélkül
379.825-053.2
[MNB KB 2516641]


Lo, Raymond
Feng shui & destiny for families (magyar)
   Feng shui & sors a családban : nélkülözhetetlen útmutató minden otthon számára / Raymond Lo ; [ford. Pusztai Márta] ; [közread. az] Első Magyar Feng Shui Centrum. - Budapest : Első M. Feng Shui Centrum, 2004. - 195 p. : ill. ; 24 cm. - Egys. cím: Feng shui & destiny for families. - ISBN 963-216-582-9 fűzött : 2780,- Ft
133.25 *** 124.6 *** 316.356.2
[MNB KB 2519757]


   A magyar alkotmányjog európai uniós forrásai : [szöveggyűjtemény] / szerk. Dezső Márta, Vincze Attila. - Budapest : Osiris, 2004. - 551 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855). - Lezárva: 2004. máj. 1. - Bibliogr.: p. 539-550. - ISBN 963-389-210-4 kötött : 4500,- Ft
Európai Unió
341.17(4-62)(094)(075.8) *** 342(4-62)(094)(075.8)
[MNB KB 2520118]


Magyarország. Minisztertanács
   Nagy Ferenc első kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei / szerk., a jegyzeteket és a bev. tanulmányt írta Szűcs László. - Budapest : MOL, 2003. - 2 db (1978 p.) ; 25 cm. - (Magyar Országos Levéltár kiadványai. II., Forráskiadványok, ISSN 0073-4055 ; 38.). - ISBN 963-631-149-8 kötött : ár nélkül
Magyarország
328.13(439)"1946"(093.2) *** 943.9"1946"(093.2)
[MNB KB 2521483]
   A. köt., 1946. február 5 - 1946. július 19. - 1008 p. - Bibliogr. a jegyzetekben
Magyarország
328.13(439)"1946"(093.2) *** 943.9"1946"(093.2)
[MNB KB 2521485]
   B. köt., 1946. július 26 - 1946. november 15. - p. 1009-1978. - Bibliogr. a jegyzetekben
Magyarország
328.13(439)"1946"(093.2) *** 943.9"1946"(093.2)
[MNB KB 2521489]


   Magyarország régiói = Regions of Hungary / [... főszerk. ... Csiszér Zoltán] ; [társszerk. Gyalus Márta]. - [Bocskaikert] : Csiszér, 2004-. -  ; 30 cm. - A leírás a 6. köt. alapján kész. - ISBN 963-86529-0-X
Magyarország
332.1(439)
[MNB KB 2515388]
   6., Észak-alföldi régió = Northern Great Plain Region / [szerzők Balcsók István et al.] ; [ford. Czimre Klára és Váradi György]. - [2004]. - 512 p., [60] t. : ill., színes. - Bibliogr.: p. 507-512. - ISBN 963-86529-1-8 kötött : ár nélkül
Észak-alföldi régió
332.1(439.16)
[MNB KB 2515391]


Mervay Miklós
   A szekták a gyermekvédelem szempontjából / Mervay Miklós. - Budapest : Jel, cop. 2004. - 159 p. : ill. ; 20 cm. - (Szülők és nevelők könyvespolca, ISSN 1416-4086 ; 9.). - Bibliogr.: p. 151-159. - ISBN 963-9318-70-1 fűzött : ár nélkül
289 *** 364.65-053.2/.6 *** 364.278
[MNB KB 2519126]


Metz, Johann Baptist
Zum Begriff der neuen politischen Theologie (magyar)
   Az új politikai teológia alapkérdései / Johann Baptist Metz ; [ford. Görföl Tibor et al.]. - Budapest : L'Harmattan, 2004. - 208 p. ; 24 cm. - (Coram Deo, ISSN 1587-3374). - Egys. cím: Zum Begriff der neuen politischen Theologie. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-9457-62-0 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9457-47-7)
1(430)Metz,_J._B. *** 21 *** 32
[MNB KB 2520699]


Molnár Mária (1945-)
   Az értelmes élet iskolája / Molnár Mária. - Budapest : Jel, cop. 2004. - 184 p. ; 20 cm. - (Értelmes élet, ISSN 1786-1624 ; 1.). - Bibliogr.: p. 175-184. - ISBN 963-9318-61-2 fűzött : ár nélkül
371.4reformpedagógia *** 37.015.3 *** 37.034 *** 159.964.32Frankl,_V._E.
[MNB KB 2515683]


Molnárné Balogh Márta
   Társadalombiztosítási jog / Molnárné Balogh Márta. - Budapest : Novissima, 2004. - 245 p. ; 21 cm. - (Jogi szakvizsga kézikönyvek, ISSN 1786-0806). - Lezárva: 2004. ápr. 30. - ISBN 963-85933-6-9 fűzött : 2300,- Ft
349.3
[MNB KB 2516463]


Moras, Ingrid
Chin-Chin (magyar)
   Csincsin : kabalák a mobilra / Ingrid Moras ; [ford. Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X). - Egys. cím: Chin-Chin. - ISBN 963-684-180-2 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 746.5
[MNB KB 2520927]


Moras, Ingrid
Perlentiere aus aller Welt (magyar)
   Gyöngyállatok a nagyvilágból / Ingrid Moras ; [ford. Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X). - Egys. cím: Perlentiere aus aller Welt. - ISBN 963-684-181-0 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 746.5
[MNB KB 2520916]


Moras, Ingrid
Perlentier-Kinder (magyar)
   Állatkölykök gyöngyfűzéssel / Ingrid Moras. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X). - Egys. cím: Perlentier-Kinder. - ISBN 963-684-179-9 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 746.5
[MNB KB 2520918]


Móré Csaba
   Verseny a magyar bankpiacon / Móré Csaba, Nagy Márton. - [Budapest] : MNB, 2004. - 50 p. : ill. ; 30 cm. - (MNB füzetek, ISSN 1219-9575 ; 2004/9.). - Bibliogr.: p. 45-46. - ISBN 963-9383-49-X fűzött : ár nélkül
Magyarország
336.71(439)"199"
[MNB KB 2520695]


   A munka törvénykönyve : 1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről : 2004. február 1. - Budapest : Novissima, 2004. - 110 p. ; 21 cm. - Lezárva: 2004. jan. 31. -  Fűzött : 590,- Ft (hibás ISBN 963-86096-8-0)
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről - Magyarország
349.2(439)(094)
[MNB KB 2518471]


   Nationalstaat, Monarchie, Mitteleuropa : zur Erinnerung an den "Advokaten der Nation", Ferenc Deák / Hrsg. Gábor Máthé, Barna Mezey ; [Verf. Bárándy Péter et al.]. - Budapest : Gondolat, 2004. - 147 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Acta congressuum, ISSN 1587-8821 ; 13.). - Bibliogr. a jegyzetekben. -  Fűzött : ár nélkül
Deák Ferenc (1803-1876)
34(439)(092)Deák_F. *** 943.9"18"(092)Deák_F.
[MNB KB 2520863]


   Necessity and possibilities of an eco-social budget reform : proposals for the 2004 state budget of Hungary / [ed. András Lukács and Zoltán Szabó] ; [publ. by the Levegő Munkacsoport]. - Budapest : Levegő Munkacsop., 2003. - 210 p. : ill. ; 30 cm. - Bibliogr.: p. 205-210. - ISBN 963-210-545-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország
336.12(439)"200" *** 504.06
[MNB KB 2520641]


Németh István (1945-)
   Európa, 1945-2000 : a megosztástól az egységig / Németh István ; [... ford. Berencsi Katalin et al.]. - Budapest : Aula, 2004. - XIX, 874 p. : ill. ; 25 cm. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-9585-20-3 kötött : ár nélkül
Európa
940"1945/199"(093) *** 327(4)"1945/199"(093)
[MNB KB 2520305]


   Néprajz gyerekeknek / [írta Horváthné Pálosi Katalin et al.] ; [a fényképeket kész. Roboz László et al.] ; [közread. a] Néprajzi Múzeum. - Budapest : Néprajzi Múz., [2003]-. - Bővíthető mappa : ill., főként színes ; 32 cm. - ISBN 963-9540-02-1 kötött : ár nélkül
39(=945.11)(02.053.2) *** 7.031.4(439)(02.053.2) *** 069(439-2Bp.)NM
[MNB KB 2515383]


   "Nevelni szeretettel, türelemmel" : a békéscsabai Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola jubileumi évkönyve, 1994-2004 / [szerk. Jároli József]. - Békéscsaba : [Typografika Kft.], 2004. - 80 p. : ill. ; 16 cm. - Gerinccím: Jubileumi emlékköny, 1994-2004. - ISBN 963-86574-2-1 fűzött : ár nélkül
Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola (Békéscsaba)
373.3(439-2Békéscsaba)(058)
[MNB KB 2520524]


Das Nibelungenlied (magyar)
   A Nibelung-ének : ó-német hősköltemény / ford. Szász Károly. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2004. - 446, [4] p. ; 23 cm. - Szász Károly "A Nibelungen-Lied" c. tanulmányával. - ISBN 963-86430-9-9 kötött : 3900,- Ft
830-131=945.11 *** 398.224(=30)
[MNB KB 2519893]


   Nonbusiness marketing és menedzsment : civil szervezetek, alapítványok, politika, kultúra, karitatív szervezetek, közigazgatás, közüzemek, nonprofitok / Dinya László [et al.] ; [szerk. Dinya László, Hetesi Erzsébet, Veres Zoltán]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 416 p. : ill. ; 26 cm. - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 963-224-787-6 kötött : ár nélkül
65.011.1 *** 658.8 *** 334.012.46
[MNB KB 2520425]


Óbudai Közoktatási Konferencia (12.) (2003) (Budapest)
   XII. Óbudai Közoktatási Konferencia / [alkotó szerk. Werenka Ödön] ; [rend., közread.] Budapest III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Pedagógiai Szolgáltató Intézet. - Budapest : Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Ped. Szolgáltató Int., 2003. - 159 p. : ill. ; 21 cm. - A 2003. aug. 26-27-én rendezett konferencia előadásai. - ISBN 963-214-934-3 fűzött : ár nélkül
37 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[MNB KB 2520590]


Olivier, Christiane
"Les parents face a l'agressivité de l'enfant" (magyar)
   Az agresszív gyermek és a szülők / Christiane Olivier ; ... ford. Puskás Gyöngyi. - Budapest : Pont, cop. 2004. - 85 p. ; 20 cm. - (Fordulópont könyvek, ISSN 1585-5503). - Egys. cím: "Les parents face a l'agressivité de l'enfant". - ISBN 963-9312-94-0 fűzött : 1375,- Ft : 5,5 ?
159.922.7 *** 316.647.3
[MNB KB 2518297]


Oroszlány Péter
   Tanulásmódszertan : tanácsok, módszerek, gyakorlatok a tanulási képesség fejlesztéséhez : középiskolásoknak / Oroszlány Péter ; [... közrem. Kovácsné Bubreg Erzsébet]. - Budapest : Metódus-Tan, 2004. - 287 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. [288]. - ISBN 963-216-623-X fűzött : 1200,- Ft
371.322.6(075.3) *** 159.953.5(075.3) *** 37.025(075.3)
[MNB KB 2520814]


Oroszlány Péter
   Tanulásmódszertan tanári kézikönyv : tanítási tanácsok, módszerek a tanulási képesség fejlesztéséhez / Oroszlány Péter. - Budapest : Metódus-Tan, 2004. - 151 p. ; 24 cm. - ISBN 963-216-624-8 fűzött : 1200,- Ft
371.322.6(072) *** 159.953.5(072) *** 37.025(072)
[MNB KB 2520798]


   Orvosi kommunikáció / szerk. Pilling János ; [... szerzői Békési Andrea et al.]. - Budapest : Medicina, 2004. - 613 p. ; 25 cm. - Bibliogr.: 599-[614]. és a fejezetek végén. - ISBN 963-242-905-2 kötött : ár nélkül
614.253(075.8) *** 316.77(075.8)
[MNB KB 2519848]


Padányi József
   Békefenntartás Boszniában: a Magyar Műszaki Kontingens / Padányi József. - Budapest : ZMNE SVKK, 2004. - 256 p. : ill. ; 21 cm. - (Védelmi tanulmányok, ISSN 1216-4704 ; 53.). - Példányszám: 500. - ISBN 963-86441-0-9 fűzött : ár nélkül
Bosznia - Magyarország
358.2(439)"199" *** 355.357(497.15)
[MNB KB 2519908]


Padden, Carol
Deaf in America (magyar)
   Hangok egy kultúrából : siketek Amerikában / Carol Padden & Tom Humphies[!Humphries] ; [ford. Ungár Nóra]. - [Budapest] : Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, [2004]. - 124 p. : ill. ; 24 cm. - (Jelnyelvi tolmácsképzés sorozat). - Egys. cím: Deaf in America. - Bibliogr.: p. 116-121. - Példányszám: 500. -  Fűzött : ár nélkül
364.65-056.263 *** 800.952
[MNB KB 2515521]


Paksy András
   A komorbiditás (betegségtársulások) vizsgálata a fekvő- és járóbeteg-szakellátás 2002. évi adatai alapján / [szerző Paksy András] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2004. - 111 p. : ill. ; 29 cm. - ISBN 963-215-732-X fűzött : 1300,- Ft
Magyarország
312.6(439)"2002"(083.41) *** 314.4(439)"2002"(083.41)
[MNB KB 2516978]


Pearl, Michael
To train up a child (magyar)
   Gyermeket nevelni Isten félelmében / Michael & Debi Pearl. - Budapest : Evangéliumi K., 2004. - 112 p. ; 20 cm. - Egys. cím: To train up a child. - ISBN 963-9434-73-6 fűzött : ár nélkül
37.017.93
[MNB KB 2518151]


   Pénzügyi jog / szerk. Halustyik Anna. - [Budapest] : Aula, 2003-2004. - 2 db ; 24 cm
34:336(439)(075.8)
[MNB KB 1069681]
   2. - 2004. - 341 p. - Írta Békés Balázs et al. - Bibliogr.: p. 339-341. - ISBN 963-9585-25-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország
34:336(439)(075.8)
[MNB KB 2520374]


Pivárcsi István
   Kannibálok könyve / Pivárcsi István. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 154 p. : ill. ; 20 cm. - ISBN 963-9487-98-8 kötött : 1800,- Ft
392.89 *** 930.85(100)
[MNB KB 2515462]


   Polgári perrendtartás : 1952. évi III. törvény a Polgári perrendtartásról ... egységes szerkezetben a 2004. április 1. napjától, május 1. napjától, valamint a a[!] Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján hatálybalépő módosításokkal, 2004. január 1. - Budapest : Novissima, 2004. - 136 p. ; 21 cm. - Lezárva: 2004. jan. 30. -  Fűzött : 690,- Ft (hibás ISBN 963-9403-14-8)
1952. évi III. törvény a Polgári perrendtartásról - Magyarország
347.9(439)(094)
[MNB KB 2518498]


   Polgári törvénykönyv : 1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről ... egységes szerkezetben a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján hatálybalépő módosításokkal, 2004. január 27. - Budapest : Novissima, 2004. - 196 p. ; 21 cm. - Lezárva: 2004. jan. 12. -  Fűzött : 890,- Ft (hibás ISBN 963-9403-01-6)
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről - Magyarország
347(439)(094)
[MNB KB 2518427]


   Polgári törvénykönyv : 1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről ... egységes szerkezetben a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján hatálybalépő módosításokkal, 2004. március 13. - Budapest : Novissima, 2004. - 196 p. ; 21 cm. - Lezárva: 2004. márc. 12. -  Fűzött : 890,- Ft (hibás ISBN 963-9403-01-6)
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről - Magyarország
347(439)(094)
[MNB KB 2518442]


Prophet, Elizabeth Clare
Soul mates and twin flames (magyar)
   Lélektársak és ikerlángok : a szerelem és a párkapcsolatok spirituális dimenziói / Elizabeth Clare Prophet ; [ford. Miklódy Erika]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 174 p. : ill. ; 16 cm. - Egys. cím: Soul mates and twin flames. - ISBN 963-528-791-7 fűzött : 1590,- Ft
133 *** 316.472.4
[MNB KB 2517338]


Rakvács József
   Az új társasházi törvény magyarázata / Rakvács József. - Budapest : HVG-ORAC, 2004. - 275 p. ; 20 cm. - Lezárva: 2004. júl. 01. - ISBN 963-9404-89-6 fűzött : 5100,- Ft
2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról - Magyarország
349.444(439)(094)(036) *** 332.871.3(439)(094)
[MNB KB 2521359]


Rees, Martin
Our final hour (magyar)
   Ütött az utolsó óránk? / Martin Rees ; [ford. Márkus János]. - Budapest : Athenaeum 2000, 2004. - 158 p. ; 24 cm. - (Világegyetemek titkai, ISSN 1786-2221). - Egys. cím: Our final hour. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-9471-51-8 fűzött : 2290,- Ft (hibás ISBN 963-9271-51-8)
008.2 *** 323.285(100) *** 001.94 *** 524
[MNB KB 2520935]


Reichardt György (1929-)
   A 100 éves motoros repülés és a magyar légiesemények kronológiája / Reichardt György. - Csepreg : Reichardt Gy., [2004]. - 92 p. ; 29 cm. - ISBN 963-460-006-9 kötött : ár nélkül
656.7(100)(091) *** 355.489(100)
[MNB KB 2519838]


Sabján Tibor
   A mászókéményes konyha / Sabján Tibor ; [fényképeket Bíró Friderika et al. kész.]. - Budapest : Terc, cop. 2004. - 107 p. : ill. ; 19 cm. - (Népi kultúra, ISSN 1785-3699). - ISBN 963-86303-4-5 fűzött : 1600,- Ft
39(=945.11) *** 683.95 *** 641.53
[MNB KB 2520686]


Schlessinger, Laura
Ten stupid things couples do to mess up their relationships (magyar)
   10 ostobaság, amivel a párok elszúrják kapcsolatukat / Laura Schlessinger. - [Budapest] : Napsugár és Holdsugár K., cop. 2004. - 238 p. ; 21 cm. - (Holdsugár könyvek, ISSN 1786-1578). - Egys. cím: Ten stupid things couples do to mess up their relationships. - ISBN 963-86474-7-7 fűzött : 980,- Ft
316.472.4 *** 159.922.1
[MNB KB 2515659]


Schöpflin György (1939-)
The dilemmas of identity (magyar)
   Az identitás dilemmái : kultúra, állam, globalizáció / Schöpflin György ; [ford. Kovács Zoltán]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2004. - 318, [2] p. ; 22 cm. - Egys. cím: The dilemmas of identity. - Bibliogr.: p. 286-317. - ISBN 963-9580-02-3 kötött : 3600,- Ft
Európa
323.1 *** 316.63 *** 316.7(4) *** 008(4)
[MNB KB 2519890]


Schöpflin György (1939-)
   A modern nemzet / Schöpflin György ; [a tanulmányokat ford. Borbás Mária et al.]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2003. - 182 p. ; 20 cm. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-210-875-2 fűzött : 1900,- Ft
323.1 *** 316.63 *** 316.356.4
[MNB KB 2519888]


Sebők Judit
   English for you 2 : tanári kézikönyv / Sebők Judit. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004. - 77 p. ; 24 cm. - ISBN 963-19-4521-9 fűzött : ár nélkül
372.880.20(072)
[MNB KB 2516218]


Stafford, Tim
Super parenting in 15 days (magyar)
   Gyereknevelés "könnyen és gyorsan" 15 napban : kisgyermekek nevelésének alapelvei / Tim Stafford ; [ford. Kissné Hargitay Emese] ; [ill. Katie Stafford et al.]. - [Szentendre] : Kairosz, [2004]. - [36] p. : ill., színes ; 21 cm. - Egys. cím: Super parenting in 15 days. - Spirál fűzéssel. - ISBN 963-9568-24-4 fűzött : 1900,- Ft
37.018.1
[MNB KB 2520242]


   Studia militaria = Hadtörténeti tanulmányok / edd. Lisznyai Lajos, Kaló József. - Debrecen : [Magánkiad.], 2004. - 303 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol és német nyelven. - ISBN 963-460-018-2 fűzött : ár nélkül
355.48(100)
[MNB KB 2520533]


Süle Ferenc (1941-)
   Kézikönyv az első-második daloskönyvemhez / Süle Ferenc. - Celldömölk : Apáczai, 2004. - 44 p. : ill. ; 21x29 cm. - ISBN 963-464-702-2 fűzött : ár nélkül
372.4:78(072)
[MNB KB 2516983]


Szabó Lajos
   Útmutató a demens részleg tárgyi-szakmai minimumfeltételeinek kialakítására ; Ajánlás speciális szakmai programok kialakítására mentálisan hanyatló idősek számára a szociális ellátórendszer keretében / Szabó Lajos. - Budapest : Főv. Önkormányzat Idősek Otthona Módszt. Oszt., 2004. - 22 p. ; 21 cm. - (Továbbképző füzet / Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Módszertani Osztály, ISSN 1785-2390 ; 5.). -  Fűzött : ár nélkül
364.442.046.6 *** 364.65-053.9 *** 616.892-053.9
[MNB KB 2520230]


Szabó Piroska (1909-)
   Hittem, hogy cselekednem kell / [az interjút kész. Lux Judit] ; [kiad. a Vasas Szakszervezeti Szövetség]. - Budapest : Vasas Szakszerv. Szövets., 2004. - 20 p. : ill. ; 25 cm. - Beszélgetés Szabó Piroskával. -  Fűzött : ár nélkül
Szabó Piroska (1909-) - Magyarország
331.105.44(439)(092)Szabó_P.
[MNB KB 2518604]


Szász Lídia Sára
   Kézikönyv és tanmenetjavaslat a Harmadik rajzkönyvemhez / Szász Lídia Sára. - Celldömölk : Apáczai, 2004. - 88 p. : ill., részben színes ; 21x29 cm. - Bibliogr.: p. 88. - ISBN 963-464-726-X fűzött : ár nélkül
372.4:74(072)
[MNB KB 2516987]


Szegedi Tudományegyetem. Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum és Egészségügyi Főiskolai Kar. Tudományos diákköri konferencia (2004) (Szeged)
   Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum és Egészségügyi Főiskolai Kar Tudományos Diákköri Konferenciája : 2004. március 25-26-27., Szeged / [szerk. Fekete Ilona]. - [Szeged] : [SZTE], [2004]. - 142 p. : ill. ; 21 cm. - Előadáskivonatok. - Példányszám: 600. -  Fűzött : ár nélkül
378.184 *** 61 *** 615 *** 061.3(439-2Szeged)
[MNB KB 2516959]


Szeibert Orsolya
   Családi jog / Szeibert Orsolya. - Budapest : Novissima, 2004. - 182 p. ; 21 cm. - (Jogi szakvizsga kézikönyvek, ISSN 1786-0806). - Lezárva: 2004. jan. 30. -  Fűzött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-85791-3-7)
347.6
[MNB KB 2516547]


   Szent István törvénynapja / [szerk. Lovas Márta] ; [rajz. Bodnár Katalin]. - [Budapest] : MNM, 2003. - 56 p. : ill. ; 30 cm. - (Históriás Történeti Játszóház füzetek, ISSN 1786-1055 ; 3.). - ISBN 963-9046-92-2 fűzött : ár nélkül
069.12 *** 371.382 *** 943.9"100/103"
[MNB KB 2516630]


   Szent Margit Intézet emlékkönyve / [szerk. Szálka Irma] ; [... kiadó Árpádházi Szent Margit Alapítvány]. - Budapest : Árpádházi Szt. Margit Alapítvány, 2004. - 81 p., [111] t. : ill. ; 24 cm. - Példányszám: 500. - ISBN 963-214-694-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-214-634-8)
Szent Margit Intézet (Budapest) - Budapest
373.54(439-2Bp.)(058)
[MNB KB 2515340]


Széplaki Erzsébet
   Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához a Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv és a Fogalmazási feladatgyűjtemény felhasználásával : 8. osztály / Széplaki Erzsébet. - Celldömölk : Apáczai, 2004. - 80 p. ; 29 cm. - Borítócím: Tantárgyi program : magyar nyelv. - Bibliogr.: p. 77. - ISBN 963-464-744-8 fűzött : ár nélkül
372.880.945.11(072) *** 371.214.2(439)
[MNB KB 2519601]


Szilágyi Mihály
   Boszorkány volt-e Zsuzsánna? : korrajz a 17-18. század fordulójáról / Szilágyi Mihály ; [a grafológiai jellemzéseket kész. Demeter Anikó] ; [közread. a] Magyar Tudománytörténeti Intézet. - Piliscsaba : Mati, 2004. - 82 p. : ill. ; 19 cm. - ISBN 963-9276-41-3 fűzött : ár nélkül
Tolna
343.429
[MNB KB 2520200]


Szinger András
   Gyakorlati útmutató a szerzői joghoz : az EU-csatlakozástól hatályos szabályokkal / Szinger András, Tóth Péter Benjamin. - Budapest : Novissima, 2004. - 285 p. ; 21 cm. - Lezárva: 2004. febr. 29. - Bibliogr.: p. 269. - ISBN 963-85933-5-0 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország
347.78(439)(036)
[MNB KB 2518528]


Takács Ferenc
   Végtelen csönd : "az örök vadászmezők" : Szombathely és Vas megye temetőiről / [... szerzője Takács Ferenc] ; [fotó Maróti László et al.] ; [kiad. Vas Megyei Temetkezési Vállalat]. - Szombathely : Vas M. Temetkezési Váll., 2003. - 219 p. : ill., részben színes ; 25 cm. -  Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-423-0)
Szombathely
908.439-2Szombathely *** 718(439-2Szombathely) *** 393(=00)(439-2Szombathely) *** 061.5(439-2Szombathely)
[MNB KB 2519738]


Tálné Molnár Erika
   A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény a gyakorlatban / Tálné Molnár Erika. - Szeged : Minerva Nova, 2004. - 631 p. ; 20 cm. - (Jurotéka, ISSN 1416-8421 ; 11.). - Lezárva: 2004. máj. 1. - ISBN 963-9492-28-0 fűzött : ár nélkül
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról - Magyarország
35.08(439)(094)
[MNB KB 2520828]


   Társasági jog : 2003. szeptember 1. - Budapest : Novissima, 2003. - 176 p. ; 21 cm. - Lezárva: 2003. szept. 1. - ISBN 963-9403-17-2 fűzött : 790,- Ft
Magyarország
347.72(439)(094)
[MNB KB 2518382]


   Társasági jog : egységes szerkezetben a 2004. március 13. napjától, valamint a a[!] Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján hatálybalépő módosításokkal, 2004. január 1. - Budapest : Novissima, 2004. - 186 p. ; 21 cm. - Lezárva: 2004. febr. 10. - ISBN 963-85933-4-2 fűzött : 890,- Ft
Magyarország
347.72(439)(094)
[MNB KB 2518362]


   Társasházi törvény : 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról : 2004. január 1. - Budapest : Novissima, 2004. - 25, [2] p. ; 21 cm. - Lezárva: 2004. jan. 12. - ISBN 963-9403-22-9 fűzött : 290,- Ft
2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról - Magyarország
349.444(439)(094) *** 332.871.3(439)(094)
[MNB KB 2518451]


Tóth Judit Nikoletta
   A gyermekvédelmi szakellátás helyzete a XX. században = History of professional child protection provision in the XX. century / [kész. Tóth Judit Nikoletta] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2004. - 68 p. : ill. ; 29 cm. - Bibliogr.: p. 68. - Összefoglalás angol nyelven. - ISBN 963-215-729-X fűzött : 1900,- Ft
Magyarország
364.65-053.2/.6 *** 364.444(439)"19"(083.41)
[MNB KB 2516973]


   Towards more harmonised criminal law in the European Union : international seminar 1-3 September 2003, Budapest / the seminar org. and ... ed. by Milkós Hollán. - Budapest : MTA Jogtud. Int., 2004. - 208 p. ; 21 cm. - (Közlemények / Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézete, ISSN 1589-0120 ; 19.). - Bibliogr. az előadások végén. - ISBN 963-7311-59-9 fűzött : ár nélkül
Európai Unió
343(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[MNB KB 2517307]


   Új módszerek a felnőttképzésben / [... szerk. Suhajda Csilla Judit] ; [kész. ... Csehné Papp Imola et al. közreműködésével] ; [közread. a] Kontakt Alapítvány. - Budapest : Kontakt Alapítvány, 2004. - 122 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 119-120. -  Fűzött : ár nélkül
374.7
[MNB KB 2518535]


   Válogatott ítéletek az Európai Bíróság esetjogából / [szerkbiz. Gátos György, Király Miklós, Tóth Tihamér]. - 2. jav. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2001-2004. - 4 db ; 24 cm. - ISBN 963-224-608-X
341.17(4-62)(094.92) *** 341.645.542
[MNB KB 903139]
   4. köt. - 2004. - 248 p. - ISBN 963-224-747-7 fűzött : ár nélkül
Európai Unió
341.17(4-62)(094.92) *** 341.645.542
[MNB KB 2515335]


Veres "Napoleon Junior" Tamás
   No komplett panaszkönyv / [írta Veres "Napóleon Junior" Tamás] ; [ill. Bálint Donát]. - [Budapest] : Marsi-Média Kft., [2004]. - 27 p. : ill. ; 21 cm. - (No komplett füzetek, ISSN 1585-9088 ; 25.). -  Fűzött : 269,- Ft
398.94
[MNB KB 2519954]


Wolf, Tony
Il libro-albero di Babbo Natale (magyar)
   Karácsonyi meglepetés / Tony Wolf ; [szöveg Anna Casalis]. - Pécs : Alexandra, cop. 2003. - Lapozó (4 p.) : ill., színes ; 33 cm + 4 könyvecske. - Egys. cím: Il libro-albero di Babbo Natale. - Mozgatható ábrákkal. - ISBN 963-368-538-9 kötött : 3499,- Ft
087.5(084.1) *** 394.26(02.053.2)
[MNB KB 2516210]


   Zárókonferencia az Európai Szociális Alap (ESZA) típusú kísérleti projekt A képzésből a munka világába történő átmenet támogatására című, HU0008-02 számú Phare-program eredményeinek bemutatására : Budapest, 2004. május 5-6. / [kiad. az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság]. - Budapest : ESZA, [2004]. - 119 p. : ill. ; 30 cm. - ISBN 963-216-371-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió
37.014(439) *** 331.5(439) *** 339.96(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[MNB KB 2520051]


   Zárt, bizalmas, számozott. - Budapest : Osiris, 2004-. -  ; 25 cm
Magyarország
008:323(439)"195/198" *** 351.751(439)"195/198"
[MNB KB 2521077]
   , Irodalom-, sajtó- és tájékoztatáspolitika, 1962-1979 : dokumentumok / szerk. Cseh Gergő Bendegúz [et al.]. - 2004. - 720 p. - Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 363796. - ISBN 963-389-597-9 kötött : 4500,- Ft
Magyarország
008:323(439)"196/197" *** 351.751(439)"196/197"
[MNB KB 2521080]


Zöld Bálint
   Humánökológiai pillanatkép / Zöld Bálint. - Budapest : Kölcsey Int., 2004. - 207 p. : ill. ; 19 cm. - (Kölcsey füzetek, ISSN 1589-2832 ; 6.). - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-210-880-9 fűzött : ár nélkül
504.75 *** 316.47 *** 316.7
[MNB KB 2516465]


Adamcsik János
   Szövegszerkesztés : Microsoft Word XP / Adamcsik János. - [Budapest] : Számalk K., 2004. - 424 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-553-439-6 fűzött : ár nélkül
519.688:655.2Word_XP(078)
[MNB KB 2519241]


Arzuffi, Arturo
Gli animali del bosco (magyar)
   Az európai erdők állatvilága / szöveg Arturo Arzuffi ; ill. Ezio Giglioli. - Pécs : Alexandra, 2004. - 35 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A világ állatai). - Egys. cím: Gli animali del bosco. - Ford. Papanek Adrienne. - ISBN 963-368-858-2 kötött : ár nélkül
Európa
591.9(4)(253)(02.053.2)
[MNB KB 2520843]


Arzuffi, Arturo
Gli animali della pampa e dei fiumi dell'America del Sud (magyar)
   A dél-amerikai pampák és folyók állatvilága / szöveg Arturo Arzuffi ; ill. Aldo Ripamonti. - Pécs : Alexandra, 2004. - 35 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A világ állatai). - Egys. cím: Gli animali della pampa e dei fiumi dell'America del Sud. - Ford. Papanek Adrienne. - ISBN 963-368-862-0 kötött : ár nélkül
Dél-Amerika
591.9(8)(02.053.2)
[MNB KB 2520849]


Arzuffi, Arturo
Gli animali delle coste d'Europa (magyar)
   Az európai tengerek állatvilága / szöveg Arturo Arzuffi ; ill. Ezio Giglioli. - Pécs : Alexandra, 2004. - 35 p. : ill. ; 30 cm. - (A világ állatai). - Egys. cím: Gli animali delle coste d'Europa. - Ford. Papanek Adrienne. - ISBN 963-368-861-2 kötött : ár nélkül
Európa
591.9(4)(26)(02.053.2)
[MNB KB 2520847]


   British - Hungarian N+N workshop for young researchers on computer processing and use of satellite data in astronomy and astrophysics and 3rd workshop of young researchers in astronomy & astrophysics : Budapest ... 3-7 February 2004 / ed. by E. Forgács-Dajka, K. Petrovay, R. Erdélyi ; [org.] ... by the Department of Astronomy of the Eötvös University, [British Council]. - Budapest : Dep. of Astronomy of the Eötvös Univ., 2004. - 300 p. : ill. ; 25 cm. - (Publications of the Astronomy Department of the Eötvös University, ISSN 0238-2423 ; 14.). - Bibliogr. az előadások végén. - ISBN 963-463-557-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-463-557)
52 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[MNB KB 2519971]


Csapó János (1950-)
   Élelmiszer-kémia / Csapó János, Csapóné Kiss Zsuzsanna. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2003. - 468 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 432-443. - Példányszám: 1600. - ISBN 963-286-041-1 fűzött : ár nélkül
663/664 *** 54
[MNB KB 2520666]


Csubirka Magdolna (1935-)
   Magyar - ukrán, ukrán - magyar iskolai biológiai szótár / Csubirka Magdolna összeállításában. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2004. - 135 p. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 132.). - ISBN 963-86567-3-5 fűzött : ár nélkül
801.323=945.11=83 *** 801.323=83=945.11 *** 57
[MNB KB 2516990]


European Crystallographic Meeting (22.) (2004) (Budapest)
   22nd European Crystallographic Meeting : 26-31 August 2004, Budapest ... : abstracts / [comp. and ed. by István Molnár]. - [Budapest] : [MKE], [2004]. - XVI, 336 p. : ill. ; 30 cm. - Gerinccím: ECM22, Budapest 2004. - Rend., közread. a Magyar Kémikusok Egyesülete etc. - Bibliogr. az előadások végén. - ISBN 963-9319-40-6 fűzött : ár nélkül
548 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[MNB KB 2521064]


   Fejezetek a világ regionális földtanából / szerk. Molnár Béla. - Szeged : JATEPress, 2004. - 390 p. : ill., főként térk. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 385-390. - ISBN 963-482-669-5 fűzött : ár nélkül
551(075.8)
[MNB KB 2520484]


   A Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék 50. jubileuma : Budapest, 2003. november 20. / szervezte BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék ; szervező biz. Závoti József [et al.]. - Budapest : BME Fotogrammetria és Térinformatika Tansz., [2004]. - 220 p. : ill. ; 24 cm. - (Geomatikai közlemények, ISSN 1419-6492 ; 7.). - Borítócím: A BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék 50. jubileuma. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven. -  Fűzött : ár nélkül
528.7 *** 681.3.004.14 *** 659.2 *** 911 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[MNB KB 2517605]


Gál Tibor (1947-)
   Webprogramozás : egyetemi tankönyv/szakkönyv / Gál Tibor. - Budapest : Műegy. K., 2004. - 636 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 635-636. - ISBN 963-420-800-2 fűzött : ár nélkül
519.682(075.8) *** 681.324Internet(075.8)
[MNB KB 2520893]


Géczi István
   Zempléni odútelepek madár- és emlősfajai / [írta és szerk., a fényképeket kész. Géczi István]. - Sátoraljaújhely : Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyes., [2004]. - 8 p. : ill. ; 21 cm. - (Abaúj-Zemplén természeti értékei ; 2.). -  Fűzött : ár nélkül
Zempléni-hegység
502.4(439.134) *** 591.9(439.134)
[MNB KB 2519621]


   The geohistory of Bátorliget marshland : an example for the reconstruction of late quaternary environmental changes and human impact from the Northeastern part of the Carpatian Basin / ed. by Pál Sümegi and Sándor Gulyás. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2004. - 356 p. : ill. ; 29 cm. - (Archaeolingua, ISSN 1215-9239 ; 16.). - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-8046-47-3 kötött : ár nélkül
Bátorliget
502.4(439)Bátorligeti_Ősláp_TT. *** 551.312.2(439-2Bátorliget) *** 551.79(439-2Bátorliget)
[MNB KB 2515352]


Gera Pál (1963-)
   Kár-kár, vidrakár : a vidra okozta halgazdasági károk felmérésének lehetséges újabb módszertana : javaslat és vitaanyag / Gera Pál ; [közread. az] Alapítvány a Vidrákért. - Budapest : Alapítvány a Vidrákért, [2004]. - 15 p. ; 20 cm. - ISBN 963-216-503-9 fűzött : ár nélkül
504.74 *** 599.742.4 *** 639.3
[MNB KB 2516444]


Gera Pál (1963-)
   Otterbook : summary report on finished otter protection programmes of the Organisation of the Foundation for Otters between 1995-2004 in Hungary / ed. and written by Gera, Pál ; [transl. Erika, Rétfalvi]. - Budapest : Foundation for Otters, 2004. - 35, [5] p. : ill. ; 20 cm. - Bibliogr.: p. 34-35. - ISBN 963-216-175-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország
599.742.4 *** 504.74.06(439)
[MNB KB 2520648]


Hartmann, Manfred B.
Praxisbuch der Einhandrute (magyar)
   Az egykezes tenzor kézikönyve : sugárérzékelés biofizikai mérőeszközökkel / Manfred B. Hartmann ; [ford. Koródi Márta]. - Budapest : Bioenergetic, 2004. - 173 p. : ill. ; 25 cm. - Egys. cím: Praxisbuch der Einhandrute. - ISBN 963-9569-31-3 kötött : 2600,- Ft
615.89 *** 577.3
[MNB KB 2519751]


   Hortobágy, a világörökség része / [szerk. Molnár Antal] ; [graf. Csóka Ágnes]. - Hajdúböszörmény : Hajdúböszörményi Ifj. Természetvédő Kör, 2004. - 79 p. : ill. ; 17x24 cm. - (Kamilla könyvek, ISSN 1786-1098). - ISBN 963-214-698-0 kötött : ár nélkül
Hortobágy
502.4(439)Hortobágyi_Nemzeti_Park *** 908.439Hortobágy
[MNB KB 2517757]


Hunyadi László (1944-)
   Statisztikai képletgyűjtemény és táblázatok : oktatási segédlet a Statisztika közgazdászoknak című könyvhöz / Hunyadi László, Vita László. - 3. jav. kiad. - Budapest : KSH, 2004. - 48 p. ; 24 cm. - (Statisztikai módszerek a társadalmi és gazdasági elemzésekben, ISSN 1587-2157). - ISBN 963-215-743-5 fűzött : ár nélkül
311(075.8) *** 330(075.8) *** 519.23(075.8)
[MNB KB 2527291]


International Symposium on Chemistry and Biological Chemistry of Vanadium (4.) (2004) (Szeged)
   The Fourth International Symposium on Chemistry and Biological Chemistry of Vanadium : 3-5 September, Szeged ... : [book of abstracts] / org. by Department of Inorganic and Analytical Chemistry and Bioinorganic Chemisty[!Chemistry] Research Group of the Hungarian Academy of Sciences University of Szeged. - [Szeged] : JATEPress, [2004]. - [138] p. ; 24 cm. - Borítócím: The 4th International Symposium on Chemistry and Biological Chemistry of Vanadium. -  Fűzött : ár nélkül
546.881 *** 577.1 *** 061.3(439-2Szeged)
[MNB KB 2520542]


Jones, Steve
The descent of men (magyar)
   Y: a "dekadens" kromoszóma / Steve Jones ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : M-érték K., 2004. - 285 p. ; 22 cm. - Egys. cím: The descent of men. - Bibliogr.: p. 273-285. - ISBN 963-9519-51-0 kötött : ár nélkül
159.922.1-055.1 *** 612.6 *** 575
[MNB KB 2517575]


Kimmig, Peter
Zecken (magyar)
   Kullancsok : egy kis szúrás súlyos következményekkel / Peter Kimmig, Dieter Hassler, Rüdiger Braun ; [ford. Berkes Eszter] ; [fotókat kész. Tony Stone]. - Budapest : M-érték K., 2004. - 111 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Élet-mód-egészség, ISSN 1785-4253). - Egys. cím: Zecken. - ISBN 963-9519-77-4 fűzött : ár nélkül
616.98-022 *** 595.421 *** 579.834.114
[MNB KB 2515656]


   Környezetvédelmi szempontból káros támogatások a magyar gazdaságban / szerk. Kiss Károly ; [... szerzői Ángyán József et al.] ; [közread. a] Levegő Munkacsoport, Lélegzet Alapítvány. - Budapest : Levegő Munkacsop. : Lélegzet Alapítvány, 2004. - 31 p. ; 30 cm. - Lezárva: 2004. aug. 25. - Bibliogr.: p. [32.]. - ISBN 963-216-772-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió
338.246.027(4-62) *** 504.03 *** 338.2(439)
[MNB KB 2520643]


   Körös-Maros Nemzeti Park. Körös-ártér / [szerk. Domokos Andrea et al.] ; [kiad. a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság]. - Szarvas : Körös-Maros Nemz. Park Ig., [2004]. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm. - Összefoglalás angol nyelven. -  Fűzött : ár nélkül
Körös-Maros Nemzeti Park
502.4(439)Körös-Maros_Nemzeti_Park
[MNB KB 2519616]


   Körös-Maros Nemzeti Park. Mágor-puszta / [szerk. Domokos Andrea et al.] ; [kiad. a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság]. - Szarvas : Körös-Maros Nemz. Park Ig., [2004]. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm. - Összefoglalás angol nyelven. -  Fűzött : ár nélkül
Dél-Tiszántúl
502.4(439)Körös-Maros_Nemzeti_Park
[MNB KB 2519620]


Majoros Zsuzsanna (1945-)
   GG : gondolatok a gravitációról / Abanoa ; [!magyarította Majoros Zsuzsanna]. - Miskolc : Majoros Zs., 2004. - 70 p. : ill. ; 22 cm. - Példányszám: 20. - ISBN 963-460-226-6 kötött : ár nélkül
531.51
[MNB KB 2515441]


Montag, Karin
Pilze (magyar)
   Gombák : [pontos gombahatározás fotók és rajzok segítségével] / Karin Montag ; [ford. Gaál Szilvia]. - [Budapest] : Sziget, 2004. - 221 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Természet kalauz, ISSN 1786-0555). - Egys. cím: Pilze. - ISBN 963-8138-93-9 kötött : 2680,- Ft
582.28(036)
[MNB KB 2518100]


   Necessity and possibilities of an eco-social budget reform : proposals for the 2004 state budget of Hungary / [ed. András Lukács and Zoltán Szabó] ; [publ. by the Levegő Munkacsoport]. - Budapest : Levegő Munkacsop., 2003. - 210 p. : ill. ; 30 cm. - Bibliogr.: p. 205-210. - ISBN 963-210-545-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország
336.12(439)"200" *** 504.06
[MNB KB 2520641]


Peraboni, Cristina
Gli animali delle praterie e dei deserti dell'America del Nord (magyar)
   Az észak-amerikai prérik és sivatagok állatvilága / szöveg Cristina Peraboni ; ill. Sabrina Marconi. - Pécs : Alexandra, 2004. - 35 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A világ állatai). - Egys. cím: Gli animali delle praterie e dei deserti dell'America del Nord. - Ford. Papanek Adrienne. - ISBN 963-368-860-4 kötött : ár nélkül
Észak-Amerika
591.9(7)(02.053.2)
[MNB KB 2520852]


Radnik, Miro
   Ismerd meg a háziállatokat! : [izgalmas képregénnyel, hasznos és ötletes rajziskolával] / [szöveg Mirro Radnich] ; [rajz. Kanzel Mihály]. - Kisújszállás : Tengerszem, [2004]. - 52 p. : ill., színes ; 34 cm. - ISBN 963-9523-91-7 kötött : ár nélkül
636(02.053.2) *** 599.75(02.053.2)
[MNB KB 2518016]


Radnik, Miro
   Ismerd meg a vadállatokat! : [izgalmas képregénnyel, hasznos és ötletes rajziskolával] / [szöveg Mirro Radnich] ; [rajz. Kanzel Mihály]. - Kisújszállás : Tengerszem, [2004]. - 52 p. : ill., színes ; 34 cm. - ISBN 963-9523-92-5 kötött : ár nélkül
59(02.053.2)
[MNB KB 2518012]


Rees, Martin
Our final hour (magyar)
   Ütött az utolsó óránk? / Martin Rees ; [ford. Márkus János]. - Budapest : Athenaeum 2000, 2004. - 158 p. ; 24 cm. - (Világegyetemek titkai, ISSN 1786-2221). - Egys. cím: Our final hour. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-9471-51-8 fűzött : 2290,- Ft (hibás ISBN 963-9271-51-8)
008.2 *** 323.285(100) *** 001.94 *** 524
[MNB KB 2520935]


Szeberényi József (1950-)
   Molekuláris sejtbiológia / Szeberényi József. - 2. átd. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2004. - 553 p. : ill. ; 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Natura delectans, ISSN 1418-1304). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 963-9542-27-X kötött : 5980,- Ft
577.2(075.8)
[MNB KB 2527587]


Vegyészkonferencia (2004) (Balatonföldvár)
   Vegyészkonferencia 2004, 47. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, Bioanalitika 2004 Szimpózium : összevont konferencia és továbbképzés : Balatonföldvár, ... 2004. június 30 - július 2. : program és előadásösszefoglalók / [rend. a] Magyar Kémikusok Egyesülete [etc.] ; [szerk. Adányiné Kisbocskói Nóra, Mihucz Viktor Gábor]]. - [Budapest] : MKE, [2004]. - XXIV, 312 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-9319-41-4 fűzött : ár nélkül
54 *** 061.3(439-2Balatonföldvár)
[MNB KB 2521494]


Veres László (1956-)
   Füves puszták élővilága / Veres László ; a szerző rajz. - Kisújszállás : Tengerszem, [2004]. - [28] p. : ill., színes ; 21x22 cm. - (Pillantás a természetre, ISSN 1589-5491). - ISBN 963-9551-09-0 kötött : ár nélkül
591.9(251.3)(02.053.2)
[MNB KB 2518085]


Veres László (1956-)
   Szigetek élővilága / Veres László ; a szerző rajz. - Kisújszállás : Tengerszem, [2004]. - [28] p. : ill., színes ; 21x22 cm. - (Pillantás a természetre, ISSN 1589-5491). - ISBN 963-9551-08-2 kötött : ár nélkül
591.9(210.7)(02.053.2)
[MNB KB 2518078]


Veress Márton (1946-)
   A karszt / Veress Márton ; [kiad. a BDF Természetföldrajzi Tanszék]. - Szombathely : BDF Természetföldrajzi Tansz., 2004. - 215 p. : ill. ; 25 cm. - Bibliogr.: p. 182-199. - ISBN 963-9531-23-5 fűzött : ár nélkül
551.435.8(075.8)
[MNB KB 2519727]


Zöld Bálint
   Humánökológiai pillanatkép / Zöld Bálint. - Budapest : Kölcsey Int., 2004. - 207 p. : ill. ; 19 cm. - (Kölcsey füzetek, ISSN 1589-2832 ; 6.). - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-210-880-9 fűzött : ár nélkül
504.75 *** 316.47 *** 316.7
[MNB KB 2516465]


365 housekeeping tips (magyar)
   Házi praktikák / [ford. Hortobágyi Ágnes]. - [Budapest] : Saxum, [2004]. - 375 p. : ill. ; 10x10 cm. - (Ötletek, gondolatok, ISSN 1785-4261). - ISBN 963-9308-99-4 fűzött : 1490,- Ft
64(083.132)
[MNB KB 2516458]


   Általános állattenyésztés / szerk. Szabó Ferenc ; [írta Bodó Imre et al.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2004. - 460 p. : ill. ; 25 cm. - Bibliogr.: p. 433-435. - ISBN 963-286-067-5 kötött : ár nélkül
636.4(075.8)
[MNB KB 2518313]


   Árvízvédekezés a gyakorlatban / [szerk. Nagy László, Szlávik Lajos]. - Budapest : Közdok, 2004. - 400 p. : ill. ; 24 cm. - Lezárva: 2003. máj. 31. - Bibliogr.: p. 387-400. - ISBN 963-552-381-5 fűzött : ár nélkül
627.516
[MNB KB 2519714]


Balás Eszter
   Képes könyv a dadogásról és más dolgokról / Schmidtné Balás Eszter ; [közread. a] Közhasznú Alapítvány a Dadogókért. - [Budapest] : Közhasznú Alapítvány a Dadogókért, [2004]. - 270 p. : ill., színes ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 268-270. - ISBN 963-216-432-6 kötött : ár nélkül
376.36 *** 616.89-008.434.35
[MNB KB 2520804]


Balázs György (1926-)
   Dr. Mihailich Győző, 1877-1966 / [írta Balázs György]. - [Miskolc] : [B.A.Z. M. Áll. Közútkezelő Kht.], [2004]. - 16 p. : ill. ; 21 cm. - (Műszaki alkotók - magyar mérnökök, ISSN 1785-6485 ; 6.). - ISBN 963-216-686-8 fűzött : ár nélkül
Mihalich Győző (1877-1966) - Magyarország
62(439)(092)Mihailich_Gy. *** 37(439)(092)Mihailich_Gy. *** 012Mihailich_Gy.
[MNB KB 2517440]


Berghammer Rita
   Szorongás, depresszió / Berghammer Rita, Zsombók Terézia. - [Budapest] : B+V K., cop. 2004. - 100 p. : ill. ; 21 cm. - (Képzett beteg könyvek, ISSN 1585-1079). - Bibliogr.: p. 97-100. - ISBN 963-9536-08-3 fűzött : 1290,- Ft
616.891.6 *** 616.895.4
[MNB KB 2519832]


Bocs Ágnes
   Jót s jól : receptek cukorbetegeknek, fogyókúrázóknak és mindenkinek / Bocs Ágnes ; [fotó Deim Péter]. - Budapest : Print-Tech Kft., 2004. - 84 p. : ill., színes ; 24 cm. - ISBN 963-216-010-X kötött : ár nélkül
641.561(083.12)
[MNB KB 2515329]


Bokor Katalin
   Iránytű a depresszióból való szabaduláshoz: a szeretet, mint gyógyító erő / [Bokor Katalin]. - [Pusztaszabolcs] : [Bethesda Tó Bt.], cop. 2003. - 141 p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 963-214-176-8 fűzött : ár nélkül
613.865 *** 316.647.2 *** 616.895.4
[MNB KB 2517352]


Borysenko, Joan
Inner peace for busy people (magyar)
   Stresszkontroll : siker, jólét, érvényesülés : a belső béke hatalma / Joan Z. Borysenko ; [ford. Vajdics Anikó]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 209, [2] p. ; 21 cm. - Egys. cím: Inner peace for busy people. - ISBN 963-528-770-4 fűzött : 2390,- Ft
612.06 *** 613.865
[MNB KB 2520832]


Buda Béla (1939-)
   Pszichoterápia : kapcsolat és kommunikáció / Buda Béla. - Budapest : Akad. K., 2004. - 523 p. ; 25 cm. - Bibliogr.: p. 501-[524]. - ISBN 963-05-8154-X kötött : 4400,- Ft
615.851
[MNB KB 2520518]


Buza Péter (1942-)
   A Kossuch ház : képek egy pesti polgárcsalád albumából : korrajz Bárdos-Féltoronyi Zoltán emlékirata nyomán, Brüsszel, 1973 / Buza Péter ; [fotók ... Gadányi György]. - Budapest : Száz M. Falu Könyvesháza, 2004. - 227, [12] p. : ill., részben színes ; 26 cm. -  Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86331-4-X)
Kossuch család - Magyarország
930.85(439)"18/19"(084.12) *** 666.1(439)(091) *** 929.52(439)Kossuch
[MNB KB 2521023]


Csapó János (1950-)
   Élelmiszer-kémia / Csapó János, Csapóné Kiss Zsuzsanna. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2003. - 468 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 432-443. - Példányszám: 1600. - ISBN 963-286-041-1 fűzött : ár nélkül
663/664 *** 54
[MNB KB 2520666]


Cserős Irén
   A 100 legfinomabb csirkés étel / [írta Cserős Irén]. - [Debrecen] : Hungaro Platform, cop. 2004. - 80 p. ; 20 cm. - ISBN 963-9499-57-9 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):637.54
[MNB KB 2520625]


Csoma Zsigmond (1952-)
Szent Vincétől Szent János poharáig (új kiadása)
   Magyar történeti borkalendárium : örök időkre / Csoma Zsigmond. - 2. átd., jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2004. - 205 p. : ill. ; 25 cm. - (Hagyomány és vidék, ISSN 1589-2816). - Egys. cím: Szent Vincétől Szent János poharáig (új kiadása). - Bibliogr.: p. 196-202. - Összefoglalás német nyelven. - ISBN 963-286-145-0 kötött : ár nélkül
398.33(=945.11) *** 634.8 *** 663.2
[MNB KB 2519087]


Curing everyday ailments the natural way (magyar)
   Természetes gyógymódok a mindennapi gyakorlatban / [főszerk. Dibás Gabriella] ; [ford. Gál Dorottya, Janáky István, Vitray Tamásné]. - Átd. kiad. - Budapest : Reader's Digest K., 2004, cop. 2002. - 384 p. : ill., színes ; 30 cm. - ISBN 963-9562-09-2 fűzött : ár nélkül
615.89
[MNB KB 2527426]


Czeglédi János (1946-)
   Naturalization of eadministration - an aide-mémoire of the legal certainty aspect / János Czeglédi. - Budapest : Tekintet, 2004. - [46] p. : ill. ; 30 cm. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Spirál fűzéssel. - ISBN 963-86611-0-0 fűzött : ár nélkül
651.011.56 *** 681.3.004.14
[MNB KB 2515347]


Detox (magyar)
   Méregtelenítés : [tisztító és fiatalító italok] / [... ford. Horváth Beatrix]. - Pécs : Opus, 2004. - 63 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Csodakoktélok). - ISBN 963-86473-2-9 fűzött : ár nélkül
641.87(083.12) *** 663.81 *** 613.3
[MNB KB 2515711]


   A digitális fotózás műhelytitkai. - [Budapest] : Rainbow-Slide, 2004-. -  ; 23 cm. - Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 1059190
77(078) *** 681.3.019(078)
[MNB KB 2519404]
   2. r., Tájak és városok / [szöveg Richard Keating, Enczi Zoltán]. - 2004. - 159 p. : ill., színes. - ISBN 963-214-924-6 fűzött : 2890,- Ft
77(078) *** 681.3.019(078)
[MNB KB 2519406]


Dudás Illés (1942-)
   Gépgyártástechnológia : [egyetemi tankönyv] / Dudás Illés. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2000-2004. - 4 db : ill. ; 24 cm. - A 4. köt. társszerzője Cser István. - ISBN 963-661-431-8 * fűzött : ár nélkül
621(075.8)
[MNB KB 439443]
   4., Gyártás és gyártórendszerek tervezése. - 2004. - 337 p. - Bibliogr.: p. 319-332. - Példányszám: 500. - ISBN 963-661-629-9
621(075.8)
[MNB KB 2520902]


Egri Mária Katalin
   A 100 legfinomabb diétás étel / [írta Egri Mária Katalin]. - [Debrecen] : Hungaro Platform, cop. 2004. - 80 p. ; 20 cm. - ISBN 963-9499-56-0 fűzött : ár nélkül
641.561(083.12)
[MNB KB 2520617]


Energize (magyar)
   Energiabombák : [erősítő italok] / [... ford. Horváth Beatrix]. - Pécs : Opus, 2004. - 63 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Csodakoktélok). - ISBN 963-86473-3-7 fűzött : ár nélkül
641.87(083.12) *** 663.81 *** 613.3
[MNB KB 2515701]


   Az építési munkahelyek munkavédelmi követelményei / [szerk. Koch Mária]. - [Budapest] : Népszava, [2004]. - 112 p. ; 18 cm. - (Munkavédelmi kiskönyvtár, ISSN 1218-1137). - Lezárva: 2004. júl. 15. - ISBN 963-323-121-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország
69(036) *** 331.45(439)
[MNB KB 2520691]


The essential finger food cookbook (magyar)
   Nélkülözhetetlen vendégváró falatok / [ford. Csáki Judit]. - Budapest : Vince K., cop. 2004. - 304 p. : ill., színes ; 29 cm. - ISBN 963-9552-21-6 kötött : ár nélkül
641.55(083.12)
[MNB KB 2520330]


Farbaky Zsófia
   A mozgásszervi ultrahangvizsgálat alapjai / Farbaky Zsófia. - Budapest : Tordas, 2004. - 207 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 201-207. - ISBN 963-216-147-5 fűzött : ár nélkül
616.7-073.43
[MNB KB 2520254]


Fazekas András István
   A hosszú távú határköltség számítása villamosenergia-rendszerek esetében / Fazekas András István. - Budapest : EN-OPT, 2003. - 78 p. : ill. ; 21 cm. - (Villamosenergia-rendszerek rendszerszintű tervezése ; 3.). - Bibliogr.: p. 72-76. - ISBN 963-210-852-3 fűzött : ár nélkül
621.31 *** 657.47
[MNB KB 2520326]


Fazekas András István
   Villamosenergia-ellátással szemben támasztott követelményrendszer / Fazekas András István. - Budapest : EN-OPT, 2003. - 41 p. : ill. ; 21 cm. - (Villamosenergia-rendszerek rendszerszintű tervezése ; 2.). - Bibliogr.: p. 33-39. - ISBN 963-210-851-5 fűzött : ár nélkül
621.31 *** 65.018
[MNB KB 2520310]


Fondue - Dr. Oetker (magyar)
   Fondü - Dr. Oetker / [ford. Szalay Éva]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2004. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm. - ISBN 963-9485-12-8 kötött : 1500,- Ft
641.55(083.12)
[MNB KB 2519094]


Fonyó Attila (1927-)
   Az orvosi élettan tankönyve / Hunyady László [et al.] közreműködésével írta Fonyó Attila. - 3. átd., bőv. kiad., utánny. - Budapest : Medicina, 2004. - 1148 p. : ill. ; 29 cm. - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 963-242-845-5 kötött : ár nélkül
612(075.8)
[MNB KB 2527316]


Foods that harm, foods that heal (magyar)
   Gyógyító ételek, ártalmas ételek : táplálkozási kalauz A-tól Z-ig / [szerk. Alasdair McWhirter, Liz Clasen] ; [írta Ursula Arens et al.] ; [ford. Bittsánszky Jánosné et al.]. - Utánny. - Budapest : Reader's Digest K., 2004. - 399 p. : ill., színes ; 27 cm. - ISBN 963-8475-23-4 kötött : ár nélkül
613.2 *** 615.89
[MNB KB 2527379]


   A Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék 50. jubileuma : Budapest, 2003. november 20. / szervezte BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék ; szervező biz. Závoti József [et al.]. - Budapest : BME Fotogrammetria és Térinformatika Tansz., [2004]. - 220 p. : ill. ; 24 cm. - (Geomatikai közlemények, ISSN 1419-6492 ; 7.). - Borítócím: A BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék 50. jubileuma. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven. -  Fűzött : ár nélkül
528.7 *** 681.3.004.14 *** 659.2 *** 911 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[MNB KB 2517605]


Fövényi József (1936-)
   Cukorbetegség és diéta : az inzulinnal és az inzulin nélkül kezelt cukorbetegek táplálkozási útmutatója / Fövényi József, Papp Rita ; [a tápanyagtáblázatot Székely Katalin állította össze]. - 2. kiad. - Budapest : Medicina, 2004. - 199 p. ; 20x20 cm. - ISBN 963-242-936-2 fűzött : ár nélkül
641.563(083.12) *** 616.379-008.64 *** 613.24
[MNB KB 2527315]


   A "Fúrás-robbantástechnika 2004" c. konferencia előadásai : Miskolci Egyetem, 2004. szeptember 7-9. - [Miskolc] : [ME], 2004. - 143 p. : ill. ; 21 cm. - Rend. a Miskolci Egyetem és a Magyar Robbantástechnikai Egyesület. - Váltakozva magyar és német nyelven. -  Fűzött : ár nélkül
622.23 *** 061.3(439-2Miskolc)
[MNB KB 2520877]


Gabo Rindo
   Retró-repró : a magyar kártyanaptár / Gabo Rindo, Hollódi Gergely. - Budapest : Chelsea, 2004. - 190 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Csao sorozat, ISSN 1785-9336 ; 1.). - ISBN 963-216-260-9 fűzött : 3150,- Ft : 12,- ?
659.13(439) *** 769.91(439)"196/199"
[MNB KB 2516804]


Gál Tibor (1947-)
   Webprogramozás : egyetemi tankönyv/szakkönyv / Gál Tibor. - Budapest : Műegy. K., 2004. - 636 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 635-636. - ISBN 963-420-800-2 fűzött : ár nélkül
519.682(075.8) *** 681.324Internet(075.8)
[MNB KB 2520893]


Galambosi Bertalan
   Fűszernövények és gyógynövények / Galambosi Bertalan ; fényképezte Wenszky Béla. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2004. - VIII, 91, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937). (88 színes oldal ..., ISSN 0230-2845). - Megj. "88 színes oldal a fűszer- és gyógynövényekről" címmel is. - ISBN 963-286-143-4 kötött : ár nélkül
635.7 *** 633.88
[MNB KB 2519106]


Gera Pál (1963-)
   Kár-kár, vidrakár : a vidra okozta halgazdasági károk felmérésének lehetséges újabb módszertana : javaslat és vitaanyag / Gera Pál ; [közread. az] Alapítvány a Vidrákért. - Budapest : Alapítvány a Vidrákért, [2004]. - 15 p. ; 20 cm. - ISBN 963-216-503-9 fűzött : ár nélkül
504.74 *** 599.742.4 *** 639.3
[MNB KB 2516444]


   A gyümölcsök termesztése 2 / szerk. Papp János ; [írta Bubán Tamás et al.] ; [rajz. Kis László]. - Budapest : Mezőgazda, 2004. - 553 p., XXIV t. : ill., részben színes ; 25 cm. - 1. része "Gyümölcstermesztési alapismeretek" címmel jelent meg, AN: 1034961. - Bibliogr.: p. 541-553. - Példányszám: 1200. - ISBN 963-286-055-1 kötött : ár nélkül
634.1(075.8)
[MNB KB 2516352]


Han, Jiawei
Data mining (magyar)
   Adatbányászat : koncepciók és technikák / Jiawei Han, Micheline Kamber ; [... előszót írta Benczúr András] ; [ford. Buza Antal et al.]. - Budapest : Panem ; [Amsterdam] : Elsevier, 2004. - 531 p. : ill. ; 25 cm. - Egys. cím: Data mining. - Bibliogr.: p. 495-516. - ISBN 963-545-394-9 kötött : 5900,- Ft
681.3.016(075.8)
[MNB KB 2520513]


Hangover cures (magyar)
   Másnaposság ellen : [a villámgyors jobbulás koktéljai] / [... ford. Morvay Krisztina]. - Pécs : Opus, 2004. - 63 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Csodakoktélok). - ISBN 963-86473-1-0 fűzött : ár nélkül
641.87(083.12) *** 663.81 *** 613.3
[MNB KB 2515696]


Hartmann, Manfred B.
Praxisbuch der Einhandrute (magyar)
   Az egykezes tenzor kézikönyve : sugárérzékelés biofizikai mérőeszközökkel / Manfred B. Hartmann ; [ford. Koródi Márta]. - Budapest : Bioenergetic, 2004. - 173 p. : ill. ; 25 cm. - Egys. cím: Praxisbuch der Einhandrute. - ISBN 963-9569-31-3 kötött : 2600,- Ft
615.89 *** 577.3
[MNB KB 2519751]


Health remedies (magyar)
   Egészségmegőrzés : [gyógyító és revitalizáló hatású italok] / [... ford. Fehér Fatime]. - Pécs : Opus, 2004. - 63 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Csodakoktélok). - ISBN 963-86473-4-5 fűzött : ár nélkül
641.87(083.12) *** 663.81 *** 613.3
[MNB KB 2515705]


Hekeli Sándor
   Egri Nyomda : hagyományok és megújulás / [írta és szerk. Hekeli Sándor]. - Eger : Egri Ny., 2003. - 87 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - ISBN 963-9060-27-5 fűzött : ár nélkül
Egri Nyomda - Eger
655.1(439-2Eger)(091)
[MNB KB 2515497]


Holzförster, Heidrun
Obstgehölzschnitt (magyar)
   Metszés a gyümölcsösben / Heidrun Holzförster ; [ford. Bognár Viktória]. - [Budapest] : Sziget, [2004]. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773). - Egys. cím: Obstgehölzschnitt. - ISBN 963-8138-94-7 kötött : 1650,- Ft
631.542 *** 634.1
[MNB KB 2518056]


Hör-Bogacz, Elisabeth
Blitzschnelle Beauty-Tipps (magyar)
   Villámgyors szépségtippek / Elisabeth Hör-Bogacz ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Mérték K., 2004. - 48 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Trendi könyvek, ISSN 1785-2536). - Egys. cím: Blitzschnelle Beauty-Tipps. - ISBN 963-9519-70-7 fűzött : ár nélkül
646.7 *** 613.7
[MNB KB 2513456]


Immune boosters (magyar)
   Immunerősítők : [védő és gyógyhatású italok] / [ford. ... Pétersz Tamás]. - Pécs : Opus, 2004. - 63 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Csodakoktélok). - ISBN 963-86473-5-3 fűzött : ár nélkül
641.87(083.12) *** 663.81 *** 613.3
[MNB KB 2515716]


   Az infostrázsa / [szerk. Fabiányi Gábor] ; [... írta Bárkányi Gábor et al.] ; [kiad. a Kürt Rt.]. - [Budapest] : Kürt Rt., 2004. - 194 p. : ill., részben színes ; 21 cm. -  Fűzött : ár nélkül
Magyarország
681.3.004.14 *** 659.2.012.8 *** 061.5(439)Kürt
[MNB KB 2521463]


   Jelentés az Európai Unió csatlakozó és tagjelölt országainak kábítószerhelyzetéről / [ford. Tisza Adrea [!]Andrea] ; [közread. a] Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ. - Budapest : Nemz. Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Közp., 2004. - 45 p. : ill. ; 30 cm. -  Fűzött : ár nélkül
Kelet-Európa
364.272(4-11)"200" *** 613.83
[MNB KB 2518628]


Jones, Steve
The descent of men (magyar)
   Y: a "dekadens" kromoszóma / Steve Jones ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : M-érték K., 2004. - 285 p. ; 22 cm. - Egys. cím: The descent of men. - Bibliogr.: p. 273-285. - ISBN 963-9519-51-0 kötött : ár nélkül
159.922.1-055.1 *** 612.6 *** 575
[MNB KB 2517575]


Karasszon Dénes (1925-)
   Billroth műtőjétől az Erzsébet Kórház igazgatói székéig : Dr. Janny Gyula, 1842-1916 : sebészi pálya Ferenc József korában / Karasszon Dénes, Sternegg Mária, Zlinszky János. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 197 p. : ill. ; 26 cm. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Janny Gyula műveinek bibliográfiája: p. 193-195. - Összefoglalás német nyelven. - ISBN 963-361-611-5 kötött : ár nélkül
Janny Gyula (1842-1926) - Magyarország
61(439)(092)Janny_Gy.
[MNB KB 2519354]


   Karcsúsító ételek. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2004. - 148 p. ; 20 cm. - Borítócím: Fogyókúra. - ISBN 963-9544-31-0 fűzött : ár nélkül
641.561(083.12)
[MNB KB 2520380]


Kimmig, Peter
Zecken (magyar)
   Kullancsok : egy kis szúrás súlyos következményekkel / Peter Kimmig, Dieter Hassler, Rüdiger Braun ; [ford. Berkes Eszter] ; [fotókat kész. Tony Stone]. - Budapest : M-érték K., 2004. - 111 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Élet-mód-egészség, ISSN 1785-4253). - Egys. cím: Zecken. - ISBN 963-9519-77-4 fűzött : ár nélkül
616.98-022 *** 595.421 *** 579.834.114
[MNB KB 2515656]


Kovács József
   Fatornyok és fatemplomok a Kárpát-medencében : válogatás a Kárpát-medence történeti egyházai hagyományos fa népi építészeti alkotásainak legszebb műemléki gyöngyszemeiből / szöveg, rajzok és fotók Kovács József ; közrem. Kovács Józsefné. - Budapest : Romanika, 2004. - 199 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A Szent Korona öröksége, ISSN 1587-2637 ; 5.). - Bibliogr.: p. 190-193. - Összefoglalás német és angol nyelven. - ISBN 963-216-427-X kötött : 3990,- Ft
Kárpát-medence
726.54.023(4-191) *** 691.11 *** 72.031.4(4-191)
[MNB KB 2518092]


   Közép-európai fürdőhelyek : fürdőélet a XIX. századi Magyarországon = Resorts and spas of Eastern-Europe : resorts and spas in 19th century Hungary / [a kiállítás rendezői Basics Beatrix, Balla Loránd] ; [a katalógus szövegét írta Basics Beatrix] ; [közread. a] Vízügyi Múzem, Levéltár és Könyvgyűjtemény. - Budapest : Vízügyi Múz., Lvt. és Kvgyűjt., 2004. - 55 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - A kiállítást az esztergomi Duna Múzeumban 2004. aug. 4 - szept. 5. között tartották. - ISBN 963-216-532-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország
725.73/.75(439)"18"(084.1) *** 615.838(439)"18"(084.1) *** 75(100) *** 76(100) *** 061.4(439-2Esztergom)
[MNB KB 2516902]


Lang, Adele
Bosstrology (magyar)
   Minden főnök mocsok : [bosstrológia] / Adele Lang és Andrew Masterson ; [ford. Várady Soma]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 166 p. ; 20 cm. - Egys. cím: Bosstrology. - ISBN 963-549-128-X fűzött : 2990,- Ft
65.012.4(0:82-7) *** 133.52
[MNB KB 2519311]


Laposa József (1948-)
   Balatoni tájak, balatoni borok / Laposa József, Dékány Tibor. - Budapest : Aduprint, 2004. - 134 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - ISBN 963-9398-02-0 kötött : ár nélkül
Balaton
663.2(439)(285.2Balaton) *** 634.8(439)(285.2Balaton) *** 641.87:663.2
[MNB KB 2516923]


Lauster, Peter
Lassen Sie sich nichts gefallen (magyar)
   Ne hagyd magad! : az önérvényesítés művészete / Peter Lauster ; [ford. Csillagné Asztalos Enikő]. - Budapest : Mérték, 2004, cop. 1994. - 306, [3] p. : ill. ; 19 cm. - Egys. cím: Lassen Sie sich nichts gefallen. - Bibliogr.: p. 305-[307]. - ISBN 963-9519-68-5 kötött : ár nélkül
613.865 *** 316.6
[MNB KB 2527272]


Lugasi Andrea
   Az egészséges táplálkozás tudományos alapjai / [szerzők Lugasi Andrea, Blázovics Anna]. - [Budapest] : Fodor J. Orsz. Közeü. Közp., [2004]. - 130 p. : ill. ; 23 cm. - (Széchenyi füzetek ; 4.). - Bibliogr.: p. 121-124. -  Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-210-038-7)
613.2
[MNB KB 2520195]


Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Agrár-Műszaki Bizottság. Kutatási és fejlesztési tanácskozás (28.) (2004) (Gödöllő)
   Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Agrár-Műszaki Bizottság Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Nr. 28 : [Gödöllő, 2004. január 20-21.] / összeáll. Tóth László, Vinczeffyné Jeney Klára ; [szervező intézmények Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar, FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet]. - Gödöllő : FVM MGI : SZIE Gépészmérnöki Kar, 2004. - 4 db : ill. ; 30 cm. - Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven. - ISBN 963-611-410-2 fűzött : ár nélkül
631.171 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[MNB KB 2520248]
   1. köt. - 204 p. - ISBN 963-611-411-0
631.171 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[MNB KB 2520260]
   2. köt. - p. 205-381. - ISBN 963-611-412-9
631.171 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[MNB KB 2520263]
   3. köt. - 214 p. - ISBN 963-611-413-7
631.171 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[MNB KB 2520266]
   4. köt. - p. 215-426. - ISBN 963-611-414-5
631.171 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[MNB KB 2520269]


   Mezőgazdasági műszaki ismeretek / szerk. Sitkei György ; [írta Gelencsér Endre et al.]. - Budapest : Szaktudás K., 2004. - 360 p. : ill. ; 25 cm. - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 963-9553-13-1 kötött : ár nélkül
631.3(075.8)
[MNB KB 2521058]


Molnár Sándor (1944-)
   Faanyagismeret / Molnár Sándor. - Budapest : Mezőgazd. Szaktudás K., 2004. - 471 p. : ill. ; 25 cm. - Bibliogr.: p. 443-451. - ISBN 963-9553-17-4 kötött : ár nélkül
630*81(075.8)
[MNB KB 2520929]


Neal, M. J.
Medical pharmacology at a glance (magyar)
   Rövid farmakológia / M. J. Neal ; [... ford. és a függeléket kész. Laszlovszky István]. - 2. kiad. - [Budapest] : B+V K., cop. 2004. - 152 p. : ill. ; 28 cm. - (RAM, ISSN 1586-0922). - Egys. cím: Medical pharmacology at a glance. -  Fűzött : 2980,- Ft (hibás ISBN 963-7746-32-3)
615.03 *** 615.2
[MNB KB 2528186]


   Nonbusiness marketing és menedzsment : civil szervezetek, alapítványok, politika, kultúra, karitatív szervezetek, közigazgatás, közüzemek, nonprofitok / Dinya László [et al.] ; [szerk. Dinya László, Hetesi Erzsébet, Veres Zoltán]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 416 p. : ill. ; 26 cm. - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 963-224-787-6 kötött : ár nélkül
65.011.1 *** 658.8 *** 334.012.46
[MNB KB 2520425]


   Orvosi kommunikáció / szerk. Pilling János ; [... szerzői Békési Andrea et al.]. - Budapest : Medicina, 2004. - 613 p. ; 25 cm. - Bibliogr.: 599-[614]. és a fejezetek végén. - ISBN 963-242-905-2 kötött : ár nélkül
614.253(075.8) *** 316.77(075.8)
[MNB KB 2519848]


   Püski Sándor / [szerk. Mészáros Enikő] ; [mtársak Arany Attila et al.]. - Budapest : Püski, 2004. - 57, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Paraván, ISSN 1786-0768 ; 1.). - ISBN 963-9592-04-8 fűzött : ár nélkül
Püski Sándor (1911-) - Magyarország
655.41(439)(092)Püski_S.(047.53) *** 791.9.097(439)(083.97)
[MNB KB 2517773]


Radnik, Miro
   Ismerd meg a háziállatokat! : [izgalmas képregénnyel, hasznos és ötletes rajziskolával] / [szöveg Mirro Radnich] ; [rajz. Kanzel Mihály]. - Kisújszállás : Tengerszem, [2004]. - 52 p. : ill., színes ; 34 cm. - ISBN 963-9523-91-7 kötött : ár nélkül
636(02.053.2) *** 599.75(02.053.2)
[MNB KB 2518016]


Reichardt György (1929-)
   A 100 éves motoros repülés és a magyar légiesemények kronológiája / Reichardt György. - Csepreg : Reichardt Gy., [2004]. - 92 p. ; 29 cm. - ISBN 963-460-006-9 kötött : ár nélkül
656.7(100)(091) *** 355.489(100)
[MNB KB 2519838]


Rőszer Tamás
   Dinamikus szövettan = Histologia dinamica / Rőszer Tamás ; [az illusztrációkat rajz. Nagy Olivér és Vasas István]. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2004. - 240 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM. - Bibliogr.: p. 224-230. - Csak magyar nyelven. -  Fűzött : ár nélkül
611.018(075.8)
[MNB KB 2521477]


Sabján Tibor
   A mászókéményes konyha / Sabján Tibor ; [fényképeket Bíró Friderika et al. kész.]. - Budapest : Terc, cop. 2004. - 107 p. : ill. ; 19 cm. - (Népi kultúra, ISSN 1785-3699). - ISBN 963-86303-4-5 fűzött : 1600,- Ft
39(=945.11) *** 683.95 *** 641.53
[MNB KB 2520686]


Sági Katalin
   Egyszerűen, egészségesen / Vígné Sági Katalin. - Győr : Pentasys Kft., [2004]. - 560 p. : ill., színes ; 25 cm. - ISBN 963-214-763-4 kötött : 4900,- Ft
641.561(083.12)
[MNB KB 2517552]


Schiller Lívia
   Mindenki szakácskönyve / Schiller Lívia, Schiller György. - 7. átd. kiad. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 336 p. ; 21 cm. - ISBN 963-684-178-0 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[MNB KB 2527531]


Selby, John
Conscious healing (magyar)
   Tudatos öngyógyítás : a bensőnkből kiinduló öngyógyításban segítő újszerű technikák / John Selby. - [Budapest] : Napsugár és Holdsugár K., cop. 2004. - 140 p. ; 24 cm. - (Napsugár könyvek, ISSN 1785-6302). - Egys. cím: Conscious healing. - Ford. Bukovits Klára. - ISBN 963-214-275-6 fűzött : 1600,- Ft
615.851.111
[MNB KB 2515650]


Stress busters (magyar)
   Stresszűzők : [nyugtató és lazító hatású italok] / [... ford. Pétersz Tamás]. - Pécs : Opus, 2004. - 63 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Csodakoktélok). - ISBN 963-86473-6-1 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86473-4-5)
641.87(083.12) *** 663.81 *** 613.3
[MNB KB 2515720]


Szabó Lajos
   Útmutató a demens részleg tárgyi-szakmai minimumfeltételeinek kialakítására ; Ajánlás speciális szakmai programok kialakítására mentálisan hanyatló idősek számára a szociális ellátórendszer keretében / Szabó Lajos. - Budapest : Főv. Önkormányzat Idősek Otthona Módszt. Oszt., 2004. - 22 p. ; 21 cm. - (Továbbképző füzet / Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Módszertani Osztály, ISSN 1785-2390 ; 5.). -  Fűzött : ár nélkül
364.442.046.6 *** 364.65-053.9 *** 616.892-053.9
[MNB KB 2520230]


   Számviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése vállalkozási szakon, 2004 / Dudás Jánosné [et al.] ; [szerk. Herich György]. - Pécs : Penta Unió, 2004. - 214 p. ; 24 cm. - Mérlegképes könyvelők továbbképzése, 2004 (gerinccím). - Borítócím: Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése vállalkozási szakon, 2004. -  Fűzött : ár nélkül
657(078)
[MNB KB 2517706]


Szegedi Tudományegyetem. Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum és Egészségügyi Főiskolai Kar. Tudományos diákköri konferencia (2004) (Szeged)
   Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum és Egészségügyi Főiskolai Kar Tudományos Diákköri Konferenciája : 2004. március 25-26-27., Szeged / [szerk. Fekete Ilona]. - [Szeged] : [SZTE], [2004]. - 142 p. : ill. ; 21 cm. - Előadáskivonatok. - Példányszám: 600. -  Fűzött : ár nélkül
378.184 *** 61 *** 615 *** 061.3(439-2Szeged)
[MNB KB 2516959]


   Szemészet / szerk. Süveges Ildikó. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2004. - 436 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - Írta Süveges Ildikó et al. - ISBN 963-242-651-7 kötött : ár nélkül
617.7(075.8)
[MNB KB 2527444]


Tóth József (1953-)
   Állatorvosi aneszteziológia, analgézia és intenzív terápia / Tóth József ; [a Helyi érzéstelenítés c. fejezetet Tamás László írta] ; [a rajzokat Tóth Anikó kész.]. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2004. - 312 p. : ill. ; 25 cm. - Bibliogr.: p. 300-302. - ISBN 963-286-124-8 kötött : ár nélkül
619(075.8)
[MNB KB 2520811]


   A Tungsram Rt. története, 1896-1996 / [szerk. Koroknai Ákos] ; [írták Bencze Géza ... et al.] ; ... kiad. Aschner Lipót Alapítvány. - [Budapest] : Aschner L. Alapítvány, 2004. - 164 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 156-157. - ISBN 963-214-247-0 kötött : ár nélkül
Tungsram Rt. (Budapest) - Magyarország
621.32 *** 061.5(439)Tungsram
[MNB KB 2518178]


   Tűzoltó Múzeum, Eger / [szerk. Holló István]. - [Eger] : Agria Humán Szolgáltató Kft., 2004. - 38 p. : ill., színes ; 6x5 cm. - Bibliofil kiad. - Számozott példány: 100. - ISBN 963-216-335-4 kötött : 480,- Ft
Tűzoltó Múzeum (Eger)
614.84 *** 069.02(439-2Eger)
[MNB KB 2517623]


Ungváry Renáta, W.
   Szoptatós füzet / W. Ungváry Renáta ; [kiad. az Országos Egészségfejlesztési Intézet]. - 3. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : OEFI, 2004. - 35 p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 963-216-466-0 fűzött : ár nélkül
618.63
[MNB KB 2515380]


Urbán András (1945-)
   Etyek-Budai borgasztronómia : vendégként a Zsámbéki-medencében = Weingastronomie der Region Etyek-Buda : zu Gast im Zsámbék-Becken / Urbán András ; [... ford. Merán Madeleine] ; [a fotókat kész. Mészáros Attila]. - [Fót] : Szig-Tim K., 2004. - 223 p. : ill., színes ; 24 cm. - ISBN 963-86353-3-9 kötött : 5500,- Ft
Magyarország
663.2(439Etyek-Budai_borvidék) *** 641.87:663.2 *** 641.568(439)(083.12)
[MNB KB 2519753]


Várhegyi László
   Mit tegyek, hogy egészséges legyek? : az allergia és az asztma gyógyítása természetes módszerekkel / írta és összeáll. Várhegyi László. - Bőv., átd. kiad. - [Verőce] : Szerző, 2004. - 44 p. ; 21 cm. - ISBN 963-460-086-7 fűzött : ár nélkül
616.248 *** 616-056.43 *** 615.89:615.322
[MNB KB 2515536]


   Videó a PC-n. - Budapest : Computer Panoráma, cop. 2004. - 96 p. : ill. ; 19 cm. - (Tények, titkok, tippek, ISSN 1785-5810). - ISBN 963-7639-45-4 fűzött : 1490,- Ft
621.397 *** 681.3.004.14 *** 681.3.019
[MNB KB 2518285]


   8. Fotószalon : MAOE Fotótagozata, 2004 : [a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Fotótagozatának kiállítása a Vigadó Galériában ... 2004. június 4 - június 20.]. - [Budapest] : [MAOE], [2004]. - 55 p. : ill., főként színes ; 21 cm. -  Fűzött : ár nélkül
Magyarország
77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[MNB KB 2518649]


   40 éves a Gyulai Várszínház / [szerk. Elek Tibor]. - [Gyula] : [Gyulai Várszínház], 2004. - 123 p. : ill. ; 21 cm. -  Fűzött : ár nélkül
Gyulai Várszínház - Gyula
792(439-2Gyula)
[MNB KB 2520177]


   Alkotó emberek : amatőr művészetek az ezredfordulón / [főszerk. Kovácsné Bíró Ágnes] ; [szerk. Tóth Zsuzsanna] ; [társszerk. Kiss László] ; [kiad. a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Közművelődési Főosztálya]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : NKÖM Közművel. Főoszt., [2004], cop. 2001. - 480 p. : ill., színes ; 21 cm. - Összefoglalás angol nyelven. -  Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-9324-3)
Magyarország
7.077(439)"199/200"
[MNB KB 2527894]


Árvai Anikó
   Szövés karmantyúfán / Árvai Anikó, Vetró Mihály. - [Hajdúszoboszló] : [Árvai A.], cop. 2004. - 48 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - Oktatási segédanyag. - Bibliogr.: p. 48. - ISBN 963-430-887-2 fűzött : ár nélkül
746.1
[MNB KB 2520551]


Ásó István (1933-)
   Ásó István visszaemlékezései a Fejérmegyei[!] Népi Együttes történetére a XX. századi történelem tükrében 1945-1976-ig. - Budapest : Szerző, 2004. - 104 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 102-104. -  Fűzött : ár nélkül
Fejér Megyei Népi Együttes - Fejér (megye)
793.31.071(439.118)"194/197"
[MNB KB 2517317]


   Az áttörés kora : Bécs és Budapest a historizmus és az avantgárd között, 1873-1920 : [kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban: 2004. március 20 - szeptember 6., Magyar Nemzeti Galériában: 2004. március 20 - május 17., Országos Széchényi Könyvtárban: 2004. március 20 - szeptember 6.] / [... főrendezője F. Dózsa Katalin] ; [a katalógust összeáll. és szerk. F. Dózsa Katalin] ; [kiad. a Budapesti Történeti Múzeum]. - [Budapest] : BTM, [2004]. - 2 db ; 28 cm
Osztrák-Magyar Monarchia
7(436/439)"187/192" *** 930.85(436/439)"187/192" *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[MNB KB 1077490]
   2., Klimt, Schiele, Kokoschka és a dualizmus művészete című kiállítás tárgyleírásai / [a tárgyleírásokat kész. Bajkay Éva et al.]. - cop. 2004. - 168 p. : ill., részben színes. - Bibliogr.: p. 135-160. - ISBN 963-9340-33-2 fűzött : ár nélkül
Osztrák - Magyar Monarchia
930.85(436/439)"187/192" *** 7(436/439)"187/192" *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[MNB KB 2516231]


   A badacsonytomaji sport 80 éve : szemelvények a sportegyesület történetéből. - Badacsonytomaj : [s.n.], 2004. - 26 p. : ill. ; 21 cm. -  Fűzött : ár nélkül
Badacsonytomaji Sportegyesület - Badacsonytomaj
796(439-2Badacsonytomaj)(091) *** 061.2(439-2Badacsonytomaj)
[MNB KB 2515568]


Baksa Nándor (1966-)
   Torzó / Baksa Nándor. - [Budapest] : Zöld Henrik, cop. 2004. - 46 p. : ill. ; 21 cm. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-216-206-4 kötött : ár nélkül
Magyarország
76(439)(092)Baksa_N. *** 894.511-43
[MNB KB 2515450]


Bálint Endre (1914-1986)
Művek (vál.)
   Bálint Endre, Vajda Júlia, Vajda Lajos : [a kiállítás ... a Budapest Kiállítóteremben ... az Erdész Galéria ... szervezésében ... 2004. augusztus 29 - szeptember 12. között került megrendezésre]. - Budapest : Artchívum, [2004]. - 47 p. : ill., főként színes ; 27 cm. - Példányszám: 1000. - ISBN 963-216-723-6 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország
75(439)(092)Bálint_E. *** 75(439)(092)Vajda_J. *** 75(439)(092)Vajda_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[MNB KB 2520184]


   Barth Károly és Mezőfi Mózer Ilona szobrai / [írta Szűcs Károly] ; [szerk. Szakál Aurél]. - [Kiskunhalas] : [Thorma J. Múz.], [2004]. - 16 p. : ill. ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum füzetei, ISSN 1416-1435 ; 7.). -  Fűzött : ár nélkül
Barth Károly (1939-) - Mezőfi Mózer Ilona (1938-) - Magyarország
73(439)(092)Barth_K. *** 73(439)(092)Mezőfi_Mózer_I. *** 061.4(439-2Kiskunhalas)
[MNB KB 2517134]


Biennial of Monochrome Photos (27.) (2004) (Budapest)
   27eme Biennal des photos monochromes : Budapest, 2004 = 27te Biennale der Monochrom Fotos : Budapest, 2004 = 27th Biennial of Monochrome Photos : Budapest, 2004 = 27imo Biennale dei foto monochromi : Budapest, 2004 / [... írta és szerk. Győri Lajos] ; [org., publ. by the] National Association of Hungarian Photographic Creative-Groups. - Budapest : Mafoszc2004. - 135 p. : ill. ; 21 cm. - Az előszó magyar nyelven is. - ISBN 963-216-607-8 fűzött : ár nélkül
77.04(100)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[MNB KB 2520592]


   Budapest Art Expo Friss III : Fiatal Képzőművészek Nemzetközi Biennáléja : MűvészetMalom, Szentendre 2004. július 17 - augusztus 8. / [a kiállítást rend. Gergely Mariann, Szücs György] ; [rend., közread. a] Budapest Art Expo Alapítvány, Művészetmalom. - Budapest : Budapest Art Expo Alapítvány ; Szentendre : MűvészetMalom és Teátrum, [2004]. - [28] p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 963-216-394-X fűzött : ár nélkül
Magyarország
73/76(439)"200" *** 061.3(439-2Szentendre)
[MNB KB 2518554]


Dénes Tamás (1963-)
   Argentin futball / Dénes Tamás, Mácsik Viktor. - Budapest : Viktória K., [2004]. - 217, [25] p. : ill. ; 20 cm. - ISBN 963-86462-4-1 fűzött : 1650,- Ft
Argentína
796.332(82)(091)
[MNB KB 2521420]


Dénes Tamás (1963-)
   A futballvilág nagyvárosai / Dénes Tamás, Mácsik Viktor. - Budapest : Viktória K., [2004]. - 156, [15] p. : ill. ; 20 cm. - ISBN 963-86462-5-X fűzött : 1490,- Ft
796.332(100)
[MNB KB 2521409]


Déry Attila (1954-)
   Európai építészet, 1750-1918 : a polgárosodó Európa építészete a 18. század közepétől az első világháborúig / Déry Attila, Merényi Ferenc. - Budapest : Terc, cop. 2004. - 479 p. : ill. ; 23x25 cm. - Bibliogr.: p. 467. - ISBN 963-9535-07-9 kötött : 7800,- Ft
Európa
72(4)"175/191" *** 72(4)"175/191"(092)
[MNB KB 2520639]


   A digitális fotózás műhelytitkai. - [Budapest] : Rainbow-Slide, 2004-. -  ; 23 cm. - Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 1059190
77(078) *** 681.3.019(078)
[MNB KB 2519404]
   2. r., Tájak és városok / [szöveg Richard Keating, Enczi Zoltán]. - 2004. - 159 p. : ill., színes. - ISBN 963-214-924-6 fűzött : 2890,- Ft
77(078) *** 681.3.019(078)
[MNB KB 2519406]


Domonkos Anna
   Evezés : víz, mozgás, harmónia / [írta és szerk. Domonkos Anna] ; [közread. a] Danubius Nemzeti Hajósegylet. - [Budapest] : Danubius Nemz. Hajósegylet, cop. 2004. - 31 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-216-602-7 fűzött : ár nélkül
797.123
[MNB KB 2515374]


   Eger templomai / [szerk. Repka Magdolna]. - [Eger] : Agria Humán Szolgáltató Kft., 2003. - 73 p. : ill., színes ; 6x5 cm. - Bibliofil kiad. - Példányszám összesen: 1150, ebből számozott: 150. - ISBN 963-210-673-3 kötött : 480,- Ft
Eger
726.54(439-2Eger) *** 099.1
[MNB KB 2517656]


Enyedi Béla
   Enyedi Béla által megzenésített versek, 1966-2004 / [... Baráti Molnár Lóránt et al.] ; ill. Simon M. Veronika. - [Székesfehérvár] : [Enyedi Gy.], [2004]. - [120] p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 963-460-159-6 fűzött : ár nélkül
894.511-192(082) *** 78.071.1(439)(092)Enyedi_B.
[MNB KB 2519863]


Eperjesi Ágnes (1964-)
   Újrahasznosított képek, 1999-2003 = Recycled images, 1999-2003 / Eperjesi Ágnes ; [szövegek András Edit et al.]. - Budapest : [Magánkiad.], 2003. - [48] p. : ill., főként színes ; 23 cm. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-430-873-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország
77.04(439)(092)Eperjesi_Á.
[MNB KB 2520920]


Fellner László
   Fellner Ferdinánd : egy színházépítő a millenniumi Magyarországon / Fellner László, Merényi László, Rudnyánszky Pál ; [kiad. az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft.]. - Budapest : ÉTK, 2004. - 86 p. : ill. ; 20 cm. - Bibliogr.: p. 82-84. -  Fűzött : 840,- Ft (hibás ISBN 963-513-162-3)
Fellner, Ferdinand - Magyarország
72(439)(092)Fellner,_F. *** 725.822(439)(091)
[MNB KB 2521040]


   A Fővárosi Képtár története és gyűjteménye, 1945-2003 / [szerk. ... Sasvári Edit, Fitz Péter] ; [szövegek ... Fitz Péter, Földes Emília, Mattyasovszky Péter]. - [Budapest] : Főv. Képtár - Kiscelli Múz., cop. 2003. - 187 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 125.). - Műjegyzék: p. 181-185. - ISBN 963-9340-25-1 fűzött : ár nélkül
Budapesti Történeti Múzeum. Fővárosi Képtár - Budapest
73/76(439)"19" *** 069(439-2Bp.)Fővárosi_Képtár(091)
[MNB KB 2519926]


Gabo Rindo
   Retró-repró : a magyar kártyanaptár / Gabo Rindo, Hollódi Gergely. - Budapest : Chelsea, 2004. - 190 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Csao sorozat, ISSN 1785-9336 ; 1.). - ISBN 963-216-260-9 fűzött : 3150,- Ft : 12,- ?
659.13(439) *** 769.91(439)"196/199"
[MNB KB 2516804]


Gál József
   Bárdos Alice és a szombathelyi Collegium Musicum : képek Szombathely zenei életéből, 1920-1943 / Gál József. - Szombathely : Szignatúra, 2003. - 159 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 963-8237-01-5 fűzött : ár nélkül
Bárdos Alice (1896-1944) - Szombathely
78(439-2Szombathely)"192/194" *** 787.1.071.2(439)(092)Bárdos_A. *** 061.2(439-2Szombathely)
[MNB KB 2519752]


Glenn, Jim
The treasury of family games (magyar)
   Családi játékok kincsestára / Jim Glenn, Carey Denton ; [ford. Bozsó Róbert, Jankovics Judit, Snopek Márta]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 256 p. : ill., színes ; 30 cm. - Egys. cím: The treasury of family games. - ISBN 963-09-4581-9 kötött : 5990,- Ft
793/794
[MNB KB 2515273]


Greenoff, Jane
The cross stitcher's bible (magyar)
   A keresztszemes hímzés nagykönyve / Jane Greenoff. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 192 p. : ill., színes ; 25 cm. - Egys. cím: The cross stitcher's bible. - Ford. Károlyi Eszter. - Példányszám: 3000. - ISBN 963-547-998-0 kötött : 2890,- Ft
746.311
[MNB KB 2520169]


Hagen, Peter
Wasser im Garten (magyar)
   Víz a kertben : tervezés, kivitelezés, költségszámítás / Peter Hagen ; [ford. Szabadi Gusztáv]. - [Budapest] : Pallas Kv., 2004. - 76 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kerttervezés, ISSN 1785-9840). - Egys. cím: Wasser im Garten. - ISBN 963-9207-91-8 kötött : 1490,- Ft
712.5
[MNB KB 2520943]


Hajós György
   A Szabadság tér / Hajós György ; [közread. az] Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. - Budapest : ÉTK, 2004. - 88 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm. - Bibliogr.: p. 71-72. -  Fűzött : 1953,- Ft (hibás ISBN 963-513-173-9)
Budapest. V. kerület
711.61(439-2Bp.V.)(036) *** 72(439-2Bp.V.)(036) *** 725.945(439-2Bp.V.)(036)
[MNB KB 2521050]


Hangay Enikő
   Csendes napok = Quiet days / Hangay Enikő ; [szerk. ... Csizek Gabriella] ; [kiad. ... Mai Manó Ház]. - [Budapest] : Mai Manó Ház, 2004. - Leporelló (14 p.) : ill., színes ; 20x21 cm. - Az utószó és a képaláírások angol nyelven is. - ISBN 963-86589-0-8 kötött : ár nélkül
Magyarország
77.04(439)Hangay_E.
[MNB KB 2516223]


Hegedüs Kálmán
Kansainvälinen Sibelius ja unkarilaiset (magyar) (bőv. kiad.)
   Jean Sibelius finn zeneköltő és a magyarok : ritka levelek és kultúrtörténeti adatok Finnország nemzeti zeneszerzőjének magyarokkal történt találkozásainak és kapcsolatainak történetéből Európában és a nagyvilágban / írta és szerk. Hegedüs Kálmán. - Budapest : Solo Music Budapest Zeneműk., [2004]. - 190, 42 p. : ill. ; 24 cm. - Egys. cím: Kansainvälinen Sibelius ja unkarilaiset (bőv. kiad.). - Bibliogr. a jegyzetekben. - A címoldalon megj. adatként: Helsinki, 2003. -  Fűzött : ár nélkül
Sibelius, Jean - Finnország
78.071.1(480)(092)Sibelius,_J. *** 316.347(=945.11)(100)
[MNB KB 2520841]


iski Kocsis Tibor (1972-)
Művek (vál.)
   iski Kocsis Tibor / [szöveg ... Petrányi Zsolt] ; [ford. ... Adele Eisenstein]. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2004]. - 60, [3] p. : ill., színes ; 20x24 cm. - Magyar és angol nyelven. -  Fűzött : ár nélkül
Magyarország
75(439)(092)iski_Kocsis_T.
[MNB KB 2518621]


Janáky István (1938-)
   Az építészeti szépség rejtekei Magyarországon = Hidden architectural beauty in Hungary / Janáky István. - Budapest : Terc, cop. 2004. - 199 p. : ill. ; 21x26 cm. - ISBN 963-9535-08-7 fűzött : 6800,- Ft
Magyarország
72(439)(084.12)
[MNB KB 2515334]


Jittenmeier, Karin
Deko-Ideen mit Folienkleber (magyar)
   Díszítési ötletek metálfóliával / Karin Jittenmeier ; [ford. Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X). - Egys. cím: Deko-Ideen mit Folienkleber. - ISBN 963-684-182-9 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 746.5
[MNB KB 2520907]


Kállai Ernő (1890-1954)
   Összegyűjtött írások = Gesammelte Werke / Kállai Ernő ; [közread. az] ... MTA Művészettörténeti Kutató Intézet. - Budapest : Argumentum : MTA Művtört. Kut. Int., 1999-. - 23 cm. - ISBN 963-7381-65-1
73/76(100) *** 7.01
[MNB KB 375371]
   6., Magyar nyelvű cikkek, tanulmányok, 1938-1944 / [szerk., a jegyzeteket és a névmutatót összeáll. Tímár Árpád]. - 2004. - 256 p. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-7381-78-3 fűzött : 2300,- Ft
73/76(100) *** 7.01
[MNB KB 2520434]


Kárpáti Éva (1936-)
   Arc : Kárpáti Éva festményei / [szövegvál. Szántó Erika, Lator László]. - [Budapest] : [MNG], [2004]. - 89, [2] fol. : ill., színes ; 31 cm. - A bev. angol nyelven is. - Közread. a Magyar Nemzeti Galéria. - ISBN 963-7432-90-6 kötött : ár nélkül
Magyarország
75(439)(092)Kárpáti_É. *** 75.041.5 *** 894.511-822
[MNB KB 2516947]


Kenyeres Dénes (1942-)
   Katonai kitüntetések a magyar történelemben : rendjelek, érdemrendek, érdemérmek, emlékérmek, érdemjelek, szolgálati jelek, kitüntető címek / Kenyeres Dénes. - Kecskemét : Szerző, 2004. - 351 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - Bibliogr.: p. 236-238. - Összefoglalás angol, német és orosz nyelven. - ISBN 963-430-684-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország
355.134.22(439) *** 737.23(439)
[MNB KB 2515437]


Kőfalvi Csilla (1968-)
   Fazekasok Sallában = Pentolai di Salla / [írta Kőfalvi Csilla és Redő Ferenc] ; [olasz szöveg Harsányi Eszter]. - [Zalaegerszeg] : Zala M. Múz. Ig. ; Zalalövő : Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány, 2004. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Zalalövő öröksége, ISSN 1589-8377 ; 2.). - ISBN 963-7205-39-X fűzött : ár nélkül
Salla - Zalalövő
904(398.6-2Salla) *** 904(439-2Zalalövő) *** 738
[MNB KB 2517460]


   Kortárs ötvösművészet, 2003 / [szerk. Katona Katalin] ; [közread. a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete]. - [Budapest] : MAOE, 2003. - 135 p. : ill., főként színes ; 23x24 cm. - Az előszó angol nyelven is. - Példányszám: 500. - ISBN 963-212-638-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-112-638-6)
Magyarország
739(439)"199"
[MNB KB 2517238]


Kovács József
   Fatornyok és fatemplomok a Kárpát-medencében : válogatás a Kárpát-medence történeti egyházai hagyományos fa népi építészeti alkotásainak legszebb műemléki gyöngyszemeiből / szöveg, rajzok és fotók Kovács József ; közrem. Kovács Józsefné. - Budapest : Romanika, 2004. - 199 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A Szent Korona öröksége, ISSN 1587-2637 ; 5.). - Bibliogr.: p. 190-193. - Összefoglalás német és angol nyelven. - ISBN 963-216-427-X kötött : 3990,- Ft
Kárpát-medence
726.54.023(4-191) *** 691.11 *** 72.031.4(4-191)
[MNB KB 2518092]


   Közép-európai fürdőhelyek : fürdőélet a XIX. századi Magyarországon = Resorts and spas of Eastern-Europe : resorts and spas in 19th century Hungary / [a kiállítás rendezői Basics Beatrix, Balla Loránd] ; [a katalógus szövegét írta Basics Beatrix] ; [közread. a] Vízügyi Múzem, Levéltár és Könyvgyűjtemény. - Budapest : Vízügyi Múz., Lvt. és Kvgyűjt., 2004. - 55 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - A kiállítást az esztergomi Duna Múzeumban 2004. aug. 4 - szept. 5. között tartották. - ISBN 963-216-532-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország
725.73/.75(439)"18"(084.1) *** 615.838(439)"18"(084.1) *** 75(100) *** 76(100) *** 061.4(439-2Esztergom)
[MNB KB 2516902]


   Középületek / szerk. Cságoly Ferenc. - Budapest : Terc, cop. 2004. - 629 p. : ill. ; 26 cm + CD-ROM. - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 963-9535-09-5 kötött : 7600,- Ft
725(075.8)
[MNB KB 2520637]


Kuchta Klára (1941-)
   Ibolyántúli energetikus tér : [Fővárosi Képtár, Kiscelli Múzeum ... Budapest ... 2004. február 12 - március 11.] = Ultraviolet energetic space / Kuchta Klára ; [a kiállítást rend. ... B. Nagy Anikó]. - Budapest : Főv. Képtár - Kiscelli Múz., 2004. - [28] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 127.). - ISBN 963-9340-30-8 fűzött : ár nélkül
Svájc
73/76(494)(=945.11)Kuchta_K. *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[MNB KB 2520092]


Lamboo, Wim
   Portraits of Hungarian artists = Magyar művészek portréi / Wim Lamboo ; [org., publ. by the] Fészek Galéria. - Budapest : Fészek Galéria, 2004. - [72] p. : ill. ; 19 cm. - A bev. tanulmányt Sierksma, Peter írta. -  Fűzött : ár nélkül
Hollandia - Magyarország
77.04(492)(092)Lamboo,_W. *** 73/76(439)(092)(084.12) *** 77.041.5 *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[MNB KB 2517335]


Lord, James
Picasso and Dora (magyar)
   Picasso és Dora : vallomásos emlékirat / James Lord ; [ford. Zalán Magda]. - Budapest : Háttér, 2004. - 306 p., [16] t. : ill. ; 24 cm. - Egys. cím: Picasso and Dora. - ISBN 963-9365-23-8 kötött : 3498,- Ft
Picasso, Pablo - Maar, Dora - Lord, James - Spanyolország
820-94(73)=945.11 *** 75(460)(092)Picasso,_P.(0:82-94)
[MNB KB 2521433]


Márkus Anna (1928-)
   Reliefek, grafikák : [Fővárosi Képtár - Kiscelli Múzeum ... Budapest ... 2004. március 19 - május 2. : Francia Intézet ... Budapest ... 2004. március 18 - május 2.] = Reliefs, graphiques : [Pinacotheque de Budapest - Musée de Kiscell ... du 19 mars au 2 mai 2004 : Institut français de Budapest ... du 18 mars au 2 mai 2004] / Anna Mark ; [a kiállítást rend. Sasvári Edit ... Lengyel Zoltán] ; [szerk. Sasvári Edit]. - [Budapest] : Főv. Képtár - Kiscelli Múz., 2004. - 70 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 128.). - Anna Mark (borító és gerinccím). - A bev. ésa kísérő tanulmány magyar és francia nyelven. - ISBN 963-9340-31-6 fűzött : ár nélkül
Franciaország
75(44)(=945.11)(092)Márkus_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[MNB KB 2519944]


   Megmentett műkincsek : Magyar Nemzeti Múzeum, ... 2004. 06. 25 - 09. 12. : [diplomamunka kiállítás, Magyar Képzőművészeti Egyetem] = Preserved art treasures : Hungarian National Museum, ... 25. 06 - 12. 09. 2004. : [exhibition of diploma works, Hungarian Academy of Fine Arts] / [a kiállítást rend. Görbe Katalin, Hámory László, Kovács Petronella] ; [szerk. Kovács Petronella]. - [Budapest] : MNM, 2004. - 33 p. : ill., színes ; 23 cm. -  Fűzött : ár nélkül
7.025.4 *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[MNB KB 2518562]


Moras, Ingrid
Chin-Chin (magyar)
   Csincsin : kabalák a mobilra / Ingrid Moras ; [ford. Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X). - Egys. cím: Chin-Chin. - ISBN 963-684-180-2 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 746.5
[MNB KB 2520927]


Moras, Ingrid
Perlentiere aus aller Welt (magyar)
   Gyöngyállatok a nagyvilágból / Ingrid Moras ; [ford. Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X). - Egys. cím: Perlentiere aus aller Welt. - ISBN 963-684-181-0 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 746.5
[MNB KB 2520916]


Moras, Ingrid
Perlentier-Kinder (magyar)
   Állatkölykök gyöngyfűzéssel / Ingrid Moras. - [Kaposvár] : Holló, [2004]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X). - Egys. cím: Perlentier-Kinder. - ISBN 963-684-179-9 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 746.5
[MNB KB 2520918]


   "Nagy Pál vagy Pál" : a hetvenéves Nagy Pál köszöntése / szerk. L. Simon László és Sőrés Zsolt. - Budapest : M. Műhely, 2004. - 155 p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 963-7596-39-9 fűzött : 1800,- Ft
Nagy Pál (1934-) - Franciaország
894.511(092)Nagy_P. *** 7(44)(=945.11)(092)Nagy_P.
[MNB KB 2520162]


   Néprajz gyerekeknek / [írta Horváthné Pálosi Katalin et al.] ; [a fényképeket kész. Roboz László et al.] ; [közread. a] Néprajzi Múzeum. - Budapest : Néprajzi Múz., [2003]-. - Bővíthető mappa : ill., főként színes ; 32 cm. - ISBN 963-9540-02-1 kötött : ár nélkül
39(=945.11)(02.053.2) *** 7.031.4(439)(02.053.2) *** 069(439-2Bp.)NM
[MNB KB 2515383]


   Névjegy : válogatás Kondor Katalin műsorából / [közread. a] Magyar Rádió. - Budapest : MR : Masszi : Püski, 2004. - 206 p. ; 23 cm. - ISBN 963-9454-50-8 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország
929(439)"199/200"(047.53) *** 791.9.096(439)
[MNB KB 2521035]


   Önvallomás : Első Kortárs Önarckép Biennále, 2004 : Csili Művelődési Központ, Budapest. - [Budapest] : [Csili Művel. Közp.], [2004]. - 40 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - ISBN 963-216-425-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország
73/76(439) *** 73/76.041.53 *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[MNB KB 2515223]


Paizs Péter (1957-)
   "15+" : Paizs Péter kiállítása a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzen Galériájában, 2004. szeptember 3 - október 17. = "15+" : exhibition of Péter Paizs in the Skanzen Gallery of the Hungarian Open Air Museum from 3 September to 17 October 2004 = "15+" : Ausstellung von Péter Paizs in der Skanzen-Galerie des Ungarischen Freilichtmuseums vom 3. September - 17. Oktober 2004 / a kiállítást rend. Szepes Hédi, B. Horváth Jenő. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., [2004]. - 15 p. : ill., színes ; 28 cm. - A bev. és a képaláírások angol és német nyelven is. - ISBN 963-7376-37-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország
75(439)(092)Paizs_P. *** 061.4(439-2Szentendre)
[MNB KB 2519592]


Páldi Lívia (1967-)
   Kis Varsó / [közread. a] Műcsarnok. - Budapest : Műcsarnok, 2003. - 82 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - Szerzők Páldi Lívia, Gács Anna. - ISBN 963-9115-85-1 kötött : ár nélkül
Gálik András (1970-) - Havas Bálint (1971-) - Kis Varsó - Magyarország
73/76(439)(092)Gálik_A. *** 73/76(439)(092)Havas_B.
[MNB KB 2520066]


Páldi Lívia (1967-)
Kis Varsó (magyar)
   Little Warsaw / [publ. by] Műcsarnok. - Budapest : Műcsarnok, 2003. - 82 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - Egys. cím: Kis Varsó. - Szerzők Páldi Lívia, Gács Anna. -  Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9115-85-1)
Gálik András (1970-) - Havas Bálint (1971-) - Kis Varsó - Magyarország
73/76(439)(092)Gálik_A. *** 73/76(439)(092)Havas_B.
[MNB KB 2520070]


   Paulikovics Iván. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2004]. - 24 p. : ill., színes ; 30 cm. - Magyar és német nyelven. -  Fűzött : ár nélkül
Paulikovics Iván (1953-) - Magyarország
73(439)(092)Paulikovics_I.
[MNB KB 2519604]


Póczy Klára, Sz (1923-)
   Citius, altius, fortius : gyorsabban, magasabbra, erősebben : az athéni olimpiai játékok előzményei / írta Póczy Klára ; a felvételeket kész. Szelényi Károly ; [rajz. Pintér Katalin]. - [Budapest] : Nemz. Lap- és Kvk., 2004. - 63 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - Bibliogr.: p. 63. - ISBN 963-86181-7-5 fűzött : 980,- Ft
796.032(100)(091)
[MNB KB 2521046]


Probstner János (1943-)
Művek (vál.)
   Probstner János / [a szöveget vál. Kormos Emese]. - [Kecskemét] : [Magánkiad.], [2004]. - [8] p., [12] t. : ill., színes ; 12x22 cm. - Magyar és angol nyelven. -  Fűzött : ár nélkül
Magyarország
75(439)(092)Probstner_J.
[MNB KB 2518636]


   Püski Sándor / [szerk. Mészáros Enikő] ; [mtársak Arany Attila et al.]. - Budapest : Püski, 2004. - 57, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Paraván, ISSN 1786-0768 ; 1.). - ISBN 963-9592-04-8 fűzött : ár nélkül
Püski Sándor (1911-) - Magyarország
655.41(439)(092)Püski_S.(047.53) *** 791.9.097(439)(083.97)
[MNB KB 2517773]


   A reformáció útja Szatmár-Beregben / [fotó Hapák József]. - [Budapest] : Mo. Ref. Egyh., [2004]. - [36] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Európai utak). -  Fűzött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye)
284.2(439.161) *** 726.54(439.161) *** 914.391.61(036)
[MNB KB 2519974]


A reformáció útja Szatmár-Beregben (angol)
   The way of the reformation in Szatmár-Bereg / [photos József Hapák]. - [Budapest] : [Mo. Ref. Egyh.], [2004]. - [36] p. : ill., színes ; 21 cm. - (European ways). -  Fűzött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye)
284.2(439.161) *** 726.54(439.161) *** 914.391.61(036)
[MNB KB 2519973]


A reformáció útja Szatmár-Beregben (holland)
   De weg van de reformatie in Szatmár-Bereg / [photos József Hapák]. - [Budapest] : [Mo. Ref. Egyh.], [2004]. - [36] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Europese wegen). -  Fűzött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye)
284.2(439.161) *** 726.54(439.161) *** 914.391.61(036)
[MNB KB 2519975]


A reformáció útja Szatmár-Beregben (német)
   Der Weg der Reformation in Szatmár-Bereg / [Photos József Hapák]. - [Budapest] : [Mo. Ref. Egyh.], [2004]. - [36] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Europäische Wege). -  Fűzött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye)
284.2(439.161) *** 726.54(439.161) *** 914.391.61(036)
[MNB KB 2519976]


   A shabby paradise : contemporary Hungarian theatre, 2004 / [ed. by Péter Fábri] ; [transl. by Anna Merényi, Anikó Szűcs, Zoltán Galamb] ; [publ. by the] Hungarian Centre of the International Theatre Institute. - [Budapest] : Hung. Centre of the Intern. Theatre Inst., 2004. - 160 p. : ill. ; 23 cm. - ISBN 963-216-225-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország
792(439)"195/199"
[MNB KB 2519904]


   Spanyolország futballtörténete, 1903-2003 / [szerk.] Nagy Zoltán. - Balatonalmádi : Stadion, 2004. - 151 p. ; 15 cm. - (Stadion Hungary issue, ISSN 1586-4294 ; 14.). - ISBN 963-86604-0-6 fűzött : ár nélkül
Spanyolország
796.332(460)(091)
[MNB KB 2520665]


Szabó Dorottya (1975-)
Művek (vál.)
   Szabó Dorottya : 99, 00, 01, 02, 03, 04 / [szöveg ... Szőke Katalin] ; [ford. ... Keszthelyi Kinga]. - Budapest : Szabó D., 2004. - 29 p. : ill., színes ; 15x21 cm. - Magyar és angol nyelven. - ISBN 963-460-187-1 fűzött : ár nélkül
Szabó Dorottya (1975-) - Magyarország
75(439)(092)Szabó_D.
[MNB KB 2521073]


Szentkirályi Zoltán (1927-1999)
   Az építészet világtörténete / Szentkirályi Zoltán ; [... szerk., a képeket vál. Marótzy Katalin]. - Budapest : Terc, cop. 2004. - 644, [3] p. : ill. ; 23 cm. - Bibliogr.: p. 624-628. - ISBN 963-9535-02-8 kötött : 5800,- Ft
72(100)(091)
[MNB KB 2520646]


Szíj Rezső (1915-)
   A Budapesti Művészetbarátok Egyesületének adattára, 1973-1982 : lexikon. A művészetbarátok könyve, 1981 : névmutató / összeáll. Vágó Olga ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság / Vágó Olga / Szíj Rezső. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2004. - 110 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-250-093-8 fűzött : 3000,- Ft
Budapesti Művészetbarátok Egyesülete - Magyarország
73/76.074(439)(092)(058.7) *** 061.2(439)
[MNB KB 2521142]


Szombath Tibor
   Trianoni határváros díszsisakos rendőrrel : Trianon és Nagykanizsa képeslapokon / Szombath Tibor. - Nagykanizsa : Szombath T., 2004. - 16 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - ISBN 963-460-129-4 fűzött : ár nélkül
Nagykanizsa
943.9-2Nagykanizsa"1920"(084.12) *** 769.5(439)
[MNB KB 2516939]


Szüts Miklós (1945-)
Művek (vál.)
   Szüts Miklós : festmények, 2002-2003 : [2003. november-december : Budapesti Történeti Múzeum Fővárosi Képtár, Kiscelli Múzeum ...] / [a kiállítást rend. ... Mattyasovszky Péter]. - [Budapest] : [Főv. Képtár - Kiscelli Múz.], [2004]. - 43 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 126.). - Borítócím: Szüts, 2002-2003. - Bev. magyar és angol nyelven. - ISBN 963-9340-27-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország
75(439)(092)Szücs_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[MNB KB 2520335]


Takács Ferenc
   Végtelen csönd : "az örök vadászmezők" : Szombathely és Vas megye temetőiről / [... szerzője Takács Ferenc] ; [fotó Maróti László et al.] ; [kiad. Vas Megyei Temetkezési Vállalat]. - Szombathely : Vas M. Temetkezési Váll., 2003. - 219 p. : ill., részben színes ; 25 cm. -  Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-423-0)
Szombathely
908.439-2Szombathely *** 718(439-2Szombathely) *** 393(=00)(439-2Szombathely) *** 061.5(439-2Szombathely)
[MNB KB 2519738]


   Törökkori emlékek, Eger / [szerk. Törő Anikó]. - [Eger] : Agria Humán Szolgáltató Kft., [2004]. - [48] p. : ill., részben színes ; 6x5 cm. - Bibliofil kiad. - Példányszám összesen: 1500, ebből számozott: 150. - ISBN 963-216-153-X kötött : 480,- Ft
Eger
72(439-2Eger)"15/16" *** 099.1
[MNB KB 2517638]


   Tóth Sándor gyűjteményéből : [az Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Részvénytársaság által létrehozott kiállítás] / [szerk. Kormos Éva] ; [fotók Majoros Tamás]. - [Eger] : [Agria Humán Szolgáltató Kft.], [2004]. - 48 p. : ill., színes ; 6x5 cm. - Bibliofil kiad. - ISBN 963-206-594-8 kötött : 480,- Ft
Eger
739.7(100) *** 069.017(439-2Eger)Tóth-gyűjtemény *** 099.1
[MNB KB 2517648]


Váginé Gődel Hilda (1911-)
   Daloljatok! : a hangnevelés művészete / Váginé Gődel Hilda. - Budapest : Horváth Gy., 2004. - 201 p. : ill., részben kotta ; 23 cm. - Bibliogr.: p. 197-198. - ISBN 963-460-221-5 fűzött : 2990,- Ft
784.9
[MNB KB 2519233]


   Vexillum Hungaricum / [szerk. Czeglédi Júlia] ; [... kiad. MAOE]. - [Budapest] : MAOE, 2004. - [80] p. : ill., színes ; 24 cm. - A bev. magyar, angol és német nyelven. - ISBN 963-214-887-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország
745.52(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[MNB KB 2518643]


   Vuics István (1912-2001) élete és festészete / [szerk. B. Jánosi Gyöngyi] ; [szerzők Vécsi Nagy Zoltán et al.]. - Jászberény : Hamza Múz. és Jász Galéria Közalapítvány, 2003. - 118 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Hamza Múzeum kiadványai, ISSN 1418-0278 ; 7.). - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás francia, angol és német nyelven. - ISBN 963-206-916-1 kötött : ár nélkül
Vuics István (1912-2001) - Magyarország
75(439)(092)Vuics_I.
[MNB KB 2519722]


   Zenei konferenciák előadásai : tanulmánykötet : az SZTE JGYTFK Ének-zene Tanszékén 2002-2003-ban elhangzott előadások szerkesztett változata / [szerk. Dombi Józsefné, Maczelka Noémi]. - Szeged : SZTE JGYTFK Ének-zene Tansz., 2003. - 108 p. : ill. ; 21 cm. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - ISBN 963-9167-83-5 fűzött : ár nélkül
78 *** 061.3(439-2Szeged)
[MNB KB 2516965]


Ádám Péter (1946-)
   Francia - magyar kulturális szótár / Ádám Péter. - Budapest : Corvina, cop. 2004. - 255 p. ; 24 cm. - ISBN 963-13-5237-4 fűzött : 2500,- Ft
Franciaország
801.323=40=945.11 *** 804.0-318=945.11 *** 930.85(44):030
[MNB KB 2515339]


Ádám Sándor
   Magyarként a világban / Ádám Sándor. - Budapest : Szerző, 2004. - 297 p., [1] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - ISBN 963-460-032-8 fűzött : 2500,- Ft
910.4(100) *** 894.511-992
[MNB KB 2521095]


Albert Gábor (1929-)
   Hullámok és a part : öt kisregény / Albert Gábor. - Budapest : Pont, cop. 2004. - 205 p. ; 20 cm. - Tart.: Vesszőfutás ; Az istentagadó ; Hullámok és a part, amit mosnak ; F. Miklós Oravicán ; Meghal az élő, újra születik a holt. - ISBN 963-9312-92-4 kötött : 2220,- Ft : 9 ?
894.511-31
[MNB KB 2518162]


Ambrus Kamill
   Örök szerelem : szonettkoszorú / Ambrus Kamill. - 2. kiad. - [Budapest] : Jelenlét 2000', cop. 2004. - 28 p. : ill. ; 21 cm. - Graf. Juhász Hajnalka. - ISBN 963-86492-5-9 kötött : 3000,- Ft
894.511-193.3
[MNB KB 2527900]


Armstrong, Lindsay
By marriage divided (magyar)
   Úgy, mint régen / Lindsay Armstrong ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 314.). - Egys. cím: By marriage divided. - ISBN 963-537-250-7 fűzött : 369,- Ft : 80 SKK : 145 DIN
820-312.5(73)=945.11
[MNB KB 2517230]


Badiny Jós Ferenc (1909-)
   Káldeától Ister-Gamig / Badiny Jós Ferenc. - Budapest : M. Ház, 2003-2004. - 3 db : ill. ; 23 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426). (Badiny Jós Ferenc életműsorozat). (Tanulmánysorozat a magyar származáskutatás déli irányú eredményeiről). - ISBN 963-210-127-8 kötött : ár nélkül
930.8(=945.11)(089.3) *** 809.451.1(089.3)
[MNB KB 1032023]
   3., A sumír - magyar lelkiség és mitológia. - 2004. - 431 p. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-86497-9-8
930.8(=945.11)(089.3) *** 809.451.1(089.3) *** 299.4
[MNB KB 2519841]


Bakonyi Erzsébet (1951-)
   Angyal mélyvörösben / Bakonyi Erzsébet. - Nagykanizsa : Kanizsa Újság Kft., [2004]. - 110 p. : ill. ; 21 cm. - (Kanizsa újság kiskönyvtár, ISSN 1786-0792 ; 1.). -  Fűzött : ár nélkül
894.511-14
[MNB KB 2516757]


Baksa Nándor (1966-)
   Torzó / Baksa Nándor. - [Budapest] : Zöld Henrik, cop. 2004. - 46 p. : ill. ; 21 cm. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-216-206-4 kötött : ár nélkül
Magyarország
76(439)(092)Baksa_N. *** 894.511-43
[MNB KB 2515450]


Balázs Ildikó
   Wass Albert életmű-bibliográfia, 1923-2003 / összeáll. Balázs Ildikó ; az előszót írta ... Bajnok Lászlóné. - Pomáz : Kráter, 2004. - 208 p. ; 20 cm. - Összefoglalás angol, német, román, spanyol, szlovák és holland nyelven. - ISBN 963-9472-87-5 fűzött : 800,- Ft
Wass Albert (1908-1998) - Erdély
894.511(498)(092)Wass_A.:016 *** 012Wass_A.
[MNB KB 2520792]


Balogh István (1946-)
   Negyven : négy évtized verseiből / Balogh István ; [közread. Thurzó Lajos Művelődési Központ ... , Egyházasdengeleg Önkormányzata]. - Zenta : Thurzó L. Műv. Közp. ; Egyházasdengeleg : Önkormányzat, cop. 2004. - 84 p. ; 21 cm. - ISBN 963-216-483-0 fűzött : ár nélkül. ISBN 86-83029-20-4
Vajdaság
894.511-14(497.1)
[MNB KB 2518137]


Barry, Catherine
The house that Jack built (magyar)
   Jack háza / Catherine Barry ; [ford. Polyák Béla]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2004. - 354 p. ; 20 cm. - (Vénusz & Mars, ISSN 1589-7664). - Egys. cím: The house that Jack built. - ISBN 963-9252-89-1 fűzött : 1990,- Ft
820-31=945.11
[MNB KB 2519348]


Bates, Andrew
Cappadocian (magyar)
   Középkor. Kappadók / Andrew Bates ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - Budapest : Delta Vision, [2004]. - 325, [2] p. ; 18 cm. - (Klánregények ; 3.). - Egys. cím: Cappadocian. - ISBN 963-7041-00-1 fűzött : 1790,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[MNB KB 2518129]


Baumholczer Tamás (1927-)
   Billegő szerelem / Baumholczer Tamás. - Budapest : Hungarovox, 2004. - 129 p. ; 20 cm. - ISBN 963-9292-85-0 fűzött : 1400,- Ft
894.511-32
[MNB KB 2520768]


Bayer Béla (1951-)
   Árnyjáték : elbeszélések / Bayer Béla. - Szekszárd : Babits, 2004. - 125 p. ; 19 cm. - ISBN 963-9556-14-9 kötött : ár nélkül
894.511-32
[MNB KB 2515508]


Beke Albert (1934-)
   Egy meghasonlott lelkű ember : a politikus Mikszáth / Beke Albert ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2004. - 323 p. ; 22 cm. - Bibliogr.: p. 269-276. - ISBN 963-250-098-9 fűzött : 2800,- Ft
Mikszáth Kálmán (1847-1910) - Magyarország
894.511(092)Mikszáth_K. *** 32(439)(092)Mikszáth_K.
[MNB KB 2521386]


Beke György (1927-)
   Barangolások Erdélyben / Beke György. - Budapest : Mundus, 1996-. - 23 cm. - Az 5. kötettől kiad. a Felsőmagyarország Kiadó. - ISBN 963-8033-20-7
Erdély
308(=945.11)(498.4) *** 894.511-92(498)
[MNB KB 213117]
   6. köt., Székelyföld I : Maros, Nyárád, Kisküküllő. - 2004. - 388 p., [16] t. : ill. - ISBN 963-9530-09-3 kötött : 2800,- Ft
Erdély
308(=945.11)(498.4) *** 894.511-92(498)
[MNB KB 2519390]


Bihari Sándor (1932-)
   Egymást diktáló versek : mondják az életem / Bihari Sándor. - Budapest : Orpheusz, 2004. - 200 p. ; 19 cm. - ISBN 963-9377-53-8 fűzött : 2000,- Ft
894.511-14
[MNB KB 2519142]


Block, Lawrence
Time to murder and create (magyar)
   A pusztítás és teremtés ideje / Lawrence Block ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2004. - 178 p. ; 21 cm. - (Matt Scudder sorozat). - Egys. cím: Time to murder and create. - ISBN 963-86483-0-9 fűzött : 1580,- Ft : 6,75 ?
820-312.4(73)=945.11
[MNB KB 2520999]


Bodansky György (1953-)
   Az elhagyott sziget / Andrew Beard. - Budapest : Jonathan Miller, 2004. - 231 p. ; 21 cm. - (Kaland könyvek). - ISBN 963-86548-0-5 fűzött : 1940,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[MNB KB 2520367]


Bodó Éva Mária
   Apácasuli? avagy Egy leányiskola hétköznapjaiból / Éva nővér. - [Eger] : Szerző, cop. 2004. - 137 p. : ill. ; 20 cm. - ISBN 963-460-130-8 fűzött : ár nélkül
894.511-94
[MNB KB 2521347]


Bognár Stefánia (1937-)
   Emberé az álmodás / Bognár Stefánia. - Budapest : Accordia, 2004. - 78, [3] p. ; 20 cm. - ISBN 963-9502-63-4 fűzött : 1600,- Ft
894.511-14
[MNB KB 2521403]


Brassai Zoltán (1948-)
   Gárdonyi Géza : kismonográfia / Brassai Zoltán. - Veszprém : Művészetek Háza, 2003. - 209 p. : ill. ; 20 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 7.). - Bibliogr.: p. 207-208. - ISBN 963-9105-46-5 fűzött : 2000,- Ft
Gárdonyi Géza (1863-1922) - Magyarország
894.511(092)Gárdonyi_G.
[MNB KB 2516532]


Brontë, Charlotte
The professor (magyar)
   Az angoltanár / Charlotte Brontë ; [ford. Barcza Gerda]. - Szeged : Lazi, cop. 2004. - 260 p. ; 21 cm. - Egys. cím: The professor. - Megj. "A különös tanítvány" címmel is. - ISBN 963-9416-58-4 kötött : 2200,- Ft
820-31=945.11
[MNB KB 2520822]


Brown, Dan
The Da Vinci code (magyar)
   A Da Vinci-kód : regény / Dan Brown ; [ford. Bori Erzsébet]. - Budapest : Gabo, cop. 2004. - 652 p. ; 23 cm. - Egys. cím: The Da Vinci code. - ISBN 963-9526-77-0 kötött : 2490,- Ft
820-31(73)=945.11
[MNB KB 2520037]


   A bűvös ládikó : magyar népmesék / közread. Kuntár Lajos ; Füzesi Zsuzsa rajz. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2004. - 94 p. : ill., színes ; 29 cm. - ISBN 963-216-003-7 kötött : ár nélkül
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[MNB KB 2519805]


Clark, Mary Higgins
The second time around (magyar)
   Még egy élet / Mary Higgins Clark ; [ford. Bárdos Jenő]. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2004. - 271 p. ; 21 cm. - Egys. cím: The second time around. - ISBN 963-549-124-7 kötött : 2290,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[MNB KB 2520491]


Clayton, Peter
Body language at work (magyar)
   Testbeszéd a munkahelyen / Peter Clayton ; [ford. Csák Erika, Szilágyi Diána]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 168 p. : ill, színes ; 24 cm. - Egys. cím: Body language at work. - ISBN 963-09-4567-3 kötött : 2490,- Ft
316.77 *** 159.925.8 *** 800.951 *** 331.4
[MNB KB 2515230]


Cornwell, Patricia
Black notice (magyar)
   Halálnak halálával / Patricia Cornwell ; [ford. Uram Tamás]. - Budapest : Európa, 2004. - 501 p. ; 20 cm. - Egys. cím: Black notice. - ISBN 963-07-7542-5 fűzött : 1980,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[MNB KB 2517248]


   Csak a gyökér kitartson / [... szerk. ... és a bev. tanulmányt írta Z. Urbán Aladár] ; [a kötetet Vassy Erzsébet grafikái illusztrálják] ; [közread. a] Palóc Társaság. - Vrbovka : Palóc Társ. ; [Budapest] : Sikerx Bt., [2004]. - 174 p. : ill. ; 24 cm. - Lezárva: 2003. dec. 31. - ISBN 963-7082-00-X fűzött : ár nélkül
894.511-822 *** 082
[MNB KB 2521138]


Csató László
   Inga / Csató László. - Budapest : Hungarovox, 2004. - 187 p. ; 20 cm. - ISBN 963-9292-84-2 * fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 963-9292-84-6)
894.511-14
[MNB KB 2520773]


Csató László
   Kő körítéssel / Csató László. - Budapest : 3BT, 2004. - 208 p. ; 20 cm. - ISBN 963-216-715-5 fűzött : 1200,- Ft
894.511-14
[MNB KB 2520769]


Cséby Géza (1947-)
   Az égbolt hajfonatai : XX. századi lengyel költők = Warkocze niebios : poeci polscy XX wieku / Cséby Géza fordításai ; [vál. ... Cséby Géza] ; [graf. ... Krzysztof Ducki] ; [kiad. a] Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület. - Budapest : Mo. Bem J. Lengyel Kult. Egyes., 2003. - 334 p. : ill. ; 24 cm. - Kovács István utószavával. - Bibliogr.: p. 321-322. - Példányszám: 800. - ISBN 963-214-632-8 fűzött : ár nélkül
884-14(082).02=945.11
[MNB KB 2520912]


   Csepel-sziget és vonzáskörzete : antológia : válogatások... tíz év "dióhéjban", 1994-2004 / [szerk. Pető Emerencia Veronika, N. Pető Ilona és D. Nagy László]. - Szigethalom : [Magánkiad.], 2004. - 400 p., [22] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm. - ISBN 963-430-800-7 fűzött : ár nélkül
894.511-822
[MNB KB 2520762]


Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
   Dorottya / Csokonai Vitéz Mihály. - Debrecen : Méliusz, 2004. - 2 db : ill. ; 4x4 cm. - Bibliofil kiad. - ISBN 963-8216-37-9 kötött : ár nélkül
894.511-132 *** 099.1
[MNB KB 2517670]
   1. - 112 p. - ISBN 963-8216-38-7
894.511-132 *** 099.1
[MNB KB 2517676]
   2. - 97 p. - ISBN 963-8216-39-5
894.511-132 *** 099.1
[MNB KB 2517680]


Csontos János (1962-)
   Europa Nova / Csontos János. - Budakalász : Szószabó Stúdió, 2004. - 65, [2] p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 963-216-407-5 fűzött : 1000,- Ft
Európai Unió
894.511-92 *** 327.39(4-62)(0:82-92)
[MNB KB 2520786]


Csorba Piroska (1952-)
   Az aranykor vége / Csorba Piroska. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2004. - 197 p. ; 20 cm. - ISBN 963-9530-11-5 fűzött : 1600,- Ft
894.511-32
[MNB KB 2519380]


Csubirka Magdolna (1935-)
   Magyar - ukrán, ukrán - magyar iskolai biológiai szótár / Csubirka Magdolna összeállításában. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2004. - 135 p. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 132.). - ISBN 963-86567-3-5 fűzött : ár nélkül
801.323=945.11=83 *** 801.323=83=945.11 *** 57
[MNB KB 2516990]


Cunningham, Elaine
Evermeet (magyar)
   Öröksziget / Elaine Cunningham ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Delta Vision, [2004]. - 483 p. ; 18 cm. - Egys. cím: Evermeet. - Forgotten realms (keretcím). - ISBN 963-7041-12-5 fűzött : 1990,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[MNB KB 2518333]


Danku Ferenc (1925-)
   Egy mérki fiú a vérzivatarban / Danku Ferenc. - Debrecen : Hajja, cop. 2004. - 205 p. ; 21 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467). - ISBN 963-9329-92-4 kötött : ár nélkül
Danku Ferenc (1925-)
894.511-94
[MNB KB 2517224]


Dessewffy József (1771-1843)
   Bártfai levelek / Dessewffy József ; [az utószót és a magyarázatokat írta Kósa László] ; [a szöveget gond. Kiss Csilla] ; [a latin idézeteket ... ford. ... Szilágyi Csaba]. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2004. - 177 p. : ill. ; 20 cm. - (Felsőmagyarországi Minerva, ISSN 1418-6063 ; 10.). - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-9530-00-X fűzött : 1800,- Ft
Bártfa
908.439.22-2Bártfa *** 894.511-992
[MNB KB 2519344]


Dobos László (1947-)
   Túl a ráción : irodalomelméleti egyensúlyozások a határokon, 1977-1980 / Dobos Tas László. - Budapest : Littera Nova, 2004. - 119, [3] p. ; 19 cm. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-9212-88-1 fűzött : 1490,- Ft
82.01
[MNB KB 2521393]


Dókus Tünde
   EU issues / Ocskóné Dókus Tünde ; [ill. Szűcs Édua]. - Budapest : Aula, 2004. - 215 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-9478-97-0 fűzött : ár nélkül
Európai Unió
802.0(078)=945.11 *** 327.39(4-62)
[MNB KB 2520371]


Doyle, Arthur Conan, Sir
   Black Peter = Fekete Péter : angol kisokos : kétnyelvű : [1200-as szókinccsel] / Arthur Conan Doyle ; [ford. Balázs István]. - [Budapest] : Animus, 2004, cop. 1995. - 71 p. ; 14 cm. - (Kisokos könyvek, ISSN 1219-5421). - ISBN 963-9563-30-7 fűzött : 250,- Ft
802.0(078)=945.11 *** 820-322.4.02=945.11
[MNB KB 2519586]


Eddings, David
Magician's gambit (magyar)
   A varázsló játszmája : a Belgariad ciklus harmadik könyve / David Eddings ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Beholder, 2004. - 298 p. : ill. ; 19 cm. - Egys. cím: Magician's gambit. - Beholder fantasy (keretcím). - ISBN 963-9399-84-1 fűzött : 1698,- Ft (hibás ISBN 963-9399-68-X)
820-312.9(73)=945.11
[MNB KB 2520601]


   Az én kincseskönyvem : kifestős mesekönyv / [a rajzokat kész. Fenyő Ágnes]. - Budapest : Dinasztia, 2003. - 2 db : ill. ; 20x30 cm. - Kész. Adamikné Jászó Anna "Rövid mesék kisiskolásoknak" c. összeállítása alapján. -  Fűzött : ár nélkül
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[MNB KB 2517692]
   1. - [40] p.
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[MNB KB 2517699]
   2. - [40] p.
894.511-34(02.053.2)(082) *** 398.21(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[MNB KB 2517702]


Enyedi Béla
   Enyedi Béla által megzenésített versek, 1966-2004 / [... Baráti Molnár Lóránt et al.] ; ill. Simon M. Veronika. - [Székesfehérvár] : [Enyedi Gy.], [2004]. - [120] p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 963-460-159-6 fűzött : ár nélkül
894.511-192(082) *** 78.071.1(439)(092)Enyedi_B.
[MNB KB 2519863]


Ernyey Béla (1942-)
   Sznobbarométer : praktikus kézikönyv feltörekvők számára / Ernyey Béla. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 109 p. ; 25 cm. - ISBN 963-549-133-6 kötött : 2890,- Ft
894.511-7
[MNB KB 2519278]


Etxebarria, Lucía
Amor, curiosidad, prozac y dudas (magyar)
   Szerelem, kíváncsiság, prozac és kétségek / Lucía Etxebarria ; [ford. Mester Yvonne]. - Budapest : Európa, 2004. - 328 p. ; 19 cm. - Egys. cím: Amor, curiosidad, prozac y dudas. - ISBN 963-07-7307-4 kötött : 2100,- Ft
860-31=945.11
[MNB KB 2515265]


   Ezüstláng : science fiction antológia / [szerk. Nemes István]. - [Debrecen] : Cherubion, 2004. - 355 p. ; 21 cm. - (Cherubion science fiction, ISSN 1416-4078 ; 31.). - ISBN 963-9566-15-2 kötött : 1590,- Ft
894.511-322.9(082) *** 820-312.9(94)=945.11
[MNB KB 2520498]


Falusi Márton (1983-)
   Hazáig látni : versek / Falusi Márton. - [Budapest] : Stádium, 2004. - 113, [4] p. ; 20 cm. - ISBN 963-9156-41-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[MNB KB 2518187]


Fekete István (ifj.) (1932-)
   Fekete István az édesapám volt.. / ifj. Fekete István. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 381, [4] p., [24] t. : ill. ; 21 cm. - ISBN 963-11-7970-2 kötött : 1890,- Ft
Fekete István (1900-1970) - Magyarország
894.511(092)Fekete_I.
[MNB KB 2527343]


Fendt, Janet
Dear Doubleyou : eine Liebesgeschichte in Briefen von Doosie (magyar)
   Drága Doubleyou! : szerelmi történet levélformában avagy Játszva is felfrissítheti angoltudását / Janet Fendt, Katalin Kemény ; [ford. Neményi Róza] ; [ill. Kelemen István]. - Budapest : Európa, 2004. - 237 p. : ill. ; 21 cm. - Egys. cím: Dear Doubleyou : eine Liebesgeschichte in Briefen von Doosie. - Bibliogr.: p. 236-237. - ISBN 963-07-7550-6 kötött : 2100,- Ft
802.0(078)=945.11(0:82-31)
[MNB KB 2519320]


Fenyvesi Ottó (1954-)
   Blues az óceán felett : régi és új versek / Fenyvesi Ottó. - Veszprém : Művészetek Háza, 2004. - 227 p. ; 21 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 8.). - ISBN 963-9105-47-3 fűzött : 1492,- Ft
Vajdaság
894.511-14(497.1)
[MNB KB 2515563]


Fielding, Liz
His personal agenda (magyar)
   Mint a moziban. Lehull a lepel / Lynne Graham ; [... ford. Brodszky Ildikó] / Graham, Lynne. Kerge világ / B. J. James ; [... ford. Bakay Dóra] / James, B. J. / Liz Fielding ; [... ford. Klein Szilvia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 2004/4.). - Egys. cím: His personal agenda. 2.. One night with his wife. 3.. The taming of Jackson Cade. - ISBN 963-537-287-6 fűzött : 799,- Ft
820-312.5(73)(082)=945.11
[MNB KB 2520360]


   The Finno-Ugric world / ed.-in-chief György Nanovfszky ; [ed. László Klima] ; [authors Antal Bartha et al.] ; [transl. by Zsuzsa Duray, Bence Patat, Krisztina Zimányi] ; [publ. by the] Teleki László Foundation. - Budapest : Teleki L. Found., 2004. - 548 p., [32] t. : ill., főként színes ; 25 cm. - Bibliogr.: p. 513-537. - ISBN 963-7081-01-1 kötött : ár nélkül
809.45(075.8)
[MNB KB 2520286]


Flynn, Christine
Suddenly family (magyar)
   Virággyerek gyereke / Christine Flynn ; [... ford. Kálló András]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 164.). - Egys. cím: Suddenly family. - ISBN 963-537-188-8 fűzött : 369,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[MNB KB 2520368]


Fraser, Alison
The mother and the millionaire (magyar)
   Szívberendező / Alison Fraser ; [... ford. Gombos Csaba]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 325.). - Egys. cím: The mother and the millionaire. - ISBN 963-537-226-4 fűzött : 369,- Ft : 80 SKK : 145 DIN
820-312.5(73)=945.11
[MNB KB 2520343]


Gál László
   Egy putnoki Afrikában : naplórészletek, 1986-89 / Gál László. - [Putnok] : St. Apostol Kv. és Lapk., [2004]. - 209 p. ; 21 cm. - ISBN 963-216-654-X fűzött : ár nélkül
Gál László - Afrika
894.511-992 *** 908.6(0:82-992)
[MNB KB 2519748]


Gál Mária (1955-)
   A jóság angyala / Gál Mária. - [Enying] : Jelenlét 2000', [2004]. - 52 p. : ill., színes ; 21 cm. - ISBN 963-86492-0-8 kötött : 3000,- Ft
894.511-14
[MNB KB 2521069]


Garamvölgyi László (1956-)
   Hasfelmetsző visszatér / Leslie Valley. - Gyöngyös : Pallas, 2004. - 180 p. ; 20 cm. - ISBN 963-9504-72-6 fűzött : 980,- Ft
894.511-312.4
[MNB KB 2517903]


García Márquez, Gabriel
Cien anos de soledad (magyar)
   Száz év magány / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2004], cop. 1971. - 373 p. ; 24 cm. - Egys. cím: Cien anos de soledad. -  Kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-14-2049-3)
Kolumbia
860-31(861)=945.11
[MNB KB 2528019]


García Márquez, Gabriel
Crónica de una muerte anunciada (magyar)
   Egy előre bejelentett gyilkosság krónikája / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, [2004], cop. 1996. - 117 p. ; 24 cm. - Egys. cím: Crónica de una muerte anunciada. - ISBN 963-14-2046-9 kötött : 1690,- Ft
Kolumbia
860-31(861)=945.11
[MNB KB 2528018]


García Márquez, Gabriel
Del amor y otros demonios (magyar)
   A szerelemről és más démonokról / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2004], cop. 1995. - 191 p. ; 24 cm. - Egys. cím: Del amor y otros demonios. - ISBN 963-14-2010-8 kötött : 1890,- Ft
Kolumbia
860-31(861)=945.11
[MNB KB 2527891]


Garwood, Julie
Killjoy (magyar)
   Ünneprontó / Julie Garwood ; [ford. Tóth Gizella]. - Budapest : Gabo, cop. 2004. - 432 p. ; 20 cm. - Egys. cím: Killjoy. - ISBN 963-9526-75-4 fűzött : 1490,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[MNB KB 2520032]


Gáspári László (1942-)
   Segédanyag és gyakorlókönyv a magyar leíró nyelvtan tanulmányozásához / szerk. P. Lakatos Ilona ; [szerzők Gáspári László, P. Csige Katalin, P. Lakatos Ilona]. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2004. - 128 p. : ill. ; 30 cm. - (A Nyíregyházi Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének kiadványai, ISSN 1589-8059). - Bibliogr.: p. 125-126. - ISBN 963-9385-85-9 fűzött : ár nélkül
809.451.1-5(075.8)
[MNB KB 2520302]


Gecző E. Ottilia (1975-2000)
   "Ne tartsunk immár efféle néma ebeket" : Sztárai Mihály hitvitázó komédiái / Gecző E. Ottilia. - Budapest : Pont ; Sepsiszentgyörgy : Pontfix, 2004. - 71 p. : ill. ; 21 cm. - Bibliogr. p. 64-68. - ISBN 963-9312-97-5 fűzött : ár nélkül. ISBN 973-86851-1-7
Sztárai Mihály (?-1575) - Magyarország
894.511(091)-2"15" *** 894.511(092)Sztárai_M.
[MNB KB 2503393]


Gemmell, David
The legend of the deathwalker (magyar)
   Haláljáró legendája / David A. Gemmell ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Delta Vision, [2004]. - 396 p. ; 18 cm. - Egys. cím: The legend of the deathwalker. - ISBN 963-7041-04-4 fűzött : 1890,- Ft
820-312.9=945.11
[MNB KB 2518339]


Gibson, William
Pattern recognition (magyar)
   Trendvadász / William Gibson. - [Budapest] : M. Kvklub, [2004]. - 325 p. ; 24 cm. - Egys. cím: Pattern recognition. - Ford. Gálla Nóra. - ISBN 963-549-129-8 fűzött : 2890,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[MNB KB 2519365]


Ginsberg, Debra
Raising Blaze (magyar)
   Blaze : egy rendkívüli fiú felnevelésének története / Debra Ginsberg. - [Budapest] : Napsugár és Holdsugár K., cop. 2004. - 238 p. ; 24 cm. - (Holdsugár könyvek, ISSN 1786-1578). - Egys. cím: Raising Blaze. - Ford. Lazaridisz Szotiriszné. - ISBN 963-86474-2-6 kötött : 2480,- Ft
820-94(73)=945.11
[MNB KB 2515663]


Gósy Mária (1952-)
   Fonetika, a beszéd tudománya / Gósy Mária. - Budapest : Osiris, 2004. - 350 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855). - Bibliogr.: p. 331-345. - ISBN 963-389-666-5 kötött : 3500,- Ft
801.4(075.8) *** 809.451.1-4(075.8)
[MNB KB 2519846]


Greller, Christl
Der Schmetterlingsfüssler (magyar)
   A pillangólábú : elbeszélések / Christl Greller ; ford. Balázs Ildikó. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2004. - 127 p. ; 20 cm. - Egys. cím: Der Schmetterlingsfüssler. - ISBN 963-9530-13-1 fűzött : 1800,- Ft
830-32(436)=945.11
[MNB KB 2519378]


Guoth Zsuzsa
   Egy sebzett szív vallomásai : [válogatott verseim, fordításaim, rövid prózai írásaim, cikkeim, humoreszkjeim] = Izpoved ranjenega srca : [izbrane pesmi, kratka proza, sestavki, prevodi, humoreske] / Guoth Zsuzsa. - [Szombathely] : Szerző, 2003. - 302, [5] p. ; 15 cm. - ISBN 963-430-415-X kötött : ár nélkül
Vajdaság
894.511-821.02(497.1)=863
[MNB KB 2519767]


Gyimesi László (1948-)
   Még egy kört, Bulenda! : sörkeksz a Vakegérből II. / Gyimesi László. - Budapest : KKDSZ K., 2004. - 106 p. ; 18 cm. - ISBN 963-85478-6-3 fűzött : 699,- Ft
894.511-32
[MNB KB 2521133]


Gyóni Géza (1884-1917)
   Cézár, én nem megyek : válogatott versek / Gyóni Géza ; összeáll. és az előszót írta Földváry Györgyi. - Pomáz : Kráter, 2004. - 408, [11] p. : ill. ; 19 cm. - (Re-Vízió, ISSN 1785-8135 ; 1.). - ISBN 963-9472-77-8 fűzött : 2200,- Ft
894.511-14
[MNB KB 2520765]


Gyurácz Ferenc (1955-)
   Két szűk évtized : válogatott irodalomkritikai írások, 1981-1999 / Gyurácz Ferenc ; szerk. és az utószót írta Pete György ; [közread. az] Életünk-Faludi Ferenc Alapítvány. - Szombathely : Életünk-Faludi F. Alapítvány, 2003. - 253 p. ; 21 cm. - ISBN 963-206-402-X kötött : 1200,- Ft
894.511(091)"19"
[MNB KB 2519785]


Gyuris István
   Tékozló fiú a kozmosz szögletén : összegyűjtött versek / Gyuris István ; [graf. Kiss István]. - Akasztó : Kiskun Helikon, 2004. - 82, [4] p. : ill. ; 18 cm. - (Kiskun Helikon, ISSN 1586-2240 ; 3.). - ISBN 963-216-611-6 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[MNB KB 2519962]


Hadabás Ildikó, H.
   Kálvária-kövek / H. Hadabás Ildikó ; [Bazsonyi Arany rajz.]. - Budapest : Szenal, 2004. - 124 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-460-154-5 kötött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511-32
[MNB KB 2515457]


Halász Előd (1920-1997)
   Magyar - német kisszótár : [új német helyesírással] = Ungarisch - deutsches Kleinwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2004. - XXXI, 756, [22] p. ; 15 cm. - ISBN 963-05-7711-9 kötött : ár nélkül
801.323=945.11=30
[MNB KB 2527599]


Halász Előd (1920-1997)
   Német - magyar kisszótár : [új német helyesírással] = Deutsch - ungarisches Kleinwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2004. - XXVI, 749, [20] p. ; 15 cm. - ISBN 963-05-7712-7 kötött : ár nélkül
801.323=30=945.11
[MNB KB 2527592]


Halmosi Sándor (1971-)
   Mely a Salamoné / Halmosi Sándor. - Budapest : Littera Nova, 2004. - 62 p. ; 18 cm. - (Új versek, ISSN 1586-121X ; 14.). - ISBN 963-9212-87-3 fűzött : 1200,- Ft
894.511-14
[MNB KB 2521524]


Hanczár János
   Elvtársak! Annyi! / Hanczár János. - [Budapest] : Kairosz, 2004-. -  ; 19 cm. - Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 1040153
894.511-7
[MNB KB 2519823]
   2., Ez a sarc lesz a végső.. - 2004. - 198, [2] p. - ISBN 963-9568-17-1 fűzött : 2400,- Ft
894.511-7
[MNB KB 2519829]


   Három szín: fehér, zöld, piros : fiatal bolgár költészet ; Tri cvâta: červeno, bâlo, zeleno : mlada ungarska poeziâ / [vál. Szondi György, Mitko Novkov] ; [közread. az] Irodalom és Kultúra Egyetemi Központ. - Szófia : Irod. és Kult. Egy. Közp. ; Budapest : Ráció, 2004. - 123, 116 p. ; 21 cm. - A magyar és a bolgár nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - ISBN 963-86525-3-5 fűzött : ár nélkül. ISBN 954-8549-12-3
886.7-14(082)=945.11 *** 894.511-14(082)=867
[MNB KB 2520130]


Hauff, Wilhelm
Mitteilungen aus den Memoiren des Satans (magyar)
   A Sátán emlékiratai / Wilhelm Hauff ; [ford. Zauner István]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, cop. 2004. - 294, [2] p. ; 20 cm. - Egys. cím: Mitteilungen aus den Memoiren des Satans. - A címoldalon a megjelenési év: 2003. - ISBN 963-9580-00-7 fűzött : 2400,- Ft
830-31=945.11
[MNB KB 2519886]


Hoeye, Michael
The sands of time (magyar)
   Nem áll meg a homokóra : Hermux Tantamoq újabb kalandjai / Michael Hoeye ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : M. Kvklub, 2004. - 280 p. : ill. ; 21 cm. - Egys. cím: The sands of time. - ISBN 963-549-125-5 kötött : 2290,- Ft
820-31(73)=945.11
[MNB KB 2520487]


Holecz László (1961-)
   Szent Lászlónak édesapja verhetetlen első Béla : [hadtörténelmi hősköltemény] / Holecz László. - Budapest : Saluton, 2004. - 219 p. : ill. ; 20 cm. - Bibliogr.: p. 215-216. - ISBN 963-214-743-X fűzött : 1500,- Ft
894.511-131
[MNB KB 2520848]


Hornokné Uhrin Erzsébet
   A békéscsabai szlovák értelmiség anyanyelvhasználata = Používanie materinského jazyka v kruhu békéščabianskej slovenskej inteligencie / Uhrin Erzsébet. - Békéscsaba : Mo. Szlovákok Kutint., 2004. - 282, 215 p. : ill. ; 23 cm. - (Doktori dolgozatok, ISSN 1786-0881). - Bibliogr.: p. 213-257. - A magyar és a szlovák nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - ISBN 963-214-959-9 fűzött : ár nélkül
Békéscsaba
808.54-06(439-2Békéscsaba) *** 800.732 *** 316.347(=854)(439-2Békéscsaba)
[MNB KB 2516450]


Horváth Tibor
   Búvópatakok / Horváth Tibor. - Veszprém : Művészetek Háza, 2004. - 96 p. ; 20 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 9.). - ISBN 963-9105-48-1 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[MNB KB 2515580]


Hossfeld, Dagmar
Pferde-Internat Rosenberg (magyar)
   Rosenberg Lovas Kollégium / Dagmar Hossfeld. - Budapest : Mezőgazda, [2004]-. - 20 cm. - Egys. cím: Pferde-Internat Rosenberg
830-31(02.053.2)=945.11
[MNB KB 2519550]
   1. köt., Az új fiú / [ford. Zsilinszky Fanni]. - cop. 2004. - 119 p. - ISBN 963-286-121-3 kötött : ár nélkül
830-31(02.053.2)=945.11
[MNB KB 2519552]
   2. köt., Vágta az éjszakában / [ford. Romics Katalin]. - cop. 2004. - 113 p. - ISBN 963-286-122-1 kötött : ár nélkül
830-31(02.053.2)=945.11
[MNB KB 2520681]


   Imprómorzsák : a Lírykusok Irodalmi Műhely nyári antológiája / [szerk. Putnoki A. Dávid] ; [... ill. Bene János]. - Budapest : LIM, 2004. - 67 p. : ill. ; 17 cm. - ISBN 963-216-189-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14(082)
[MNB KB 2519853]


   Az irgalom hegyén : Szomory Dezső emlékezete / [vál., szerk., összeáll. Réz Pál]. - Budapest : Nap, cop. 2004. - 225 p. : ill. ; 21 cm. - (Emlékezet, ISSN 1585-8405). - ISBN 963-9402-88-5 kötött : 2590,- Ft
Szomory Dezső (1869-1944) - Magyarország
894.511(092)Szomory_D.
[MNB KB 2518116]


Isau, Ralf
Der Kreis der Dämmerung (magyar)
   Pirkadat Kör / Ralf Isau ; [ford. Schäffer Andrea]. - Pécs : Alexandra, [2004]-. -  ; 22 cm. - Egys. cím: Der Kreis der Dämmerung
830-312.9=945.11
[MNB KB 2516419]
   1. köt., Az évszázad összeesküvése. - [2004]. - 444 p. - ISBN 963-368-709-8 kötött : ár nélkül
830-312.9=945.11
[MNB KB 2516430]


Jackson, Lisa
The morning after (magyar)
   Ébredés / Lisa Jackson ; [ford. Gótfalvai G. Pál]. - Budapest : General Press, [2004]. - 358 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777). - Egys. cím: The morning after. - ISBN 963-9459-78-X kötött : 1500,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[MNB KB 2520553]


Jaksity György (1934-)
   Csakazértis : a Kossuth-aknától a Kossuth térig / Ivánfy Jaksity György. - [Budapest] : Scriptor, cop. 2004. - 167 p. ; 21 cm. - ISBN 963-214-889-4 kötött : 2200,- Ft
894.511-94
[MNB KB 2520779]


James, Donald
Monstrum (magyar)
   Monstrum / Donald James ; [ford. Gulyás Zsolt]. - [Budapest] : Agave Kv., 2004. - 441 p. ; 21 cm. - Egys. cím: Monstrum. - ISBN 963-86483-5-X fűzött : 2180,- Ft : 8,40 ?
820-312.4(73)=945.11
[MNB KB 2521016]


Janikovszky Éva (1926-2003)
   Az úgy volt / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 53, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - ISBN 963-11-7947-8 kötött : 1690,- Ft
894.511-93
[MNB KB 2527432]


Jones, Susanna
The earthquake bird (magyar)
   A csendmadár / Susanna Jones ; [ford. Varga Bálint]. - [Budapest] : Agave Kv., 2004. - 176 p. ; 21 cm. - Egys. cím: The earthquake bird. - ISBN 963-86483-7-6 fűzött : 1680,- Ft : 6,50 ?
820-312.4=945.11
[MNB KB 2521011]


Jungreis, Esther
The committed life (magyar)
   Elhivatott élet : a múlt örök érvényű tanulságai egy jobb élethez / Esther Jungreis ; [ford. Pető Márk és Vince Eszter]. - Budapest : Vince K., 2004. - 303 p. ; 24 cm. - Egys. cím: The committed life. - ISBN 963-9552-27-5 kötött : 2595,- Ft
820-94(73)=945.11 *** 296(0:82-94)
[MNB KB 2520379]


Kaaberbol, Lene
The broken orb (magyar)
   Az idő hálója / Lene Kaaberbol ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2004-. -  ; 20 cm. - Egys. cím: The broken orb. - W.i.t.c.h. (keretcím)
820-312.9(02.053.2)=945.11
[MNB KB 1069687]
   4., Az aranyfőnix. - 2004. - 140 p. - ISBN 963-627-985-3 kötött : 1499,- Ft
820-312.9(02.053.2)=945.11
[MNB KB 2518342]


Kalocsay Kálmán (1891-1976)
   Rendszeres eszperantó nyelvtan / Kalocsay Kálmán. - 3. kiad. - Budapest : Peranto, 2004. - 183 p. ; 21 cm. - ISBN 963-7397-06-X fűzött : ár nélkül
800.892-5
[MNB KB 2520771]


Karay Lajos (1934-)
   A bolond beszél : versek, 1996-2002 / Karay Lajos ; [közread. az] Életünk-Faludi Ferenc Alapítvány. - Szombathely : Életünk-Faludi F. Alapítvány, 2003. - 77 p. ; 20 cm. - ISBN 963-210-423-4 fűzött : 850,- Ft
894.511-14
[MNB KB 2519763]


Kárpáti Éva (1936-)
   Arc : Kárpáti Éva festményei / [szövegvál. Szántó Erika, Lator László]. - [Budapest] : [MNG], [2004]. - 89, [2] fol. : ill., színes ; 31 cm. - A bev. angol nyelven is. - Közread. a Magyar Nemzeti Galéria. - ISBN 963-7432-90-6 kötött : ár nélkül
Magyarország
75(439)(092)Kárpáti_É. *** 75.041.5 *** 894.511-822
[MNB KB 2516947]


Kecskés Anikó
   Belül szól az ének / Kecskés Anikó. - Budapest : Accordia, 2004. - 54 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - ISBN 963-9502-61-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[MNB KB 2521126]


   A keleti nyelvek oktatásának gazdasági, kulturális vonatkozásai, és Európai Uniós csatlakozásunk / szerk. Székács Anna ; [rend., közread. a] Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar. - [Budapest] : BGF KFK, 2004. - 115 p. : ill. ; 21 cm. - (Keleti füzetek, ISSN 1219-8676). - A 2004. március 12-én rendezett konferencia előadásai. - Példányszám: 210. -  Fűzött : ár nélkül
Magyarország
37.014(439) *** 372.880.9 *** 809 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[MNB KB 2517140]


Kertész Péter (1937-)
   Zsinórmérték : zsidósors magyar módra / Kertész Péter. - Budapest : Ulpius-ház, 2004. - 448 p. ; 20 cm. - ISBN 963-9602-33-7 fűzött : 1980,- Ft
Magyarország
894.511-92 *** 323.12(=924)(439)(0:82-92) *** 316.347(=924)(439)(0:82-92)
[MNB KB 2520634]


Király Péter (1917-)
   A lengyel krónikák, évkönyvek és M. Miechow "Tractatus"-ának magyar vonatkozásai = Pol'skie hroniki, letopisi i vengerskaâ tematika v "Traktate" Matveâ Mehovskogo / Király Péter ; [... az előszót írta Udvari István] ; [... a mutatókat kész. Hollós Attila]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk. Ukrán és Ruszin Filológiai Tansz. ; [Veszprém] : VE Tanárképző Kar, 2004. - 246 p. : ill. ; 24 cm. - (Dimensiones culturales et urbariales Regni Hungariae, ISSN 1588-8215 ; 8.). - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven. - ISBN 963-9385-83-2 fűzött : ár nélkül
943.9(093.2) *** 884-94=945.11
[MNB KB 2521312]


Koontz, Dean R.
Night chills (magyar)
   Hideglelés / Dean R. Koontz ; [ford. Vangel Tibor]. - 3. kiad. - [Budapest] : Animus, 2004. - 381, [2] p. ; 18 cm. - Egys. cím: Night chills. - ISBN 963-9563-33-1 fűzött : 1290,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[MNB KB 2527527]


Kótzián Katalin (1926-)
   Szonett a szőlődombon / Kótzián Katalin. - Budapest : Nap, 2004. - 51 p. ; 19 cm. - ISBN 963-9402-86-9 kötött : 1000,- Ft
894.511-14
[MNB KB 2519137]


Kuntár Lajos (1914-)
   A véres Don : a 2. honvéd hadsereg Don menti harcai / Kuntár Lajos ; [... az előszót írta Gyurácz Ferenc]. - 2. kiad. - Szombathely : Vasi Szemle Szerk., 2003. - 223 p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 963-210-225-8 kötött : 1950,- Ft
Magyarország
355.48(439)"1942/1943"(093) *** 894.511-94
[MNB KB 2519760]


Kupcsik Éva
   Olasz prepozíciók / Kupcsik Éva. - 5. kiad. - Budapest : Librotrade, 2004. - 98 p. ; 17 cm. - ISBN 963-9328-92-8 fűzött : ár nélkül
805.0-563.1(078)=945.11
[MNB KB 2527525]


Lafayette, Marie-Madeleine Pioche de la Vergne de
La princesse de Cleves (magyar)
   Cleves hercegnő / Madame de Lafayette ; [ford. Szávai Nándor] ; [ill. Kass János]. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 190 p. : ill. ; 21 cm. - Egys. cím: La princesse de Cleves. - ISBN 963-9487-81-3 kötött : 1800,- Ft
840-31=945.11
[MNB KB 2515477]


   Der lange, dunkle Schatten : Studien zum Werk von Imre Kertész / Mihály Szegedy-Maszák, Tamás Scheibner Hg. ; [aus dem Ungarischen von Andrea Egyed et al.]. - Wien : Passagen ; Budapest : Kortina, cop. 2004. - 376 p. ; 24 cm. - (Passagen Literaturtheorie). - Bibliogr.: p. 365-373. -  Kötött : ár nélkül. ISBN 3-85165-654-7
Kertész Imre (1929-) - Magyarország
894.511(092)Kertész_I.
[MNB KB 2520337]


Lao-ce
Tao te king (magyar)
   Tao te king / Lao-ce ; ford., versekké feld. és magyarázatokkal látta el Rhasoda May ; ... festményeket kész. André Kurta. - [Budapest] : Pi-mezon Bt., 2004. - 163 p. : ill., színes ; 20 cm. - Egys. cím: Tao te king. - Megj. "Laoce életbölcselete" és "Az út és az erény könyve" címmel is. - ISBN 963-212-819-2 kötött : ár nélkül
299.513.82 *** 895.1-96=945.11
[MNB KB 2518305]


Lord, James
Picasso and Dora (magyar)
   Picasso és Dora : vallomásos emlékirat / James Lord ; [ford. Zalán Magda]. - Budapest : Háttér, 2004. - 306 p., [16] t. : ill. ; 24 cm. - Egys. cím: Picasso and Dora. - ISBN 963-9365-23-8 kötött : 3498,- Ft
Picasso, Pablo - Maar, Dora - Lord, James - Spanyolország
820-94(73)=945.11 *** 75(460)(092)Picasso,_P.(0:82-94)
[MNB KB 2521433]


Ludlum, Robert
The Jason directive (magyar)
   Janson küldetése. Kísért a múlt / John Rickards ; [ford. Hetzer Zita] / Rickards, John. Az utolsó ígéret / Richard Paul Evans ; [ford. Zilahi Judit] / Evans, Richard Paul. A kutya különös esete az éjszakában / Mark Haddon ; [ford. Révbíró Tamás] / Haddon, Mark / Robert Ludlum ; [ford. Kirschner Dávid]. - Budapest : Reader's Digest, cop. 2004. - 575 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812). - Egys. cím: The Jason directive. 2. The last promise. 3. Winter's end. 4. The curious incident of the dog in the night-time. - ISBN 963-9562-11-4 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11 *** 820-31=945.11
[MNB KB 2515278]


Magyar László
   Játszva angolul / írta Magyar László. - 9. utánny. - Kecskemét : Korda, 2004. - 186 p. ; 18 cm. - Az 1946-ban Budapesten, a "Korda nyelvkönyvek" c. sorozatban megjelentetett mű reprintje. - ISBN 963-9554-25-1 fűzött : 450,- Ft
802.0(078)=945.11
[MNB KB 2527270]


Malmos Károly (1975-)
   Suttogó kép dallama / Malmos Károly ; [... a köt. illusztrációit Komor Alexandra kész.]. - Nyíregyháza : Nyír-Press, cop. 2004. - 79 p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 963-216-650-7 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[MNB KB 2520552]


Márai Sándor (1900-1989)
   Kötetben meg nem jelent elbeszélések / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2004-. -  ; 19 cm
894.511-32
[MNB KB 2516254]
   1., Lucrétia fia : 1916-1927. - 2004. - 351, [3] p. - ISBN 963-208-874-3 kötött : 1990,- Ft
894.511-32
[MNB KB 2516261]


Marosits József
   Vadszőlő a sziklán / Marosits József ; [a fotókat kész. Kassai József] ; [közread. a] Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület (TIT). - Szombathely : Vas M. Tud. Ismterj. Egyes., 2004. - 105 p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 963-216-036-3 kötött : ár nélkül
894.511-14
[MNB KB 2519777]


McCombie, Karen
Ally's world (magyar)
   Ally világa / Karen McCombie ; [ford. Koncz Éva]. - Budapest : Ciceró, 2003-. -  ; 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674). - Egys. cím: Ally's world. - Ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[MNB KB 983894]
   3., Pillangók, piszok csajok és bűnrossz szokások. - 2004. - 165 p. - ISBN 963-539-390-3 fűzött : 1790,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[MNB KB 2520604]


Medve Zoltán (1927-)
   Az Alföld poétája a zordon Kárpátokban : Petőfi Sándor kárpátaljai és galíciai recepciója / Medve Zoltán ; szerk. és az előszót írta Udvari István. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk. Ukrán és Ruszin Filológiai Tansz. ; [Veszprém] : VE Tanárképző Kar, 2004. - 194 p. ; 24 cm. - (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, ISSN 1216-9986 ; 14.). - Bibliogr.: p. 175-188. - Összefoglalás orosz és angol nyelven. - ISBN 963-9385-78-6 fűzött : ár nélkül
Petőfi Sándor (1823-1849) - Magyarország
894.511(092)Petőfi_S. *** 883.091 *** 887.5.091
[MNB KB 2521318]


Méhes Balázs
   The bilingual handy encyclopedia = Kétnyelvű kézi lexikon / B. Méhes. - [Budapest] : Méhes B., 2004. - 217 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm. - ISBN 963-430-974-7 fűzött : ár nélkül
030 *** 801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[MNB KB 2517363]


   "Mennyei Parnasszus" : sárospataki diákok halottbúcsúztató versei / sajtó alá rend., a jegyzeteket írta Nagy Júlia. - Sárospatak : Sárospataki Ref. Kollégium Tud. Gyűjt., 2004. - 466 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 25 cm. - (Acta Patakina, ISSN 1585-549X ; 16.). - Gerinccím: Sárospataki diákok halottbúcsúztató versei. - Bibliogr.: p. 355-357. - ISBN 963-216-276-5 fűzött : ár nélkül
Sárospatak
894.511-193.6
[MNB KB 2519332]


Michener, James A.
Hawaii (magyar)
   Hawaii / James A. Michener ; [a verseket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2004. - 2 db ; 25 cm. - Egys. cím: Hawaii. - ISBN 963-07-7499-2 kötött : 4800,- Ft
820-31(73)=945.11
[MNB KB 2518168]
   1. köt. - 533 p. - Ford. Szántó Judit. - ISBN 963-07-7269-8
820-31(73)=945.11
[MNB KB 2518171]
   2. köt. - 879 p. - Ford. Urbán Erika. - ISBN 963-07-7498-4
820-31(73)=945.11
[MNB KB 2518176]


Miklya Zsolt
   Történetek a Pirosoviból / Miklya Zsolt ; Kállai Nagy Krisztina rajz. - Budapest : Harmat, 2004. - 54 p. : ill., színes ; 19 cm. - ISBN 963-9564-24-9 * kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[MNB KB 2519224]


Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A tót atyafiak ; A jó palócok / Mikszáth Kálmán ; [szerk. és az előszót írta Kaiser László]. - [Budapest] : [Talentum] : [Akkord], [2004]. - 207 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931). - ISBN 963-645-050-1 fűzött : 498,- Ft
894.511-32
[MNB KB 2527903]


   Miskolci nyelvi mozaik : alkalmazott nyelvészeti és nyelvpedagógiai tanulmányok / szerk. Dobos Csilla. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2004. - 149 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - ISBN 963-9316-90-3 fűzött : ár nélkül
80
[MNB KB 2519264]


Molnár Ferenc (1878-1952)
   ...or not to be : Molnár Ferenc levelei Darvas Lilihez / [szerk., a szöveget gond. és a jegyzeteket írta Varga Katalin] ; a tanulmányt írta ... Gajdó Tamás ; [közread. a] ... Petőfi Irodalmi Múzeum. - Budapest : Argumentum : PIM, [2004]. - 145 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - Példányszám: 500, ebből 100 számozott. - ISBN 963-9401-14-5 kötött : ár nélkül
Darvas Lili (1902-1974) - Magyarország
894.511(092)Molnár_F.(044)
[MNB KB 2520443]


Molnár László Gábor (1946-)
   Válogatott gyökereim / Molnár László Gábor. - Budapest : Szerző, 2004. - 120 p. : ill. ; 20 cm. - ISBN 963-460-184-7 fűzött : 1600,- Ft
894.511-14
[MNB KB 2520781]


Móra Ferenc (1879-1934)
   Hannibál feltámasztása / Móra Ferenc ; [... gond. Hegedős Mária, Láng József, Péter László] ; [az utószót írta Péter László]. - [Budapest] : Argumentum, 2004. - 126 p. ; 19 cm. - ISBN 963-446-285-5 fűzött : 1700,- Ft
894.511-31
[MNB KB 2520554]


Mortimer, Carole
To make a marriage (magyar)
   Ikerbánat - ikeröröm / Carole Mortimer ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 326.). - Egys. cím: To make a marriage. - ISBN 963-537-227-2 fűzött : 369,- Ft : 80 SKK : 145 DIN
820-312.5(73)=945.11
[MNB KB 2520355]


Nagy Lajos (1919-)
   Családom története, 1832-2003. Ahol a gyökerek az ágakhoz érnek : a dévaványai Marsi család élettörténete / Hajasné Varga Irén / Hajasné Varga Irén. Életem története, 1926-tól napjainkig : egy kereskedő visszaemlékezései / Havancsák Ferenc / Havancsák Ferenc (1926-). A Szarka család története / Szarka Elemér / Szarka Elemér (1917-) / Nagy Lajos. - Dévaványa : Dévaványai Múzeumpártoló Kiemelkedően Közhasznú Közalapítvány, 2004. - 139 p. : ill. ; 24 cm. - (Kincseink, ISSN 1589-8644 ; 3.). -  Fűzött : ár nélkül
Dévaványa
908.439-2Dévaványa *** 929.52(439-2Dévaványa) *** 894.511-94
[MNB KB 2519911]


   "Nagy Pál vagy Pál" : a hetvenéves Nagy Pál köszöntése / szerk. L. Simon László és Sőrés Zsolt. - Budapest : M. Műhely, 2004. - 155 p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 963-7596-39-9 fűzött : 1800,- Ft
Nagy Pál (1934-) - Franciaország
894.511(092)Nagy_P. *** 7(44)(=945.11)(092)Nagy_P.
[MNB KB 2520162]


Naylor, Phyllis Reynolds
Saving Shiloh (magyar)
   Tappancs megmentése / Phyllis Reynolds Naylor ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2004. - 214 p. ; 22 cm. - Egys. cím: Saving Shiloh. - A regénysorozat 3. része. - ISBN 963-628-003-7 kötött : 1499,- Ft (hibás ISBN 963-628-000-2)
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[MNB KB 2519969]


Naylor, Phyllis Reynolds
Shiloh (magyar)
   Tappancs kalandjai / Phyllis Reynolds Naylor ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2004. - 174 p. ; 22 cm. - Egys. cím: Shiloh. - A regénysorozat 1. része. - ISBN 963-628-001-0 kötött : 1499,- Ft (hibás ISBN 963-628-000-2)
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[MNB KB 2519965]


Naylor, Phyllis Reynolds
Shiloh seasons (magyar)
   Tappancs veszélyben / Phyllis Reynolds Naylor ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2004. - 187 p. ; 22 cm. - Egys. cím: Shiloh seasons. - A regénysorozat 2. része. - ISBN 963-628-002-9 kötött : 1499,- Ft (hibás ISBN 963-628-000-2)
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[MNB KB 2519968]


Needham, Jake
The Big Mango (magyar)
   A Nagy Mangó / Jake Needham ; [ford. Bart Dániel]. - [Budapest] : Agave Kv., 2004. - 294 p. ; 21 cm. - Egys. cím: The Big Mango. - ISBN 963-86483-6-8 fűzött : 1880,- Ft : 7,20 ?
820-312.4(73)=945.11
[MNB KB 2521008]


Németh Árpád
   Omar Khajjám pohara mellett : 66 rubáí / Németh Árpád, Németh István Péter. - Tapolca : Szerzők, 2004. - 51 p. : ill. ; 21 cm. - A műfordítások Toussaint, Franz francia nyelvű fordítása alapján készültek. - Példányszám: 200. - ISBN 963-460-147-2 fűzött : ár nélkül
891.5-14=945.11 *** 891.5-14=40 *** 894.511-14
[MNB KB 2516956]


Das Nibelungenlied (magyar)
   A Nibelung-ének : ó-német hősköltemény / ford. Szász Károly. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2004. - 446, [4] p. ; 23 cm. - Szász Károly "A Nibelungen-Lied" c. tanulmányával. - ISBN 963-86430-9-9 kötött : 3900,- Ft
830-131=945.11 *** 398.224(=30)
[MNB KB 2519893]


Nöstlinger, Christine
Villa Henriette (magyar)
   Villa Henriett / Christine Nöstlinger ; [ford. Tapodi Rika]. - Budapest : Móra, 2004. - 269 p. ; 21 cm. - (Móra könyvek, ISSN 1588-8541). - Egys. cím: Villa Henriette. - ISBN 963-11-7953-2 kötött : 1790,- Ft
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[MNB KB 2520855]


O'Brian, Patrick
The far side of the world (magyar)
   Déltengeri kalandok / Patrick O'Brian ; [ford. Fazekas István]. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2004. - 378 p. ; 21 cm. - Egys. cím: The far side of the world. - ISBN 963-549-130-1 kötött : 2880,- Ft
820-31=945.11
[MNB KB 2520398]


Olaszy Kamilla
   Situationen im Alltag und Beruf / Olaszy Kamilla. - Budapest : Holnap, cop. 2004. - 241 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM. - ISBN 963-346-664-4 fűzött : 3900,- Ft
803.0(078)=00
[MNB KB 2520607]


Olaszy Kamilla
   Wortfamilien : ein Wörterbuch der besonderen Art - Mustersätze, Aufgaben mit Lösungen = Szócsaládok : rendhagyó szótár - példamondatok, feladatok, megoldások / Olaszy Kamilla. - [Budapest] : Olaszy K., [2003]-2004. - 2 db ; 24 cm. - ISBN 963-430-769-8 fűzött : ár nélkül
803.0-318(078)=945.11
[MNB KB 1065066]
   Bd. 2., Von K bis Z = K - Z. - 2004. - 367 p. - ISBN 963-460-211-8
803.0-318(078)=945.11
[MNB KB 2519755]


Ottlik Géza (1912-1990)
Buda (angol)
   Buda : [a novel] / Géza Ottlik ; transl. ... by John Bátki. - Budapest : Corvina, cop. 2004. - 275 p. ; 22 cm. - Egys. cím: Buda. - ISBN 963-13-5332-X fűzött : 3700,- Ft
894.511-31=20
[MNB KB 2515392]


Ottlik Géza (1912-1990)
   Iskola a határon / Ottlik Géza. - 14. kiad. - Budapest : Magvető, [2004], cop. 1959. - 439 p. ; 20 cm. - ISBN 963-14-2393-X fűzött : 1990,- Ft
894.511-31
[MNB KB 2527892]


Padden, Carol
Deaf in America (magyar)
   Hangok egy kultúrából : siketek Amerikában / Carol Padden & Tom Humphies[!Humphries] ; [ford. Ungár Nóra]. - [Budapest] : Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, [2004]. - 124 p. : ill. ; 24 cm. - (Jelnyelvi tolmácsképzés sorozat). - Egys. cím: Deaf in America. - Bibliogr.: p. 116-121. - Példányszám: 500. -  Fűzött : ár nélkül
364.65-056.263 *** 800.952
[MNB KB 2515521]


Pál József, N. (1957-)
   "A megtartók jöjjenek..." : tanulmányok, kritikák a huszadik századi magyar irodalom történetéből / N. Pál József. - Miskolc : Felsőmagyarország K., cop. 2004. - 368 p. ; 21 cm. - (Vízjel sorozat, ISSN 1786-2191). - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-9530-12-3 fűzött : 2000,- Ft
894.511(091)"19"
[MNB KB 2520743]


Pass Ferenc
   Hétköznapok / Pass Ferenc. - Pomáz : Kráter, 2004. - 120 p. ; 20 cm. - ISBN 963-9472-88-3 fűzött : 760,- Ft
894.511-32
[MNB KB 2520785]


Pelevin, Viktor
   A tervhivatal hercege : elbeszélések / Viktor Pelevin ; [ford. M. Nagy Miklós, Bratka László]. - Budapest : Gondolat, 2004. - 125 p. ; 20 cm. - (Gondolat világirodalmi sorozat, ISSN 1589-5556). - A ford. a "Sočineniâ v dvuh tomah (Moskva : Terra, 1996)" c. kiad. alapján kész. - ISBN 963-9567-29-9 kötött : 2480,- Ft
882-32=945.11
[MNB KB 2515595]


Peresztegi Sándor (1959-)
   Fára szögezve : elbeszélő költeménylánc Jézus Krisztus történelmi koráról / Peresztegi Sándor. - 2. kiad. - [Budapest] : Jelenlét 2000, cop. 2004. - 260 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - ISBN 963-86328-7-9 kötött : 5000,- Ft
894.511-141
[MNB KB 2520868]


Peresztegi Sándor (1959-)
   Múzsák szerelem-szekéren / Peresztegi Sándor. - [Budapest] : Jelenlét 2000, cop. 2004. - 60 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - ISBN 963-86328-8-7 kötött : 3000,- Ft
894.511-14
[MNB KB 2520876]


Pintér Katalin (1950-)
   Versek és költemények / Pintér Katalin. - [Budapest] : Jelenlét, [2004]. - 104 p. : ill. ; 21 cm. -  Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-460-173-1)
894.511-14
[MNB KB 2517346]


Pintér Tibor (1954-)
   Hideg paradicsom / Pintér Tibor ; [... fotóit Horváth Edina Viktória kész.]. - Budapest : Fekete Sas, 2004. - 59 p. : ill. ; 18 cm. - ISBN 963-9352-60-8 fűzött : 800,- Ft
894.511-14
[MNB KB 2519134]


Pipás István Olivér (1967-)
   Most / Pipás István Olivér. - [Budapest] : Masculus, cop. 2004. - [44] fol., [52] t. : ill., színes ; 21 cm. - ISBN 963-216-021-5 kötött : ár nélkül
894.511-14
[MNB KB 2517367]


Polgár Ernő (1954-)
   Halálos csók : elbeszélések / Polgár Ernő. - Budapest : Novella, 2004. - 171 p. ; 20 cm. - ISBN 963-9442-25-9 fűzött : 1000,- Ft
894.511-32
[MNB KB 2520789]


Puskás Attila Sándor
   Naésasztán : mesék Magyarisztánból és a vöröslő erdőből / Puskás Attila Sándor, Rácz András ; [ill. Dobesch Máté]. - [Budapest] : Ratius, 2004. - 119 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-216-347-8 fűzött : ár nélkül
894.511-7
[MNB KB 2521150]


Rákosi Viktor (1860-1923)
   Utazás a Holdba és egyéb történetek / Rákosi Viktor ; Mühlbeck Károly rajz. - Budapest : Eri, 2004. - 95 p. : ill. ; 25 cm. - (Üveghegy, ISSN 1785-8305 ; 2.). - Példányszám: 800. - ISBN 963-8090-58-8 kötött : 1680,- Ft
894.511-32(02.053.2)
[MNB KB 2516765]


Rees, Gwyneth
Fairy dust (magyar)
   Tündérpor / Gwyneth Rees ; [ford. Dudik Éva Annamária]. - Budapest : Egmont, 2004. - 130 p. ; 22 cm. - Egys. cím: Fairy dust. - ISBN 963-628-019-3 kötött : 1499,- Ft
820-34(02.053.2)=945.11
[MNB KB 2520830]


Rhodes, Dan
Timoleon Vieta come home (magyar)
   Timoleon Vieta hazatér / Dan Rhodes ; [ford. Molnár Miklós]. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 233, [2] p. : ill. ; 20 cm. - Egys. cím: Timoleon Vieta come home. - ISBN 963-9487-95-3 fűzött : 1890,- Ft
820-31=945.11
[MNB KB 2515470]


Roberts, Nora
Dance upon the air (magyar)
   Örvénylés / Nora Roberts ; [ford. Király Zsuzsa]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2004. - 385 p. ; 20 cm. - Egys. cím: Dance upon the air. - A Három nővér szigete trilógia 1. kötete. - ISBN 963-9526-15-0 fűzött : 1290,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[MNB KB 2520016]


Roberts, Nora
Face the fire (magyar)
   Szemben a tűzzel / Nora Roberts ; [ford. Bori Erzsébet]. - Budapest : Gabo, cop. 2004. - 418 p. ; 20 cm. - Egys. cím: Face the fire. - A Három nővér szigete trilógia 3. kötete. - ISBN 963-9526-14-2 fűzött : 1290,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[MNB KB 2520026]


Roberts, Nora
Heaven and earth (magyar)
   Ég és föld / Nora Roberts ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2004. - 386 p. ; 20 cm. - Egys. cím: Heaven and earth. - A Három nővér szigete trilógia 2. kötete. - ISBN 963-9526-11-8 fűzött : 1290,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[MNB KB 2520024]


Roberts, Nora
Lessons learned (magyar)
   Házi feladat / Nora Roberts ; [... ford. Németi Anita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 336 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096). - Egys. cím: Lessons learned. - ISBN 963-537-299-X fűzött : 995,- Ft : 215 SKK
820-312.5(73)=945.11
[MNB KB 2517481]


Rovenna, Sarah
Island of passions (magyar)
   Szenvedélyek szigete / Sarah Rovenna ; [ford. Szántó Péter]. - Budapest : Arión, 2004. - 164 p. ; 19 cm. - Tart.: Szenvedélyek szigete ; Puha ágyak, gyilkos vágyak. - Egys. cím: Island of passions. - ISBN 963-9375-77-2 kötött : ár nélkül
Kanada
820-312.5(71)=945.11
[MNB KB 2515338]


Roxin László
   Acele vremuri de neuitat = Azok a felejthetetlen idők / Vasile Roxin. - Budapest : [Roxin], 2004. - 310 p. : ill. ; 20 cm. - Példányszám: 2000. - ISBN 963-206-387-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország
894.511-92 *** 859.0-92(439)
[MNB KB 2521116]


Sachar, Louis
There's a boy in the girl's bathroom (magyar)
   Bradley, az osztály réme / Louis Sachar ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2004. - 235 p. ; 22 cm. - Egys. cím: There's a boy in the girl's bathroom. - ISBN 963-9307-45-9 kötött : 1490,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[MNB KB 2527268]


Schmitt, Eric-Emmanuel
Oscar et la dame Rose (magyar)
   Oszkár és Rózsa mami / Eric-Emmanuel Schmitt ; [ford. Gulyás Adrienn]. - Budapest : Európa, 2004. - 98 p. ; 19 cm. - Egys. cím: Oscar et la dame Rose. - ISBN 963-07-7633-2 kötött : 1500,- Ft
840-31(02.053.2)=945.11
[MNB KB 2517342]


Schröder, Patricia
Geheimnis um Chrissie (magyar)
   Kriszti és a hétpecsétes titok / Patricia Schröder ; Dorothea Tust rajz. ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont, 2004. - 163 p. : ill. ; 22 cm. - (Csak lányoknak! ; 3.). - Egys. cím: Geheimnis um Chrissie. - ISBN 963-627-956-X kötött : 1499,- Ft
830-31(02.053.2)=945.11
[MNB KB 2517506]


   Serta pacifica : tanulmányok Fried István 70. születésnapjára / szerk. Ármeán Otília [et al.] ; [közread. a] Pompeji Alapítvány. - Szeged : Pompeji Alapítvány, 2004. - 490 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven. - ISBN 963-482-688-1 fűzött : ár nélkül
82 *** 894.511
[MNB KB 2520756]


Sislay József (1911-)
Művek
   Sislay József amerikai magyar költő költeményei. - Budapest : Háttér, [1999]-. -  ; 20 cm. - Főcím az 5. kötettől: Sislay József amerikai magyar költő művei. - ISBN 963-8128-70-4 *
894.511-14
[MNB KB 394755]
   12. köt., Válogatott versek. - cop. 2004. - 608 p. - ISBN 963-9365-27-0 fűzött : 1000,- Ft
894.511-14
[MNB KB 2521516]


Somos Béla
   Felelni a csöndnek / Somos Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2004. - 82 p. ; 21 cm. -  Fűzött : 1300,- Ft (hibás ISBN 963-9280-05-0)
894.511-32
[MNB KB 2519382]


Sontag, Susan
Regarding the pain of others (magyar)
   A szenvedés képei / Susan Sontag ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Európa, 2004. - 142 p. ; 19 cm. - (Mérleg, ISSN 0231-2433). - Egys. cím: Regarding the pain of others. - ISBN 963-07-7631-6 fűzött : 1500,- Ft
820-4(73)=945.11
[MNB KB 2520410]


Sorokin, Vladimir
Led (magyar)
   A jég / Vlagyimir Szorokin ; [ford. Bratka László] ; [előszó Háy János]. - Budapest : Gondolat, 2004. - 388 p. ; 20 cm. - (Gondolat világirodalmi sorozat, ISSN 1589-5556). - Egys. cím: Led. - ISBN 963-9567-09-4 kötött : 2890,- Ft
882-31=945.11
[MNB KB 2515592]


Steinné Gruber Katalin (1934-)
   Százszorszépek / Steinné Gruber Katalin. - [Enying] : Jelenlét 2000', [2004]. - 64 p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 963-7040-03-X kötött : 3000,- Ft
894.511-14
[MNB KB 2521070]


Stroud, Carsten
Black water transit (magyar)
   Különös vádalku / Carsten Stroud ; [ford. Farkas Eszter]. - Budapest : General Press, [2004]. - 346 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026). - Egys. cím: Black water transit. - ISBN 963-9459-97-6 kötött : 1500,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[MNB KB 2520840]


Sturm László (1967-)
   Könyvek által a világ : kritikák, esszék, tanulmányok / Sturm László. - Miskolc : Felsőmagyarország K., cop. 2004. - 287 p. ; 21 cm. - (Vízjel sorozat, ISSN 1786-2191). - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-9530-08-5 * fűzött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-0530-08-5)
894.511(091)
[MNB KB 2520752]


Symposium on Logic and Language (8.) (2004) (Debrecen)
   The Eighth Symposium on Logic and Language : Debrecen ... August 26-28, 2004 : LoLa8 : preliminary papers / [ed. by László Hunyadi, György Rákosi, Enikő Tóth] ; [publ. by the Organizing Committee of the Eighth Symposium on Logic and Language]. - Debrecen : Organizing Comm. of the Eighth Symp. on Logic and Language, 2004. - 174 p. ; 24 cm. - Bibliogr. az előadások végén. -  Fűzött : ár nélkül
80 *** 061.3(439-2Debrecen)
[MNB KB 2521474]


Szabó Lőrinc (1900-1957)
   Válogatott versek / Szabó Lőrinc ; [vál. és az életrajzi jegyzeteket írta Ferencz Győző]. - Budapest : Osiris, 2004. - 226 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X). - ISBN 963-389-654-1 fűzött : 720,- Ft
894.511-14
[MNB KB 2521163]


Szabó Zsolt (1978-)
   Bébikönyv : [ajándék könyvecske] / [David Negyedszky] ; [!ford. Szabó Zsolt] ; [ill. Vida Kata]. - [Kisújszállás] : Újhold, [2004]. - [48] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - ISBN 963-9551-05-8 kötött : ár nélkül
894.511-7
[MNB KB 2519120]


   Szemedben : francia gyermekversek = Dans tes yeux / [ford.] Németh Árpád és Németh István Péter ; [... rajz. Jean Cocteau]. - Tapolca : Szerzők, 2004. - 48 p. : ill. ; 21 cm. - Példányszám: 200. - ISBN 963-460-246-0 fűzött : ár nélkül
840-14.02(02.053.2)=945.11
[MNB KB 2517326]


   Szeretettel : bölcs gondolatok emberségről embereknek / [szerk. Nagy Emese]. - [Kisújszállás] : Újhold ; Debrecen : TKK, [2004]. - [48] p. : ill., főként színes ; 16x16 cm. - Az idézetek Kristó Nagy István "Bölcsességek könyve" c. válogatásának 1. és 2. köteteiből származnak. - ISBN 963-9551-04-X kötött : ár nélkül
82-84=945.11
[MNB KB 2518784]


Szíj Rezső (1915-)
   Illyés Gyula közéleti szerepéről / Szíj Rezső ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2004. - 63 p. ; 22 cm. - ISBN 963-250-094-6 fűzött : 880,- Ft
Illyés Gyula (1902-1983) - Magyarország
894.511(092)Illyés_Gy.
[MNB KB 2521381]


Thorpe, Kay
A mistress worth marrying (magyar)
   Anyja lánya / Kay Thorpe ; [... ford. Radics Viktória]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 313.). - Egys. cím: A mistress worth marrying. - ISBN 963-537-249-3 fűzött : 369,- Ft : 80 SKK : 145 DIN
820-312.5(73)=945.11
[MNB KB 2517228]


Torma Zoltán
   Lángok közt / Torma Zoltán. - Pécs : Alexandra, 2004. - 173 p. ; 18 cm. - ISBN 963-367-567-7 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[MNB KB 2520198]


Tóth Árpád (1886-1928)
Művek (vál.)
   Tóth Árpád válogatott versei / összeáll. és az utószót írta Kovács András Ferenc. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 246 p. : ill. ; 21 cm. - (Egy (két) hang, ISSN 1419-7847). - ISBN 963-9487-62-7 kötött : 2200,- Ft
894.511-14
[MNB KB 2516558]


Tóth Pál
   Debreceni utcanevek / Tóth Pál. - Debrecen : TKK, [2004]. - 336 p. ; 24 cm. - ISBN 963-596-284-3 kötött : ár nélkül
Debrecen
908.439-2Debrecen *** 809.451.1-311.154(439-2Debrecen)
[MNB KB 2515303]


Turczi István (1957-)
   Hívásra szól a csönd : válogatott versek / Turczi István. - Budapest : Noran, 2004. - 268, [6] p. ; 20 cm. - ISBN 963-9539-44-9 kötött : 2000,- Ft
894.511-14
[MNB KB 2524347]


Tüskés Tibor (1930-)
   Két nemzedék / Tüskés Tibor. - Miskolc : Felsőmagyarország K., cop. 2004. - 240 p. ; 21 cm. - (Vízjel sorozat, ISSN 1786-2191). - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-9530-06-9 fűzött : 2000,- Ft
894.511(091)"192/198"
[MNB KB 2520748]


Varga Ferenc (1924-2001)
   A szivárvány alatt / Varga Ferenc ; [vál. és szerk. Varga Sándor]. - Budapest : [Magánkiad.], 2004. - 319 p. ; 21 cm. - ISBN 963-430-034-0 fűzött : ár nélkül
Erdély
894.511-14(498)
[MNB KB 2516982]


Varga Rudolf (1950-)
   Lélegzetvisszafojtva / Varga Rudolf. - [Miskolc] : Felsőmagyarország K., cop. 2004. - 154 p. ; 21 cm. - ISBN 963-9530-05-0 fűzött : 1500,- Ft
894.511-14
[MNB KB 2519347]


Varga S. József (1949-2004)
   Zseb és lélek / Varga S. József ; [szerk. Fejős Károly]. - Szekszárd : Babits, 2004. - 420, [4] p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-9556-15-7 kötött : ár nélkül
894.511-92 *** 894.511-43
[MNB KB 2519155]


Varró Dániel (1977-)
   Bögre azúr : versek / Varró Dániel. - 8. kiad. - Budapest : Magvető, [2004], cop. 1999. - 93, [5] p. ; 21 cm. - ISBN 963-14-2413-8 kötött : ár nélkül
894.511-14
[MNB KB 2528017]


Vezér Erzsébet (1915-2003)
   Megőrzött öreg hangok : válogatott interjúk / Vezér Erzsébet ; [... vál. és szerk. Eörsi István és Maróti István] ; [sajtó alá rend. és a jegyzeteket kész. Balogh Csaba, Eörsi István és Kemény Aranka] ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - Budapest : PIM, 2004. - 310 p. : ill. ; 20 cm. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-9401-16-1 fűzött : 2300,- Ft
894.511(092)(047.53)
[MNB KB 2521089]


Vinczéné Bíró Etelka (1936-)
   Beszédművelés, beszédtechnika / Vinczéné Bíró Etelka ; [graf. Kőrösi Papp Kálmán]. - [Budapest] : Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, [2004]. - 184 p. : ill. ; 24 cm. - (Jelnyelvi tolmácsképzés sorozat). - Bibliogr.: p. 182-184. - Példányszám: 500. - ISBN 963-86405-7-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86405-F-X)
809.451.1-06(075.8)
[MNB KB 2515516]


Virágos Zsolt (1942-)
   Portraits and landmarks : the American literary culture in the 19th century / Zsolt K. Virágos ; [publ. by the] Institute of English and American Studies University of Debrecen ... - 2. rev. print. - Debrecen : Inst. of English and American Studies Univ. of Debrecen, 2004. - 360 p. ; 24 cm. - ISBN 963-472-779-4 fűzött : ár nélkül
820(73)"18"(075.8)
[MNB KB 2527440]


War of the spider queen (magyar)
   A pókkirálynő háborúja. - Budapest : Delta Vision, 2003-. -  ; 18 cm. - Forgotten realms (keretcím). - Regénysorozat
820-312.9(73)=945.11
[MNB KB 1042579]
   3. köt., Elkárhozás / Richard Baker ; [ford. Kollár Emese]. - [2004]. - 366, [2] p. - Egys. cím: Condemnation. - ISBN 963-7041-03-6 fűzött : 1890,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[MNB KB 2518120]


Weis, Margaret
The Raistlin chronicles (magyar)
   Raistlin-krónikák / Margaret Weis. - Budapest : Delta Vision, [2004]-. -  ; 18 cm. - Egys. cím: The Raistlin chronicles. - Dragonlance (keretcím)
820-312.9(73)=945.11
[MNB KB 2516665]
   1. köt., Lélekkovács / [ford. Zarándi Beáta]. - [2004]. - 502 p. - ISBN 963-7041-09-5 fűzött : 2090,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[MNB KB 2516668]


   "What does it mean?" / ed. by Kathleen E. Dubs. - Piliscsaba : Pázmány P. Catholic Univ., 2004. - 339 p. : ill. ; 24 cm. - (Pázmány papers in English and American studies, ISSN 1587-5938 ; 3.). - Bibliogr. a jegyzetekben. -  Fűzött : ár nélkül
820(091)
[MNB KB 2516656]


Wilde, Oscar
   A boldog herceg és más mesék / Oscar Wilde ; [ford. Lengyel Balázs]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2004, cop. 1976. - 213 p. ; 21 cm. - (Fehér holló könyvek, ISSN 1418-1142). (Magvető remekírók, ISSN 1785-9603). - ISBN 963-14-2144-9 kötött : 1990,- Ft
820-34=945.11
[MNB KB 2527969]


Williams, Tad
Otherland (magyar)
   Másvilág / Tad Williams ; [ford. Bihari György] ; [illusztrációkat kész. Horváth Ákos]. - Szeged : Dáin, 2002-. -  ; 20 cm. - Egys. cím: Otherland. - Regény. - ISBN 963-86140-4-8
820-312.9(73)=945.11
[MNB KB 923881]
   3. köt., A kék tűz folyója 1. r. - 2004. - 331 p. : ill. - ISBN 963-86583-1-2 fűzött : 1990,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[MNB KB 2518355]
   4. köt., A kék tűz folyója 2. r. - 2004. - 368 p. : ill. - ISBN 963-86583-2-0 fűzött : 1990,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[MNB KB 2518359]


Wurts, Janny
Fugitive prince (magyar)
   A száműzött herceg / Janny Wurts ; [ford. Lassu Tamás]. - Budapest : Beholder, 2004. - 2 db : ill. ; 19 cm. - (A Fény Szövetsége sorozat). - Egys. cím: Fugitive prince. - Beholder fantasy (keretcím)
820-312.9(73)=945.11
[MNB KB 2508006]
   2. köt. - 2004. - 343 p. - ISBN 963-9399-82-5 fűzött : 1998,- Ft (hibás ISBN 963-9399-32-9)
820-312.9(73)=945.11
[MNB KB 2515626]


Zámbori Mária
   Kései virágok : válogatott versek / Zámbori Mária. - Budapest : [Szerző], 2004. - 99 p. ; 20 cm. - ISBN 963-460-236-3 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[MNB KB 2521111]


Zátonyi Zsigmond
   Pannonhalmi misztérium / Zátonyi Zsigmond. - Győr : Zátonyi Zs., 2004. - 220 p. : ill., részben színes ; 20 cm. -  Fűzött : ár nélkül
894.511-94
[MNB KB 2517435]


Ádám Péter (1946-)
   Francia - magyar kulturális szótár / Ádám Péter. - Budapest : Corvina, cop. 2004. - 255 p. ; 24 cm. - ISBN 963-13-5237-4 fűzött : 2500,- Ft
Franciaország
801.323=40=945.11 *** 804.0-318=945.11 *** 930.85(44):030
[MNB KB 2515339]


Ádám Sándor
   Magyarként a világban / Ádám Sándor. - Budapest : Szerző, 2004. - 297 p., [1] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - ISBN 963-460-032-8 fűzött : 2500,- Ft
910.4(100) *** 894.511-992
[MNB KB 2521095]


Ágai Adolf (1836-1916)
   Utazás Pestről - Budapestre, 1843-1907 : rajzok és emlékek a magyar főváros utolsó 65 esztendejéből / írta Porzó (Ágai Adolf) ; képeit rajz. Bér Dezső [et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Fekete Sas, 2004. - 446 p., [28] t. : ill. ; 24 cm. - Az 1908-ban Budapesten, a Pallas kiadásában megj. mű hasonmás kiadása. - ISBN 963-9352-72-1 kötött : 3150,- Ft
Budapest
908.439-2Bp."184/190"
[MNB KB 2527258]


   "Alkotni, teremteni kell" : Éhen Gyula emlékezete / [szerk. Köbölkuti Katalin] ; [... szerzői Gyáni Gábor et al.] ; [kiad. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Berzsenyi Dániel Könyvtár]. - Szombathely : Önkormányzat : Berzsenyi D. Kvt., 2004. - 256 p. : ill. ; 25 cm. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Éhen Gyula írásainak vál. bibliográfiája: p. 155-158. - Példányszám: 500. - ISBN 963-7621-78-4 kötött : ár nélkül
Éhen Gyula (1853-1932)
908.439-2Szombathely(092)Éhen_Gy. *** 012Éhen_Gy.
[MNB KB 2519790]


   Asszimiláció vagy kivándorlás? : források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének tanulmányozásához, 1860-1989 / szerk. Vincze Gábor. - Budapest : Teleki L. Alapítvány ; Kolozsvár : Erdélyi Múz. Egyes., 2004. - 394 p. ; 25 cm. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-7081-00-3 kötött : ár nélkül
Moldva
316.347(=945.11csángók)(498.3) *** 949.83(=945.11csángók)
[MNB KB 2517592]


   Az áttörés kora : Bécs és Budapest a historizmus és az avantgárd között, 1873-1920 : [kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban: 2004. március 20 - szeptember 6., Magyar Nemzeti Galériában: 2004. március 20 - május 17., Országos Széchényi Könyvtárban: 2004. március 20 - szeptember 6.] / [... főrendezője F. Dózsa Katalin] ; [a katalógust összeáll. és szerk. F. Dózsa Katalin] ; [kiad. a Budapesti Történeti Múzeum]. - [Budapest] : BTM, [2004]. - 2 db ; 28 cm
Osztrák-Magyar Monarchia
7(436/439)"187/192" *** 930.85(436/439)"187/192" *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[MNB KB 1077490]
   2., Klimt, Schiele, Kokoschka és a dualizmus művészete című kiállítás tárgyleírásai / [a tárgyleírásokat kész. Bajkay Éva et al.]. - cop. 2004. - 168 p. : ill., részben színes. - Bibliogr.: p. 135-160. - ISBN 963-9340-33-2 fűzött : ár nélkül
Osztrák - Magyar Monarchia
930.85(436/439)"187/192" *** 7(436/439)"187/192" *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[MNB KB 2516231]


Baán Csaba
   Pamplonától Santiagóig : 700 kilométer gyalog, a Szent Jakab zarándokúton / Baán Csaba. - Budapest : [Magánkiad.], 2004. - 46 p., [22] t., 1 t.fol. : ill., színes ; 21 cm. - ISBN 963-430-997-6 fűzött : 1790,- Ft
Spanyolország
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela) *** 908.460
[MNB KB 2517300]


Badiny Jós Ferenc (1909-)
   Káldeától Ister-Gamig / Badiny Jós Ferenc. - Budapest : M. Ház, 2003-2004. - 3 db : ill. ; 23 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426). (Badiny Jós Ferenc életműsorozat). (Tanulmánysorozat a magyar származáskutatás déli irányú eredményeiről). - ISBN 963-210-127-8 kötött : ár nélkül
930.8(=945.11)(089.3) *** 809.451.1(089.3)
[MNB KB 1032023]
   3., A sumír - magyar lelkiség és mitológia. - 2004. - 431 p. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-86497-9-8
930.8(=945.11)(089.3) *** 809.451.1(089.3) *** 299.4
[MNB KB 2519841]


Bakay Kornél (1940-)
   Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! : tanulmányok és előadások / Bakay Kornél. - Pomáz : Kráter, 2004. - 296 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-9472-79-4 fűzött : 2500,- Ft
943.9 *** 930.8(=945.11)
[MNB KB 2520776]


Bakay Kornél (1940-)
   Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! : tanulmányok és előadások / Bakay Kornél. - 2. jav. kiad. - Pomáz : Kráter, 2004. - 296 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-9472-91-3 fűzött : 2500,- Ft
943.9(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[MNB KB 2520778]


Bodorkós Zsolt
   Gutorfölde története / írta Bodorkós Zsolt, Káli Csaba, Molnár László. - Zalaegerszeg : Zala M. Múz. Ig., 2004. - 197 p. : ill. ; 21 cm. - (Zalai kismonográfiák, ISSN 1219-6169 ; 8.). - ISBN 963-7205-38-1 fűzött : ár nélkül
Gutorfölde
908.439-2Gutorfölde
[MNB KB 2516989]


Bolberitz Pál (1941-)
   Bölcselettörténet / Bolberitz Pál, Hosszú Lajos. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 215 p. ; 25 cm. - Bibliogr.: p. 214-215. - ISBN 963-361-608-5 kötött : 2200,- Ft
1(100)(091) *** 930.85(100)
[MNB KB 2515366]


   Bombázás : emlékezések könyve : 1944. augusztus 20., Rákóczifalva / [szerk. Páldi András] ; [a szerkbiz. ... Czirmayné Kocsis Róza et al.] ; [kiad. Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata]. - [Rákóczifalva] : Önkormányzat, [2004]. - 92 p. : ill. ; 25 cm. - Borítócím: Bombázás. - ISBN 963-216-711-2 fűzött : ár nélkül
Rákóczifalva
943.9-2Rákóczifalva"1939/1945"
[MNB KB 2518186]


Borus György
   Politikai instabilitás III. György uralkodásának első tíz éve alatt / Borus György. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2004. - 132 p. ; 24 cm. - (Doktori értekezések, ISSN 1416-0455 ; 20.). - Bibliogr.: p. 120-125. - Összefoglalás angol nyelven. - ISBN 963-472-815-4 fűzött : ár nélkül
Nagy-Britannia
941.0"176" *** 323(410)"176"
[MNB KB 2521307]


Brocklehurst, Ruth
The Usborne children's picture atlas (magyar)
   Usborne képes gyermekatlasz / ill. Linda Edwards ; írta Ruth Brocklehurst ; [ford. ... Gálfalvy Ágnes]. - Kisújszállás : Tengerszem, cop. 2004. - 47 p. : ill., színes ; 32 cm. - Egys. cím: The Usborne children's picture atlas. - Képes gyermekatlasz (borító- és gerinccím). - ISBN 963-9523-94-1 kötött : ár nélkül
911.2(100)(02.053.2) *** 912(100)(02.053.2)
[MNB KB 2517992]


Buza Péter (1942-)
   A Kossuch ház : képek egy pesti polgárcsalád albumából : korrajz Bárdos-Féltoronyi Zoltán emlékirata nyomán, Brüsszel, 1973 / Buza Péter ; [fotók ... Gadányi György]. - Budapest : Száz M. Falu Könyvesháza, 2004. - 227, [12] p. : ill., részben színes ; 26 cm. -  Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86331-4-X)
Kossuch család - Magyarország
930.85(439)"18/19"(084.12) *** 666.1(439)(091) *** 929.52(439)Kossuch
[MNB KB 2521023]


Csabainé Szántó Judit
   A Mesztegnyői Honismereti és Természetvédő Egyesület a magyarságtudomány szolgálatában / Csabainé Szántó Judit. - Kaposvár : M. és Vár. Kvt., 2004. - 110 p. : ill. ; 24 cm. - (A somogyi honismeret kiskönyvtára, ISSN 1589-4487 ; 3.). - Bibliogr.: p. 105-110. - Példányszám: 300. - ISBN 963-9286-08-7 fűzött : ár nélkül
Mesztegnyői Honismereti és Természetvédő Egyesület - Mesztegnyő
908.439-2Mesztegnyő *** 061.2(439-2Mesztegnyő)
[MNB KB 2517490]


Csejtei Dezső (1951-)
   Amerika felfedezése és az új globális rend / Csejtei Dezső, Juhász Anikó. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2004. - 2 db : ill. ; 23 cm. - (Monumenta Hispanica, ISSN 1785-4040 ; 1.). - ISBN 963-86430-6-4 kötött : 6900,- Ft
Vitoria, Francisco de - Sepúlveda, Juan Ginés de - Spanyolország
98(=60)"14/15" *** 1(460)Vitoria,_F._de *** 1(460)Sepúlveda,_J._G._de *** 341.3 *** 327.2(460)
[MNB KB 2520713]
   1., Az alteritás és a ius gentium kérdése Vitoria és Sepúlveda írásaiban. - 369, [2] p. - Bibliogr.: p. 361-369. - ISBN 963-86430-7-2
Spanyolország
98(=60)"14/15" *** 1(460)Vitoria,_F._de *** 1(460)Sepúlveda,_J._G._de *** 341.3 *** 327.2(460)
[MNB KB 2520724]
   2., Francisco de Vitoria és Juan Ginés Sepúlveda írásai. - 229 p. - ISBN 963-86430-8-0
Spanyolország
98(=60)"14/15" *** 1(460)Vitoria,_F._de *** 1(460)Sepúlveda,_J._G._de *** 341.3 *** 327.2(460)
[MNB KB 2520736]


Csőszné Seres Ilona
   Bács-Kiskun új városa, Dunavecse / [kész. Csőszné Seres Ilona, Farkas Veronika] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága. - Kecskemét : KSH Bács-Kiskun M. Ig., 2004. - 22 p. : ill. ; 30 cm. -  Fűzött : 2000,- Ft
Dunavecse
911.375(439-2Dunavecse)(083.41) *** 31(439-2Dunavecse)
[MNB KB 2519874]


Csőszné Seres Ilona
   Bács-Kiskun új városa, Tompa / [kész. Csőszné Seres Ilona, Farkas Veronika] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága. - Kecskemét : KSH Bács-Kiskun M. Ig., 2004. - 24 p. : ill. ; 30 cm. -  Fűzött : 2000,- Ft
Tompa
911.375(439-2Tompa)(083.41) *** 31(439-2Tompa)
[MNB KB 2519879]


Czecze József (1939-)
   Emőd város története / [írta és szerk. Czecze József] ; [... közrem. Sebő Géza] ; [kiad. Emőd Város Önkormányzata]. - Emőd : Önkormányzat, 2003. - 340 p. : ill. ; 23 cm. - Bibliogr.: p. 326-340. - ISBN 963-216-220-X fűzött : ár nélkül
Emőd
943.9-2Emőd *** 908.439-2Emőd
[MNB KB 2515577]


Dakó Péter
   Fehérvárcsurgó története / Dakó Péter, Erdős Ferenc, Vitek Gábor. - Fehérvárcsurgó ; Székesfehérvár : [Fejér M. Lvt.], 2004. - 246 p., VIII t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Fejér Megyei Levéltár közleményei, ISSN 0238-4116 ; 31.). - Bibliogr.: p. 211-218. - Összefoglalás angol és német nyelven. - ISBN 963-7233-33-4 kötött : 2000,- Ft
Fehérvárcsurgó
943.9-2Fehérvárcsurgó *** 908.439-2Fehérvárcsurgó
[MNB KB 2518069]


David-Néel, Alexandra
With mystics and magicians in Tibet (magyar)
   Mágusok között Tibetben / Alexandra David-Neel ; [ford. Vajay Erzsébet]. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Geopen, 2004. - 331 p. ; 18 cm. - (Keleti misztika, ISSN 1215-2269). - Egys. cím: With mystics and magicians in Tibet. -  Fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-9093-11-4)
Tibet
133(515) *** 294.321(515) *** 908.515 *** 39(=954.1)
[MNB KB 2527359]


Dessewffy József (1771-1843)
   Bártfai levelek / Dessewffy József ; [az utószót és a magyarázatokat írta Kósa László] ; [a szöveget gond. Kiss Csilla] ; [a latin idézeteket ... ford. ... Szilágyi Csaba]. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2004. - 177 p. : ill. ; 20 cm. - (Felsőmagyarországi Minerva, ISSN 1418-6063 ; 10.). - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-9530-00-X fűzött : 1800,- Ft
Bártfa
908.439.22-2Bártfa *** 894.511-992
[MNB KB 2519344]


   A Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék 50. jubileuma : Budapest, 2003. november 20. / szervezte BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék ; szervező biz. Závoti József [et al.]. - Budapest : BME Fotogrammetria és Térinformatika Tansz., [2004]. - 220 p. : ill. ; 24 cm. - (Geomatikai közlemények, ISSN 1419-6492 ; 7.). - Borítócím: A BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék 50. jubileuma. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven. -  Fűzött : ár nélkül
528.7 *** 681.3.004.14 *** 659.2 *** 911 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[MNB KB 2517605]


Gábris József
   A Csongrády család Szőgyénben / Gábris József ; [kiad. Szőgyén Község]. - Szőgyén : Szőgyén Közs., 2004. - 26, [17] p. : ill. ; 21 cm. -  Fűzött : ár nélkül
Csongrády család - Szőgyén
929.52(439-2Szőgyén)Csongrády
[MNB KB 2520289]


Gál László
   Egy putnoki Afrikában : naplórészletek, 1986-89 / Gál László. - [Putnok] : St. Apostol Kv. és Lapk., [2004]. - 209 p. ; 21 cm. - ISBN 963-216-654-X fűzött : ár nélkül
Gál László - Afrika
894.511-992 *** 908.6(0:82-992)
[MNB KB 2519748]


Gavlik István
   Józsefvárosi séták / írta és összeáll. Gavlik István és Pilinyi Péter ; [fotók Garay János Tamás et al.] ; kiad. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzata. - Budapest : Józsefvárosi Önkormányzat, 2004-. -  ; 20 cm. - ISBN 963-86519-0-3
Budapest. VIII. kerület
914.39-2Bp.VIII.(036)
[MNB KB 1079572]
   2. - 2004. - 72 p. : ill., részben színes. - Bibliogr.: p. 65. - Összefoglalás angol és német nyelven. - ISBN 963-86519-2-X fűzött : ár nélkül
Budapest. VIII. kerület
914.39-2Bp.VIII.(036)
[MNB KB 2517534]


Géczi Zoltán (1975-)
   A Föld atlasza : [földrészek, országok, városok, nemzeti értékek] / [írta Géczi Zoltán] ; [ill. Sipos Norbert]. - Kisújszállás : Tengerszem ; Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2004]. - 96 p. : ill., színes ; 32 cm. - (Világunk képekben, ISSN 1785-5829). - ISBN 963-86108-1-6 kötött : ár nélkül
914/919(02.053.2)
[MNB KB 2519631]


Gyarmati Andrea
   Thorma János Múzeum, Kiskunhalas / [szöveg ... Gyarmati Andrea, Szakál Aurél]. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz., [2004]. - 16 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum füzetei, ISSN 1416-1435 ; 8.). - Összefoglalás német és angol nyelven. -  Fűzött : ár nélkül
Thorma János Múzeum (Kiskunhalas) - Kiskunhalas
39(=945.11) *** 908.439-2Kiskunhalas *** 069(439-2Kiskunhalas)(036)
[MNB KB 2515553]


Hajdu Imre (1947-)
   Álmodtunk egy új világot : Leninváros - Tiszaújváros, 1990-1991 / Hajdu Imre. - Tiszaújváros : Hajdu-Vinpress, 2004. - 310 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 305-308. - ISBN 963-86226-5-2 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86226-3-6)
Tiszaújváros
908.439-2Tiszaújváros
[MNB KB 2515572]


Hajdu Imre (1947-)
   A demokrácia tanulóévei : Tiszaújváros, 1992-1994 / Hajdu Imre ; [belsőfotók Bartók István, Fojtán László]. - Tiszaújváros : Hajdu Vinpress, 2004. - 439 p. : ill. ; 23 cm. - Bibliogr.: p. 433-436. - ISBN 963-86226-6-0 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86226-3-6)
Tiszaújváros
908.439-2Tiszaújváros
[MNB KB 2515575]


Hapák József (1945-)
Debrecen, a cívisváros (német)
   Debrecen, die Cívis-Welt / [Fotos] József Hapák ; [Texte] György Módy, Botond Gáborjáni Szabó, János Mazsu ; [... Übers. Madeleine Merán, Ágnes Tasnádi, Hannelore Schmör-Weichenhain]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 199 p. : ill., színes ; 34 cm. - Egys. cím: Debrecen, a cívisváros. - ISBN 963-547-941-7 kötött : 9900,- Ft
Debrecen
908.439-2Debrecen(084.12)
[MNB KB 2520104]


   Hortobágy, a világörökség része / [szerk. Molnár Antal] ; [graf. Csóka Ágnes]. - Hajdúböszörmény : Hajdúböszörményi Ifj. Természetvédő Kör, 2004. - 79 p. : ill. ; 17x24 cm. - (Kamilla könyvek, ISSN 1786-1098). - ISBN 963-214-698-0 kötött : ár nélkül
Hortobágy
502.4(439)Hortobágyi_Nemzeti_Park *** 908.439Hortobágy
[MNB KB 2517757]


Isserman, Maurice
World War II (magyar)
   A második világháború / Maurice Isserman. - Átd. kiad. - [Debrecen] : Gold Book, [2004]. - 267 p. : ill. ; 24 cm. - (Amerika háborúban). - Egys. cím: World War II. - ISBN 963-425-008-4 kötött : 2499,- Ft
Egyesült Államok
973"1939/1945" *** 94"1939/1945" *** 355.48(100)"1939/1945"
[MNB KB 2516678]


Jancsó Benedek (1854-1930)
   A román irredentista mozgalmak története / Jancsó Benedek ; [... szerk. Bárány Attila] ; [... a névmutatót összeáll. Fazakas Csaba és Szendrei Ákos] ; [az utószót írta Szendrei Ákos]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2004. - 476, [8] p. ; 22 cm. - (Historia incognita. Történettudomány, ISSN 1588-788X ; 8.). - ISBN 963-9580-01-5 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - Románia
323.13(=590)(439)"18/19" *** 329.275(439)(=590)"18/19" *** 327(498)"18/19" *** 943.9"18/19"
[MNB KB 2519959]


Jósa Judit
   22 sorsdöntő véletlen / [írta Jósa Judit, Kukor Ferenc] ; [ill. Sipos Norbert]. - Kisújszállás : Tengerszem, 2004. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Nagyító alatt a világ, ISSN 1589-9934). - Bibliogr.: p. [48]. - ISBN 963-9551-13-9 kötött : ár nélkül
930.85(100)(02.053.2) *** 930.9(02.053.2)
[MNB KB 2518044]


Kalmár Lajos (1967-)
   Pécs : körséta a mediterrán hangulatok városában / [fotó] Kalmár Lajos, [szöveg] Nácsa János. - Pécs : Alexandra, 2004. - 158, [2] p. : ill., színes ; 29 cm. - ISBN 963-368-558-3 kötött : ár nélkül
Pécs
908.439-2Pécs(084.12)
[MNB KB 2517999]


Kalmár Lajos (1967-)
Pécs : körséta a mediterrán hangulatok városában (angol)
   Pécs : walks in the city of Mediterranean flavour / [photo] Lajos Kalmár, [text] János Nácsa ; [transl. Loránd Endreffy]. - Pécs : Alexandra, cop. 2004. - 158, [2] p. : ill., színes ; 29 cm. - Egys. cím: Pécs : körséta a mediterrán hangulatok városában. - ISBN 963-368-657-1 kötött : ár nélkül
Pécs
908.439-2Pécs(084.12)
[MNB KB 2518008]


Kalmár Lajos (1967-)
Pécs : körséta a mediterrán hangulatok városában (német)
   Pécs : ein Stadtrundgang mit mediterranen Impressionen / [Foto] Lajos Kalmár, [Text] János Nácsa ; [... Übers. Vata Vágyi]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 158, [2] p. : ill., színes ; 29 cm. - Egys. cím: Pécs : körséta a mediterrán hangulatok városában. - ISBN 963-368-658-X kötött : ár nélkül
Pécs
908.439-2Pécs(084.12)
[MNB KB 2518003]


Király Péter (1917-)
   A lengyel krónikák, évkönyvek és M. Miechow "Tractatus"-ának magyar vonatkozásai = Pol'skie hroniki, letopisi i vengerskaâ tematika v "Traktate" Matveâ Mehovskogo / Király Péter ; [... az előszót írta Udvari István] ; [... a mutatókat kész. Hollós Attila]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk. Ukrán és Ruszin Filológiai Tansz. ; [Veszprém] : VE Tanárképző Kar, 2004. - 246 p. : ill. ; 24 cm. - (Dimensiones culturales et urbariales Regni Hungariae, ISSN 1588-8215 ; 8.). - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven. - ISBN 963-9385-83-2 fűzött : ár nélkül
943.9(093.2) *** 884-94=945.11
[MNB KB 2521312]


Kőfalvi Csilla (1968-)
   Fazekasok Sallában = Pentolai di Salla / [írta Kőfalvi Csilla és Redő Ferenc] ; [olasz szöveg Harsányi Eszter]. - [Zalaegerszeg] : Zala M. Múz. Ig. ; Zalalövő : Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány, 2004. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Zalalövő öröksége, ISSN 1589-8377 ; 2.). - ISBN 963-7205-39-X fűzött : ár nélkül
Salla - Zalalövő
904(398.6-2Salla) *** 904(439-2Zalalövő) *** 738
[MNB KB 2517460]


   Kossuth Lajos azt üzente.. / [szerk. Lovas Márta] ; [rajz. Hegyeshalmi Katalin]. - [Budapest] : MNM, 2003. - 44 p. : ill. ; 30 cm. - (Históriás Történeti Játszóház füzetek, ISSN 1786-1055 ; 4.). - ISBN 963-9046-93-0 fűzött : ár nélkül
069.12 *** 371.382 *** 943.9"1848/1849"
[MNB KB 2516634]


Kulcsár Krisztina (1971-)
   II. József utazásai Magyarországon, Erdélyben, Szlavóniában és a Temesi Bánságban, 1768-1773 / Kulcsár Krisztina. - Budapest : Gondolat : MOL, 2004. - 580 p. ; 20 cm + térk. - (Doktori mestermunkák, ISSN 1419-2306). - Bibliogr.: p. 491-528. - Összefoglalás angol és német nyelven. - ISBN 963-9500-97-6 fűzött : 1980,- Ft. ISBN 963-631-151-X
József (Magyarország: király), II. (1741-1790) - Magyarország
943.9"176/177" *** 943.9"17"(092)József,_II.
[MNB KB 2521285]


Kupi László
   Város volt, város lett : Velence története / Kupi László ; [közread. Velence Önkormányzata]. - Velence : Önkormányzat, 2004. - 222, [2] p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 220-221. - ISBN 963-7843-96-5 fűzött : ár nélkül
Velence
943.9-2Velence *** 908.439-2Velence
[MNB KB 2517911]


   Látnivalók Veszprém megyében : [Veszprém megye útikönyve praktikus tanácsokkal] / [főszerk. Őrsi Ágnes]. - 2. jav. kiad. - Miskolc : Well-PRess, 2004. - 222 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (Vendégváró, ISSN 1219-431X). - Lezárva: 2004. márc. 10. - Bibliogr.: p. 222. - ISBN 963-9490-27-X fűzött : ár nélkül
Veszprém (megye)
914.391.17(036)
[MNB KB 2527554]


Magyarország. Minisztertanács
   Nagy Ferenc első kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei / szerk., a jegyzeteket és a bev. tanulmányt írta Szűcs László. - Budapest : MOL, 2003. - 2 db (1978 p.) ; 25 cm. - (Magyar Országos Levéltár kiadványai. II., Forráskiadványok, ISSN 0073-4055 ; 38.). - ISBN 963-631-149-8 kötött : ár nélkül
Magyarország
328.13(439)"1946"(093.2) *** 943.9"1946"(093.2)
[MNB KB 2521483]
   A. köt., 1946. február 5 - 1946. július 19. - 1008 p. - Bibliogr. a jegyzetekben
Magyarország
328.13(439)"1946"(093.2) *** 943.9"1946"(093.2)
[MNB KB 2521485]
   B. köt., 1946. július 26 - 1946. november 15. - p. 1009-1978. - Bibliogr. a jegyzetekben
Magyarország
328.13(439)"1946"(093.2) *** 943.9"1946"(093.2)
[MNB KB 2521489]


Máté Imre
   Yotengrit / Máté Imre. - [Győr] : [Palatia], 2004-. -  ; 23 cm. - ISBN 963-86305-7-4
299.4(=945.11) *** 930.8(=945.11)
[MNB KB 2517518]
   1., A rábaközi tudók, sámánok szellemi hagyatéka / [az ábrákat ... rajz. Darázs Mária]. - 2004. - 178 p. : ill. - Bibliogr.: p. 175-178. - ISBN 963-86305-8-2 fűzött : ár nélkül
299.4(=945.11) *** 930.8(=945.11)
[MNB KB 2517521]


Mészáros Géza (1943-)
   Égi ásatások : Aba király templomot épített Burgundiában / Mészáros Géza. - Budapest : [Magánkiad.], 2004. - 81 p. : ill. ; 30 cm. - ISBN 963-460-016-6 fűzött : ár nélkül
930.8(=945.11)
[MNB KB 2517985]


Nagy Lajos (1919-)
   Családom története, 1832-2003. Ahol a gyökerek az ágakhoz érnek : a dévaványai Marsi család élettörténete / Hajasné Varga Irén / Hajasné Varga Irén. Életem története, 1926-tól napjainkig : egy kereskedő visszaemlékezései / Havancsák Ferenc / Havancsák Ferenc (1926-). A Szarka család története / Szarka Elemér / Szarka Elemér (1917-) / Nagy Lajos. - Dévaványa : Dévaványai Múzeumpártoló Kiemelkedően Közhasznú Közalapítvány, 2004. - 139 p. : ill. ; 24 cm. - (Kincseink, ISSN 1589-8644 ; 3.). -  Fűzött : ár nélkül
Dévaványa
908.439-2Dévaványa *** 929.52(439-2Dévaványa) *** 894.511-94
[MNB KB 2519911]


   Nationalstaat, Monarchie, Mitteleuropa : zur Erinnerung an den "Advokaten der Nation", Ferenc Deák / Hrsg. Gábor Máthé, Barna Mezey ; [Verf. Bárándy Péter et al.]. - Budapest : Gondolat, 2004. - 147 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Acta congressuum, ISSN 1587-8821 ; 13.). - Bibliogr. a jegyzetekben. -  Fűzött : ár nélkül
Deák Ferenc (1803-1876)
34(439)(092)Deák_F. *** 943.9"18"(092)Deák_F.
[MNB KB 2520863]


Nemere István (1944-)
   Az Árpád-házi királyok kora : szentek és kalandorok / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2004. - 318 p. ; 20 cm. - ISBN 963-375-316-3 fűzött : ár nélkül
943.9"10/12"
[MNB KB 2515728]


Németh István (1945-)
   Európa, 1945-2000 : a megosztástól az egységig / Németh István ; [... ford. Berencsi Katalin et al.]. - Budapest : Aula, 2004. - XIX, 874 p. : ill. ; 25 cm. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-9585-20-3 kötött : ár nélkül
Európa
940"1945/199"(093) *** 327(4)"1945/199"(093)
[MNB KB 2520305]


   Névjegy : válogatás Kondor Katalin műsorából / [közread. a] Magyar Rádió. - Budapest : MR : Masszi : Püski, 2004. - 206 p. ; 23 cm. - ISBN 963-9454-50-8 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország
929(439)"199/200"(047.53) *** 791.9.096(439)
[MNB KB 2521035]


   Az Őrség és a Vendvidék : kalauz turistáknak és természetbarátoknak / [szerk. Boda László és Orbán Róbert] ; [szerzők Benczik Gyula et al.]. - 2. jav., bőv. kiad. - Szombathely : B.K.L. K., 2004. - 224 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - Bibliogr.: p. 209-211. - ISBN 963-86382-7-3 fűzött : 1260,- Ft
Őrség - Vendvidék
914.39Őrség(036) *** 914.971.2Vendvidék(036)
[MNB KB 2527437]


Pivárcsi István
   Kannibálok könyve / Pivárcsi István. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 154 p. : ill. ; 20 cm. - ISBN 963-9487-98-8 kötött : 1800,- Ft
392.89 *** 930.85(100)
[MNB KB 2515462]


Póczy Klára, Sz (1923-)
   Aquincum, Budapest római kori történelmi városmagja / Póczy Klára ; [a fotókat kész. Gottl Egon, Komjáthy Péter, Szelényi Károly]. - [Budapest] : Enciklopédia, 2004. - 504 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-8477-81-4 kötött : 3800,- Ft
Aquincum
939.86-2Aquincum *** 904(398.6-2Aquincum)
[MNB KB 2519150]


   A reformáció útja Szatmár-Beregben / [fotó Hapák József]. - [Budapest] : Mo. Ref. Egyh., [2004]. - [36] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Európai utak). -  Fűzött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye)
284.2(439.161) *** 726.54(439.161) *** 914.391.61(036)
[MNB KB 2519974]


A reformáció útja Szatmár-Beregben (angol)
   The way of the reformation in Szatmár-Bereg / [photos József Hapák]. - [Budapest] : [Mo. Ref. Egyh.], [2004]. - [36] p. : ill., színes ; 21 cm. - (European ways). -  Fűzött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye)
284.2(439.161) *** 726.54(439.161) *** 914.391.61(036)
[MNB KB 2519973]


A reformáció útja Szatmár-Beregben (holland)
   De weg van de reformatie in Szatmár-Bereg / [photos József Hapák]. - [Budapest] : [Mo. Ref. Egyh.], [2004]. - [36] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Europese wegen). -  Fűzött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye)
284.2(439.161) *** 726.54(439.161) *** 914.391.61(036)
[MNB KB 2519975]


A reformáció útja Szatmár-Beregben (német)
   Der Weg der Reformation in Szatmár-Bereg / [Photos József Hapák]. - [Budapest] : [Mo. Ref. Egyh.], [2004]. - [36] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Europäische Wege). -  Fűzött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye)
284.2(439.161) *** 726.54(439.161) *** 914.391.61(036)
[MNB KB 2519976]


Shaw, Karl
Royal Babylon (magyar)
   Királyi őrültek avagy Az európai királyi házak kreténségének riasztó históriája / Karl Shaw. - [Budapest] : M. Kvklub, [2004]. - 360 p. ; 20 cm. - Egys. cím: Royal Babylon. - Ford. Csáky Ida. - ISBN 963-549-126-3 fűzött : 2890,- Ft
Európa
940"16/18"(092) *** 929(4)"16/18"(089.3) *** 929.52(4)"16/18"
[MNB KB 2519251]


Sichtermann, Barbara
Frauen (magyar)
   50 híres nő : a leghíresebb női egyéniségek / Barbara Sichtermann ; mtárs Ulrike Braun ; [ford. ... Kuttor Eszter, Szűcs Violetta]. - Pécs : Alexandra, [2004]. - 303 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Klasszikusok, ISSN 1786-0547). - Egys. cím: Frauen. - ISBN 963-368-329-7 kötött : ár nélkül
929-055.2(100)
[MNB KB 2516436]


Simon Róbert (1939-)
   Más kultúrák : az iszlám, India, Kína : Simon Róbert, Puskás Ildikó és Tálas Barna előadásai a Humanista Társadalmi Egyetemen, Budapesten. - Budapest : Humanista Társadalmi Egy., 2004. - 52 p. ; 21 cm. - (Humanista Társadalmi Egyetem füzetei, ISSN 1589-9853 ; 3.). -  Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-210-185-5)
Kína - India
297 *** 954 *** 951
[MNB KB 2520679]


   Szabolcs megye hatóságának oklevelei. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Múz. Ig., 2002-. - 24 cm. - Az 1. köteten további megjelenési helyként: Szeged. - A leírás a 2. köt. alapján kész.
943.916.3(093.2)
[MNB KB 1043142]
   1., 1284-1386 / Piti Ferenc. - 2004. - 223 p. - (A nyíregyházi Jósa András Múzeum kiadványai, ISSN 0133-8110 ; 55.). - ISBN 963-7220-53-4 fűzött : ár nélkül
Szabolcs (vármegye)
943.916.3"12/13"(093.2)
[MNB KB 2519537]


   Szent István törvénynapja / [szerk. Lovas Márta] ; [rajz. Bodnár Katalin]. - [Budapest] : MNM, 2003. - 56 p. : ill. ; 30 cm. - (Históriás Történeti Játszóház füzetek, ISSN 1786-1055 ; 3.). - ISBN 963-9046-92-2 fűzött : ár nélkül
069.12 *** 371.382 *** 943.9"100/103"
[MNB KB 2516630]


   "Szentgotthárd - Vasvár 1664" : háború és béke a XVII. század második felében : tanulmányok / szerk. Tóth Ferenc és Zágorhidi Czigány Balázs ; [kiad. Szentgotthárd Város Önkormányzata]. - Szentgotthárd : Önkormányzat, 2004. - 150 p. : ill. ; 24 cm. - A Szentgotthárdon és Vasváron 2001. máj. 25-26-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben. - A tanulmányok váltakozva magyar és francia nyelven. - Összefoglalás német, illetve magyar nyelven. - ISBN 963-216-102-5 fűzött : ár nélkül
Szentgotthárd
943.9"1664" *** 908.439-2Szentgotthárd *** 061.3(439-2Szentgotthárd)
[MNB KB 2519718]


Szombath Tibor
   Trianoni határváros díszsisakos rendőrrel : Trianon és Nagykanizsa képeslapokon / Szombath Tibor. - Nagykanizsa : Szombath T., 2004. - 16 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - ISBN 963-460-129-4 fűzött : ár nélkül
Nagykanizsa
943.9-2Nagykanizsa"1920"(084.12) *** 769.5(439)
[MNB KB 2516939]


Szomszéd András
   Egy falunak két temploma / Szomszéd András ; [kiad. Szurdokpüspöki Község Önkormányzata]. - Szurdokpüspöki : Önkormányzat, 2004-. -  ; 24 cm. - Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 37929
Szurdokpüspöki
908.439-2Szurdokpüspöki
[MNB KB 2520949]
   2., Száz év az ezerből. - 2004. - 284, [3] p., [24] t. : ill., részben színes. - (Szurdokpüspöki helytörténeti füzetek, ISSN 1216-352X ; 3.). - Bibliogr.: p. 276-278. - Példányszám: 800. - ISBN 963-216-318-4 fűzött : ár nélkül
Szurdokpüspöki
908.439-2Szurdokpüspöki
[MNB KB 2520954]


Takács Ferenc
   Végtelen csönd : "az örök vadászmezők" : Szombathely és Vas megye temetőiről / [... szerzője Takács Ferenc] ; [fotó Maróti László et al.] ; [kiad. Vas Megyei Temetkezési Vállalat]. - Szombathely : Vas M. Temetkezési Váll., 2003. - 219 p. : ill., részben színes ; 25 cm. -  Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-423-0)
Szombathely
908.439-2Szombathely *** 718(439-2Szombathely) *** 393(=00)(439-2Szombathely) *** 061.5(439-2Szombathely)
[MNB KB 2519738]


Tóth Pál
   Debreceni utcanevek / Tóth Pál. - Debrecen : TKK, [2004]. - 336 p. ; 24 cm. - ISBN 963-596-284-3 kötött : ár nélkül
Debrecen
908.439-2Debrecen *** 809.451.1-311.154(439-2Debrecen)
[MNB KB 2515303]


   A világ országai : részletes adatok, országleírások, zászlók, címerek, térképek, fényképek / [fel. szerk. Csák Péter] ; [országleírások Mari László, Horváth Zoltán] ; [kész. a Topográf Térképészeti Kft.]. - 2. jav., bőv. kiad. - Nyíregyháza : Nyír-Karta, cop. 2004. - 464 p. : ill., színes, főként térk. ; 20 cm. - ISBN 963-9516-64-3 kötött : ár nélkül
Föld
914/919
[MNB KB 2519372]