6 (57). Évf. 23.

 


Barbie - story collection (magyar)
   Gyere velem! : Barbie mesél / [ford. Méry Ildikó]. - Budapest : Egmont Hungary, 2000. - 78 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Barbie, ISSN 1419-0346). - Képes mese. - ISBN 963-627-465-7 kötött : 1499,- Ft
087.5(084.1)
[MNB KB 802029]


   Bezerédj István és a százéves Szekszárdi Kaszinó : emlékkönyv Bezerédj István szobrának leleplezési ünnepére / ... szerk. Bodnár István. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 2002. - 196 p. : ill. ; 25 cm. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Eredeti kiadása: Szekszárd : Molnár, 1942. - ISBN 963-9272-70-1 kötött : ár nélkül
Bezerédj István (1796-1856) - Szekszárdi Kaszinó.
943.9"18"(092)Bezerédj_I. *** 061.2(439-2Szekszárd)
[MNB KB 936383]


Boulanger, Philippe
Les mille et une nuits de la science (magyar)
   Ezeregy tudós éjszaka / Philippe Boulanger ; ford. Kepes János. - Budapest : Typotex, 2002. - 256 p. : ill. ; 20 cm. - (Tini tudomány, ISSN 1588-3841). - Egys. cím: Les mille et une nuits de la science. - ISBN 963-9326-31-3 fûzött : 1850,- Ft
001(0:82-34) *** 840-34=945.11
[MNB KB 935383]


Buda Attila (1953-)
   Könyvtári ismeretek kisszótára : [A - Zs] / [a szócikkeket írta, a kötetet szerk. Buda Attila]. - Budapest : Korona, 2002, cop. 2000. - 292 p. : ill. ; 19 cm. - Könyvtári fogalmak kisszótára (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 268-270. - ISBN 963-9191-72-8 fûzött : ár nélkül
02(031)
[MNB KB 929386]


A budapesti Szépmûvészeti Múzeum (angol)
   The Museum of Fine Arts Budapest : guide / ed. by Szilvia Bodnár ; contributors Szilvia Bodnár [et al.] ; [phot. by Dénes Józsa et al.] ; [transl. by Anna Nilsen] ; [publ. by the] Szépmûvészeti Múzeum. - 2. rev. ed. - Budapest : Szépmûvészeti Múz., 2002. - 219 p. : ill., színes ; 22 cm. - ISBN 963-7441-84-0 fûzött : ár nélkül
Szépmûvészeti Múzeum (Budapest)
73/76(100) *** 069(439-2Bp.)Szépmûvészeti_Múzeum(036)
[MNB KB 935942]


Children's illustrated encyclopedia (magyar)
   Képes gyermekenciklopédia / [fõszerk. Ann Kramer] ; [szerzõk Simon Adams et al.] ; [ill. David Ashby et al.] ; [a magyar változat fõszerkesztõje Katona Sándorné] ; [ford. Ajkai Adrienne et al.]. - 4. jav. kiad. - [Budapest] : Park, cop. 2002. - 648 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973). - ISBN 963-530-541-9 kötött : ár nélkül
030(02.053.2)
[MNB KB 936583]


   Civil szervezetek és az EU-csatlakozás : felkészülés és félelmek : összefoglaló / [kiad. az Ökotárs Alapítvány]. - Budapest : Ökotárs Alapítvány, 2000. - 16 p. : ill. ; 15x23 cm. - Példányszám: 1000. - ISBN 963-00-4665-2 fûzött : ár nélkül
327.39(4-62) *** 061.2(439)"2000"
[MNB KB 802870]


Dabóczi Dénes
   Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár : kiállításvezetõ : Ausstellungsführer : exhibition guide / [... írta Dabóczi, Söptei István] ; [fotó U. Novák Zsuzsa]. - Szombathely : Vas M. Múz. Ig., [2002]. - 47 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Nádasdy Ferenc Múzeum kiadványai, ISSN 1419-399X ; 7. Vas megyei múzeumok katalógusai = Kataloge der Museen des Komitats Vas,, ISBN 0133-4204 ; ; 148.). - ISBN 963-7206-87-6 fûzött : ár nélkül
Nádasdy Ferenc Múzeum (Sárvár)
069(439-2Sárvár)(036)
[MNB KB 929847]


Dahlke, Rüdiger
Woran krankt der Welt? (magyar)
   Mitõl beteg a világ? : a modern mítoszok jövõnket veszélyeztetik / Ruediger Dahlke ; [ford. Balázs István]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 374 p. ; 21 cm. - Egys. cím: Woran krankt der Welt?. - Bibliogr.: p. 368-370. - Ruediger Dahlke mûveinek bibliográfiája: p. 370-373. - ISBN 963-547-754-6 kötött : ár nélkül
008 *** 316.7 *** 339.9(100)
[MNB KB 936323]


Däniken, Erich von
Die Götter waren Astronauten! (magyar)
   Az istenek ûrhajósok voltak! : õsi hagyományok idõszerû szemlélete / Erich von Däniken ; [ford. Pap Éva]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. -  223 p., [28] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - Egys. cím: Die Götter waren Astronauten!. - Bibliogr.: p. 213-221. - ISBN 963-547-733-3 kötött : ár nélkül
001.94 *** 291
[MNB KB 935406]


Disney, Walt
Peter Pan, return to Never Land (magyar)
   Pán Péter : visszatérés Sohaországba / Walt Disney ; [ford. Tóth Tamás]. - Budapest : Egmont, 2002. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm. - Egys. cím: Peter Pan, return to Never Land. - Figuratív alakú. - ISBN 963-627-695-1 fûzött : 499,- Ft
087.5(084.1)
[MNB KB 936689]


   Egy évtized önkormányzati mérlege és a jövõ kilátásai / szerk. Verebélyi Imre ; [köt. szerzõi Ádám Antal et al.] ; [kiad. a Magyar Közigazgatási Intézet, az MTA Politikai Tudományok Intézete, az MTA Regionális Kutatások Központja]. - Budapest : M. Közig. Int. : MTA PTI : MTA RKK, 2000. - 320 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - ISBN 963-9218-46-4 kötött : ár nélkül
342.25(439)"199" *** 352(439)"199" *** 353(439)"199" *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[MNB KB 802099]


   Az emberi jogok és a rendõrség : ankét : Budapest, 2000. április 14. / [szerk. Tóth Judit] ; [közread. az] Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ. - Budapest : Európa Tanács Inf. és Dok. Közp., 2000. - 52 p. ; 24 cm. - Példányszám: 1000. - Összefoglalás angol nyelven. - ISBN 963-9341-01-0 fûzött : ár nélkül
342.7(439)"199" *** 351.74(439)"199" *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[MNB KB 802994]


Feyerabend, Paul
Against method (magyar)
   A módszer ellen / Paul Feyerabend ; [ford. Mesterházi Miklós, Miklós Tamás, Tarnóczy Gabriella] ; [... az utószót írta, a bibliográfiát összeáll. Miklós Tamás]. - Budapest : Atlantisz, 2002. - 649 p. ; 21 cm. - (Kísértések, ISSN 0866-0352). - Egys. cím: Against method. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-9165-56-5 kötött : 2995,- Ft
1(436)Feyerabend_P. *** 001 *** 167
[MNB KB 936246]


Für Emil (1967-)
   Napliget Les Poupées : [Duna Galéria Budapest, 2000. június 14 - július 2.] = Sun grove Les Poupées / Für Emil. - Budapest : Duna Galéria, 2000. - [24] p. : ill., színes ; 24 cm. - Kiállítási katalógus. - ISBN 963-440-202-X * fûzött : ár nélkül
75(439)(092)Für_E. *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[MNB KB 803045]


Goldberg, Bernard
Bias (magyar)
   Médiahazugságok : a CBS veterán riportere leleplezi, hogyan torzítják el a híreket / Bernard Goldberg ; [ford. Morvay Péter, Szabó Ibolya Anna]. - [Budapest] : Focus, [2002]. - 303 p. ; 20 cm. - Egys. cím: Bias. - ISBN 963-86249-3-0 fûzött : ár nélkül
316.77(73)"196/199" *** 791.9.096/.097 *** 070 *** 323(73)"196/199"
[MNB KB 936317]


   Három évtized a somogyi erdõkben, 1970-2000 / [a köt. szerzõi Bebes Tibor et al.] ; [összeáll. Detrich Miklós et al.] ; [kiad. a Somogyi Erdészeti és Faipari Részvénytársaság]. - Kaposvár : SEFAG Rt., 2000. - 192 p. : ill., fõként színes ; 24 cm. - ISBN 963-00-4834-5 kötött : ár nélkül
630(439.123)"197/199" *** 061.5(439)SEFAG_Rt.
[MNB KB 802144]


   Integrált vidékfejlesztés : V. Falukonferencia / szerk. Kovács Teréz ; [rend., közread. az] MTA Regionális Kutatások Központja. - Pécs : MTA RKK, 2000. - 532 p. : ill. ; 24 cm. - A 2000. június 26-27-én Pécsett tartott konferencia elõadásai. - Összefoglalás angol nyelven. - ISBN 963-9052-19-1 fûzött : 1500,- Ft
338.43(439)"199" *** 338.2(439)"199" *** 332.1(439)"199" *** 316.334.55(439)"199" *** 061.3(439-2Pécs)
[MNB KB 802090]


Kádasi Éva (1953-)
Mûvek (vál.)
   Kádasi Éva : Pécsi Galéria, 2000. július 9 - augusztus 27. / [a kiállítást rend., ... katalógus szerkesztés Sárkány József]. - Pécs : JPM, [2000]. - [34] p. : ill., színes ; 22 cm. - (A Janus Pannonius Múzeum mûvészeti kiadványai, ISSN 0324-7694 ; 92.). - Magyar és angol nyelven. - ISBN 963-7211-59-4 fûzött : ár nélkül
738(439)(092)Kádasi_É. *** 061.4(439-2Pécs)
[MNB KB 802846]


   Kisebbségek Európában 2000 : nemzetközi intenzív szeminárium = Minorities in Europe 2000 = Minderheiten in Europa 2000 = Minoranze in Europa 2000 / szerk. Tóth Hajnalka ; társszerk. Andrássy György, Cseresnyés Ferenc ; [ford. Dom Krisztina, Tóth Hajnalka]. - Pécs : PTE Európa Közp., 2000. - 200 p. ; 23 cm. - (Studia Europaea, ISSN 1419-1458 ; 8.). - A Pécsett tartott szeminárium szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-641-798-9 fûzött : ár nélkül
323.15(=00)(4) *** 061.3(439-2Pécs)
[MNB KB 802992]


Kultermann, Udo
   30 years after : the future of the past = 30 év múltán : a múlt jövõje / Udo Kultermann ; [ed. ... Kévés György, Kovács András] ; [transl. ... Czelnai Éva, Beke Katalin, Hollóy Gáborné]. - Budapest : Építészet és Mûvészet Kévés Stúdió Galéria, cop. 2002. - 150 p. : ill, részben színes ; 30 cm. - (Építészet és mûvészet, ISSN 1588-4104). - ISBN 963-00-9913-6 fûzött : ár nélkül
72(100)"196/199"(092) *** 061.4(439-2Bp.)"2000" *** 061.4(72-2Guadalajara)
[MNB KB 936450]


Kultermann, Udo
   30 years after : the future of the past = 30 év múltán : a múlt jövõje / Udo Kultermann ; [ed. ... Kévés György, Kovács András] ; [transl. ... Czelnai Éva, Beke Katalin, Hollóy Gáborné]. - Budapest : Építészet és Mûvészet Kévés Stúdió Galéria, cop. 2002. - 150 p. : ill, részben színes ; 30 cm. - (Építészet és mûvészet, ISSN 1588-4104). - ISBN 963-00-9914-4 fûzött : ár nélkül
72(100)"196/199"(092) *** 061.4(439-2Bp.)"2000" *** 061.4(72-2Guadalajara)
[MNB KB 938122]


Laudec
Pépé se mouille (magyar)
   Papó elázik / rajz. Laudec ; írta Cauvin ; [ford. Marczisovszky Márton]. - [Budapest] : Passage, cop. 2002. - 46 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Marci ; ; 2.). - Egys. cím: Pépé se mouille. - Képregény. - ISBN 963-228-311-2 kötött : ár nélkül
087.6:084.11
[MNB KB 935678]


Laudec
Quelle mouche le pique? (magyar)
   Hopp, egy légy! / rajz. Laudec ; írta Cauvin ; [ford. Marczisovszky Márton]. - [Budapest] : Passage, cop. 2002. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Marci ; ; 1.). - Egys. cím: Quelle mouche le pique?. - Képregény. - ISBN 963-228-310-4 kötött : ár nélkül
087.6:084.11
[MNB KB 935656]


Madách Szimpózium (9.) (2001) (Balassagyarmat ; Szügy)
   IX. Madách Szimpózium : [Balassagyarmat - Szügy, 2001. okt. 5-6.] / [rend. a] Madách Irodalmi Társaság. - Budapest ; Balassagyarmat : Madách Irod. Társ., 2002. - 233 p., [4] t.fol. : ill. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 27.). - Bibliogr. az elõadások végén. - ISBN 963-9386-03-0 fûzött : ár nélkül
894.511(092)Madách_I. *** 061.3(439-2Balassagyarmat) *** 061.3(439-2Szügy)
[MNB KB 936377]


   Magyarok és nyelvtörvények / szerk. Kontra Miklós és Hattyár Helga. - Budapest : Teleki László Alapítvány, 2002. - 140 p. ; 25 cm. - (A magyarságkutatás könyvtára, ISSN 0865-3925 ; 26.). - Bibliogr. a tanulmányok végén. - ISBN 963-86291-3-4 kötött : ár nélkül
342.725(4-11)"199" *** 061.3(480-2Jyväskylä)
[MNB KB 936578]


   Magyarország kincsesházai / [szerk. Tóth Ágnes] ; [szöveg Pavlovics Ágota] ; [fotó Gadányi György et al.]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2002]. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story). - ISBN 963-9261-96-3 fûzött : 1990,- Ft
914.39(036) *** 069(439)
[MNB KB 936238]


Magyarország kincsesházai (angol)
   Hungary's treasury / [ed. Ágnes Tóth] ; [text Ágota Pavlovics] ; [phot. György Gadányi et al.]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2002]. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story). -  Fûzött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9261-96-3)
914.39(036) *** 069(439)
[MNB KB 936240]


Magyarország kincsesházai (német)
   Schatzkammer Ungarn / [Red. Ágnes Tóth] ; [Dt. von Marianne Látki und Zsuzsanna Lohn] ; [Photos György Gadányi et al.]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2002]. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story). -  Fûzött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9261-96-3)
914.39(036) *** 069(439)
[MNB KB 936244]


Maxtone Graham, Ysenda
Carrots for all! (magyar)
   Jól jön néha egy kis répa! / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2002. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm. - Egys. cím: Carrots for all!. - ISBN 963-627-427-4 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[MNB KB 936584]


Maxtone Graham, Ysenda
Cooking (magyar)
   Ízek világa / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortes]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2002. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm. - Egys. cím: Cooking. -  Fûzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-514-9)
087.5(084.1)
[MNB KB 937892]


Maxtone Graham, Ysenda
The kitchen garden (magyar)
   Veteményeskert / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2002. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm. - Egys. cím: The kitchen garden. -  Fûzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-427-4)
087.5(084.1)
[MNB KB 936586]


My little car (magyar)
   Az én kis autóm / [ford. Fekete Zoltán]. - Utánny. - Budapest : Egmont, 2001. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x20 cm. - Figuratív alakú. - ISBN 963-627-474-6 kötött : 599,- Ft
087.5(084.1)
[MNB KB 936088]


My little fire engine (magyar)
   Az én kis tûzoltóautóm / [ford. Fekete Zoltán]. - Utánny. - Budapest : Egmont, 2001. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x20 cm. - Figuratív alakú. - ISBN 963-627-473-8 kötött : 599,- Ft
087.5(084.1)
[MNB KB 936089]


My little tractor (magyar)
   Az én kis traktorom / [ford. Fekete Zoltán]. - Utánny. - Budapest : Egmont, 2001. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x20 cm. - Figuratív alakú. - ISBN 963-627-475-4 kötött : 599,- Ft
087.5(084.1)
[MNB KB 936087]


   Der Mythos von Amor und Psyche in der europäischen Renaissance : [Arbeitsgespräch, 14-17. Oktober 1999, Miskolc] / hrsg. von József Jankovics, S. Katalin Németh ; [Veranst.: Institut für Literaturforschung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften ..., Wolfenbütteler Arbeitskreis für Renaissanceforschung Herzog August Bibliothek]. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 165 p., VIII t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Studia humanitatis, ISSN 0324-7880 ; 12.). - Bibliogr. a jegyzetekben. - Váltakozva német, angol és olasz nyelven. - ISBN 963-506-479-9 kötött : 2200,- Ft
82(4)(091)"14/15" *** 930.85(4)"14/15" *** 292 *** 061.3(439-2Miskolc)
[MNB KB 935694]


Nemzetközi Szerszámkonferencia (10.) (2000) (Miskolc)
   Proceeding of the Tenth International Conference on Tools : ICT-2000 : September 6-8, 2000, Miskolc ... / ed. by Illés Dudás ; org. by Department of Production Engineering Faculty of Mechanical Engineering University of Miskolc. - Miskolc : Univ. of Miskolc Dep. of Production Engineering, 2000. - XIII, 470 p. : ill. ; 24 cm. - Borítócím: Tenth International Conference on Tools. - Bibliogr. az elõadások végén. - ISBN 963-661-434-2 fûzött : ár nélkül
621.9 *** 621.753 *** 061.3(439-2Miskolc)
[MNB KB 802327]


   Népszerû mondókák nagy képeskönyve. - Budapest : Aranyhal, [2002]-. -  ; 29 cm
087.5(084.1)
[MNB KB 937595]
   1. r., Gyerekek / [szerk. Boda Brigitta] ; [fotó Somorjai László]. - [2002]. - 48 p. : ill., színes. - ISBN 963-8366-25-7 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[MNB KB 937596]


   Párbeszéd orvos és beteg között : az Optimum Alapítvány konferenciája... : Budapest, 2000. április 28. - Budapest : Optimum - Összefogás a Fogyasztókért Alapítvány, [2001]. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - Elõadáskivonatok. - ISBN 963-00-3365-8 fûzött : ár nélkül
316.7 *** 61 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[MNB KB 801110]


   The Regional Environmental Reconstruction Program for South Eastern Europe (REReP) : building a better environment for the future / ed. by Jennifer Braswell and Dragana Tar ; [publ. by] the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, 2001. - 138 p. : ill., térk. ; 29 cm. - ISBN 963-8454-98-9 * fûzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8454-87-3)
504.03(4-12) *** 061.3(439-2Szentendre)
[MNB KB 936500]


Sárosi Bella
   Házi czukrászat és befõttek könyve : hirneves magyar, franczia, angol és német források nyomán / összeáll. Sárosi Bella. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2002. - 175 p. ; 18 cm. - ISBN 963-9407-31-3 fûzött : ár nélkül
641.852(083.1) *** 641.4:634.1/.7(083.1) *** 094.1.07
[MNB KB 929356]


Schendeen, P. A.
   Planet X : apokalipszis holnap? / P. A. Schendeen. - Budapest : N-Press, 2002. - 126 p. : ill. ; 20 cm. - ISBN 963-202-813-9 fûzött : 890,- Ft
001.94
[MNB KB 936259]


Sebestyén Gyula (1864-1946)
   Rovás és rovásírás : a Magyar Nemzeti Múzeum megbízásából végzett tanulmányok alapján / Sebestyén Gyula. - Hasonmás kiad. - Budapest : Tinta, 2002. - 325 p. : ill. ; 24 cm. - (Mestermûvek, ISSN 1586-9512 ; 4.). - Bibliogr. a jegyzetekben. - Eredeti kiadása: Budapest : M. Néprajzi Társ., 1909. - ISBN 963-9372-26-9 fûzött : 2380,- Ft
003.6(439) *** 003.335.9(=945.11)
[MNB KB 935909]


   Társadalomismeret és társadalomkutatás az ezredfordulón / szerk. Bõhm Antal és Guba László. - Budapest : Akad. K., 2002. - 205, [2] p. ; 24 cm. - Az 1998 tavaszán Kulcsár Kálmán tiszteletére rendezett tudományos ülésszak elõadásai. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Kulcsár Kálmán mûveinek bibliográfiája: p. 144-205. - ISBN 963-05-7921-9 fûzött : ár nélkül
32.001 *** 061.3(439-2Bp.)"1998"
[MNB KB 935503]


   A történész szerszámosládája : a jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa : a "Történelem - Társadalomtudományok" Konferencia anyagai / szerk. Szekeres András. - Budapest : L'Harmattan : Atelier, 2002. - 218 p. ; 24 cm. - (Atelier füzetek,, ISBN 1585-9010 ; ; 3.). - A konferenciákat 1999 és 2001 között tartották. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-9457-10-8 fûzött : ár nélkül
930.1 *** 061.3(439-2Bp.)
[MNB KB 936243]


Zimmermann, Natalie
On with the music! (magyar)
   Szóljon a muzsika! / [szöveg Natalie Zimmer [!Zimmermann]] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Fernando Güelle [!Guell]]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2002. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm. - Egys. cím: On with the music!. -  Fûzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-419-3)
087.5(084.1)
[MNB KB 936588]


Zoehfeld, Kathleen Weidner
Pooh plays doctor (magyar)
   Micimackó orvoshoz megy / írta Kathleen W. Zoehfeld ; ill. Robbin Cuddy ; [ford. Gellért Péter]. - Utánny. - Budapest : Egmont, 2002. - [32] p. : ill., színes ; 22 cm. - Egys. cím: Pooh plays doctor. - ISBN 963-627-321-9 kötött : 1099,- Ft
087.5(084.1)
[MNB KB 936652]


Bíró Szilvia
   A "naiv pszichológiai értelmezés" kezdetei: a racionális cselekvés elvének kísérleti vizsgálata csecsemõkorban / Bíró Szilvia. - Budapest : Osiris, 2002. - 111 p. ; 20 cm. - (Doktori mestermunkák, ISSN 1419-2306). - Bibliogr.: p. 105-[112]. - ISBN 963-389-200-7 fûzött : 1480,- Ft
159.922.736.2
[MNB KB 936236]


Browne, Sylvia
Life on the other side (magyar)
   Élet a másvilágon : egy látnok túlvilági utazása / Sylvia Browne és Lindsay Harrison ; [ford. Csáky Ida]. - Budapest : Bestline : Édesvíz, 2002. - 222 p. ; 24 cm. - Egys. cím: Life on the other side. - ISBN 963-528-577-9 kötött : 1990,- Ft
133.9
[MNB KB 935601]


Campanella, Tommaso
   A Napváros / Tommaso Campanella ; [ford., utószóval és jegyzetekkel ell. Sallay Géza]. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 152, [3] p. ; 19 cm. - Tart.: A Napváros ; Vitás kérdések a legjobb köztársaságról. - Egys. cím: La Citta del sole ; Questione quarta sull'ottima repubblica. - Bibliogr.: p. 139-[153]. - ISBN 963-9416-00-2 kötött : 1200,- Ft
1(45)(092)Campanella,_T. *** 321.01
[MNB KB 929347]


Dahlke, Rüdiger
Krankheit als Sprache der Seele (magyar)
   A lélek nyelve: a betegség : a kórképek értelmezése és a betegség adta esély / Rüdiger Dahlke ; Peter Fricke és Robert Hössl együttmûködésével ; [ford. Angster Mária, Sarankó Márta]. - 3. kiad. - Budapest : M. Kvklub, 2002, cop. 1996. - 414 p. : ill. ; 21 cm. - Egys. cím: Krankheit als Sprache der Seele. - ISBN 963-547-684-1 kötött : ár nélkül
616-092.11 *** 133.25
[MNB KB 929298]


Dolto, Françoise
Parler de la mort (magyar)
   Beszéljünk a halálról / Françoise Dolto ; ... ford. Erdélyi Ágnes. - Budapest : Pont, cop. 2002. - 59, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Fordulópont könyvek, ISSN 1585-5503). - Egys. cím: Parler de la mort. - ISBN 963-9312-27-4 fûzött : 1260,- Ft
128 *** 159.922.7
[MNB KB 935704]


   Ész, természet, történelem : filozófiai tanulmányok / szerk. Czeglédi András [et al.]. - Budapest : Áron, 2002. - 244 p. ; 21 cm. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - ISBN 963-9210-17-X fûzött : 1380,- Ft
1(100)(091)
[MNB KB 935578]


   Fejezetek a pszichológia alapterületeibõl / szerk. Oláh Attila és Bugán Antal ; [... szerzõi Barkóczi Ilona et al.]. - 2. bõv. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2001. - 592 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 963-463-478-8 fûzött : ár nélkül
159.9
[MNB KB 935861]


Feyerabend, Paul
Against method (magyar)
   A módszer ellen / Paul Feyerabend ; [ford. Mesterházi Miklós, Miklós Tamás, Tarnóczy Gabriella] ; [... az utószót írta, a bibliográfiát összeáll. Miklós Tamás]. - Budapest : Atlantisz, 2002. - 649 p. ; 21 cm. - (Kísértések, ISSN 0866-0352). - Egys. cím: Against method. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-9165-56-5 kötött : 2995,- Ft
1(436)Feyerabend_P. *** 001 *** 167
[MNB KB 936246]


   A fiatalság forrása : [az öt tibeti jógagyakorlat] / [szerk. Peter Kelder] ; [ford. Bánki Vera]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, 2002, cop. 1999. - 264 p. : ill. ; 20 cm. - Tanulmánygyûjtemény Kelder, Peter azonos c. mûvéhez. - Írta Lynn, Harry R. et al. - ISBN 963-528-587-6 fûzött : 1750,- Ft
294.527 *** 613.71 *** 133
[MNB KB 938423]


Halevi, Z'ev ben Shimon
Kabbalah and psychology (magyar)
   Pszichológia és kabbala / Zev' ben Shimon Halevi ; [ford. Borsos Mária, Mariska Borbála, Demkó Sándor]. - [Miskolc] : Hermit, [2002]. - 250 p. : ill. ; 21 cm. - Egys. cím: Kabbalah and psychology. - ISBN 963-9231-28-2 fûzött : 2000,- Ft
296.65 *** 159.9
[MNB KB 935687]


Hart, William
The art of living (magyar)
   Az élet mûvészete : Vipasszaná meditáció S. N. Goenka tanítása alapján / William Hart ; [ford. Szegedi András, Gánti Bence, Ujlaki Ildikó]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2002. - 213 p. ; 20 cm. - Egys. cím: The art of living. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-202-853-8 fûzött : ár nélkül
294.3 *** 613.865 *** 133.25
[MNB KB 936245]


Kállay Géza
   Nem puszta kép : Shakespeare és Wittgenstein / Kállay Géza. - [Budapest] : Liget Mûhely Alapítvány, 2002. - 329 p. ; 22 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X). - Bibliogr.: p. 319-328. - ISBN 963-9363-11-1 fûzött : 1600,- Ft
Wittgenstein, Ludwig - Shakespeare, William
820(092)Shakespeare,_W. *** 1(430)(092)Wittgenstein,_L.
[MNB KB 936514]


Lang, Albert
Unterschriften - graphologisch gedeutet (magyar)
   Az aláírás grafológiája : grafológia - emberismeret / Albert Lang, Alfons Lüke ; [ford. Felsmann József]. - 2. kiad. - Budapest : Animus, 2002, cop. 1995. - 160 p. : ill. ; 21 cm. - (Önsegítõ könyvek, ISSN 1418-6462). - Egys. cím: Unterschriften - graphologisch gedeutet. - Bibliogr.: p. 147-155. - ISBN 963-9307-52-1 fûzött : 1290,- Ft
159.925.6
[MNB KB 929248]


Mérei Ferenc (1909-1986)
   Gyermeklélektan / Mérei Ferenc, V. Binét Ágnes ; [a fotókat kész. V. Reissmann Mariann[!]. - 12. kiad. - Budapest : Medicina, 2001, cop. 1970. - 309 p., [52] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - Bibliogr.: p. 289-297. - ISBN 963-242-746-7 fûzött : ár nélkül
159.922.7(035)
[MNB KB 936072]


Mohás Lívia (1928-)
   Mit tudsz önmagadról? / Mohás Lívia ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 231, [4] p : ill. ; 21 cm. - ISBN 963-547-710-4 kötött : ár nélkül
159.923
[MNB KB 936930]


Soós Anita
   "Ha egy arcot sokáig és figyelmesen szemlélünk..." / Soós Anita ; [közread. a Hungarian Association for Scandinavian Studies]. - [Budapest] : HASS, 2002. - 236 p. ; 20 cm. - Bibliogr.: p. 218-236. - ISBN 963-202-479-6 fûzött : ár nélkül
Kierkegaard, Soren
1(489)(092)Kierkegaard,_S. *** 839.8(092)Kierkegaard,_S.
[MNB KB 935606]


Thompson, Ian E.
Nursing ethics (magyar)
   Ápolási etika / Ian E. Thompson, Kath M. Melia, Kenneth M. Boyd ; [ford. Cholnoky Péter]. - Budapest : Medicina, 2001, cop. 1998. - XII, 263 p. ; 23 cm. - Egys. cím: Nursing ethics. - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 963-242-455-7 fûzött : ár nélkül
616-083 *** 174 *** 614.253
[MNB KB 937784]


Vekerdy Tamás (1935-)
   Kérdezz! Felelek.. : gyerekekrõl felnõtteknek / Vekerdy Tamás. - 2. kiad. - Budapest : Park, [2002]-. -  ; 20 cm. - Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 350334
159.922.7
[MNB KB 938420]
   2. - cop. 2002. - 290 p. - ISBN 963-530-610-5 fûzött : ár nélkül
159.922.7
[MNB KB 938421]


Zolnai Aladár
   Filozófiáról mindenkinek : ... csak a múlt kapcsolható a jövõbe / Zolnai Aladár, Méreyné Bíró Judit, Zolnainé Nagy Helén. - [Kaposvár] : Zolnai A., 2002. - 291 p. ; 25 cm. - ISBN 963-440-882-6 kötött : ár nélkül
1(100)(091)
[MNB KB 935782]


Biblia (magyar)
   Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján / [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - 4. kiad. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2002, cop. 1997. - 1384, V, [2] p. ; 19 cm. - Szentírás (borító- és gerinccím). - A bev. és a magyarázatok a "Die Heilige Schrift" (Stuttgart : Verl. Katholisches Bibelwerk, 1980) c. kiadvány alapján. - A Káldi-féle szentírásfordítás felhasználásával kész. Fodor György et al. - Beck, Eleonore magyarázataival. - ISBN 963-85980-6-9 kötött : ár nélkül
22.04=945.11
[MNB KB 936077]


Bolberitz Pál (1941-)
   Minek gyónjak / Bolberitz Pál. - 2. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2002. - 31 p. ; 17 cm. - ISBN 963-363-252-8 fûzött : ár nélkül
265.62
[MNB KB 936084]


Boudet, Paulette
Ce combat n'est pas le tien (magyar)
   Nem a te harcod / Paulette Boudet ; [ford. Madocsai Bea]. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 1995 [!2002]. - 210 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 46.). - Egys. cím: Ce combat n'est pas le tien. - Borítócím: Ez nem a te harcod... - ISBN 963-7878-54-8 fûzött : 540,- Ft
244
[MNB KB 936738]


Carothers, Merlin
Power in praise (magyar)
   A dicsõítésben rejlõ erõ : hogyan forradalmasítja a dicsõítés lelki dinamikája az emberek életét? / Merlin Carothers ; [ford. Horváth Lajos]. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 1995 [!2002]. - 171 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 40.). - Egys. cím: Power in praise. - ISBN 963-7878-41-6 fûzött : 450,- Ft
248.143
[MNB KB 936925]


Däniken, Erich von
Die Götter waren Astronauten! (magyar)
   Az istenek ûrhajósok voltak! : õsi hagyományok idõszerû szemlélete / Erich von Däniken ; [ford. Pap Éva]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. -  223 p., [28] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - Egys. cím: Die Götter waren Astronauten!. - Bibliogr.: p. 213-221. - ISBN 963-547-733-3 kötött : ár nélkül
001.94 *** 291
[MNB KB 935406]


Deutsch Gábor (1936-)
   Ajtónyitás : Deutsch Gábor válogatott írásai / [... az elõszót írta Borsányi-Schmidt Ferenc] ; [közread. az] Országos Rabbiképzõ - Zsidó Egyetem. - Budapest : ORZSE, 2002. - 260 p. ; 22 cm. - ISBN 963-202-503-2 fûzött : ár nélkül
316.347(=924)(439) *** 943.9(=924)"18/19" *** 296 *** 894.511-92
[MNB KB 935728]


   A Devecseri Egyházközség jubileumi évkönyve / [... szerk. Mód Miklós]. - Devecser : Devecseri Egyhközs., [2001]. - 297 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-00-6083-3 * fûzött : ár nélkül
Devecseri Római Katolikus Egyházközség.
282(439-2Devecser)(058)
[MNB KB 802006]


   Az egyházatyák beszédei / [a bevezetõt írta és jegyzetekkel ell. Vanyó László]. - Budapest : Jel, [2002]-. -  ; 20 cm
276 *** 252
[MNB KB 938502]
   2., A Krisztus-ünnepekre : húsvéti ünnepkör. - cop. 2002. - [6], VIII, 307 p. - (Ókeresztény örökségünk, ISSN 1219-5588 ; 2.). - ISBN 963-9318-31-0 fûzött : ár nélkül
276 *** 252
[MNB KB 938503]
   3., Szûz Mária-ünnepekre. - cop. 2002. - [6], XXVI, 190 p. - (Ókeresztény örökségünk, ISSN 1219-5588 ; 3.). - ISBN 963-9318-33-7 fûzött : ár nélkül
276 *** 252
[MNB KB 938506]


Enomiya-Lassalle, Hugo M.
Zen - Weg zur Erleuchtung (magyar)
   Zen : út a megvilágosodáshoz : bevezetés és útmutatás / Hugo M. Enomiya-Lassalle ; [ford. Marghescu Sándor]. - Szentendre : Editio M, 2002, cop. 1995. - 159 p. : ill. ; 19 cm. - Egys. cím: Zen - Weg zur Erleuchtung. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-85878-5-7 fûzött : ár nélkül
294.321(520)
[MNB KB 938353]


Farkas János
   Die Bilderwelt der tibetisch-mongolischen Dämonen = The pictorial world of the Tibeto-Mongolian demons / János Farkas, Tibor Szabó. - Budapest : Mandala : Librotrade, 2002. - 168 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - Bibliogr.: p. 167-168. - ISBN 963-9328-45-6 kötött : ár nélkül
398.47(=942) *** 398.47(=954) *** 294.321(517) *** 294.321(515) *** 7.031.4(517) *** 7.031.4(515)
[MNB KB 935410]


   A fiatalság forrása : [az öt tibeti jógagyakorlat] / [szerk. Peter Kelder] ; [ford. Bánki Vera]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, 2002, cop. 1999. - 264 p. : ill. ; 20 cm. - Tanulmánygyûjtemény Kelder, Peter azonos c. mûvéhez. - Írta Lynn, Harry R. et al. - ISBN 963-528-587-6 fûzött : 1750,- Ft
294.527 *** 613.71 *** 133
[MNB KB 938423]


Gaál Éva (1940-)
   Fogd a kezem! : akkor és most / írta és rajz. Gaál Éva. - Budapest : Porszem K., 2002. - [20] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Bibliai sorozat kisgyermekeknek, ISSN 1586-2259 ; 4.). - ISBN 963-00-9705-2 fûzött : ár nélkül
22.046(02.053.2)
[MNB KB 936300]


Gesualda (karmelita)
Santa Teresa di Lisieux (magyar)
   Lisieux-i Szent Teréz / Gesualda nõvér ; [ford. Tûzkõ Lajos]. - 3. kiad. - Szeged : Agapé, [2002]. - 215 p. : ill. ; 19 cm. - (Az életszentség nagymesterei, ISSN 1217-338X ; 15.). - Egys. cím: Santa Teresa di Lisieux. - Példányszám: 2300. - ISBN 963-458-136-6 fûzött : ár nélkül
Thérese de l'Enfant Jésus
235.3(092)Thérese_del'EnfantJesus
[MNB KB 929900]


Halevi, Z'ev ben Shimon
Kabbalah and psychology (magyar)
   Pszichológia és kabbala / Zev' ben Shimon Halevi ; [ford. Borsos Mária, Mariska Borbála, Demkó Sándor]. - [Miskolc] : Hermit, [2002]. - 250 p. : ill. ; 21 cm. - Egys. cím: Kabbalah and psychology. - ISBN 963-9231-28-2 fûzött : 2000,- Ft
296.65 *** 159.9
[MNB KB 935687]


Hart, William
The art of living (magyar)
   Az élet mûvészete : Vipasszaná meditáció S. N. Goenka tanítása alapján / William Hart ; [ford. Szegedi András, Gánti Bence, Ujlaki Ildikó]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2002. - 213 p. ; 20 cm. - Egys. cím: The art of living. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-202-853-8 fûzött : ár nélkül
294.3 *** 613.865 *** 133.25
[MNB KB 936245]


Jacobson, Michael D.
The word on health (magyar)
   A Biblia és az egészség : hogyan viseljünk gondot testünkrõl és lelkünkrõl? : válaszok a Biblia és az orvostudomány nézõpontjából / Michael Jacobson ; [ford. Dezsényi István és Salánki Ágnes]. - Budapest : Amana7, 2000. - 268 p. : ill. ; 24 cm. - Egys. cím: The word on health. - ISBN 963-85965-8-9 fûzött : ár nélkül
613.2 *** 613.865 *** 244
[MNB KB 801659]


Knipl Mária
   Skóciai Szent Margit : Szent István unokája, a baranyai Rékavár legendás hercegnõje / Knipl Mária ; [kiad. Skóciai Szent Margit Egyesület]. - Pécs ; [Mecseknádasd] : Skóciai Szt. Margit Egyes., 2000. - 82 p. : ill. ; 23 cm. - Bibliogr.: p. 80-82. - ISBN 963-00-3974-5 fûzött : ár nélkül
Margit (Skócia: királyné), Szent.
235.3(092)Margit_Skóciai
[MNB KB 802681]


Korherr, Edgar Josef
Beten lehren - beten lernen (magyar) (röv. kiad.)
   Hogyan tanítsunk imádkozni? Hogyan tanuljunk imádkozni? / Edgar Josef Korherr ; [ford. Kerényi Dénes]. - Budapest : Jel, cop. 2002. - 248 p. ; 20 cm. - (Szülõk és nevelõk könyvespolca, ISSN 1416-4086 ; 4.[!]). - Egys. cím: Beten lehren - beten lernen (röv. kiad.). - ISBN 963-9318-27-2 fûzött : ár nélkül
248.143 *** 371.3 *** 268 *** 372.82
[MNB KB 929919]


Kramer von Reisswitz, Crista
Die Papstmacher (magyar)
   Pápaválasztók : a bíborosok és a konklávé / Crista Kramer von Reisswitz ; [ford. Deréky Géza]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 280 p., [16] t. : ill., részben színes ; 23 cm. - Egys. cím: Die Papstmacher. - A pápacsinálók (borító- és gerinccím). - ISBN 963-547-711-2 kötött : ár nélkül
262.13
[MNB KB 935617]


Marsden, Peter
The Taliban (magyar)
   A tálibok titkai : háborúk Afganisztánban / Peter Marsden ; [ford. Duray Zsuzsa, Majoros Etelka, Patat Bence]. - [Budapest] : Carving Kv., cop. 2002. - 168 p. : ill., térk. ; 20 cm. - Egys. cím: The Taliban. - Bibliogr.: p. 168. - ISBN 963-00-9128-3 fûzött : 1790,- Ft
Afganisztán
323(581)"199/200" *** 958.1 *** 297(581) *** 323.285(100)"2001" *** 355.48(581)
[MNB KB 935577]


Mészáros István (1927-)
   "Állok Istenért, egyházért, hazáért" : írások Mindszenty bíborosról / Mészáros István. - Budapest : METEM, 2000. - 222 p. ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 28.). - Bibliogr.: p. 219-220. - ISBN 963-8472-52-9 fûzött : ár nélkül
Mindszenty József (1892-1975)
282(439)(092)Mindszenty_J.
[MNB KB 802195]


   Der Mythos von Amor und Psyche in der europäischen Renaissance : [Arbeitsgespräch, 14-17. Oktober 1999, Miskolc] / hrsg. von József Jankovics, S. Katalin Németh ; [Veranst.: Institut für Literaturforschung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften ..., Wolfenbütteler Arbeitskreis für Renaissanceforschung Herzog August Bibliothek]. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 165 p., VIII t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Studia humanitatis, ISSN 0324-7880 ; 12.). - Bibliogr. a jegyzetekben. - Váltakozva német, angol és olasz nyelven. - ISBN 963-506-479-9 kötött : 2200,- Ft
82(4)(091)"14/15" *** 930.85(4)"14/15" *** 292 *** 061.3(439-2Miskolc)
[MNB KB 935694]


Näher zu Dir (magyar)
   Közelebb Hozzád! : áhítatok az év minden napjára. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, cop. 2002. - [374] p. ; 17 cm. -  Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9209-85-6)
242 *** 244
[MNB KB 935504]


   A négy evangélium : Máté, Márk, Lukács, János / cigány mûvészek illusztrációival. - Budapest : Kálvin, 2002. - 161 p. : ill., színes ; 20 cm. - ISBN 963-300-918-9 kötött : 1900,- Ft
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok.
226.2.04=945.11
[MNB KB 936327]


Németh Attila (1954-)
   Loyolai Szent Ignác, az önmagát gyógyító kényszerbeteg / Németh Attila ; [az illusztrációkat Nagy Frigyes ... kész.]. - Budapest : Medicina, 2002. - 122 p. : ill. ; 19 cm. - Bibliogr.: p. 122. - ISBN 963-242-765-3 fûzött : ár nélkül
Ignatius de Loyola
235.3(092)Ignatius_de_Loyola *** 242
[MNB KB 936468]


Newman, John Henry
Mûvek (vál.) (angol, magyar)
   Newman : válogatás Newman bíboros mûveibõl angolul és magyarul / [szerk. Stéger István] ; [ford. Salacz Gábor]. - Budapest : Jel, [2002]. - XVIII, 381 p. ; 20 cm. - (A Veszprémi Érseki Hittudományi Fõiskola lelkiségi sorozata, ISSN 1587-3129 ; 2.). - ISBN 963-9318-35-3 fûzött : ár nélkül
242
[MNB KB 936462]


Petz György (1955-)
   Kérdések és válaszok a görög mitológiáról / Petz György. - Budapest : M. Kvklub, 2002, cop. 1991. - 166 p. ; 20 cm. - (Iskola - könyv, ISSN 1587-4028). - ISBN 963-547-741-4 fûzött : ár nélkül
292.11(078)
[MNB KB 936836]


Rajneesh, Bhagwan
Tantra: spirituality and sex (magyar)
   Tantra: a lélekhez a szexualitáson keresztül.. : válogatás Osho elõadásaiból 1972. október 1. és 1973. november 8. között Bombayben, Indiában / [ford. Sw Shivanando]. - 2. kiad. - [Budapest] : Amrita, [2002]. - 143 p. : ill. ; 17 cm. - (Osho könyvek). - Egys. cím: Tantra: spirituality and sex. -  Fûzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8539-72-0)
294.55 *** 613.88
[MNB KB 929401]


Redfield, James
God and the evolving universe (magyar)
   Isten és a fejlõdõ világyegyetem / James Redfield, Michael Murphy, Sylvia Timbers ; [ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 299 p. ; 21 cm. - Egys. cím: God and the evolving universe. - ISBN 963-547-751-1 kötött : ár nélkül
261.6 *** 316.7 *** 291
[MNB KB 936421]


Sasvári László (1933-)
   Az ikonosztáz vonzásában : keleti egyházak Magyarországon / Sasvári László ; [közread. a] Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség. - Budapest : METEM, 2002. - 128 p. : ill. ; 21 cm. - Bibliogr.: p. 118-122. - ISBN 963-8472-73-1 fûzött : ár nélkül
281.9(439)(091) *** 281.5.018.2(439)(091) *** 264
[MNB KB 935436]


Sheets, Dutch
Intercessory prayer (magyar)
   Közbenjáró imádság / Dutch Sheets ; [ford. Szabó Levente Gábor] ; [kiad. Zúgó Szél Alapítvány]. - Budapest : Zúgó Szél Alapítvány, 2002. - 256 p. ; 20 cm. - Egys. cím: Intercessory prayer. - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 963-202-820-1 fûzött : ár nélkül
248.143
[MNB KB 936395]


Short, David
Medicine as a vocation (magyar)
   Orvosnak lenni hivatás / David S. Short ; [ford. Palátsik Judit]. - 3. kiad. - Budapest : KOMT, 2002. - 85, [2] p. ; 18 cm. - (Tál és kendõ, ISSN 0865-798X). - Egys. cím: Medicine as a vocation. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-202-344-7 fûzött : ár nélkül
614.25 *** 244
[MNB KB 936079]


Szombathelyi Egyházmegye. Zsinat (2.) (1998) (Szombathely)
   A Szombathelyi Egyházmegye zsinati könyve / [szerk. a Szombathelyi Egyházmegyei Hatóság]. - Szombathely : Szombathelyi Egyházm. Hatóság, 2000. - 267, [13] p. : ill., színes ; 24 cm. - ISBN 963-00-4791-8 kötött : ár nélkül
262.44(439-03Szombathelyiegyházmegye) *** 282
[MNB KB 802333]


Tipiþaka. Suttapiþaka. Majjhimanikaya (magyar) (vál.)
   Buddha beszédei / [vál., páliból ford., a jegyzeteket és az utószót írta Vekerdi József]. - [Budapest] : Farkas L. I., 2001. - 210, [2] p. ; 20 cm. - ISBN 963-7310-87-8 fûzött : 1600,- Ft
294.3
[MNB KB 929331]


Végh László (1948-)
   Természettudomány és vallás / Végh László. - Budapest : Kálvin, 2002. - 231 p. ; 20 cm. - ISBN 963-300-916-2 fûzött : 1200,- Ft
215
[MNB KB 936339]


White, Ellen Gould
Mûvek (vál.) (magyar)
   Szemelvények Ellen G. White írásaiból / [ford. Lestár Tamás]. - Budapest : Advent, 1999-2000. - 2 db ; 21 cm. - A ford. a "Selected messages from the writings of Ellen G. White" (Washington : Review and Herald Pub. Association, 1958-1980) c. kiad. alapján kész. - ISBN 963-9122-72-6 * fûzött : ár nélkülISBN 963-9122-50-5 * kötött : ár nélkül
244
[MNB KB 387803]
   2. köt. - 2000. - 491 p. - ISBN 963-9122-56-4
244
[MNB KB 800272]


Winowska, Maria
Le vrai visage du Padre Pio (magyar)
   Padre Pio igazi arca : evilági és síron túli élete / Maria Winowska ; ford. Pálvölgyi Gyula. - 3. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2002. - 254 p., [16] t. : ill. ; 20 cm. - Egys. cím: Le vrai visage du Padre Pio. - ISBN 963-363-251-X fûzött : ár nélkül
Forgione, Francesco
248(092)Forgione,_F.
[MNB KB 929362]


Zum Mahl geladen (magyar)
   Az Úr asztalának vendége : gyermekünk az elsõ szentáldozáshoz járul / [ford. Atkári Tímea, Bán Mónika] ; [kiad. Örökmécs Alapítvány]. - Budapest : Örökmécs, [2001]. - 38 p. : ill. ; 22 cm. - ISBN 963-7556-03-6 fûzött : ár nélkül
265.3
[MNB KB 802237]

 


Álmos László
   A kismarosi Vilcsek Gyula Általános Iskola jubileumi évkönyve, 2000 / írta Álmos László, Rudolfné Villám Krisztina. - Kismaros : [Vilcsek Gy. Ált. Isk.], 2000. - [38] p. : ill. ; 25 cm. - Példányszám: 500. - ISBN 963-00-5888-X * fûzött : ár nélkül
Vilcsek Gyula Általános Iskola (Kismaros)
373.3(439-2Kismaros)(058)
[MNB KB 802365]


Anderson, Duncan
The fall of the reich (magyar)
   A birodalom bukása : [a D-naptól Berlin elestéig, 1944-1945] / Duncan Anderson ; [ford. Harman András]. - Debrecen : Hajja, cop. 2002. - 255 p. : ill. ; 30 cm. - (20. századi hadtörténet. A II. világháború hadjáratai,, ISSN 1587-8929). - Egys. cím: The fall of the reich. - ISBN 963-9329-48-7 kötött : ár nélkül
355.48(430)"1944/1945" *** 355.48(73)"1944/1945" *** 355.48(410)"1944/1945"
[MNB KB 935437]


Arató Miklós (1962-)
   Nem-élet biztosítási matematika : egyetemi tankönyv / Arató Miklós. - Budapest : ELTE Eötvös K., cop. 2001. - 198 p. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 195-196. - ISBN 963-463-473-7 fûzött : 1500,- Ft
368(075.8) *** 51-7
[MNB KB 935472]


Balásházy Mária
   Jogi alaptan / Balásházy Mária. - 2. kiad. - [Budapest] : Aula, 2001. - 157 p. ; 24 cm. - Lezárva: 1999. jún. 30. -  Kötött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-9345-21-0)
34.01(075.8)
[MNB KB 936716]


Bánki Róza
   Nappali álmodozók : beszélgetések az autizmusról / Bánki Róza, Borzák Tibor. - Budapest : Szabad Föld, 2002. - 219 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-8473-28-2 kötött : 2490,- Ft
616.89-008.45(047.53) *** 376.42(439)(047.53)
[MNB KB 936444]


Barbier, M. K.
Kursk (magyar)
   Kurszk, 1943 : a legnagyobb páncéloscsata / M. K. Barbier. - Debrecen : Hajja, cop. 2002. - 176 p. : ill. ; 30 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467). - Egys. cím: Kursk. - ISBN 963-9329-47-9 kötött : ár nélkül
355.48(47)"1943" *** 355.48(430)"1943"
[MNB KB 935442]


Bauer András
   Marketing / Bauer András, Berács József. - 5. kiad. - Budapest : Aula, 2002. - XVI, 620 p. : ill. ; 23 cm. - Bibliogr.: p. 609-620. - ISBN 963-9345-78-4 kötött : 5400,- Ft
339.138
[MNB KB 929189]


Bércziné Juhos Júlia
   Marketing alapismeretek a kereskedelmi, a vendéglátóipari és az idegenforgalmi szakemberképzés számára / írta Bércziné Juhos Júlia. - 4. utánny. - Budapest : KIT, 2002, cop. 2000. - 151, [4] p. : ill. ; 23 cm. - (A kereskedelem kérdései, ISSN 1219-4603). - Bibliogr.: p. 150-151. - ISBN 963-637-163-6 fûzött : ár nélkül
339.138(078)
[MNB KB 935856]


Biddulph, Steve
Raising boys (magyar)
   Hogyan neveljük a fiúkat? / Steve Biddulph ; [ford. Bárkányi István]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 187 p. : ill. ; 22 cm. - Egys. cím: Raising boys. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-547-742-2 kötött : ár nélkül
37.018.1-055.15
[MNB KB 935742]


Bolevácz Ágnes
   Business in English / írta Bolevácz Ágnes, Botár Klára, Lukács Júlia. - 2. kiad. - Budapest : Képzõmûv. K., 2002. - 395 p. : ill. ; 23 cm. - Bibliogr.: p. 394-395. - ISBN 963-336-881-2 fûzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11 *** 33 *** 658.1
[MNB KB 935854]


Bukodi Zsolt
   Társadalombiztosítási kézikönyv munkáltatók és társadalombiztosítási ügyintézõk részére, 2002 / [szerzõk Bukodi Zsolt, Molnár Gizella, Villányi Tiborné]. - Budapest : Unió, [2002]. - 343 p. ; 24 cm. - Lezárva: 2002. jan. 1. - ISBN 963-388-365-2 fûzött : ár nélkül
369(439)(036)
[MNB KB 929199]


Campanella, Tommaso
   A Napváros / Tommaso Campanella ; [ford., utószóval és jegyzetekkel ell. Sallay Géza]. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 152, [3] p. ; 19 cm. - Tart.: A Napváros ; Vitás kérdések a legjobb köztársaságról. - Egys. cím: La Citta del sole ; Questione quarta sull'ottima repubblica. - Bibliogr.: p. 139-[153]. - ISBN 963-9416-00-2 kötött : 1200,- Ft
1(45)(092)Campanella,_T. *** 321.01
[MNB KB 929347]


Chikán Attila (1944-)
   Vállalatgazdaságtan / Chikán Attila. - 2. kiad., 4. utánny. - [Budapest] : Aula, 2001, cop. 1997. - VIII, 586 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 557-572. -  Kötött : 4190,- Ft (hibás ISBN 963-9215-63-6)
658.1(035) *** 334.72(035)
[MNB KB 936178]


Chikán Attila (1944-)
   Vállalatgazdaságtan / Chikán Attila. - 2. kiad., 5. utánny. - [Budapest] : Aula, 2002. - VIII, 586 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 557-572. -  Kötött : 4500,- Ft (hibás ISBN 963-9215-63-6)
658.1(035) *** 334.72(035)
[MNB KB 936181]


   Civil szervezetek és az EU-csatlakozás : felkészülés és félelmek : összefoglaló / [kiad. az Ökotárs Alapítvány]. - Budapest : Ökotárs Alapítvány, 2000. - 16 p. : ill. ; 15x23 cm. - Példányszám: 1000. - ISBN 963-00-4665-2 fûzött : ár nélkül
327.39(4-62) *** 061.2(439)"2000"
[MNB KB 802870]


Cohen, Asher
The Halutz resistance in Hungary, 1942-1944 (magyar)
   A haluc ellenállás Magyarországon, 1942-1944 / Asher Cohen ; [ford. Juhász Borbála]. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 220 p. ; 24 cm. - Egys. cím: The Halutz resistance in Hungary, 1942-1944. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-506-471-3 fûzött : 1800,- Ft
323.12(=924)(439)"1942/1945"
[MNB KB 935585]


Csillag Jánosné
   Deutsch im Aussenhandel = Külkereskedelmi ismeretek német nyelven / Csillag Jánosné, Kelecsényi Lászlóné. - 6. kiad. - [Budapest] : Pro Lingua, [2002], cop. 1998. - 112, [2] p. ; 20 cm. -  Fûzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85781-3-0)
803.0(075.8)=945.11 *** 339.5(075.8)
[MNB KB 937477]


Dahlke, Rüdiger
Woran krankt der Welt? (magyar)
   Mitõl beteg a világ? : a modern mítoszok jövõnket veszélyeztetik / Ruediger Dahlke ; [ford. Balázs István]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 374 p. ; 21 cm. - Egys. cím: Woran krankt der Welt?. - Bibliogr.: p. 368-370. - Ruediger Dahlke mûveinek bibliográfiája: p. 370-373. - ISBN 963-547-754-6 kötött : ár nélkül
008 *** 316.7 *** 339.9(100)
[MNB KB 936323]


Deutsch Gábor (1936-)
   Ajtónyitás : Deutsch Gábor válogatott írásai / [... az elõszót írta Borsányi-Schmidt Ferenc] ; [közread. az] Országos Rabbiképzõ - Zsidó Egyetem. - Budapest : ORZSE, 2002. - 260 p. ; 22 cm. - ISBN 963-202-503-2 fûzött : ár nélkül
316.347(=924)(439) *** 943.9(=924)"18/19" *** 296 *** 894.511-92
[MNB KB 935728]


Diós Márta
   Kézmûveskönyv kisiskolásoknak : játékok és ünnepi kellékek készítése / Diós Márta. - Budapest : Holnap, cop. 2002. - 137, [2] p. : ill. ; 30 cm. - ISBN 963-346-493-5 fûzött : ár nélkül
379.826 *** 371.381 *** 372.4
[MNB KB 935651]


   Egy évtized önkormányzati mérlege és a jövõ kilátásai / szerk. Verebélyi Imre ; [köt. szerzõi Ádám Antal et al.] ; [kiad. a Magyar Közigazgatási Intézet, az MTA Politikai Tudományok Intézete, az MTA Regionális Kutatások Központja]. - Budapest : M. Közig. Int. : MTA PTI : MTA RKK, 2000. - 320 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - ISBN 963-9218-46-4 kötött : ár nélkül
342.25(439)"199" *** 352(439)"199" *** 353(439)"199" *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[MNB KB 802099]


   Elméletek az európai egységrõl : válogatás az Európa-gondolat történetébõl / szerk. és az elõszót írta Szénási Éva. - Budapest : L'Harmattan, 2002-. -  ; 24 cm
327.39(4)(091) *** 32.001
[MNB KB 936438]
   1. - 2002. - 143 p. - ISBN 963-9457-09-4 fûzött : ár nélkül
327.39(4)(091) *** 32.001
[MNB KB 936460]


   Az emberi jogok és a rendõrség : ankét : Budapest, 2000. április 14. / [szerk. Tóth Judit] ; [közread. az] Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ. - Budapest : Európa Tanács Inf. és Dok. Közp., 2000. - 52 p. ; 24 cm. - Példányszám: 1000. - Összefoglalás angol nyelven. - ISBN 963-9341-01-0 fûzött : ár nélkül
342.7(439)"199" *** 351.74(439)"199" *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[MNB KB 802994]


Erdey Sándor (1920-)
   A recski tábor rabjai / Erdey Sándor. - 8. kiad. - Budapest : Püski, 2002. - 447 p. : ill. ; 20 cm. - Visszaemlékezés. - ISBN 963-9337-76-5 fûzött : 1680,- Ft
Erdey Sándor (1920-)
323.282(439)"1945/195"(092)Erdey_S.
[MNB KB 936082]


   Az Európai Unió a foglalkoztatás és a humán erõforrások szolgálatában : útmutató az európai szociális alapról a csatlakozni kívánó országok számára / [szerk. Kellermann Éva, Vörös Andrea, Soós Viktória] ; [közread. a Tempus Közalapítvány Európai Szociális Alap Magyar Képzõközpont]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2000. - 50 p. ; 30 cm. - ISBN 963-00-5943-6 fûzött : ár nélkül
364(4-62) *** 331.5(4-62)
[MNB KB 936595]


   European Union enlargement and the open society agenda: local government and public administration. - 2. ed. - Budapest : OSI : LGI, 2000 [!2001]. - 170 p. ; 30 cm. - (LGI studies, ISSN 1586-4499). - Bibliogr.: p. 166-168. - ISBN 963-9419-21-4 * fûzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-3211-2)
352(4-62) *** 35.001(4-62)
[MNB KB 936497]


Fairchild, Betty
Now that you know (magyar)
   Most, hogy tudod : útmutató meleg és leszbikus fiatalok szüleinek / Betty Fairchild, Nancy Hayward ; [ford. Béres-Deák Rita et al.]. - Budapest : Göncöl, cop. 2002. - 279 p. : ill. ; 21 cm. - Egys. cím: Now that you know. - Bibliogr.: p. 264-275. - ISBN 963-9183-36-9 fûzött : 1690,- Ft
37.018.1 *** 613.885 *** 316.37-055.3
[MNB KB 935746]


Farkas János
   Die Bilderwelt der tibetisch-mongolischen Dämonen = The pictorial world of the Tibeto-Mongolian demons / János Farkas, Tibor Szabó. - Budapest : Mandala : Librotrade, 2002. - 168 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - Bibliogr.: p. 167-168. - ISBN 963-9328-45-6 kötött : ár nélkül
398.47(=942) *** 398.47(=954) *** 294.321(517) *** 294.321(515) *** 7.031.4(517) *** 7.031.4(515)
[MNB KB 935410]


Forgas, Joseph Paul
Interpersonal behaviour (magyar)
   A társas érintkezés pszichológiája / Forgács József ; [ford. László János] ; [ill. Richard Jones]. - 11. kiad. - [Budapest] : Kairosz, [2002]. - 381 p. : ill. ; 21 cm. - Egys. cím: Interpersonal behaviour. - Bibliogr. a jegyzetekben. -  Fûzött : 2300,- Ft (hibás ISBN 963-9137-71-5)
316.6(035) *** 316.47(035)
[MNB KB 936792]


Funtig Zoltán
   Munkaerõpiaci kézikönyv : a foglalkoztatáspolitika jogi szabályozása és gyakorlata / Funtig Zoltán. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 415 p. ; 24 cm. - ISBN 963-224-666-7 fûzött : ár nélkül
349.2(439) *** 331.5(439)(094)
[MNB KB 935400]


Galántai Márta Edit (1938-)
   Igazgató úr : Galántai (Gajárszky) István Vince Cirill, a pápai Türr István Gimnázium elsõ igazgatójának életútja / Galántai Márta Edit. - Pápa : Szerzõ, 2000. - 175 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-640-955-2 fûzött : ár nélkül
Galántai István (1909-1978)
37(439)(092)Galántai_I.
[MNB KB 801862]


Gecse Géza (1962-)
   Állam és nemzet a rendszerváltás után : a Magyar Rádióban elhangzott riportok és a Tolcsvay klubban tartott Határok nélkül vitaestek szerkesztett változata / Gecse Géza. - 2. kiad. - [Budapest] : Kairosz : Logos, 2002. - 647 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - ISBN 963-9406-85-6 kötött : ár nélkül
894.511-92 *** 32(439)"19" *** 943.9"19" *** 323.15(=945.11)(4-11)
[MNB KB 936651]


Géczi Zoltán
   Öngyilkos akciók a II. világháborúban / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2001. - 213 p. : ill. ; 20 cm. - ISBN 963-9409-00-6 fûzött : ár nélkül
355.48(100)"1939/1945"
[MNB KB 929317]


Goldberg, Bernard
Bias (magyar)
   Médiahazugságok : a CBS veterán riportere leleplezi, hogyan torzítják el a híreket / Bernard Goldberg ; [ford. Morvay Péter, Szabó Ibolya Anna]. - [Budapest] : Focus, [2002]. - 303 p. ; 20 cm. - Egys. cím: Bias. - ISBN 963-86249-3-0 fûzött : ár nélkül
316.77(73)"196/199" *** 791.9.096/.097 *** 070 *** 323(73)"196/199"
[MNB KB 936317]


Gömbös József
   Közéletünk demokráciája / Gömbös József. - Zalaegerszeg : Gömbös Kft., [2002]. - 119 p. ; 15 cm. - ("Fehéren feketén" sorozat, ISSN 1588-9882). - ISBN 963-202-663-2 fûzött : ár nélkül
323(439)"199/200"
[MNB KB 936351]


Gordos Árpád
   A magyar jojó Európában : alapkérdések, belsõ piac, távlatok / Gordos Árpád. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2002. - 235 p. : ill. ; 24 cm. - (ISES könyvek, ISSN 1588-7995 ; 3.). -  Fûzött : 1800,- Ft (hibás ISBN 963-9438-07-3)
339.923(4-62) *** 338.2(439)
[MNB KB 936429]


Gubányi Lászlóné
   Az államháztartás szervezetei számvitelére vonatkozó jogszabályi elõírások / Gubányi Lászlóné, Szabó Mária. - Budapest : Perfekt, 2001. - 153 p. : 24 cm. - Borítócím: A költségvetési szervek számvitelére vonatkozó jogszabályi elõírások. - ISBN 963-394-418-X fûzött : 2335,- Ft
336.12(439)(094) *** 352.073.5(439)
[MNB KB 802998]


Habermann Gusztáv (1903-1994)
   Rengey-Aigner Ferdinánd és kora / Habermann Gusztáv ; [a kötetet gond. Zombori István] ; [kiad. a Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Szeged : Csongrád M. Múz. Ig., 2000. - 1117 p. : 25 cm. - Bibliogr.: p. 1049-1116. - Összefoglalás német nyelven. - ISBN 963-7217-43-6 kötött : ár nélkül
Rengey Ferdinánd (1808-1858)
943.9"183/185"(092)Rengey_F. *** 34(439)(092)Rengey_F.
[MNB KB 802178]


Hencsei Pál (1939-)
   Címeres mezben / Hencsei Pál. - Budapest-Újpest : N. J. Pro Homine, 2002. - 255 p. : ill. ; 21 cm. - ("Könyves"-csillagok, ISSN 1588-3833 ; 1.). - ISBN 963-00-9807-5 fûzött : ár nélkül
796(439)(092) *** 373.54(439-2Bp.)(092)
[MNB KB 935573]


Herke Csongor (1971-)
   A letartóztatás / Herke Csongor. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2002. - 366 p. ; 25 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). - Bibliogr.: p. 345-358. - Összefoglalás angol nyelven. - ISBN 963-9310-54-9 kötött : 3980,- Ft
343.126(439)(075.8)
[MNB KB 935568]


Hettinger, Gudrun
Mein erster Drachen (magyar)
   Az elsõ sárkányom / Gudrun Hettinger ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X). - Egys. cím: Mein erster Drachen. - ISBN 963-684-002-4 fûzött : ár nélkül
379.826 *** 745.54
[MNB KB 935762]


Horváthné Lovas Márta
   Társalgási témák a német érettségi, felvételi és nyelvvizsgákra / Horváthné Lovas Márta. - Székesfehérvár : Lexika, [2002]. - 173, [2] p. ; 29 cm. - ISBN 963-9092-49-5 fûzött : 1176,- Ft
372.880.30(075.3)(079.1) *** 803.0(079.1)=945.11
[MNB KB 937679]


Hunyadi László (1944-)
   Statisztika közgazdászoknak / Hunyadi László, Vita László. - Budapest : KSH, 2002. - 770 p. : ill. ; 25 cm + mell. (47 p.). - (Statisztikai módszerek a társadalmi és gazdasági elemzésekben, ISSN 1587-2157). - A mellékletben: "Statisztikai képletgyûjtemány és táblázatok". - Bibliogr.: p. 763-766. - A tartalomjegyzék angol nyelven is. - ISBN 963-215-498-3 kötött : ár nélkülISBN 963-215-499-1
311(075.8) *** 330(075.8)
[MNB KB 936310]


Illyés Gyula (1902-1983)
   Hetvenhét magyar népmese / Illyés Gyula ; [Szántó Piroska rajz.] ; [... meséit ... Katona Imre, Rádics József ... vál.]. - 17. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 555, [4] p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-11-7708-4 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[MNB KB 937770]


   Integrált vidékfejlesztés : V. Falukonferencia / szerk. Kovács Teréz ; [rend., közread. az] MTA Regionális Kutatások Központja. - Pécs : MTA RKK, 2000. - 532 p. : ill. ; 24 cm. - A 2000. június 26-27-én Pécsett tartott konferencia elõadásai. - Összefoglalás angol nyelven. - ISBN 963-9052-19-1 fûzött : 1500,- Ft
338.43(439)"199" *** 338.2(439)"199" *** 332.1(439)"199" *** 316.334.55(439)"199" *** 061.3(439-2Pécs)
[MNB KB 802090]


Irinyi Károly (1931-1988)
   A politikai közgondolkodás és mentalitás változatai Debrecenben, 1867-1918 / Irinyi Károly ; [szerk. Gunst Péter] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Történelmi Intézet. - [Debrecen] : DE Tört. Int., 2002. - 354 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-202-580-6 fûzött : ár nélkül
Debrecen
943.9-2Debrecen"1867/1918" *** 316.334.56(439-2Debrecen)"1867/1918" *** 323(439)"1867/1918 *** 316.63 *** 316.75
[MNB KB 936325]


Jobber, David
Principles and practice of marketing (mód. kiad.) (magyar)
   Európai marketing / David Jobber ; [ford. Horváth Tünde és Pobozsnyi Edit] ; [alkotószerk. Veres Zoltán] ; [a szemelvényeket vál. és szerk. Szántó Szilvia]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 482 p. : ill. ; 26 cm. - Egys. cím: Principles and practice of marketing (mód. kiad.). - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-224-662-4 kötött : ár nélkül
339.138 *** 658.8
[MNB KB 938492]


Kajtár István (1951-)
   Egyetemes állam- és jogtörténet / Kajtár István. - 2. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 1998-. - 25 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). - ISBN 963-9123-61-7 * (hibás ISBN 963-85756-4-6)
342(100)(091)(075.8)
[MNB KB 325283]
   2. - 2001. - 175 p. - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 963-9310-25-5 kötött : 1980,- Ft
342(100)(091)(075.8)
[MNB KB 938487]


Kakuk Lajosné
   Önkormányzati ingatlanvagyon kataszter : kézikönyv / Kakuk Lajosné ; [kiad. a Város fM Kft. és a Citynform Rt. ...]. - Átd., bõv. kiad. - Budapest : Város fM Kft. : Citynform Rt., cop. 2002. - 362 p. ; 25 cm. - (Információs társadalom A-tól Z-ig, ISSN 1587-6705 ; 7.). - ISBN 963-00-9522-X kötött : ár nélkül
352.073.544(439)(036) *** 347.235.11(439)(036)
[MNB KB 935878]


Kapitány Ágnes (1953-)
   A tömegkommunikáció szimbolikus üzenetei : kommunikáció, demokrácia, média / Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor. - Budapest : Sajtóház K. : MÚOSZ Bálint Gy. Újságíró Akad., [2002]. - 222 p. ; 21 cm. - (Sajtókönyvtár, ISSN 1218-7917). - Bibliogr.: p. 205-222. - ISBN 963-9309-06-0 fûzött : ár nélkül
316.77(075.8) *** 659.3(075.8)
[MNB KB 929908]


   Kényszerintézkedések alkalmazásának tapasztalatai az adóbeszedésben, 2002 / [szerzõk Albert Zoltán et al.] ; [szerk. Kovács Márta] ; Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa II. 104. - Budapest : Kompkonzult, 2002. - 119 p. ; 29 cm. - ISBN 963-9427-10-1 fûzött : 2400,- Ft
336.2.029.9(439)(094)(036)
[MNB KB 937933]


   Kézikönyv a szakmai vizsgák lebonyolításához / [összeáll. Modláné Görgényi Ildikó ... et al.] ; [kiad. a Nemzeti Szakképzési Intézet]. - [Budapest] : NSZI, 2001. - 231 p. ; 24 cm + floppy. - ISBN 963-9382-16-7 fûzött : ár nélkül
377.127(035)
[MNB KB 935869]


   Kisebbségek Európában 2000 : nemzetközi intenzív szeminárium = Minorities in Europe 2000 = Minderheiten in Europa 2000 = Minoranze in Europa 2000 / szerk. Tóth Hajnalka ; társszerk. Andrássy György, Cseresnyés Ferenc ; [ford. Dom Krisztina, Tóth Hajnalka]. - Pécs : PTE Európa Közp., 2000. - 200 p. ; 23 cm. - (Studia Europaea, ISSN 1419-1458 ; 8.). - A Pécsett tartott szeminárium szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-641-798-9 fûzött : ár nélkül
323.15(=00)(4) *** 061.3(439-2Pécs)
[MNB KB 802992]


Kitab-i Dede Korkut (magyar)
   Dede Korkut könyve : török eredetmonda / [ford. Adorján Imre és Puskás László] ; [szerk. Fazekas Zsuzsa]. - [Budapest] : EFI : L 'Harmattan, 2002. - 219 p. ; 20 cm. - (Folklór, ISSN 1586-2062). - ISBN 963-86187-4-4 fûzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-4742-X)
398.223(=943.5)
[MNB KB 936237]


Korherr, Edgar Josef
Beten lehren - beten lernen (magyar) (röv. kiad.)
   Hogyan tanítsunk imádkozni? Hogyan tanuljunk imádkozni? / Edgar Josef Korherr ; [ford. Kerényi Dénes]. - Budapest : Jel, cop. 2002. - 248 p. ; 20 cm. - (Szülõk és nevelõk könyvespolca, ISSN 1416-4086 ; 4.[!]). - Egys. cím: Beten lehren - beten lernen (röv. kiad.). - ISBN 963-9318-27-2 fûzött : ár nélkül
248.143 *** 371.3 *** 268 *** 372.82
[MNB KB 929919]


Lakatos Károly (1853-1914)
   Vadászhit ; A császármadár és vadászata / Lakatos Károly. / Lakatos Károly. - [Pusztazámor] : DNM K., 2002. - 179 p. ; 19 cm. - (Magyar vadászírók klasszikusai ; ; 9.). - ISBN 963-9369-22-5 kötött : 2400,- Ft
799.2 *** 398.3/.4 *** 598.2
[MNB KB 936361]


Leányfalusi Károly (1934-)
   Magyarország fém- és papírpénzei, 1926-2002 : 1999. évi kiadás bõvített változata / Leányfalusi Károly, Nagy Ádám ; az értékelést végezte Beszeda Róbert ; [közread. a] Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete. - Budapest : MÉE, 2002. - 337 p. : ill. ; 21 cm. - A borítófedélen párhuzamos címként: Ungarische Münzen und Banknoten. - ISBN 963-202-028-6 fûzött : ár nélkül
737.1(439)"192/199"(083.71) *** 336.747(439)"192/199"(083.71)
[MNB KB 936922]


Loránd Ferenc (1930-)
   Értékek és generációk : Loránd Ferenc összegyûjtött írásai / [szerk. Fábry Béla et al.]. - Budapest : OKKER K., 2002. - 393 p. ; 29 cm. - ISBN 963-9228-63-X fûzött : 2800,- Ft
37.01 *** 376.63(439)
[MNB KB 936330]


   A Magyar Köztársaság alkotmánya / [összeáll. ... Kukorelli István]. - Budapest : Korona, 2002. - 248 p. ; 20 cm. - Lezárva: 2002. jan. 1. - ISBN 963-9376-51-5 kötött : ár nélkül
342.4(439)(094)
[MNB KB 929359]


   A magyar munkajog / szerk. Lehoczkyné Kollonay Csilla. - Átd. kiad. - Budapest : Vince K., 2000-2002. - 2 db ; 25 cm. - ISBN 963-9323-26-8 *
349.2(439)(075.8)
[MNB KB 799431]
   2. - 2002. - 211, [3] p. - Szerzõk Czuglerné Ivány Judit et al. - Bibliogr: p. 207-208. - ISBN 963-9323-62-4 kötött : 2595,- Ft
349.2(439)(075.8)
[MNB KB 935940]


   Magyarok és nyelvtörvények / szerk. Kontra Miklós és Hattyár Helga. - Budapest : Teleki László Alapítvány, 2002. - 140 p. ; 25 cm. - (A magyarságkutatás könyvtára, ISSN 0865-3925 ; 26.). - Bibliogr. a tanulmányok végén. - ISBN 963-86291-3-4 kötött : ár nélkül
342.725(4-11)"199" *** 061.3(480-2Jyväskylä)
[MNB KB 936578]


Marsden, Peter
The Taliban (magyar)
   A tálibok titkai : háborúk Afganisztánban / Peter Marsden ; [ford. Duray Zsuzsa, Majoros Etelka, Patat Bence]. - [Budapest] : Carving Kv., cop. 2002. - 168 p. : ill., térk. ; 20 cm. - Egys. cím: The Taliban. - Bibliogr.: p. 168. - ISBN 963-00-9128-3 fûzött : 1790,- Ft
Afganisztán
323(581)"199/200" *** 958.1 *** 297(581) *** 323.285(100)"2001" *** 355.48(581)
[MNB KB 935577]


Massenkeil, Angelika
Serviettentechnik rund ums Jahr (magyar)
   Szalvétatechnika a négy évszakra / Angelika Massenkeil, Pammi Panesar ; [ford. Lakner Judit]. - Budapest : Cser K., 2002. - 29 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2002/50.). - Egys. cím: Serviettentechnik rund ums Jahr. - ISBN 963-9445-02-9 fûzött : 598,- Ft
379.826 *** 745.54
[MNB KB 936318]


Menyhárd Attila
   A szerzõdés akarathibák miatti érvénytelensége / Menyhárd Attila. - Budapest : ELTE ÁJTK Polgári Jogi Tansz., 2000. - 203 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum, ISSN 1586-8265 ; 1.). (A Szladits Szeminárium kiadványai, ISSN 1586-8257 ; 1.). - Bibliogr.: p. 197-200. - Összefoglalás angol és német nyelven. - ISBN 963-463-438-9 fûzött : ár nélkül
347.44(100)
[MNB KB 802750]


Milan, Kornelia
Design für Metall (magyar)
   Fémdomborítás és -díszítés : [mintaívekkel] / Kornelia Milan ; [ford. Cser Judit]. - Budapest : Cser K., 2002. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2002/51.). - Egys. cím: Design für Metall. - ISBN 963-9445-24-X fûzött : 598,- Ft
379.826 *** 739.5
[MNB KB 936319]


Móra Ferenc (1879-1934)
   Zengõ ABC : Móra Ferenc verses ábécéje / [játékos olvasási gyakorlatokkal kieg. Justné Kéry Hedvig] ; [K. Lukáts Kató rajz.]. - 16. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - [40] p. : ill., színes ; 25 cm. - ISBN 963-11-7706-8 kötött : ár nélkül
372.416.2=945.11
[MNB KB 936784]


   A munkaerõ-felmérés módszertana, 2002 / [összeáll. Lindnerné Eperjesi Erzsébet, Mihályffy László] ; [közrem. Kovács Anna et al.]. - Budapest : KSH, 2002. - 69 p. ; 25 cm. - (Statisztikai módszertani füzetek, ISSN 0231-0554 ; 40.). - ISBN 963-215-462-2 fûzött : 800,- Ft
311 *** 331.5
[MNB KB 936727]


Nagy Géza (1855-1915)
   A magyar viseletek története / Nagy Géza, Nemes Mihály, Tompos Lilla. - Budapest : M. Mercurius, 2002. - 256 p. : ill., részben színes ; 33 cm. - Bibliogr.: p. 22-24. - ISBN 963-85528-3-2 kötött : 3850,- Ft
391(439)".../18" *** 739.2(439)".../18" *** 739.7(439)".../18"
[MNB KB 936352]


   Népi mesterségek : gyékény-, csuhé-, fûzfonás / Antal Gyula [et al.] ; [fel. szerk. Antal Gyula] ; [kiad. a Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Alapítvány]. - Pécs : M. Ipszövets. Oktatási Közp. Alapítvány, 2000. - 108, [3] p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-00-6308-5 * fûzött : ár nélkül
371.381 *** 745.55 *** 379.826
[MNB KB 802095]


Orbán Viktor (1963-)
   Szerda reggel : beszélgetések Orbán Viktor miniszterelnökkel : 2001-2002 / kész. Hollós János, Kondor Katalin. - Budapest : Püski : MR, 2002. - 317 p. : ill. ; 25 cm. - ISBN 963-9337-61-7 kötött : 2000,- Ft
32(439)(092)Orbán_V.(047.53)
[MNB KB 937904]


   Összehasonlító jogi kultúrák / [szerk., a bev. tanulmányt írta, a szövegeket gond., a bibliográfiát és a mutatókat összeáll. Varga Csaba] ; [ford. Varga Koppány et al.]. - Budapest : [PPKE Jogbölcseleti Int.], 2000. - XL, 397 p. ; 24 cm. - (Jogfilozófiák, ISSN 0865-0349). - Bibliogr.: p. XIX-XL. és a jegyzetekben. - ISBN 963-03-9556-8 fûzött : 1980,- Ft
340.12(100)(091) *** 34.01
[MNB KB 802995]


Pappné Gazdag Zsuzsanna
   A tornapad : tartásjavító, izomerõsítõ és nyújtó, valamint mozgásügyességet fejlesztõ gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára / Pappné Gazdag Zsuzsanna. - [Budapest] : Flaccus, 2001. - 88 p. : ill. ; 20 cm. - Bibliogr.: p. 88. - ISBN 963-86035-8-5 fûzött : ár nélkül
372.879.6(072) *** 372.363(072)
[MNB KB 938463]


   Párbeszéd orvos és beteg között : az Optimum Alapítvány konferenciája... : Budapest, 2000. április 28. - Budapest : Optimum - Összefogás a Fogyasztókért Alapítvány, [2001]. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - Elõadáskivonatok. - ISBN 963-00-3365-8 fûzött : ár nélkül
316.7 *** 61 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[MNB KB 801110]


Paróczai Péterné
   Adó, vám, illeték, társadalombiztosítás : példatár, teszt és esettanulmány, 2001-2002 / Paróczai Péterné, Balláné Nagy Katalin. - Budapest : Unió, [2002]. - 409 p. ; 24 cm. - ISBN 963-388-334-2 fûzött : ár nélkül
336.2(439)(078) *** 336.41(439)(078)
[MNB KB 935860]


Petheõ Lászlóné
   A cigányság : válogatás a téma irodalmából / [összeáll. Petheõ Lászlóné]. - [Jav., bõv. kiad.]. - Miskolc : [II. Rákóczi M. Kvt.], 2001. - 365 p. ; 21 cm. - Lezárva: 2000. dec. 31. - Közread. a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. - Példányszám: 300. -  Fûzött : ár nélkül
308-054.57(=914.99)(439):016
[MNB KB 938431]


   A Polgári törvénykönyv magyarázata / [szerk. ... Gellért György] ; [szerzõk Benedek Károly et al.]. - [5. kiad.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 2 db (2528 p.) ; 19 cm. - Lezárva: 2001. jún. 1. - ISBN 963-224-598-9 kötött : ár nélkül
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvérõl
347(439)(094)
[MNB KB 929960]
   1. - 1266 p. - ISBN 963-224-594-6
347(439)(094)
[MNB KB 929964]
   2. - p. 1273-2528. - ISBN 963-224-597-0
347(439)(094)
[MNB KB 929969]


Rapcsák János
   Phare-kézikönyv : érdeklõdõknek, kezdõknek és haladóknak / Rapcsák János, Heil Péter. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 2000. - 167 p. ; 19 cm. - (Magyarország az Európai Unióban, ISSN 1585-1508). - ISBN 963-379-725-X fûzött : 1480,- Ft (hibás ISBN 963-379-925-X)
339.96(4-62)
[MNB KB 936085]


Redfield, James
God and the evolving universe (magyar)
   Isten és a fejlõdõ világyegyetem / James Redfield, Michael Murphy, Sylvia Timbers ; [ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 299 p. ; 21 cm. - Egys. cím: God and the evolving universe. - ISBN 963-547-751-1 kötött : ár nélkül
261.6 *** 316.7 *** 291
[MNB KB 936421]


   Reformpedagógia-történeti tanulmányok : európai kölcsönhatások, nemzeti sajátosságok / Németh András szerk. ; [a német nyelvû tanulmányokat ford. Mátis Veronika] ; [a francia nyelvû idézeteket ford. Bencze Judit]. - Budapest : Osiris, 2002. - 235 p. : ill. ; 20 cm. - (Neveléstudomány-történeti tanulmányok, ISSN 1588-905X). - Bibliogr.: p. 233-235. és a jegyzetekben. - ISBN 963-389-243-0 fûzött : 1680,- Ft
371.4reformpedagógia
[MNB KB 935648]


Sebõk Zsolt
   Lakásdíszítés papírhajtogatással / Sebõk Zsolt. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2002]. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Kreatív origami). - ISBN 963-9450-21-9 fûzött : ár nélkül
379.826 *** 747 *** 745.54
[MNB KB 936593]


Tamási Ivett
   A zirci régió németsége : monográfia = Das Deutschtum der Sirtzer Region / Tamási Ivett, Ladányi Lingl József ; [ford. Gáspár Elke és Tamási Ivett] ; [a Zirci Német Hagyomány és Származáskutató Egyesület kiadványa]. - Zirc : Zirci Német Hagyomány és Származáskutató Egyes., 2002. - 111 p. : ill. ; 21 cm. - Bibliogr.: p. 69-70. -  Fûzött : ár nélkül
323.15(=30)(439-2Zirc) *** 908.439-2Zirc(=30) *** 316.347(=30)(439-2Zirc)
[MNB KB 936080]


   Társadalomismeret és társadalomkutatás az ezredfordulón / szerk. Bõhm Antal és Guba László. - Budapest : Akad. K., 2002. - 205, [2] p. ; 24 cm. - Az 1998 tavaszán Kulcsár Kálmán tiszteletére rendezett tudományos ülésszak elõadásai. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Kulcsár Kálmán mûveinek bibliográfiája: p. 144-205. - ISBN 963-05-7921-9 fûzött : ár nélkül
32.001 *** 061.3(439-2Bp.)"1998"
[MNB KB 935503]


Tatai Zoltán (1928-)
   A bódéi iskola története / Tatai Zoltán ; kiad. a Bódéi Római Katolikus Egyházközség. - [Ajka] : Bódéi Római Kat. Egyházközs., 2000. - 106 p. : ill. ; 25 cm. - Példányszám: 500. - ISBN 963-00-5620-8 fûzött : ár nélkül
Bódéi Általános Iskola.
373.3(439-2Bódé)(091)
[MNB KB 803004]


Törzsök Éva (1947-)
   Üzleti környezet az Európai Unióban / [szerzõ Törzsök Éva]. - Átd. kiad. - Budapest : MKIK, 2002. - 235 p. ; 23 cm. - (Vállalkozók Európában, ISSN 1419-4562 ; 15.). - ISBN 963-9008-53-2 fûzött : ár nélkül
338.2(4-62)
[MNB KB 938430]


   Ünnepeink : mûsorokra, köszöntõkre készülõk könyve s mindazoké, akik szeretnének szívhez szólóbb ünnepeket ülni / [szerk. és a bevezetõ-összekötõ szövegeket írta Varga Domokos] ; [... az illusztrációkat Kurdi István kész.]. - 3. kiad. - Budapest : Hét Krajcár, 2002. - 234 p. : ill. ; 23 cm. - ISBN 963-8250-68-2 fûzött : 980,- Ft
371.383 *** 894.511-822 *** 394.21(439)
[MNB KB 935871]


Vatsyayana
Kama-sutra (magyar)
   Káma-Szútra : a szerelem tankönyve / Vátszjájana ; [ford. Baktay Ervin] ; [a jegyzeteket összeáll. Vekerdi József] ; [... ill. Göblyös Róbert]. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 209 p. : ill. ; 21 cm. - Egys. cím: Kama-sutra. - ISBN 963-9416-14-2 kötött : 1400,- Ft
891.2-96=945.11 *** 392.6(540) *** 613.88
[MNB KB 936806]


Vikár László (1929-)
   Volgán innen, Volgán túl : naplójegyzetek a magyar õshaza vidékérõl / Vikár László. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 403 p., XVI t. : ill. ; 20 cm. - Bibliogr.: p. 391-395. - ISBN 963-506-467-5 fûzött : 1800,- Ft
398.8(=945) *** 39.001(439)(092)Vikár_L. *** 908.470.4/.5
[MNB KB 935469]


Zanzucchi, Anna Maria
L'arte difficile di essere madre (magyar)
   Az anyaság nehéz mûvészete / Anna Maria Zanzucchi ; [ford. Tóth Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Új Város, 2002. - 87 p. ; 20 cm. - (Családi mûhely, ISSN 1587-7612). - Egys. cím: L'arte difficile di essere madre. - ISBN 963-202-455-9 fûzött : ár nélkül
37.018.1
[MNB KB 936914]


Zupkó Gábor
   Közigazgatási reformirányzatok az ezredfordulón / Zupkó Gábor. - Budapest : Századvég, 2002. - 148 p. : ill. ; 20 cm. - (Közpolitikai tanulmányok, ISSN 1586-5789 ; 4.). - Bibliogr.: p. 137-146. - ISBN 963-9211-42-7 fûzött : 1960,- Ft
35(4)"197/199" *** 35(439)"197/199"
[MNB KB 935672]


Adamcsik János
   Szövegszerkesztés / Adamcsik János. - Bõv. kiad. - [Budapest] : Számalk K., 2001. - 429 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-553-349-7 fûzött : ár nélkül
519.688:655.2Word_97
[MNB KB 937817]


Ambrózai Attila (ifj.)
   Egyszerûen Word 2002 for Windows XP / ifj. Ambrózai Attila. - Budapest : Panem, 2002. - 271 p. : ill. ; 20 cm. - ISBN 963-545-378-7 fûzött : 1290,- Ft
519.688:655.2Word
[MNB KB 936267]


Andrásfai Béla (1931-)
   Versenymatek gyerekeknek / Andrásfai Béla ; [a rajzokat kész. Frigyesi Miklós és Vidéki Gusztáv]. - 3. kiad. - Budapest : Calibra Kv. : Mûszaki. Kvk., cop. 2002. - 162, [6] p. : ill. ; 20 cm. - ISBN 963-16-2545-1 fûzött : ár nélkül
51(02.053.2)
[MNB KB 929322]


   Apoptózis / szerk. Kopper László, Fésüs László ; [... szerzõi Barna Gábor et al.]. - Budapest : Medicina, 2002. - 474 p. : ill. ; 25 cm. - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 963-242-796-3 kötött : ár nélkül
612.014 *** 576.367 *** 616-091.8
[MNB KB 935488]


Arató Miklós (1962-)
   Nem-élet biztosítási matematika : egyetemi tankönyv / Arató Miklós. - Budapest : ELTE Eötvös K., cop. 2001. - 198 p. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 195-196. - ISBN 963-463-473-7 fûzött : 1500,- Ft
368(075.8) *** 51-7
[MNB KB 935472]


Bálint Miklós (1938-)
   Molekuláris biológia : [felsõoktatási tankönyv] / Bálint Miklós. - Budapest : Mûszaki Kvk., [2000]-2002. - 3 db : ill. ; 26 cm. - ISBN 963-10-8043-9 *
577.2(075.8)
[MNB KB 418670]
   3. - 2002. - 443 p. - ISBN 963-19-2514-5 kötött : 5227,- Ft
577.2(075.8)
[MNB KB 936587]


Beke János (1950-)
   Mûszaki hõtan mérnököknek / Beke János. - Budapest : Mezõgazd. Szaktudás K., 2000. - 541 p. : ill. ; 25 cm. - Bibliogr.: p. 539-541. - ISBN 963-356-317-8 kötött : ár nélkül
536.7(075.8) *** 66.04(075.8)
[MNB KB 802008]


Benkõ Tiborné
   Programozzunk C nyelven! : ANSI C, Turbo C, grafika, numerikus módszerek : kezdõknek, középhaladóknak / Benkõ Tiborné, Benkõ László, Tóth Bertalan. - 9. kiad. - Budapest : Computerbooks, 2002, cop. 1996. - [4], X, 555 p. ; 24 cm + floppy. - Bibliogr.: p. 549-550. - ISBN 963-618-259-0 fûzött : 2500,- Ft
519.682C
[MNB KB 935938]


   A biofizika alapjai : egyetemi tankönyv / szerk. Rontó Györgyi és Tarján Imre ; [írta Berkes László et al.]. - 10. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2002. - 436 p. : ill. ; 25 cm. - Bibliogr.: p. 417-418. - ISBN 963-9214-26-4 kötött : ár nélkül
577.3(075.8)
[MNB KB 937763]


Bon, Pierre
L'Univers (magyar)
   Világegyetem / szöveg, ill. Pierre Bon ; szerk. Émilie Beaumont ; [ford. Margittai Ágnes]. - [Budapest] : Passage, cop. 2000. - 124 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kép-tár : a világ felfedezése, ISSN 1219-1361). - Egys. cím: L'Univers. - ISBN 963-228-244-2 kötött : ár nélkül
524.8(02.053.2) *** 52(02.053.2)
[MNB KB 803147]


Carter, David
Butterflies and moths (magyar)
   A világ lepkéi / David Carter ; fényképezte Frank Greenaway ; [ford. Ács Eszter]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2002. - 304 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Határozó kézikönyvek, ISSN 1217-5641). - Egys. cím: Butterflies and moths. - ISBN 963-9090-82-4 kötött : ár nélkül
595.78(083.71)
[MNB KB 935902]


Carwardine, Mark
Whales, dolphins and porpoises (magyar)
   Bálnák és delfinek / Mark Carwardine ; [ford. Ács Eszter] ; Martin Camm rajz. - Budapest : Panemex : Grafo, 2002. - 256 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Határozó kézikönyvek, ISSN 1217-5641). - Egys. cím: Whales, dolphins and porpoises. - ISBN 963-9090-81-6 kötött : ár nélkül
599.511(083.71) *** 599.537(083.71)
[MNB KB 935906]


Csákvári Ferenc
   Word 97 szövegszerkesztõ és Internetes alkalmazásai / Csákvári Ferenc ; [Tótfalusi Kis Miklós Nyomdaipari Mûszaki Szakközépiskola és Szakmunkásképzõ kiadása]. - [Budapest] : Tótfalusi Kis Nyip. Mûsz. Szakközépisk. és Szakmunkásképzõ, [2001]. - 366, [4] p. : ill. ; 24 cm. - Belsõ használatra. - ISBN 963-8498-24-2 * fûzött : ár nélkül
519.688:655.2Word *** 681.324Internet
[MNB KB 801925]


Dance, S. Peter
Shells (magyar)
   Csigák és kagylók / S. Peter Dance ; fényképezte Matthew Ward ; [ford. Ács Eszter]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2002. - 259 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Határozó kézikönyvek, ISSN 1217-5641). - Egys. cím: Shells. - ISBN 963-9090-83-2 kötött : ár nélkül
594.3(083.71) *** 594.1(083.71)
[MNB KB 935908]


Garami László (1925-)
   A természet csodái Magyarországon / [szerzõ Garami László] ; [fotó Baranyai Antal et al.]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2002]. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story). - ISBN 963-9261-94-7 fûzött : 1990,- Ft
502.4(439)
[MNB KB 936273]


Garami László (1925-)
A természet csodái Magyarországon (angol)
   Treasure trekking / [auth. László Garami] ; [photos Antal Baranyai et al.] ; [transl. András Böhm et al.]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2002]. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story). - Egys. cím: A természet csodái Magyarországon. -  Fûzött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9261-94-7)
502.4(439)
[MNB KB 936280]


Garami László (1925-)
A természet csodái Magyarországon (német)
   Wunder der Natur in Ungarn / [Text László Garami] ; [Fotos Antal Baranyai et al.] ; [Dt. von Ildikó Misch und Volker Schwarz]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2002]. - 128 p. : illl., színes ; 24 cm. - (H story). - Egys. cím: A természet csodái Magyarországon. -  Fûzött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9261-94-7)
502.4(439)
[MNB KB 936324]


   Genetikus algoritmusok / Álmos Attila [et al.] ; szerk. Várkonyiné Kóczy Annamária. - Budapest : Typotex, 2002. - 255 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 235-248. - ISBN 963-9326-45-3 fûzött : 2900,- Ft
510.5 *** 519.688 *** 681.3.01
[MNB KB 935752]


Gerõ Judit (1955-)
   Word 2000 : kezdõknek és haladóknak / Gerõ Judit ; [közread. a] Controlltraining Továbbképzõ Központ. - Budapest : Computerbooks, 2002, cop. 2000. - 2 db (710 p.) : ill. ; 24 cm
519.688:655.2Word
[MNB KB 928396]
   2. köt. - p. 315-710. - ISBN 963-618-242-6 fûzött : 3499,- Ft
519.688:655.2Word
[MNB KB 937912]


Hámori Miklós
   Arányok és talányok / Hámori Miklós ; [... a szerzõ rajz.]. - 2. bõv., átd. kiad. - [Budapest] : M. Világ, 2002. - 154, [5] p. : ill., fõként színes ; 17x24 cm. - Bibliogr.: p. [156-157]. - ISBN 963-9075-14-0 kötött : ár nélkül
511.13 *** 7.013 *** 57.018.7
[MNB KB 929839]


Hraskó Péter (1933-)
   Relativitáselmélet / Hraskó Péter. - Budapest : Typotex, 2002. - 435 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-9326-30-5 fûzött : 3500,- Ft
530.12(075.8)
[MNB KB 935759]


Juhász István
   PL/SQL-programozás : alkalmazásfejlesztés Oracle9i-ben / Juhász István, Gábor András. - Budapest : Panem, 2002. - 300 p. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 291. - ISBN 963-545-356-6 fûzött : 4490,- Ft
519.682SQL *** 519.688Oracle *** 681.3.016
[MNB KB 936401]


   "Kormos bába" tanösvény : kirándulásvezetõ-füzet : Füzér, Pusztafalu, Füzérkajata, Füzérradvány, Pálháza = Self guide of the "Kormos bába" nature trail = Sprievodca náueným [!náuèným] chodníkom "Kormos bába" / szerk. Kiss Gábor ; szerzõk Kiss Gábor [et al.] ; [közread. a] Holocén Természetvédelmi Egyesület. - 2. jav. kiad. - Miskolc : Holocén Természetvédelmi Egyes., 2002. - 45 p. : ill. ; 21 cm. - Bibliogr.: p. 44. - Összefoglalás angol és szlovák nyelven. - ISBN 963-00-9536-X fûzött : ár nélkül
Zempléni-hegység
502(439)(234.373.5) *** 914.39(234.373.5)(036)
[MNB KB 935864]


   Környezetegészségtan / szerk. Dési Illés ; [szerzõk Dési Illés et al.]. - 2. átd. kiad. - Szeged : JGYF K., 2002. - 258 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-9167-57-6 fûzött : ár nélkül
504.75(075.8) *** 614(075.8)
[MNB KB 936165]


Lakatos Károly (1853-1914)
   Vadászhit ; A császármadár és vadászata / Lakatos Károly. / Lakatos Károly. - [Pusztazámor] : DNM K., 2002. - 179 p. ; 19 cm. - (Magyar vadászírók klasszikusai ; ; 9.). - ISBN 963-9369-22-5 kötött : 2400,- Ft
799.2 *** 398.3/.4 *** 598.2
[MNB KB 936361]


Lengyel László
   Programozás, algoritmusok / Lengyel László, Tóth Bálint. - [Budapest] : Typotex, 2002. - 127 p. : ill. ; 20 cm. - (Tiniinformatika sorozat, ISSN 1587-6616). - ISBN 963-9326-48-8 fûzött : 890,- Ft
519.688
[MNB KB 936247]


Lukács Ottó (1933-1995)
   Matematikai statisztika : példatár / Lukács Ottó. - 4. utánny. - Budapest : Mûszaki Kvk., cop. 2002. - 569 p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek, ISSN 1216-5344). - Bibliogr.: p. 560-564. - ISBN 963-16-3036-6 fûzött : ár nélkül
519.22(076)
[MNB KB 936931]


Mágoriné Huhn Ágnes
   Algoritmusok és adatszerkezetek / Mágoriné Huhn Ágnes. - Szeged : JGYF K., 2002. - 167 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 164. - A címoldalon a megjelenési év: 2000. - ISBN 963-9167-36-3 fûzött : ár nélkül
519.683(075.8) *** 510.5(075.8)
[MNB KB 936172]


Ozsváth Miklós
   QuarkXPress 4.0 : PC/Macintosh változat / Ozsváth Miklós. - Utánny. - Budapest : Computerbooks, 2002, cop. 1998. - 445 p. : ill. ; 24 cm + 2 mell. - ISBN 963-618-283-3 fûzött : 2990,- Ft
519.688:655.2QuarkXPress
[MNB KB 937925]


Papp Gábor
   A magyar topografikus és leíró ásványtan története : az ásványtan egyéb területei, valamint az oktatási, kutatási és gyûjteményi háttér áttekintésével = History of topographical and descriptive mineralogy in Hungary / írta ... Papp Gábor ; ... közrem. Szakáll Sándor és Weiszburg Tamás ; a függelékeket írta Papp Gábor, Szendrei Géza, Thamóné Bozsó Edit ; az adattári részt összeáll. Fehér Béla [et al.] ; a mutatókat összeáll. Papp Gábor [et al.]. - Miskolc : HOM, 2002. - 444 p. : ill. ; 24 cm. - (Topographia mineralogica Hungariae, ISSN 1215-9581 ; 7.). - Bibliogr.: p. 427-432. és a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven. - ISBN 963-9271-19-5 fûzött : ár nélkül
549(439)(091)
[MNB KB 935494]


Pétery Kristóf (1955-)
   StarOffice 5.2 : nyitott rendszerû képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsõoktatási tankönyv / Pétery Kristóf ; [közread. az] LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - Budapest : LSI IOMAK, 2002. - 440 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-577-325-0 fûzött : ár nélkül
519.688StarOffice *** 651.011.56
[MNB KB 935387]


Pethõ Menyhért (1933-)
   Mezõgazdasági növények élettana / Pethõ Menyhért. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2002, cop. 1993. - 507 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 477-494. - ISBN 963-05-7945-6 kötött : ár nélkül
581.1 *** 581.6
[MNB KB 937819]


Petz Dénes (1953-)
   Lineáris analízis / Petz Dénes. - Budapest : Akad. K., 2002. - 261 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-05-7822-0 fûzött : ár nélkül
517.983(075.8)
[MNB KB 935483]


   The Regional Environmental Reconstruction Program for South Eastern Europe (REReP) : building a better environment for the future / ed. by Jennifer Braswell and Dragana Tar ; [publ. by] the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, 2001. - 138 p. : ill., térk. ; 29 cm. - ISBN 963-8454-98-9 * fûzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8454-87-3)
504.03(4-12) *** 061.3(439-2Szentendre)
[MNB KB 936500]


Schrenk, Hans-Jörg
Pferde verstehen (magyar)
   Az értelmes ló : hogyan látják a lovak a világot, egymást és az embert / Hans-Jörg Schrenk ; [ford. Szabadi Gusztáv] ; [fkép E. Geduldig és H. Reinhard]. - Budapest : Noran, 2002, cop. 1996. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - Egys. cím: Pferde verstehen. - ISBN 963-9356-50-6 fûzött : 1000,- Ft
591.51 *** 636.1
[MNB KB 929849]


Simon Tibor (1926-)
   Növényismeret : a hazai növényvilág kis határozója / Simon Tibor, Seregélyes Tibor ; [a fényképeket kész. Seregélyes Tibor] ; [a növényrajzokat kész. S. Csomós Ágnes]. - 5. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 276 p. : ill., fõként színes ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 264-265. - ISBN 963-19-3193-5 kötött : ár nélkül
582(083.71)
[MNB KB 935849]


   Sugáregészségtan / szerk. Köteles György ; [... szerzõi Bojtor Iván et al.]. - Budapest : Medicina, 2002. - 363 p. : ill. ; 25 cm. - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 963-242-772-6 kötött : ár nélkül
614.876 *** 577.346 *** 504.05
[MNB KB 936275]


   A számítógépek gyakorlati alkalmazása : számítógéppel integrált gyártás : nyitott rendszerû képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsõoktatási tankönyv / szerk. Horváth Mátyás, Markos Sándor ; [szerzõk Alpek Ferenc et al.] ; [közread. a] Gábor Dénes Fõiskola, [LSI Oktatóközpont]. - Budapest : GDF : LSI Oktatóközp., 2002. - [2], X, 436 p. : ill. ; 24 cm. - Számítógépek alkalmazása a gyakorlatban (borító- és gerinccím). - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 963-577-185-1 fûzött : ár nélkül
519.688:658.5(075.8) *** 621.9-52(075.8)
[MNB KB 937869]


Veér András (1939-)
   Kenya, Tanzánia : kalandozások Kelet-Afrikában : útikönyv / Veér András ; [fényképeket kész. Veér László és a szerzõ]. - Budapest : Hungalibri, [2002]. - 278 p., [40] t. : ill., fõként színes, részben térk. ; 23 cm. - ISBN 963-9163-49-X fûzött : ár nékül
Tanzánia - Kenya
908.676.2(0:82-94) *** 908.678(0:82-94) *** 908.676 *** 591.9(676)
[MNB KB 936307]


Vig Károly (1960-)
   A nyugat-magyarországi-peremvidék álattani kutatásának története / Vig Károly ; [közread. a] Savaria Múzeum. - Szombathely : Savaria Múz., 2000. - 364, [3] p., IV t.fol. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 221-323. - Összefoglalás angol nyelven. - ISBN 963-7206-81-7 fûzött : ár nélkül
59(439-15)(091) *** 591.9(439-15):016
[MNB KB 802137]


Williams, Stanley
Surviving Galeras (magyar)
   A Galeras kitörése : egy kutató a vulkánokról és megmenekülésének történetérõl / Stanley Williams, Fen Montaigne ; [ford. Németh Géza]. - Budapest : Vince K., 2002. - 287 p., [16] t. : ill. ; 24 cm. - Egys. cím: Surviving Galeras. - Németh Géza elõszavával. - Bibliogr.: p. 272-279. - ISBN 963-9323-55-1 kötött : 2795,- Ft
Williams, Stanley
551.21(861)(238.1)(0:82-94)
[MNB KB 935655]


Zubály Sándor (1968-)
   Képes dinoszauruszkalauz / [kész. Zubály Sándor]. - Nyíregyháza : Black & White, 2002, cop. 2000. - 71 p. : ill., színes ; 29 cm. - ISBN 963-9330-18-3 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-6260-18-5)
568.19(02.053.2)
[MNB KB 936501]


   Állategészség-védelem / szerk. Várnagy László ; [írta Duduk Vendel et al.]. - Budapest : Mezõgazda, cop. 2002. - 336 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 963-9358-49-5 fûzött : ár nélkül
614.9(075.8) *** 619(075.8)
[MNB KB 936295]


   Apoptózis / szerk. Kopper László, Fésüs László ; [... szerzõi Barna Gábor et al.]. - Budapest : Medicina, 2002. - 474 p. : ill. ; 25 cm. - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 963-242-796-3 kötött : ár nélkül
612.014 *** 576.367 *** 616-091.8
[MNB KB 935488]


Bánki Róza
   Nappali álmodozók : beszélgetések az autizmusról / Bánki Róza, Borzák Tibor. - Budapest : Szabad Föld, 2002. - 219 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-8473-28-2 kötött : 2490,- Ft
616.89-008.45(047.53) *** 376.42(439)(047.53)
[MNB KB 936444]


Beck, Peter
Aquarien-ABC (magyar)
   Akvárium-ABC : ötletek kezdõknek / Peter Beck ; [ford. Szabadi Gusztáv]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2002, cop. 1999. - 72 p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Állat, kert, ISSN 1416-339X). - Egys. cím: Aquarien-ABC. - ISBN 963-9205-24-9 fûzött : ár nélkül
639.34
[MNB KB 937476]


Beke János (1950-)
   Mûszaki hõtan mérnököknek / Beke János. - Budapest : Mezõgazd. Szaktudás K., 2000. - 541 p. : ill. ; 25 cm. - Bibliogr.: p. 539-541. - ISBN 963-356-317-8 kötött : ár nélkül
536.7(075.8) *** 66.04(075.8)
[MNB KB 802008]


Bényei Ferenc (1946-)
   Szõlõtermesztés / Bényei Ferenc, Lõrincz András, Sz. Nagy László ; [rajz. Kecskésné Szabó Ildikó]. - 2. kiad. - Budapest : Mezõgazda, 2002, cop. 1999. - 432 p., [12] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - Bibliogr.: p. 423-[433]. - ISBN 963-9358-57-6 kötött : ár nélkül
634.8
[MNB KB 937693]


   Betegségenciklopédia / szerk. Kornya László. - Budapest : Springer Tud. K., 2002-. -  ; 25 cm. - ISBN 963-699-159-6
616(035)
[MNB KB 931816]
   2. - 2002. - 1373 p. : ill. - ISBN 963-699-171-5 kötött : ár nélkül
616(035)
[MNB KB 936455]


   Beton- és vasbeton szerkezetek védelme, javítása és megerõsítése : egyetemi tankönyv / Balázs Gy. [et al.]. - [Budapest] : Mûegyetemi K., 1999-2002. - 2 db ; 25 cm. - ISBN 963-420-630-1
624.012.4(075.8) *** 624.012.45(075.8)
[MNB KB 449549]
   2., Esettanulmányok. - 2002. - XII, 602 p. : ill., részben színes. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-420-721-9 kötött : ár nélkül
624.012.4(075.8) *** 624.012.45(075.8)
[MNB KB 935546]


   Bevezetés a számítástechnikába : nyitott rendszerû képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsõoktatási tankönyv / Kovács Magda [et al.] ; [közread. a] Gábor Dénes Fõiskola, [LSI Oktatóközpont]. - Budapest : GDF : LSI Oktatóközp., 2002. - 366 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 357-358. - ISBN 963-577-270-X fûzött : ár nélkül
681.3(078)
[MNB KB 935933]


Bischoff, Sonnhild
Der eigene Wintergarten (magyar)
   Hangulatos télikertek : tervezés, építés, beültetés / Sonnhild Bischoff, Ursula Kopp ; Wolfgang Kawollek és Dietrich Mierswa közrem. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 160 p. : ill., színes ; 27 cm. - Egys. cím: Der eigene Wintergarten. - Ford. Imre Ferenc. - ISBN 963-547-720-1 kötött : ár nélkül
635.91 *** 728.98 *** 712.3/.7
[MNB KB 936389]


Bolevácz Ágnes
   Business in English / írta Bolevácz Ágnes, Botár Klára, Lukács Júlia. - 2. kiad. - Budapest : Képzõmûv. K., 2002. - 395 p. : ill. ; 23 cm. - Bibliogr.: p. 394-395. - ISBN 963-336-881-2 fûzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11 *** 33 *** 658.1
[MNB KB 935854]


Böttle, Peter
Formeln und Tabellen Elektrotechnik (magyar)
   Elektrotechnikai képletek és táblázatok / Peter Böttle, Gerd Fehmel ; [ford. Farkas Lóránt]. - Budapest : Cser K., 2002. - 112 p. : ill. ; 20 cm. - Egys. cím: Formeln und Tabellen Elektrotechnik. - ISBN 963-9445-16-9 fûzött : 1298,- Ft
621.3(083.5)
[MNB KB 936287]


Budai Attila
   Mikroszámítógép-rendszerek : nyitott rendszerû képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsõoktatási tankönyv / Budai Attila ; [közread. a] Gábor Dénes Fõiskola, [LSI Oktatóközpont]. - Budapest : GDF : LSI Oktatóközp., 2002. - 195 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 185-187. - ISBN 963-577-278-5 fûzött : ár nélkül
681.326.32(075.8)
[MNB KB 935936]


Chikán Attila (1944-)
   Vállalatgazdaságtan / Chikán Attila. - 2. kiad., 4. utánny. - [Budapest] : Aula, 2001, cop. 1997. - VIII, 586 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 557-572. -  Kötött : 4190,- Ft (hibás ISBN 963-9215-63-6)
658.1(035) *** 334.72(035)
[MNB KB 936178]


Chikán Attila (1944-)
   Vállalatgazdaságtan / Chikán Attila. - 2. kiad., 5. utánny. - [Budapest] : Aula, 2002. - VIII, 586 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 557-572. -  Kötött : 4500,- Ft (hibás ISBN 963-9215-63-6)
658.1(035) *** 334.72(035)
[MNB KB 936181]


Cox, Danny
Seize the day (magyar)
   Ragadd meg a napot! : hét lépés, amelyekkel elérhetõ lesz a rendkívüli a hétköznapok világában / Danny Cox és John Hoover ; [Robert Schuller elõszavával] ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Network TwentyOne, cop. 2002. - 240 p. : ill. ; 20 cm. - Egys. cím: Seize the day. - ISBN 963-9333-12-3 fûzött : ár nélkül
613.865
[MNB KB 936234]


Csákvári Ferenc
   Word 97 szövegszerkesztõ és Internetes alkalmazásai / Csákvári Ferenc ; [Tótfalusi Kis Miklós Nyomdaipari Mûszaki Szakközépiskola és Szakmunkásképzõ kiadása]. - [Budapest] : Tótfalusi Kis Nyip. Mûsz. Szakközépisk. és Szakmunkásképzõ, [2001]. - 366, [4] p. : ill. ; 24 cm. - Belsõ használatra. - ISBN 963-8498-24-2 * fûzött : ár nélkül
519.688:655.2Word *** 681.324Internet
[MNB KB 801925]


Dahlke, Rüdiger
Krankheit als Sprache der Seele (magyar)
   A lélek nyelve: a betegség : a kórképek értelmezése és a betegség adta esély / Rüdiger Dahlke ; Peter Fricke és Robert Hössl együttmûködésével ; [ford. Angster Mária, Sarankó Márta]. - 3. kiad. - Budapest : M. Kvklub, 2002, cop. 1996. - 414 p. : ill. ; 21 cm. - Egys. cím: Krankheit als Sprache der Seele. - ISBN 963-547-684-1 kötött : ár nélkül
616-092.11 *** 133.25
[MNB KB 929298]


   Diagnosis and surgery of organ metastases / ed. by István Besznyák ; [contributors István Besznyák et al.] ; [transl. by Judit Kerpel-Fronius, Zsófia Schoket]. - Budapest : Akad. K., cop. 2001. - 350 p. : ill. ; 25 cm. - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 963-05-7748-8 kötött : ár nélkül
616-006
[MNB KB 801954]


Dobson, James
Preparing for adolescence (magyar)
   Felkészülés a serdülõkorra / James Dobson ; [ford. Kovács Júlia] ; [közread. az] Új Remény Alapítvány. - 2. kiad. - Kolozsvár ; Debrecen : Új Remény Alapítvány, 2002, cop. 1999. - 129, [2] p. ; 21 cm. - Egys. cím: Preparing for adolescence. - ISBN 963-202-422-2 fûzött : ár nélkül
613.96
[MNB KB 929324]


Drobni József (1924-)
   Korszerû csigahajtások / Drobni József. - Miskolc : Tenzor Kft., 2001. - 280 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 272-275. - ISBN 963-00-4505-2 kötött : ár nélkül
621.833.38(075.8)
[MNB KB 802133]


Dufty, William
Sugar blues (magyar)
   Cukor blues / William Dufty ; [ford. Matolcsi Gábor]. - Piliscsaba : Kétezeregy K., cop. 2002. - 283 p. ; 21 cm. - Egys. cím: Sugar blues. - Bibliogr.: p. 266-270. - ISBN 963-86243-0-2 kötött : 2001,- Ft
664.1(091) *** 616.379-008.64 *** 641.563
[MNB KB 935551]


   Élettan - kórélettan : egészségügyi fõiskolai tankönyv / szerk. Ormai Sándor ; [írta Csík Zsuzsa et al.] ; [graf. Olgyay Gézáné]. - 4. átd. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2002. - 361 p. : ill. ; 25 cm. - ISBN 963-9214-25-6 fûzött : ár nélkül
616-092(075.8) *** 612(075.8)
[MNB KB 937881]


Fairchild, Betty
Now that you know (magyar)
   Most, hogy tudod : útmutató meleg és leszbikus fiatalok szüleinek / Betty Fairchild, Nancy Hayward ; [ford. Béres-Deák Rita et al.]. - Budapest : Göncöl, cop. 2002. - 279 p. : ill. ; 21 cm. - Egys. cím: Now that you know. - Bibliogr.: p. 264-275. - ISBN 963-9183-36-9 fûzött : 1690,- Ft
37.018.1 *** 613.885 *** 316.37-055.3
[MNB KB 935746]


Farkas Zoltán
   Bográcsszéli történetek : egy fõzõembör beleszól... a szakácsmestörségbe / Farkas Zoltán ; [... grafikáit Mirtse Áron kész.]. - [Pusztazámor] : DNM K., 2002. - 176 p. : ill. ; 19 cm. - (Vidáman a természetben, ISSN 1588-9890 ; 1.). - ISBN 963-9369-20-9 kötött : 1970,- Ft
641.5(0:82-7)
[MNB KB 936308]


   A fiatalság forrása : [az öt tibeti jógagyakorlat] / [szerk. Peter Kelder] ; [ford. Bánki Vera]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, 2002, cop. 1999. - 264 p. : ill. ; 20 cm. - Tanulmánygyûjtemény Kelder, Peter azonos c. mûvéhez. - Írta Lynn, Harry R. et al. - ISBN 963-528-587-6 fûzött : 1750,- Ft
294.527 *** 613.71 *** 133
[MNB KB 938423]


Fisch, Klaus
Selbst Wintergärten und Glashäuser bauen (magyar)
   Télikertek, üvegházak építése / Klaus Fisch ; [ford. Borsányi János]. - Budapest : Cser K., 2002. - 72 p. : ill. fõként színes ; 24 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283). - Egys. cím: Selbst Wintergärten und Glashäuser bauen. - ISBN 963-9445-15-0 fûzött : 1698,- Ft
712.3/.7 *** 728.98 *** 689
[MNB KB 936299]


Fischer-Uhlig, Horst
Das neue Buch vom Innenausbau (magyar)
   Új belsõépítészet / Horst Fischer-Uhlig, Kurt Jeni ; [ford. Horváth Zsuzsa]. - Budapest : Sziget, 2002. - 127 p. : ill., színes ; 30 cm. - Egys. cím: Das neue Buch vom Innenausbau. - ISBN 963-8138-69-6 kötött : ár nélkül
643/645 *** 747
[MNB KB 935731]


Flandorffer Tamás (1915-)
   Ló és lovaglás / Flandorffer Tamás, Hajas József ; [ill. Seeger Ferenc]. - Budapest : Noran, 2002. - 176 p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 963-9356-48-4 fûzött : 1500,- Ft
798.2 *** 636.1
[MNB KB 929906]


Fövényi József (1936-)
   Cukorbetegség és diéta : az inzulinnal és az inzulin nélkül kezelt cukorbetegek táplálkozási útmutatója / Fövényi József, Papp Rita ; [a tápanyagtáblázatot Székely Katalin állította össze]. - Budapest : Medicina, 2002. - 199 p. ; 20x20 cm. - ISBN 963-242-800-5 fûzött : ár nélkül
641.563(083.12) *** 616.379-008.64 *** 613.24
[MNB KB 936320]


   Genetikus algoritmusok / Álmos Attila [et al.] ; szerk. Várkonyiné Kóczy Annamária. - Budapest : Typotex, 2002. - 255 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 235-248. - ISBN 963-9326-45-3 fûzött : 2900,- Ft
510.5 *** 519.688 *** 681.3.01
[MNB KB 935752]


Gundel Károly (1883-1956)
Ungarische Kochrezepte (japán)
   Hangari ryori / Gunderu Karoi ; Gunderu Ferentsu, Gunderu Imure henshu ; [honyaku Rukachi Gaburierra]. - [Budapest] : Corvina, [2002]. - 88 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm. - Egys. cím: Ungarische Kochrezepte. - ISBN 963-13-4799-0 kötött : 1350,- Ft
641.568(439)(083.12)
[MNB KB 936766]


Handley, Rima
Homeopathy for women (magyar)
   Homeopátiáról - nõknek / Rima Handley ; [ford. Heiczman Ágnes]. - [Budapest] : B+V K., cop. 2002. - 200 p. ; 22 cm. - Egys. cím: Homeopathy for women. - Bibliogr.: p. 173-175. - ISBN 963-7746-86-2 fûzött : 2490,- Ft
615.015.32-055.2
[MNB KB 935623]


   Három évtized a somogyi erdõkben, 1970-2000 / [a köt. szerzõi Bebes Tibor et al.] ; [összeáll. Detrich Miklós et al.] ; [kiad. a Somogyi Erdészeti és Faipari Részvénytársaság]. - Kaposvár : SEFAG Rt., 2000. - 192 p. : ill., fõként színes ; 24 cm. - ISBN 963-00-4834-5 kötött : ár nélkül
630(439.123)"197/199" *** 061.5(439)SEFAG_Rt.
[MNB KB 802144]


Hart, William
The art of living (magyar)
   Az élet mûvészete : Vipasszaná meditáció S. N. Goenka tanítása alapján / William Hart ; [ford. Szegedi András, Gánti Bence, Ujlaki Ildikó]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2002. - 213 p. ; 20 cm. - Egys. cím: The art of living. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-202-853-8 fûzött : ár nélkül
294.3 *** 613.865 *** 133.25
[MNB KB 936245]


Horváth Boldizsár
   The best of Hungarian cuisine / [text Boldizsár Horváth] ; [transl. Mary Horváth] ; [phot. László Csigó ..., Árpád Patyi]. - 4. ed. - Budapest : Corvina, 2002. - 33 p. : ill., színes ; 24 cm. - ISBN 963-13-5159-9 fûzött : 1050,- Ft
641.568(439)(083.12)
[MNB KB 936577]


Horváth Boldizsár
   Die ungarische Küche : schmackhaft und pikant / [Boldizsár Horváth Text] ; [Madeleine Merán ... Übers.] ; [Fotos László Csigó ..., Árpád Patyi]. - 4. Ausg. - Budapest : Corvina, 2002. - 33 p. : ill., színes ; 24 cm. - ISBN 963-13-5192-0 fûzött : 1050,- Ft
641.568(439)(083.12)
[MNB KB 936580]


   A hypertonia kézikönyve / szerk. Farsang Csaba ; [... írták Alföldi Sándor et al.]. - Budapest : Medintel, 2000. - XIII, 759 p. : ill. ; 25 cm. - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 963-8433-21-3 kötött : ár nélkül
616.12-008.331.1
[MNB KB 801956]


Jacobson, Michael D.
The word on health (magyar)
   A Biblia és az egészség : hogyan viseljünk gondot testünkrõl és lelkünkrõl? : válaszok a Biblia és az orvostudomány nézõpontjából / Michael Jacobson ; [ford. Dezsényi István és Salánki Ágnes]. - Budapest : Amana7, 2000. - 268 p. : ill. ; 24 cm. - Egys. cím: The word on health. - ISBN 963-85965-8-9 fûzött : ár nélkül
613.2 *** 613.865 *** 244
[MNB KB 801659]


Jobber, David
Principles and practice of marketing (mód. kiad.) (magyar)
   Európai marketing / David Jobber ; [ford. Horváth Tünde és Pobozsnyi Edit] ; [alkotószerk. Veres Zoltán] ; [a szemelvényeket vál. és szerk. Szántó Szilvia]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 482 p. : ill. ; 26 cm. - Egys. cím: Principles and practice of marketing (mód. kiad.). - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-224-662-4 kötött : ár nélkül
339.138 *** 658.8
[MNB KB 938492]


Juhász István
   PL/SQL-programozás : alkalmazásfejlesztés Oracle9i-ben / Juhász István, Gábor András. - Budapest : Panem, 2002. - 300 p. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 291. - ISBN 963-545-356-6 fûzött : 4490,- Ft
519.682SQL *** 519.688Oracle *** 681.3.016
[MNB KB 936401]


Kácsor László
   Bogrács és nyárs a vízparton : [cserkészek, horgászok és természetkedvelõk részére] / Kácsor László ; [a fotókat és az illusztrációkat a szerzõ kész.]. - 2. jav., bõv. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2002. - 163 p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 963-9354-09-0 fûzött : ár nélkül
641.55(083.12) *** 641.3:637.56(083.1) *** 641.55(083.12):637.56
[MNB KB 938453]


Kapitány Ágnes (1953-)
   A tömegkommunikáció szimbolikus üzenetei : kommunikáció, demokrácia, média / Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor. - Budapest : Sajtóház K. : MÚOSZ Bálint Gy. Újságíró Akad., [2002]. - 222 p. ; 21 cm. - (Sajtókönyvtár, ISSN 1218-7917). - Bibliogr.: p. 205-222. - ISBN 963-9309-06-0 fûzött : ár nélkül
316.77(075.8) *** 659.3(075.8)
[MNB KB 929908]


   Környezetegészségtan / szerk. Dési Illés ; [szerzõk Dési Illés et al.]. - 2. átd. kiad. - Szeged : JGYF K., 2002. - 258 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-9167-57-6 fûzött : ár nélkül
504.75(075.8) *** 614(075.8)
[MNB KB 936165]


Kotler, Philip
Marketing management (magyar)
   Marketing menedzsment / Philip Kotler ; [ford. Fiers Péter et al.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 875 p. : ill. ; 26 cm. - Egys. cím: Marketing management. - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 963-224-661-6 kötött : ár nélkül
658.8
[MNB KB 938495]


Kovács Magda (1931-)
   Technológia : nyitott rendszerû képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsõoktatási tankönyv / Kovács Magda, Ember György ; [közread. a] Gábor Dénes Fõiskola, [LSI Informatikai Oktatóközpont]. - Budapest : GDF : LSI Informatikai Oktatóközp., 2002. - 119 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 118-119. - ISBN 963-577-269-6 fûzött : ár nélkül
621.37/.39(075.8)
[MNB KB 935877]


Kurunczi Margit
   Kóstolja meg Magyarországot! / [szerzõ Kurunczi Margit] ; [ételreceptek Unger Károly] ; [fotó Balogh Tamás et al.]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2002]. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story). - ISBN 963-9261-95-5 fûzött : 1990,- Ft
641.568(439)(083.12) *** 908.439
[MNB KB 936420]


Kurunczi Margit
Kóstolja meg Magyarországot! (angol)
   A taste of Hungary / [writer Margit Kurunczi] ; [recipes Károly Unger] ; [phot. Tamás Balogh et al.]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2002]. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story). - Egys. cím: Kóstolja meg Magyarországot!. -  Fûzött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9261-95-5)
641.568(439)(083.12) *** 908.439
[MNB KB 936430]


Kurunczi Margit
Kóstolja meg Magyarországot! (német)
   Ein kulinarischer Führer durch Ungarn / [Text Margit Kurunczi] ; [Rezepte Károly Unger] ; [Fotos Tamás Balogh et al.]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2002]. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story). - Egys. cím: Kóstolja meg Magyarországot!. -  Fûzött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9261-95-5)
641.568(439)(083.12) *** 908.439
[MNB KB 936434]


Lantos Béla (1941-)
   Irányítási rendszerek elmélete és tervezése / Lantos Béla. - Budapest : Akad. K., 2002-. -  ; 24 cm. - ISBN 963-05-7786-0
621.316.7 *** 681.527
[MNB KB 935896]
   1., Egyváltozós szabályozások. - 2002. - 491 p. : ill. - Bibliogr.: p. 489-491. - ISBN 963-05-7787-9 fûzött : ár nélkül
621.316.7 *** 681.527
[MNB KB 935897]


Lantos Béla (1941-)
   Robotok irányítása / Lantos Béla. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2002, cop. 1991. - 350 p. : ill. ; 20 cm. - (Mûszaki tudományok. Az elektronika újabb eredményei,, ISSN 0236-6312 ; 7.). - Bibliogr.: p. 346-350. - ISBN 963-05-7944-8 fûzött : ár nélkül
621-503.55 *** 681.5
[MNB KB 938447]


Leichte Modetorten - Dr. Oetker (magyar)
   Könnyû gyümölcstorták - Dr. Oetker : gyümölcsbomba, joghurtkoszorú, napfénytorta... / [ford. Béres Lilla]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2002. - 95 p. : ill., színes ; 27 cm. - ISBN 963-8280-97-2 kötött : 1790,- Ft
641.852(083.12)
[MNB KB 935628]


   Logisztika / szerk. Prezenszki József. - 9. utánny. - Budapest : BME MTI, 2002-. -  ; 24 cm
658.286(075.8) *** 658.78(075.8)
[MNB KB 936602]
   1., Bevezetõ fejezetek / [szerzõk Dauber, Franz Josef et al.] ; [az ábrákat kész. Molnár László és László Gabriella]. - 2002. - 483 p. : ill. - (Budapesti Mûszaki Egyetem Mérnöktovábbképzõ Intézet, ISSN 0865-3313 ; 5347.). - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 963-431-796-0 fûzött : 2900,- Ft
658.286(075.8) *** 658.78(075.8)
[MNB KB 936633]


Margraf, Klaus
Schhädlinge & Krankheiten erfolgreich bekämpfen (magyar)
   Védekezés kerti kártevõk és kórokozók ellen / Klaus Margraf ; [ford. Tömpe Anna]. - Budapest : Cser K., 2002. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954). - Egys. cím: Schhädlinge & Krankheiten erfolgreich bekämpfen. - ISBN 963-9445-28-2 fûzött : 998,- Ft
632 *** 634
[MNB KB 936499]


Markus, Harold H.
Ich fühle mich krank und weiss nicht, warum (magyar)
   Betegnek érzem magam, és nem tudom miért : Candida albicans, a rejtõzködõ betegség : élesztõgomba elleni kontroll-diétával / Harold H. Markus, Hans Finck ; [ford. Szabóné Szebenyi Georgina]. - Budapest : Holistic, cop. 2002. - 119 p. ; 23 cm. - Egys. cím: Ich fühle mich krank und weiss nicht, warum. - Bibliogr.: p. 116-117. - ISBN 963-8080-32-9 fûzött : ár nélkül
616-002.828.223
[MNB KB 936768]


Masterton, Graham
How to drive your women wild in bed (magyar)
   Érzéki örömök : hozd vissza az örömöt a szexuális életedbe / Graham Masterton ; [ford. Blum István]. - [Budapest] : JLX, 2000. - 188 p. ; 20 cm. - Egys. cím: How to drive your women wild in bed. - ISBN 963-305-125-8 fûzött : ár nélkül
613.88
[MNB KB 801436]


Maxwell, John C.
The winning attitude : your key to personal success (magyar)
   A nyerõ hozzáállás avagy Kulcs a személyes sikerhez / John C. Maxwell ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Network TwentyOne, [2002], cop. 1996. - 237 p. ; 20 cm. - (Amerikai sikerkönyvek, ISSN 1219-5154). - Egys. cím: The winning attitude : your key to personal success. - ISBN 963-04-5819-5 fûzött : ár nélkül
613.865
[MNB KB 938450]


   Michael Schumacher és a Ferrari / [szerk. Bethlen Tamás] ; [... szerzõk Roóz Péter et al.]. - Budapest : Automotive Press, [2002]. - 189 p. : ill., színes ; 24 cm. - ISBN 963-202-738-8 kötött : ár nélkül
Schumacher, Michael
796.71(430)(092)Schumacher,_M. *** 629.114.82
[MNB KB 936435]


   Mindszenthez kötõdõ orvosok, állatorvosok, gyógyszerészek életrajzai / [szerk. Ávéd János, Fuchszné Benák Katalin]. - 2. jav. kiad. - Mindszent : Ávéd J., 2001. - 134 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-440-229-1 fûzött : ár nélkül
61(439-2Mindszent)(092)
[MNB KB 935859]


Molnár Hajnalka
   Linux : az operációs rendszer alapjai / Molnár Hajnalka. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2002. - 133 p. : ill. ; 24 cm. - (Egyedül is megy). - ISBN 963-09-4330-1 fûzött : ár nélkül
681.324.066Linux
[MNB KB 936439]


Murányi István
   Kereskedelmi szakmai számítások : példatár / írta Murányi István. - 3. utánny. - [Budapest] : KIT, 2002. - 107 p. ; 23 cm. - (A kereskedelem kérdései, ISSN 1219-4603). - ISBN 963-637-158-X fûzött : ár nélkül
658.8 *** 657.47(078)(076)
[MNB KB 936714]


Némethy Erzsébet, T.
   A nyersbõr feldolgozásától a késztermék elõállításáig / T. Némethy Erzsébet, Tóth Sándor. - Debrecen : Ethnica, 2001. - 159 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 158. - ISBN 963-472-484-1 fûzött : ár nélkül
685 *** 745.53
[MNB KB 801982]


Nemzetközi Szerszámkonferencia (10.) (2000) (Miskolc)
   Proceeding of the Tenth International Conference on Tools : ICT-2000 : September 6-8, 2000, Miskolc ... / ed. by Illés Dudás ; org. by Department of Production Engineering Faculty of Mechanical Engineering University of Miskolc. - Miskolc : Univ. of Miskolc Dep. of Production Engineering, 2000. - XIII, 470 p. : ill. ; 24 cm. - Borítócím: Tenth International Conference on Tools. - Bibliogr. az elõadások végén. - ISBN 963-661-434-2 fûzött : ár nélkül
621.9 *** 621.753 *** 061.3(439-2Miskolc)
[MNB KB 802327]


   Párbeszéd orvos és beteg között : az Optimum Alapítvány konferenciája... : Budapest, 2000. április 28. - Budapest : Optimum - Összefogás a Fogyasztókért Alapítvány, [2001]. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - Elõadáskivonatok. - ISBN 963-00-3365-8 fûzött : ár nélkül
316.7 *** 61 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[MNB KB 801110]


Pétery Kristóf (1955-)
   StarOffice 5.2 : nyitott rendszerû képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsõoktatási tankönyv / Pétery Kristóf ; [közread. az] LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - Budapest : LSI IOMAK, 2002. - 440 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-577-325-0 fûzött : ár nélkül
519.688StarOffice *** 651.011.56
[MNB KB 935387]


   Pulmonológia / [szerk.] Magyar, Hutás, Vastag ; [szerzõk Appel Judit et al.]. - 2. jav., bõv. kiad. - Budapest : Medicina, 2002. - XXXI, 691 p. : ill. ; 29 cm. - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 963-242-722-X kötött : ár nélkül
616.24(035)
[MNB KB 935413]


Rajneesh, Bhagwan
Tantra: spirituality and sex (magyar)
   Tantra: a lélekhez a szexualitáson keresztül.. : válogatás Osho elõadásaiból 1972. október 1. és 1973. november 8. között Bombayben, Indiában / [ford. Sw Shivanando]. - 2. kiad. - [Budapest] : Amrita, [2002]. - 143 p. : ill. ; 17 cm. - (Osho könyvek). - Egys. cím: Tantra: spirituality and sex. -  Fûzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8539-72-0)
294.55 *** 613.88
[MNB KB 929401]


Sahin Tóth Gyula
   Élelmiszer-áruismeret / Sahin-Tóth Gyula. - 3. utánny. - Budapest : KIT, 2002. - 2 db ; 23 cm. - (A vendéglátás kérdései, ISSN 1218-7542). - ISBN 963-637-157-1 fûzött : ár nélkül
658.62 *** 641
[MNB KB 936690]
   1. - . - 179 p. : ill. - Bibliogr.: p. 176. - ISBN 963-637-155-5
658.62 *** 641
[MNB KB 936693]
   2. - . - 176 p. - Bibliogr.: p. 173-174. - ISBN 963-637-156-3
658.62 *** 641
[MNB KB 936706]


Sälzer, Sabine
Basic cooking (magyar)
   A fõzés alapkönyve : minden, amire egy kezdõnek szüksége van, hogy megtanuljon fõzni / Sabine Sälzer, Sebastian Dickhaut. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 168 p. : ill., színes ; 24 cm. - Egys. cím: Basic cooking. - Ford. Károlyi Eszter. - ISBN 963-547-716-3 fûzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[MNB KB 936400]


Samwald, Achim
Dörren (magyar)
   Aszalás : gyümölcsök, zöldségek, fûszerek / Achim Samwald ; [ford. Korbácska Zsófia]. - 3. felújított kiad. - Budapest : Gazda, [2002]. - 123 p. : ill., fõként színes ; 19 cm. - Egys. cím: Dörren. - Példányszám: 3000. - ISBN 963-7445-46-3 fûzött : 1680,- Ft
664.8.047 *** 641.55(083.12)
[MNB KB 935714]


Sarkadi Ádám (1950-)
   Természetgyógyászat dióhéjban : egy természetgyógyász orvos gyakorlati tapasztalatai / Sarkadi Ádám ; [közread. a] Vita Natura Alapítvány. - 2. átd., bõv. kiad. - Budapest : Vita Natura Alapítvány, [2002]. - 260 p. : ill. ; 21 cm. - Bibliogr.: p. 255-259. - ISBN 963-202-128-2 kötött : ár nélkül
615.89
[MNB KB 935901]


Sárosi Bella
   Házi czukrászat és befõttek könyve : hirneves magyar, franczia, angol és német források nyomán / összeáll. Sárosi Bella. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2002. - 175 p. ; 18 cm. - ISBN 963-9407-31-3 fûzött : ár nélkül
641.852(083.1) *** 641.4:634.1/.7(083.1) *** 094.1.07
[MNB KB 929356]


Schrenk, Hans-Jörg
Pferde verstehen (magyar)
   Az értelmes ló : hogyan látják a lovak a világot, egymást és az embert / Hans-Jörg Schrenk ; [ford. Szabadi Gusztáv] ; [fkép E. Geduldig és H. Reinhard]. - Budapest : Noran, 2002, cop. 1996. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - Egys. cím: Pferde verstehen. - ISBN 963-9356-50-6 fûzött : 1000,- Ft
591.51 *** 636.1
[MNB KB 929849]


Schulz, Axel
Grillen, feiern, starke Partys (magyar)
   Grillételek, kerti partik / Axel Schulz ; [ford. Bognár Krisztina]. - Budapest : Cser K., 2002. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm. - Egys. cím: Grillen, feiern, starke Partys. - ISBN 963-9445-30-4 kötött : 2498,- Ft
641.55(083.12) *** 641.535.4
[MNB KB 936286]


Seitz, Wolfgang
Selbst Kletter-, Rank- und Spaliergerüste bauen (magyar)
   Növénytámaszok, pergolák, rózsaívek / Wolfgang Seitz ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2002. - 76 p. : ill. ; 24 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283). - Egys. cím: Selbst Kletter-, Rank- und Spaliergerüste bauen. - ISBN 963-9445-27-4 fûzött : 1698,- Ft
635.9 *** 712.3/.7 *** 689
[MNB KB 936293]


Short, David
Medicine as a vocation (magyar)
   Orvosnak lenni hivatás / David S. Short ; [ford. Palátsik Judit]. - 3. kiad. - Budapest : KOMT, 2002. - 85, [2] p. ; 18 cm. - (Tál és kendõ, ISSN 0865-798X). - Egys. cím: Medicine as a vocation. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-202-344-7 fûzött : ár nélkül
614.25 *** 244
[MNB KB 936079]


Stefanovits Pál (1920-)
   Talajtan / Stefanovits Pál, Filep György, Füleky György ; [a FAO-talajosztályozás c. fejezetet Michéli Erika írta]. - Átd. bõv. kiad. - Budapest : Mezõgazda, [2002], cop. 1999. - 470 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 470. - ISBN 963-9239-12-7 kötött : 3400,- Ft (hibás ISBN 963-9239-13-5)
631.4(075.8)
[MNB KB 937759]


Stills, Philip
Get a life (magyar)
   Kezdjünk új életet! / Philip Stills ; [ford. Kállai Tibor]. - Budapest : Network TwentyOne, [2002], cop. 1998. - 283 p. ; 20 cm. - (Amerikai sikerkönyvek, ISSN 1219-5154). - Egys. cím: Get a life. - Bibliogr.: p. 268-276. - ISBN 963-04-8745-4 fûzött : ár nélkül
658.846
[MNB KB 938448]


   Sugáregészségtan / szerk. Köteles György ; [... szerzõi Bojtor Iván et al.]. - Budapest : Medicina, 2002. - 363 p. : ill. ; 25 cm. - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 963-242-772-6 kötött : ár nélkül
614.876 *** 577.346 *** 504.05
[MNB KB 936275]


   A számítógépek gyakorlati alkalmazása : számítógéppel integrált gyártás : nyitott rendszerû képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsõoktatási tankönyv / szerk. Horváth Mátyás, Markos Sándor ; [szerzõk Alpek Ferenc et al.] ; [közread. a] Gábor Dénes Fõiskola, [LSI Oktatóközpont]. - Budapest : GDF : LSI Oktatóközp., 2002. - [2], X, 436 p. : ill. ; 24 cm. - Számítógépek alkalmazása a gyakorlatban (borító- és gerinccím). - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 963-577-185-1 fûzött : ár nélkül
519.688:658.5(075.8) *** 621.9-52(075.8)
[MNB KB 937869]


   Számviteli esettanulmányok, 2001 : összefoglaló rendszerezés, példák és feladatok az új számviteli törvény szerint / Róth [et al.] ; [szerk. Róth József] ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : MKVK Oktatási Közp., 2001. - 572 p. ; 29 cm. - Lezárva: 2001. márc. -  Fûzött : 5992,- Ft (hibás ISBN 963-00-5507-4)
2000. évi C. törvény a számvitelrõl
657(036)
[MNB KB 936598]


Szentágothai János (1912-1994)
   Funkcionális anatómia : egyetemi tankönyv / Szentágothai János, Réthelyi Miklós. - 8. átd., bõv. kiad. / írta Antal Miklós [et al.]. - Budapest : Medicina, 2002. - 3 db (2082 p.) : ill., részben színes ; 19 cm. - ISBN 963-242-564-2 kötött : ár nélkül
611(075.8)
[MNB KB 937003]
   1. - 704 p. - ISBN 963-242-565-0
611(075.8)
[MNB KB 937005]
   2. - p. 710-1351. - ISBN 963-242-566-9
611(075.8)
[MNB KB 937014]
   3. - p. 1358-2082. - ISBN 963-242-567-7
611(075.8)
[MNB KB 937017]


Szépe Judit
   Fonémikus parafáziák magyar anyanyelvû afáziások közlésfolyamataiban / Szépe Judit. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2000. - 205 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének kiadványai, ISSN 1419-7693 ; 2.). - Bibliogr.: p. 193-205. - ISBN 963-9296-33-3 * fûzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9074-16-0)
809.451.1-4 *** 616.89-008.434
[MNB KB 802296]


Thompson, Ian E.
Nursing ethics (magyar)
   Ápolási etika / Ian E. Thompson, Kath M. Melia, Kenneth M. Boyd ; [ford. Cholnoky Péter]. - Budapest : Medicina, 2001, cop. 1998. - XII, 263 p. ; 23 cm. - Egys. cím: Nursing ethics. - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 963-242-455-7 fûzött : ár nélkül
616-083 *** 174 *** 614.253
[MNB KB 937784]


Tóth J. Szabolcs
   PC vírusok : nyitott rendszerû képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsõoktatási tankönyv / Tóth J. Szabolcs ; [közread. az] LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - Budapest : LSI IOMAK, 2001. - [2], IV, 146 p. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 145-146. - ISBN 963-577-259-9 fûzött : ár nélkül
681.3.069
[MNB KB 937695]


Urbán Viktor
   Háromnyelvû mûszaki szakszótár : német - magyar - angol, magyar - német - angol, angol - magyar - német : építészeknek, építõipari kivitelezõknek, épületgépészeknek, villamostervezõknek, klímatervezõknek, eib-bus tervezõknek = Dreisprachiges technisches Fachwörterbuch : deutsch - ungarisch - englisch, ungarisch - deutsch - englisch, englisch - ungarisch - deutsch = Trilingual technical dictionary : German - Hungarian - English, Hungarian - German - English, English - Hungarian - German / Urbán Viktor. - Budapest : Urbanus Trading BT, 2002. - XVI, 671 p. ; 24 cm. - ISBN 963-00-9714-1 kötött : ár nélkül
801.323=945.11=20=30 *** 801.323=20=30=945.11 *** 801.323=30=945.11=20 *** 624 *** 696/697
[MNB KB 936461]


   Válogatott fejezetek a technika történetébõl / szerk. Katona András ; [szerzõk Bálint Sándor et al.] ; [közread. a] SZIF-Universitas. - [Gyõr] : SZIF-Universitas, [2002]. - X, 222 p. : ill. ; 23 cm. - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 963-00-9411-8 kötött : 2240,- Ft
62(100)(091) *** 930.85(100)
[MNB KB 935440]


Vatsyayana
Kama-sutra (magyar)
   Káma-Szútra : a szerelem tankönyve / Vátszjájana ; [ford. Baktay Ervin] ; [a jegyzeteket összeáll. Vekerdi József] ; [... ill. Göblyös Róbert]. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 209 p. : ill. ; 21 cm. - Egys. cím: Kama-sutra. - ISBN 963-9416-14-2 kötött : 1400,- Ft
891.2-96=945.11 *** 392.6(540) *** 613.88
[MNB KB 936806]


Velhagen, Karl
Tafeln zur Prüfung des Farbensinnes (magyar)
   Színlátásvizsgáló táblák : 23 színtábla és 1 fátyolkontrasztpróba / Karl Velhagen, Dieter Broschmann ; [ford. Aczél Klára]. - 2. kiad. - Budapest : Medicina, 2002, cop. 1992. - 13 p., 24 t.fol. : ill., színes ; 22 cm. - Egys. cím: Tafeln zur Prüfung des Farbensinnes. - ISBN 963-242-769-6 kötött : ár nélkül
617.75-072.7 *** 612.843.31
[MNB KB 929245]


Verõ Ivánné
   A pénzkezelés rendje, 2002 : a bizonylati rend, értékpapír kezelés / Verõ Ivánné. - 6. átd. kiad. - Budapest : Unió, [2002]. - 335 p. ; 24 cm. - Lezárva: 2002. jan. 15. - ISBN 963-388-361-X fûzött : ár nélkül
657.422(036) *** 657.24(036)
[MNB KB 929194]


   Windows 98 felhasználóknak + Microsoft Plus! : magyar nyelvû változat / Gyarmati István [et al.]. - Budapest : Computerbooks, 2002, cop. 1999. - [2], IX, 682 p. : ill. ; 24 cm. - Gerinccím: Magyar Windows 98 + Microsoft Plus!. - ISBN 963-618-213-2 fûzött : 3395,- Ft
681.3.066Windows_98
[MNB KB 937879]
Anker, Conrad
The lost explorer (magyar)
   Mallory nyomában : a Mount Everest titka / Conrad Anker, David Roberts ; [ford. Holka László]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2001. - 215 p., [8] t. : ill. ; 24 cm. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X). - Egys. cím: The lost explorer. - ISBN 963-530-557-5 kötött : ár nélkül
Mallory, George
796.52(410)(092)Mallory,_G. *** 910.4(235.243) *** 820-992(73)=945.11
[MNB KB 935863]


   Autóval Magyarországon / [szerk. Somfai Péter]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2002]. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story). - ISBN 963-9261-93-9 fûzött : 2390,- Ft
914.39(036) *** 796.57
[MNB KB 936250]


Autóval Magyarországon (angol)
   Driving in Hungary / [ed. Péter Somfai] ; [transl. Réka Sáfrány, Eszter Timár and Simon Milton]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2002]. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story). -  Fûzött : 2890,- Ft (hibás ISBN 963-9261-93-9)
914.39(036) *** 796.57
[MNB KB 936265]


Autóval Magyarországon (német)
   Mit dem Auto durch Ungarn / [Red. Péter Somfai] ; [Dt. von Klára Szegzárdy-Csengery und Albrecht Friedrich]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2002]. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story). -  Fûzött : 2890,- Ft (hibás ISBN 963-9261-93-9)
914.39(036) *** 796.57
[MNB KB 936269]


Bischoff, Sonnhild
Der eigene Wintergarten (magyar)
   Hangulatos télikertek : tervezés, építés, beültetés / Sonnhild Bischoff, Ursula Kopp ; Wolfgang Kawollek és Dietrich Mierswa közrem. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 160 p. : ill., színes ; 27 cm. - Egys. cím: Der eigene Wintergarten. - Ford. Imre Ferenc. - ISBN 963-547-720-1 kötött : ár nélkül
635.91 *** 728.98 *** 712.3/.7
[MNB KB 936389]


Bókay János (1892-1961)
   Bohémek és pillangók : Puccini életregénye / Bókay János. - [Budapest] : K. u. K. K., [2002]. - 527 p. ; 21 cm. - ISBN 963-9384-20-8 kötött : ár nélkül
Puccini, Giacomo
894.511-312.6 *** 78(45)(092)Puccini,_G.(0:82-31)
[MNB KB 935893]


Bónis Ferenc (1932-)
   Üzenetek a XX. századból : negyvenkét beszélgetés a magyar zenérõl / Bónis Ferenc. - Budapest : Püski, 2002. - 350, [2] p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-9337-77-3 kötött : 2240,- Ft
78(439)(092)(047.53)
[MNB KB 935620]


A budapesti Szépmûvészeti Múzeum (angol)
   The Museum of Fine Arts Budapest : guide / ed. by Szilvia Bodnár ; contributors Szilvia Bodnár [et al.] ; [phot. by Dénes Józsa et al.] ; [transl. by Anna Nilsen] ; [publ. by the] Szépmûvészeti Múzeum. - 2. rev. ed. - Budapest : Szépmûvészeti Múz., 2002. - 219 p. : ill., színes ; 22 cm. - ISBN 963-7441-84-0 fûzött : ár nélkül
Szépmûvészeti Múzeum (Budapest)
73/76(100) *** 069(439-2Bp.)Szépmûvészeti_Múzeum(036)
[MNB KB 935942]


Dávid Sándor (1937-)
   A nagy Schumelix / Dávid Sándor. - Budapest : Budapest-Print, [2002]. - 309 p., [30] t. : ill., színes ; 23 cm. - (Forma-1 sztorik, ISSN 1416-4868 ; 2002.). - ISBN 963-695-103-9 fûzött : ár nélkül
796.71(100)
[MNB KB 936446]


Dercsényi Balázs (1940-)
   Magyar várak / Dercsényi Balázs, Kaiser Ottó, Koppány Tibor. - 2. kiad. - Budapest : Officina '96, 2001. - 160 p. : ill., színes ; 31 cm. - ISBN 963-9026-89-1 kötött : ár nélkül
728.81(439) *** 943.9-2
[MNB KB 936600]


Enyedi Sándor (1938-)
   Az ember tragédiája bemutatói / Enyedi Sándor. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2002-. -  ; 20 cm
Madách Imre (1823-1864). Az ember tragédiája.
792(439):016 *** 792(100):016 *** 894.511(092)Madách_I.
[MNB KB 936387]
   1., Az õsbemutatótól Trianonig : bibliográfia. - 2002. - 172 p., [3] t.fol. : ill. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042). - Összefoglalás német és angol nyelven. - ISBN 963-9386-00-6 fûzött : ár nélkül
792(439)"188/191":016 *** 792(100)"188/191":016 *** 894.511(092)Madách_I.
[MNB KB 936392]


Farkas János
   Die Bilderwelt der tibetisch-mongolischen Dämonen = The pictorial world of the Tibeto-Mongolian demons / János Farkas, Tibor Szabó. - Budapest : Mandala : Librotrade, 2002. - 168 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - Bibliogr.: p. 167-168. - ISBN 963-9328-45-6 kötött : ár nélkül
398.47(=942) *** 398.47(=954) *** 294.321(517) *** 294.321(515) *** 7.031.4(517) *** 7.031.4(515)
[MNB KB 935410]


Fenyvesi Tóth Árpád (1950-)
   Splendid isolation / Fenyvesi Tóth Árpád. - Veszprém : Mûvészetek Háza, 2000. - 30 p. : ill. ; 25 cm. - (Vár ucca tizenhét könyvek, ISSN 1218-389X ; 37.). - ISBN 963-9105-33-3 * fûzött : 600,- Ft (hibás ISBN 693-9105-33-3)
76.037(439)(092)FenyvesiTóth_Á.
[MNB KB 802004]


Fisch, Klaus
Selbst Wintergärten und Glashäuser bauen (magyar)
   Télikertek, üvegházak építése / Klaus Fisch ; [ford. Borsányi János]. - Budapest : Cser K., 2002. - 72 p. : ill. fõként színes ; 24 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283). - Egys. cím: Selbst Wintergärten und Glashäuser bauen. - ISBN 963-9445-15-0 fûzött : 1698,- Ft
712.3/.7 *** 728.98 *** 689
[MNB KB 936299]


Fischer-Uhlig, Horst
Das neue Buch vom Innenausbau (magyar)
   Új belsõépítészet / Horst Fischer-Uhlig, Kurt Jeni ; [ford. Horváth Zsuzsa]. - Budapest : Sziget, 2002. - 127 p. : ill., színes ; 30 cm. - Egys. cím: Das neue Buch vom Innenausbau. - ISBN 963-8138-69-6 kötött : ár nélkül
643/645 *** 747
[MNB KB 935731]


Flandorffer Tamás (1915-)
   Ló és lovaglás / Flandorffer Tamás, Hajas József ; [ill. Seeger Ferenc]. - Budapest : Noran, 2002. - 176 p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 963-9356-48-4 fûzött : 1500,- Ft
798.2 *** 636.1
[MNB KB 929906]


Fülöp Gyula
   A vadász és a nõk avagy Szenvedélyek közelebbrõl / Fülöp Gyula. - [Budapest] : Nimród Alapítvány : Nimród Vadászújság [Szerk.] ; [Pusztazámor] : DNM K., [2002]. - 162 p., [16] t. : ill., színes ; 25 cm. - ISBN 963-9369-16-0 kötött : 2500,- Ft
799.2(0:82-94)
[MNB KB 936369]


Für Emil (1967-)
   Napliget Les Poupées : [Duna Galéria Budapest, 2000. június 14 - július 2.] = Sun grove Les Poupées / Für Emil. - Budapest : Duna Galéria, 2000. - [24] p. : ill., színes ; 24 cm. - Kiállítási katalógus. - ISBN 963-440-202-X * fûzött : ár nélkül
75(439)(092)Für_E. *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[MNB KB 803045]


   Gálvölgyi / [fényképeket kész. Gyémánt László et al.]. - Budapest : Hungalibri, [2002]. - 343 p., [32] t. : ill., részben színes ; 23 cm. - Tart.: A Gálvölgyi / Rátonyi Róbert. Gálvölgyi / Bóta Gábor / Bóta Gábor (1957-). - ISBN 963-9163-53-8 kötött : ár nélkül
Gálvölgyi János (1948-)
792.028(439)(092)Gálvölgyi_J.(047.53)
[MNB KB 935638]


Goldberg, Bernard
Bias (magyar)
   Médiahazugságok : a CBS veterán riportere leleplezi, hogyan torzítják el a híreket / Bernard Goldberg ; [ford. Morvay Péter, Szabó Ibolya Anna]. - [Budapest] : Focus, [2002]. - 303 p. ; 20 cm. - Egys. cím: Bias. - ISBN 963-86249-3-0 fûzött : ár nélkül
316.77(73)"196/199" *** 791.9.096/.097 *** 070 *** 323(73)"196/199"
[MNB KB 936317]


   Gyönyörû átok volt festeni : Csarejs Jánosné Hrabovszki Ilona életútja = Bola to krásna kliatba mal'ova : životná pút' Heleny Èarejšovej Hrabovskej / [szerk. Papp János] ; [kiad. a Csabai Szlovákok Szervezete ..., Csorvás Nagyközség Önkormányzata ...]. - Békéscsaba : Csabai Szlovákok Szerv. ; Csorvás : Önkormányzat, 2000. - 52 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - ISBN 963-00-4267-3 fûzött : ár nélkül
Csarejs Jánosné (1930-1998)
75(439)(=854)(092)Csarejs_Jánosné
[MNB KB 802233]


Hámori Miklós
   Arányok és talányok / Hámori Miklós ; [... a szerzõ rajz.]. - 2. bõv., átd. kiad. - [Budapest] : M. Világ, 2002. - 154, [5] p. : ill., fõként színes ; 17x24 cm. - Bibliogr.: p. [156-157]. - ISBN 963-9075-14-0 kötött : ár nélkül
511.13 *** 7.013 *** 57.018.7
[MNB KB 929839]


   Hauszmann Alajos / vál. és szerk. Gerle János. - Budapest : Holnap, cop. 2002. - 352 p. : ill. ; 25 cm. - (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X). - Bibliogr.: p. 337-345. - ISBN 963-346-526-5 kötött : ár nélkül
Hauszmann Alajos (1847-1926)
72(439)(092)Hauszmann_A.
[MNB KB 935727]


Hencsei Pál (1939-)
   Címeres mezben / Hencsei Pál. - Budapest-Újpest : N. J. Pro Homine, 2002. - 255 p. : ill. ; 21 cm. - ("Könyves"-csillagok, ISSN 1588-3833 ; 1.). - ISBN 963-00-9807-5 fûzött : ár nélkül
796(439)(092) *** 373.54(439-2Bp.)(092)
[MNB KB 935573]


Hettinger, Gudrun
Mein erster Drachen (magyar)
   Az elsõ sárkányom / Gudrun Hettinger ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X). - Egys. cím: Mein erster Drachen. - ISBN 963-684-002-4 fûzött : ár nélkül
379.826 *** 745.54
[MNB KB 935762]


   Hofi / Balogh Gyula [et al.] ; [a fényképeket kész. Gordon Eszter et al.]. - Budapest : Hungalibri, [2002]. - 217, 32 p., 32 t. : ill., részben színes ; 23 cm. - ISBN 963-9163-57-0 kötött : ár nélkül
Hofi Géza (1936-2002)
792.73(439)(092)Hofi_G.
[MNB KB 935636]


Hofmann Péter
   Mundial 2002 : a 17. labdarúgó-világbajnokság története : a Mundial krónika második kötete / Hofmann Péter, Lovász Tamás István. - Budapest : Futball '93 Kft., cop. 2002. - 368 p. ; 20 cm. - ISBN 963-202-894-5 fûzött : 2212,- Ft
796.332.093(100)"2002"
[MNB KB 935478]


Horváth Zoltán György (1967-)
   Kárpátalja kincsei = Die Schätze von Kárpátalja = Treasures of Kárpátalja / ... Horváth Zoltán György és Kovács Sándor ; a técsõi kazettás mennyezet bemutatása ... Pap Gábor. - Budapest : Masszi : Romanika, 2002. - 311 p. : ill., színes ; 23 cm. - (A Szent Korona öröksége, ISSN 1587-2637 ; 2.). - Bibliogr.: p. 300-301. - Összefoglalás német és angol nyelven. - ISBN 963-9454-10-9 kötött : ár nélkül
Kárpátalja
7(439.23) *** 7(477.87)
[MNB KB 936443]


Kádasi Éva (1953-)
Mûvek (vál.)
   Kádasi Éva : Pécsi Galéria, 2000. július 9 - augusztus 27. / [a kiállítást rend., ... katalógus szerkesztés Sárkány József]. - Pécs : JPM, [2000]. - [34] p. : ill., színes ; 22 cm. - (A Janus Pannonius Múzeum mûvészeti kiadványai, ISSN 0324-7694 ; 92.). - Magyar és angol nyelven. - ISBN 963-7211-59-4 fûzött : ár nélkül
738(439)(092)Kádasi_É. *** 061.4(439-2Pécs)
[MNB KB 802846]


Kertész Iván (1930-)
Aidától Zerlináig (új kiadása)
   Operakalauz / Kertész Iván ; [a mutatót összeáll. Császár Györgyi]. - [3. kiad.]. - [Budapest] : Fiesta : Saxum, [2002], cop. 1997. - 503 p. ; 19 cm. - Egys. cím: Aidától Zerlináig (új kiadása). - ISBN 963-9258-04-0 kötött : ár nélkülISBN 963-9308-48-X
782.1(036)
[MNB KB 936929]


   Kézikönyv film- és tévéalkotóknak / [összeáll. Vagyóczky Tibor] ; [... kiad. a Magyar Operatõrök Társasága]. - [Budapest] : M. Operatõrök Társ., 2002. - 373 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - ISBN 963-00-9213-1 fûzött : ár nélkül
778.53
[MNB KB 929301]


Kiss G. Péter (1953-)
   Paks / írta és fényképezte ... Kiss G. Péter ; [kiad. Paks Város Önkormányzata]. - Paks : Önkormányzat, 2001. - 50 p. : ill., színes ; 21x23 cm. - Fotóalbum. - Magyar, német és angol nyelven. - ISBN 963-00-9264-6 kötött : ár nélkül
Paks
77.04(439)(092)Kiss_G.P. *** 908.439-2Paks(084.12)
[MNB KB 938458]


Komlóssy Viktor (1956-)
   Cselgáncs - judo Japánban ; Japán versfordítások ; Japán tündérvilága és mai életünk / Komlóssy Viktor. - Budapest : BIP, 2002. - 104 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm. - ISBN 963-9450-10-3 fûzött : ár nélkül
Japán
908.520(0:82-94) *** 796.853.23 *** 895.6-14=945.11
[MNB KB 935712]


Kultermann, Udo
   30 years after : the future of the past = 30 év múltán : a múlt jövõje / Udo Kultermann ; [ed. ... Kévés György, Kovács András] ; [transl. ... Czelnai Éva, Beke Katalin, Hollóy Gáborné]. - Budapest : Építészet és Mûvészet Kévés Stúdió Galéria, cop. 2002. - 150 p. : ill, részben színes ; 30 cm. - (Építészet és mûvészet, ISSN 1588-4104). - ISBN 963-00-9913-6 fûzött : ár nélkül
72(100)"196/199"(092) *** 061.4(439-2Bp.)"2000" *** 061.4(72-2Guadalajara)
[MNB KB 936450]


Kultermann, Udo
   30 years after : the future of the past = 30 év múltán : a múlt jövõje / Udo Kultermann ; [ed. ... Kévés György, Kovács András] ; [transl. ... Czelnai Éva, Beke Katalin, Hollóy Gáborné]. - Budapest : Építészet és Mûvészet Kévés Stúdió Galéria, cop. 2002. - 150 p. : ill, részben színes ; 30 cm. - (Építészet és mûvészet, ISSN 1588-4104). - ISBN 963-00-9914-4 fûzött : ár nélkül
72(100)"196/199"(092) *** 061.4(439-2Bp.)"2000" *** 061.4(72-2Guadalajara)
[MNB KB 938122]


   Kvíz : mûveltségi kérdések és válaszok minden korosztály számára / [szerk. Egenhoffer Olga]. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2002]. - 103 p. ; 20 cm. - ISBN 963-9262-60-9 fûzött : 850,- Ft
793.7
[MNB KB 935539]


Lakatos Károly (1853-1914)
   Vadászhit ; A császármadár és vadászata / Lakatos Károly. / Lakatos Károly. - [Pusztazámor] : DNM K., 2002. - 179 p. ; 19 cm. - (Magyar vadászírók klasszikusai ; ; 9.). - ISBN 963-9369-22-5 kötött : 2400,- Ft
799.2 *** 398.3/.4 *** 598.2
[MNB KB 936361]


Leányfalusi Károly (1934-)
   Magyarország fém- és papírpénzei, 1926-2002 : 1999. évi kiadás bõvített változata / Leányfalusi Károly, Nagy Ádám ; az értékelést végezte Beszeda Róbert ; [közread. a] Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete. - Budapest : MÉE, 2002. - 337 p. : ill. ; 21 cm. - A borítófedélen párhuzamos címként: Ungarische Münzen und Banknoten. - ISBN 963-202-028-6 fûzött : ár nélkül
737.1(439)"192/199"(083.71) *** 336.747(439)"192/199"(083.71)
[MNB KB 936922]


Massenkeil, Angelika
Serviettentechnik rund ums Jahr (magyar)
   Szalvétatechnika a négy évszakra / Angelika Massenkeil, Pammi Panesar ; [ford. Lakner Judit]. - Budapest : Cser K., 2002. - 29 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2002/50.). - Egys. cím: Serviettentechnik rund ums Jahr. - ISBN 963-9445-02-9 fûzött : 598,- Ft
379.826 *** 745.54
[MNB KB 936318]


   A Mecsek természetjáró kalauza / [szerk. Baronek Jenõ, Strasser Péter] ; [a fényképeket kész. Baronek Jenõ et al.] ; [rajz. Kovács János et al.]. - Pécs : Gálos, 2002. - 415 p., [32] t., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 17 cm. - Bibliogr.: p. 412-415. - ISBN 963-86153-4-6 kötött : ár nélkül
Mecsek
914.39(234.373.6)(036) *** 796.57 *** 796.55
[MNB KB 938473]


   Michael Schumacher és a Ferrari / [szerk. Bethlen Tamás] ; [... szerzõk Roóz Péter et al.]. - Budapest : Automotive Press, [2002]. - 189 p. : ill., színes ; 24 cm. - ISBN 963-202-738-8 kötött : ár nélkül
Schumacher, Michael
796.71(430)(092)Schumacher,_M. *** 629.114.82
[MNB KB 936435]


Milan, Kornelia
Design für Metall (magyar)
   Fémdomborítás és -díszítés : [mintaívekkel] / Kornelia Milan ; [ford. Cser Judit]. - Budapest : Cser K., 2002. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2002/51.). - Egys. cím: Design für Metall. - ISBN 963-9445-24-X fûzött : 598,- Ft
379.826 *** 739.5
[MNB KB 936319]


Nádor Tamás
   Vágó-képek / Nádor Tamás ; [... fényképek ... Baráz Miklós et al.]. - Budapest : Hungalibri, [2002]. - 355, [3] p., 32 t. : ill., színes ; 23 cm. - ISBN 963-9163-52-X fûzött : ár nélkül
Vágó István (1949-)
791.9.097(439)(092)Vágó_I.
[MNB KB 935632]


Nagy Géza (1855-1915)
   A magyar viseletek története / Nagy Géza, Nemes Mihály, Tompos Lilla. - Budapest : M. Mercurius, 2002. - 256 p. : ill., részben színes ; 33 cm. - Bibliogr.: p. 22-24. - ISBN 963-85528-3-2 kötött : 3850,- Ft
391(439)".../18" *** 739.2(439)".../18" *** 739.7(439)".../18"
[MNB KB 936352]


Némethy Bertalan (1911-2001)
The De Némethy method (magyar)
   Díjugratás a Némethy-módszerrel : ugrólovak és lovasok edzésének korszerû módszere / Némethy Bertalan ; [ford. Kovács Eszter]. - Budapest : Mezõgazda, [2002]. - 145 p. : ill. ; 25 cm. - (Lovasakadémia, ISSN 1416-5422 ; 11.). - Egys. cím: The De Némethy method. - ISBN 963-9239-72-0 kötött : ár nélkül
798.26(072)
[MNB KB 936503]


Némethy Erzsébet, T.
   A nyersbõr feldolgozásától a késztermék elõállításáig / T. Némethy Erzsébet, Tóth Sándor. - Debrecen : Ethnica, 2001. - 159 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 158. - ISBN 963-472-484-1 fûzött : ár nélkül
685 *** 745.53
[MNB KB 801982]


   Népi mesterségek : gyékény-, csuhé-, fûzfonás / Antal Gyula [et al.] ; [fel. szerk. Antal Gyula] ; [kiad. a Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Alapítvány]. - Pécs : M. Ipszövets. Oktatási Közp. Alapítvány, 2000. - 108, [3] p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-00-6308-5 * fûzött : ár nélkül
371.381 *** 745.55 *** 379.826
[MNB KB 802095]


   Néptánc kislexikon / [szerk. Pálfy Gyula]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Planétás, 2002. - 252 p. : ill. ; 25 cm. - (Jelenlévõ múlt, ISSN 1417-5932). - Táncírás melléklettel. - Bibliogr.: p. 218-249. - ISBN 963-9014-93-1 kötött : ár nélkül
793.31(4-11)(031)
[MNB KB 937771]


Newbury, Tim
20 best garden design (magyar)
   20 ötletes kertterv / Tim Newbury. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 96 p. : ill., fõként színes ; 27 cm. - Egys. cím: 20 best garden design. - Ford. Káldos Zsolt. - ISBN 963-547-705-8 kötött : ár nélkül
712.3/.7
[MNB KB 936427]


Nyerges Béla
   Elsõ horgászkönyvem / Nyerges Béla. - [Budapest] : Foldatoy, [2002]. - 116 p. : ill. ; 20 cm. -  Fûzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-6100-0)
799.1
[MNB KB 936907]


Pogány Gábor (1944-)
   Csikós András / [szöveg ... Pogány Gábor] ; [ford. ... Székely György]. - Budapest : Codex Print, 2002. - 93 p. : ill., színes ; 29 cm. - Magyar és angol nyelven. - ISBN 963-9247-08-1 fûzött : ár nélkül
Csikós András (1947-)
75(439)(092)Csikós_A.
[MNB KB 935415]


Sebõk Zsolt
   Lakásdíszítés papírhajtogatással / Sebõk Zsolt. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2002]. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Kreatív origami). - ISBN 963-9450-21-9 fûzött : ár nélkül
379.826 *** 747 *** 745.54
[MNB KB 936593]


Seitz, Wolfgang
Selbst Kletter-, Rank- und Spaliergerüste bauen (magyar)
   Növénytámaszok, pergolák, rózsaívek / Wolfgang Seitz ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2002. - 76 p. : ill. ; 24 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283). - Egys. cím: Selbst Kletter-, Rank- und Spaliergerüste bauen. - ISBN 963-9445-27-4 fûzött : 1698,- Ft
635.9 *** 712.3/.7 *** 689
[MNB KB 936293]


   Sydney 2000 : más képen kicsit máskép(p)en : [fotóalbum] / [szerk. Rácz Mariann]. - [Dunaújváros] : Dunatáj, 2000. - 175 p. : ill., színes ; 20 cm. - Példányszám: 3000. - ISBN 963-8238-32-1 fûzött : ár nélkül
796.322(439)(084.12) *** 796.032(94-2Sydney)"2000"(084.12)
[MNB KB 801126]


Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
   Nãhar : indiai útinapló / Széchenyi Zsigmond ; [a szerzõ fényképeivel]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 461 p., [48] t. : ill. ; 22 cm. - ISBN 963-547-721-X kötött : ár nélkül
India
910.4(540) *** 799.2(540)(093.3)
[MNB KB 936650]


Szepesi Ádám
   Magyarország száz csodája / fényképezte Szepesi Ádám ; [szerzõk Bódis Bernadett et al.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Totem, 2002. - 210 p. : ill., színes ; 31 cm. - Bibliogr.: p. 206-207. - ISBN 963-590-180-1 kötött : ár nélkül
908.439(084.12) *** 72(439)(084.12)
[MNB KB 937686]


Tari Edit
   Pest megye középkori templomai = Medieval churches in Pest county / Tari Edit. - Szentendre : Pest M. Múz. Ig., 2000. - 267, [108] p. : ill. ; 25 cm. - (Studia comitatensia, ISSN 0133-3046 ; 27.). - Bibliogr.: p. 253-266. - Összefoglalás angol nyelven. - ISBN 963-7215-80-8 fûzött : ár nélkül
726.54(439.153)"11/14"
[MNB KB 802997]


Tóth Sándor
   Zenei élet Nyíregyházán a XIX. században / Tóth Sándor. - Nyíregyháza : Nyíri Honvéd Egyes., 2000. - 271 p. : ill. ; 25 cm. - (Nyíri Honvéd Egyesület kiadványai. Helytörténet,, ISSN 1586-7498 ; 1.). - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500. - ISBN 963-00-5151-6 fûzött : ár nélkül
Nyíregyháza
78.05(439-2Nyíregyháza)"18" *** 78(439-2Nyíregyháza)(092)
[MNB KB 801868]


Vadas József (1946-)
   Csontváry / [a tanulmányt írta és a képeket vál. Vadas József]. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, [2002]. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm. - ISBN 963-13-5173-4 fûzött : 1280,- Ft
Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919)
75(439)(092)Csontváry_KosztkaT.
[MNB KB 936573]


Vadas József (1946-)
Csontváry (angol)
   Csontváry / [text József Vadas] ; [transl. Judith Sollosy]. - 2. ed. - Budapest : Corvina, 2002, cop. 2000. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm. - Egys. cím: Csontváry. - ISBN 963-13-5174-2 fûzött : 1280,- Ft
Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919)
75(439)(092)Csontváry_KosztkaT.
[MNB KB 936576]


Vampire storytellers guide (magyar)
   Vampire : mesélõk könyve : [kiegészítõ könyv a Vámpírok bálja szerepjátékhoz] / [szerk. John Chambers] ; [írták Bruce Baugh et al.] ; [ill. Mike Danza et al.] ; [ford. Horváth Norbert és Tamás Gábor]. - Budapest : Delta Vision, [2002]. - 187 p. : ill. ; 28 cm. - Gerinccím: Mesélõk könyve. - ISBN 963-86280-3-0 kötött : 4490,- Ft
793.9
[MNB KB 935563]


   66 híres magyar regény / [a regényismertetéseket írták Balassa Anna et al.]. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 473, [7] p. ; 21 cm. - ISBN 963-11-7709-2 kötött : ár nélkül
894.511(091)-31 *** 894.511-31.05
[MNB KB 936786]


Anker, Conrad
The lost explorer (magyar)
   Mallory nyomában : a Mount Everest titka / Conrad Anker, David Roberts ; [ford. Holka László]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2001. - 215 p., [8] t. : ill. ; 24 cm. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X). - Egys. cím: The lost explorer. - ISBN 963-530-557-5 kötött : ár nélkül
Mallory, George
796.52(410)(092)Mallory,_G. *** 910.4(235.243) *** 820-992(73)=945.11
[MNB KB 935863]


Antalfy István (1924-)
   Üzenet : versek / Antalfy István ; [ill. Kürthy Sándor]. - Kecskemét : Planéta Ny., [2002]. - 150, [9] p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 963-202-739-6 fûzött : ár nélkül
894.511-14
[MNB KB 935647]


Applegate, Katherine
Animorphs (magyar)
   Animorfok / K. A. Applegate. - [Budapest] : Passage, [2002]-. -  ; 20 cm. - Egys. cím: Animorphs. - Regény
820-312.9(73)=945.11
[MNB KB 932956]
   3., Az összecsapás / [ford. Kaszás Attila]. - cop. 2002. - 157 p. - ISBN 963-228-332-5 fûzött : ár nélkül
820-312.9(73)=945.11
[MNB KB 935421]
   4., Az üzenet / [ford. Merkl Ottó]. - cop. 2002. - 150 p. - ISBN 963-228-333-3 fûzött : ár nélkül
820-312.9(73)=945.11
[MNB KB 935428]


Apuleius
Asinus aureus (magyar)
   Az aranyszamár / Apuleius ; [ford. és az utószót írta Révay József]. - Budapest : Európa, 2002. - 273 p. ; 21 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989). - Egys. cím: Asinus aureus. - Regény. - ISBN 963-07-6895-X fûzött : 600,- Ft
871-31=945.11
[MNB KB 938340]


Babári Ernõ
   1000 Fragen 1000 Antworten : társalgási gyakorlatok a német "A" típusú nyelvvizsgákra / Babári Ernõ, Babári Ernõné. - Átd., bõv. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2001 [!2002]. - 237, [3] p. ; 20 cm. - ISBN 963-9357-01-4 fûzött : 1176,- Ft
803.0(079.1)=945.11
[MNB KB 936736]


Babári Ernõ
   Segédkönyv az alapfokú "B" típusú német nyelvvizsgákhoz / Babári Ernõ, Babári Ernõné. - Székesfehérvár : Lexika, [2002]. - 176 p. : ill. ; 29 cm. - ISBN 963-9092-68-1 fûzött : 1176,- Ft
803.0(079.1)=945.11
[MNB KB 937652]


Babári Ernõ
   Társalgás, szituációk, képleírások : feladatok az alapfokú "A" típusú német nyelvvizsgákra / Babári Ernõ, Babári Ernõné. - Székesfehérvár : Lexika, [2002]. - 175 p. : ill. ; 29 cm. - ISBN 963-9092-52-5 fûzött : 1316,- Ft
803.0(079.1)=945.11
[MNB KB 937651]


Bálint Ágnes (1922-)
   Frakk és a foci / Bálint Ágnes ; [Várnai György rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 125 p. : ill. ; 21 cm. - Mese. - ISBN 963-11-7703-3 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[MNB KB 937478]


Bálint Ágnes (1922-)
   Mazsola / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - Budapest : Holnap, 2002. - 77, [2] p. : ill. ; 21 cm. - Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján. - ISBN 963-346-376-9 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[MNB KB 929923]


Bálint Ágnes (1922-)
   Mazsola és Tádé / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - Budapest : Holnap, 2002. - 97, [3] p. : ill. ; 21 cm. - Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján. - ISBN 963-346-407-2 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[MNB KB 929927]


Bálint Ágnes (1922-)
   Mi újság a Futrinka utcában? / Bálint Ágnes ; [Kende Márta rajz.]. - Budapest : Holnap, [2002]. - 171 p. : ill. ; 21 cm. - Meseregény. - ISBN 963-346-454-4 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[MNB KB 937559]


Bálint Ágnes (1922-)
   Vízitündér, vízimanó / Bálint Ágnes ; rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, [2001]. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm. - Mesék. - ISBN 963-9244-19-8 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[MNB KB 802037]


Bárány Tamás (1922-)
   Lázadók : három regény / Bárány Tamás ; [az Összmagyar Testület kiadása]. - Budapest : Összmagyar Test., 2002. - 306 p. ; 24 cm. - Tart.: Brutus ; A világbíró király ; Velünk kezdõdik minden. - ISBN 963-202-592-X fûzött : ár nélkül
894.511-31
[MNB KB 935741]


Bárczi Géza (1894-1975)
   A magyar nyelv története : [egyetemi tankönyv] / Bárczi Géza, Benkõ Loránd, Berrár Jolán ; szerk. Benkõ Loránd. - 12. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 599 p. ; 24 cm. - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 963-19-2783-0 fûzött : ár nélkül
809.451.1-53(075.8)
[MNB KB 929848]


Bárdos László (1955-)
   Irodalmi fogalmak kisszótára : kiegészítésekkel : [A - Zs] : tanlexikon / Bárdos László, Szabó B. István, Vasy Géza ; [a kiegészítések ... szerzõi Palkó Gábor, Payer Imre, Schein Gábor]. - Budapest : Korona, 2002. - 594 p. ; 19 cm. -  Fûzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8153-97-0)
82.01(031)(078)
[MNB KB 929382]


Bíró Zsuzsa
   Mallarmé macskái / Bíró Zsuzsa. - Budapest : Liget Mûhely Alapítvány, 2002. - 269 p. ; 22 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X). - ISBN 963-9363-16-2 fûzött : 1600,- Ft
894.511-4
[MNB KB 936539]


Bodó Béla (1903-1970)
   Brumi a Balatonon / Bodó Béla ; [Szávay Edit rajz]. - Budapest : Holnap, 2002. - 155, [7] p. : ill. ; 21 cm. - Gyermekregény. - ISBN 963-346-529-X kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[MNB KB 936821]


Bókay János (1892-1961)
   Bohémek és pillangók : Puccini életregénye / Bókay János. - [Budapest] : K. u. K. K., [2002]. - 527 p. ; 21 cm. - ISBN 963-9384-20-8 kötött : ár nélkül
Puccini, Giacomo
894.511-312.6 *** 78(45)(092)Puccini,_G.(0:82-31)
[MNB KB 935893]


Bolevácz Ágnes
   Business in English / írta Bolevácz Ágnes, Botár Klára, Lukács Júlia. - 2. kiad. - Budapest : Képzõmûv. K., 2002. - 395 p. : ill. ; 23 cm. - Bibliogr.: p. 394-395. - ISBN 963-336-881-2 fûzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11 *** 33 *** 658.1
[MNB KB 935854]


Böröczki Mihály (1946-)
   Vesszõfutás / Böröczki Mihály ; [... graf. Gasztonyi Zsuzsa] ; [közread. a] Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztõ Egyesület. - Szombathely : Vas M. Tud. Ismeretterjesztõ Egyes., 2002. - 136 p. : ill., színes ; 21 cm. - Versek. - ISBN 963-00-9902-0 kötött : 1200,- Ft
894.511-14
[MNB KB 935607]


Botlik Dénesné
   Magyar - orosz társalgás = Vengero - russkij razgovornik / Botlik Dénesné. - Budapest : M.P.L. Kv. : Librotrade, 2002. - 177 p. ; 20 cm. - (Nyelvkönyvek vizsgázóknak sorozat). - ISBN 963-9328-53-7 fûzött : ár nélkül
808.2(079.1)=945.11
[MNB KB 936242]


Boulanger, Philippe
Les mille et une nuits de la science (magyar)
   Ezeregy tudós éjszaka / Philippe Boulanger ; ford. Kepes János. - Budapest : Typotex, 2002. - 256 p. : ill. ; 20 cm. - (Tini tudomány, ISSN 1588-3841). - Egys. cím: Les mille et une nuits de la science. - ISBN 963-9326-31-3 fûzött : 1850,- Ft
001(0:82-34) *** 840-34=945.11
[MNB KB 935383]


Britton, Pamela
Enchanted by your kisses (magyar)
   Csókjaidtól elbûvölve / Pamela Britton ; [ford. ... Baumann Zoltán]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 382 p. ; 18 cm. - Egys. cím: Enchanted by your kisses. - Regény. - ISBN 963-368-296-7 fûzött : ár nélkül
820-312.5=945.11
[MNB KB 936422]


Byng, Georgia
Molly Moon's incredible book of hypnotism (magyar)
   Molly Moon hihetetlen kalandja a hipnózissal / Georgia Byng ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Egmont, 2002. - 342 p. ; 22 cm. - Egys. cím: Molly Moon's incredible book of hypnotism. - Regény. - ISBN 963-627-745-1 kötött : 2199,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[MNB KB 935497]


Christie, Agatha
A pocket full of rye (magyar)
   Egy marék rozs / Agatha Christie ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1977. - 255 p. ; 19 cm. - Egys. cím: A pocket full of rye. - Regény. - ISBN 963-07-7213-2 kötött : 980,- Ft
820-312.4=945.11
[MNB KB 936834]


Collins, Terry
E.T. : The Extra-terrestrial (magyar)
   E.T. : a földönkívüli / Melissa Mathison forgatókönyve alapján írta Terry Collins ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2002. - 125 p., [8] t., ill., színes ; 21 cm. - Egys. cím: E.T. : The Extra-terrestrial. - ISBN 963-9441-10-4 kötött : 1290,- Ft
820-322.9(73)(02.053.2)=945.11
[MNB KB 929911]


Cook, Robin
Chromosome 6 (magyar)
   Hatodik kromoszóma / Robin Cook ; [ford. Morcsányi Géza]. - 2. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2002. - 445 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929). - Egys. cím: Chromosome 6. - Regény. - Megj. "Kromoszóma" címmel is. - ISBN 963-635-231-3 fûzött : 1200,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[MNB KB 936868]


Courths-Mahler, Hedwig
Frau Juttas Befreiung (magyar)
   Jutta megváltása / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Várnai Péter]. - Budapest : Bastei Budapest, 2002. - 85 p. ; 22 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 190.). - Egys. cím: Frau Juttas Befreiung. - ISBN 963-296-543-4 fûzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[MNB KB 936808]


Csáth Géza (1887-1919)
   Álmok asszonya / Csáth Géza ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba]. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 190, [3] p. ; 21 cm. - Elbeszélések. - ISBN 963-9416-16-9 kötött : 1200,- Ft
894.511-32
[MNB KB 936822]


Cser Magdolna
   Aranyvándor : Magdus néni versei gyermekeknek / Cser Magdolna ; Bognár Balázs rajz. - Almásfüzitõ : Magánkiad., 2002. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm. - ISBN 963-440-280-1 kötött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2)
[MNB KB 938461]


Csillag Jánosné
   Deutsch im Aussenhandel = Külkereskedelmi ismeretek német nyelven / Csillag Jánosné, Kelecsényi Lászlóné. - 6. kiad. - [Budapest] : Pro Lingua, [2002], cop. 1998. - 112, [2] p. ; 20 cm. -  Fûzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85781-3-0)
803.0(075.8)=945.11 *** 339.5(075.8)
[MNB KB 937477]


   Cultural relations : brit, ausztrál, amerikai és kanadai országismereti nyelvkönyv / Jancsó [et al.] ; [szerk. Hajdú Réka]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Akad. K., 2001. - 322 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Exam pass, ISSN 1418-0405). - Bibliogr.: p. 321-322. -  Fûzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7722-4)
802.0(078)=945.11 *** 908.410 *** 908.73 *** 908.94 *** 908.71
[MNB KB 937992]


Cunningham, Elanie
Tangled webs (magyar)
   Kusza hálók / Elanie Cunningham ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Delta Vision, [2002]. - 303 p. ; 18 cm. - Egys. cím: Tangled webs. - Forgotten realms (keretcím). - Regény. - ISBN 963-86280-6-5 fûzött : 1390,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[MNB KB 936425]


Czeizel Endre (1935-)
   Költõk, gének, titkok : a magyar költõ géniuszok családfaelemzése / Czeizel Endre. - Budapest : Galenus, 2000. - 273 p. : ill. ; 25 cm + 16 mell. - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 963-86138-0-7 kötött : ár nélkül
894.511(092) *** 929.52(439)
[MNB KB 935857]


Dalby, Liza
The tale of Murasaki (magyar)
   Muraszaki meséje / Liza Dalby ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 405 p. : ill. ; 21 cm. - Egys. cím: The tale of Murasaki. - ISBN 963-547-739-2 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[MNB KB 935703]


Dale, Ruth Jean
Dash to the altar (magyar)
   Menekülés a házasságba / Ruth Jean Dale ; [... ford. Kollár Emese]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 225.). - Egys. cím: Dash to the altar. - Kisregény. - ISBN 963-536-745-7 fûzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[MNB KB 802190]


Dániel Anna (1908-)
   Erzsébet királyné / Dániel Anna ; [... rajzok Herczeg István munkái]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 141 p. : ill. ; 19 cm. - Ifjúsági regény. - ISBN 963-11-7704-1 fûzött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[MNB KB 936988]


Davies, William
   Magyar - spanyol társalgás / William Davies, Carlos de la Torre Maicas. - Székesfehérvár : Lexika, [2002]. - 157, [3] p. ; 20 cm. - ISBN 963-9092-98-3 fûzött : 812,- Ft
806.0(078)=945.11
[MNB KB 929300]


Deutsch Gábor (1936-)
   Ajtónyitás : Deutsch Gábor válogatott írásai / [... az elõszót írta Borsányi-Schmidt Ferenc] ; [közread. az] Országos Rabbiképzõ - Zsidó Egyetem. - Budapest : ORZSE, 2002. - 260 p. ; 22 cm. - ISBN 963-202-503-2 fûzött : ár nélkül
316.347(=924)(439) *** 943.9(=924)"18/19" *** 296 *** 894.511-92
[MNB KB 935728]


Doctorow, E. L.
Ragtime (magyar)
   Ragtime / E. L. Doctorow ; [ford. Göncz Árpád]. - [Budapest] : General Press, [2002]. - 268 p. ; 22 cm. - (Nagy siker volt sorozat, ISSN 1586-7064). - Egys. cím: Ragtime. - Regény. - ISBN 963-9282-63-4 kötött : 1700,- Ft
820-31(73)=945.11
[MNB KB 929910]


Dömõk Szilvia
   Grammatikkompass : kiegészítõ nyelvtankönyv a Themenkompass címû középfokú német nyelvvizsga-elõkészítõ tanfolyamhoz / Dömõk Szilvia. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2002, cop. 1998. - 134 p. ; 28 cm. - (Prüfungspass, ISSN 1419-4902). -  Fûzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7567-1)
803.0(079.1)=945.11
[MNB KB 937935]


Dömõk Szilvia
   Tanári kézikönyv a Themenkompass és Grammatikkompass címû középfokú német nyelvvizsga-elõkészítõ tanfolyamhoz / Dömõk Szilvia. - 2. jav. kiad. - Budapest : Akad. K., 2001, cop. 1998. - 98 p. : ill. ; 28 cm. - (Prüfungspass, ISSN 1419-4902). - Borítócím: Themenkompass. -  Fûzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7566-3)
803.0(072)=945.11
[MNB KB 937979]


Dömõk Szilvia
   Themenkompass : elõkészítõ tanfolyam a "C" típusú középfokú német nyelvvizsgára / Dömõk Szilvia ; [ill. Szûcs Édua]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2001, cop. 1998. - 355 p. : ill. ; 28 cm. - (Prüfungspass, ISSN 1419-4902). -  Fûzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7554-X)
803.0(079.1)=945.11
[MNB KB 937989]


Eckhardt Sándor (1890-1969)
   Francia - magyar kéziszótár = Dictionnaire français - hongrois / szerk. Eckhardt Sándor. - 2. jav., bõv. kiad., váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2002, cop. 1959. - 856 p. ; 21 cm. - ISBN 963-05-6989-2 kötött : ár nélkül
801.323=40=945.11
[MNB KB 936927]


Eco, Umberto
Six walks in the fictional woods (magyar)
   Hat séta a fikció erdejében / Umberto Eco ; [ford. Schéry András, Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1995. - 213 p. : ill. ; 19 cm. - Egys. cím: Six walks in the fictional woods. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-07-7208-6 kötött : 1600,- Ft
82.01-3 *** 82.07-3 *** 801.73
[MNB KB 936926]


   Az elsõ nap : kortárs szlovén elbeszélõk / [ford. Gállos Orsolya, Körtvélyessy Klára, Reiman Judit] ; [összeáll. Mitja Èander]. - Pécs : Jelenkor, 2002. - 311, [4] p. ; 22 cm. - (Kiseurópa sorozat, ISSN 1217-3266). (Szlovén tükör, ISSN 1588-9505 ; 1.). -  Kötött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-676-292-9)
886.3-32(082)=945.11
[MNB KB 935385]


Ende, Michael
Die unendliche Geschichte (magyar)
   A végtelen történet / Michael Ende ; [ford. Hárs Ernõ] ; A-tól Z-ig betûkkel és képekkel díszítette Roswitha Quadflieg. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1985. - 440 p. : ill. ; 20 cm. - Egys. cím: Die unendliche Geschichte. - Meseregény. - ISBN 963-07-7226-4 kötött : 1900,- Ft
830-34=945.11
[MNB KB 936649]


Enyedi Sándor (1938-)
   Az ember tragédiája bemutatói / Enyedi Sándor. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2002-. -  ; 20 cm
Madách Imre (1823-1864). Az ember tragédiája.
792(439):016 *** 792(100):016 *** 894.511(092)Madách_I.
[MNB KB 936387]
   1., Az õsbemutatótól Trianonig : bibliográfia. - 2002. - 172 p., [3] t.fol. : ill. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042). - Összefoglalás német és angol nyelven. - ISBN 963-9386-00-6 fûzött : ár nélkül
792(439)"188/191":016 *** 792(100)"188/191":016 *** 894.511(092)Madách_I.
[MNB KB 936392]


Erpenbeck, Jenny
Geschichte vom alten Kind (magyar)
   A lelenc / Jenny Erpenbeck ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : JAK : Osiris, 2000. - 80 p. ; 19 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 23.). - Egys. cím: Geschichte vom alten Kind. - Kisregény. - ISBN 963-389-012-8 kötött : 1100,- Ft
830-31=945.11
[MNB KB 801326]


Evans, Nicholas
The horse whisperer (magyar)
   A suttogó / Nicholas Evans ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1996. - 489 p. ; 21 cm. - Egys. cím: The horse whisperer. - Regény. - ISBN 963-07-7209-4 kötött : 1700,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[MNB KB 936954]


   Az ezredforduló Magyarországa a világsajtó tükrében = Hungary at the millennium, as seen by the international press / [szerk. Dobál Viktor et al.]. - Budapest : Batthyány Kultur-Press, 2002. - 312 p. ; 29 cm. - Váltakozva magyar, angol, német, orosz, olasz, szerb és francia nyelven. - ISBN 963-00-8084-2 fûzött : ár nélkül
908.439"199/200"(0:82-92) *** 82-92=945.11
[MNB KB 935420]


Farkas Katalin
   Nyelvfilozófia / Farkas Katalin, Kelemen János. - Budapest : Áron, 2002. - 251 p. ; 20 cm. - Felsõoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 241-248. - ISBN 963-9210-19-6 fûzött : 1780,- Ft
800.1(075.8)
[MNB KB 935629]


Fast, Howard
Moses, prince of Egypt (magyar)
   Mózes, Egyiptom hercege / Howard Fast ; [ford. Mesterházi Mónika]. - Budapest : Vince K., 2002. - 420 p. ; 21 cm. - Egys. cím: Moses, prince of Egypt. - Regény. - ISBN 963-9323-63-2 fûzött : 2795,- Ft
Mózes (próféta)
820-312.6(73)=945.11
[MNB KB 935407]


Fekete István (1900-1970)
   Csí / Fekete István ; [Bakai Piroska rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - (Zsiráf könyvek, ISSN 1585-1060). - Elbeszélés. - ISBN 963-11-7705-X kötött : ár nélkül
894.511-32
[MNB KB 937560]


Fekete József (1916-)
   Életem, fehéren - feketén : ifjúságom, katonaságom és hadifogságom története a kaposvári Baross laktanyától az oranki hadifogoly lágerig, 1939-1947 / Fekete József. - [Ábrahámhegy] : Fekete J., 2001. - 102, [14] p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-640-533-6 fûzött : ár nélkül
Fekete József (1916-)
894.511-94
[MNB KB 801958]


Fielding, Joy
Don't cry now (magyar)
   Lopakodó árnyak / Joy Fielding ; [ford. Dobrás Zsófia]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 408 p. ; 21 cm. - Egys. cím: Don't cry now. - Regény. - Megj. "Most ne sírj" címmel is. - ISBN 963-547-714-7 kötött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[MNB KB 935574]


Follett, Ken
Triple (magyar)
   Könyörtelenül / Ken Follett ; [ford. Ladányi Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 365 p. ; 22 cm. - Egys. cím: Triple. - Regény. - ISBN 963-9237-95-7 kötött : 1990,- Ft
820-311.3=945.11
[MNB KB 937911]


Gaál Éva (1940-)
   Békeföld és Manilend : [meseregény tizentõl százévesig] / Gaál Éva ; [a szerzõ rajz.]. - Budapest : Porszem K., 2002. - 63 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-202-828-7 fûzött : ár nélkül
894.511-34
[MNB KB 935644]


Gaál Éva (1940-)
   Eltévedt méhecske és más történetek bibliai tanulsággal / Gaál Éva. - [Budapest] : Porszem K., 2002. - 46 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-00-4913-9 fûzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[MNB KB 937700]


Gáldi László (1910-1974)
   Magyar - spanyol kéziszótár = Diccionario manual húngaro - espanol / Gáldi László ; [fõmtárs Katona Lóránt, Király Rudolf, Maria Lourdes Arconada]. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2002, cop. 1969. - 1008 p. ; 21 cm. - ISBN 963-05-7810-7 kötött : ár nélkül
801.323=945.11=60
[MNB KB 938483]


Ganyi Károly
   Tolókocsi nem akadály / Ganyi Károly. - [Kazincbarcika] : [Don Bosco Ált. Isk., Szakisk., Középisk. és Kollégium], [2001]. - 40 p. ; 21 cm. - Közread. a Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium. - Kisregény. - ISBN 963-00-5107-9 fûzött : ár nélkül
894.511-312.5
[MNB KB 801773]


Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Isten rabjai / Gárdonyi Géza. - Budapest : Holnap, [2002]. - 318 p. ; 21 cm. - Regény. - ISBN 963-346-177-4 kötött : ár nélkül
894.511-31
[MNB KB 935888]


Gecse Géza (1962-)
   Állam és nemzet a rendszerváltás után : a Magyar Rádióban elhangzott riportok és a Tolcsvay klubban tartott Határok nélkül vitaestek szerkesztett változata / Gecse Géza. - 2. kiad. - [Budapest] : Kairosz : Logos, 2002. - 647 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - ISBN 963-9406-85-6 kötött : ár nélkül
894.511-92 *** 32(439)"19" *** 943.9"19" *** 323.15(=945.11)(4-11)
[MNB KB 936651]


Ginter Károly
   Ungarisch für Ausländer = Magyar nyelvkönyv / Ginter Károly, Tarnói László ; [a rajzokat Ferdinánd Judit kész.]. - 12. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002, cop. 1974. - 559 p. : ill. ; 20 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094). - ISBN 963-19-3342-3 fûzött : ár nélkül
809.451.1(078)=30
[MNB KB 937529]


Grafton, Sue
"A" is for alibi (magyar)
   A mint alibi / Sue Grafton ; [ford. Szendrõ Borbála]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 251 p. ; 20 cm. - (ABC krimik). - Egys. cím: "A" is for alibi. - ISBN 963-9421-16-2 fûzött : 1590,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[MNB KB 935542]


Gránicz István (1946-)
   A nyelvészeti poétika útjai és lehetõségei / Gránicz István. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 154 p. ; 20 cm. - (Opus, ISSN 0133-6762 ; 4.). - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-506-468-3 fûzött : 1200,- Ft
82.01(47) *** 82.07 *** 801.73
[MNB KB 936495]


Greene, Graham
The power and the glory (magyar)
   Hatalom és dicsõség / Graham Greene ; [ford. Sõtér István]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 239 p. ; 21 cm. - Egys. cím: The power and the glory. - Regény. - ISBN 963-547-718-X kötött : ár nélkül
820-31=945.11
[MNB KB 938438]


Gulyás Gábor (1954-)
   Az állami szeretõ / Gulyás Gábor. - Budapest : Z. V. P. BT, 2002. - 166 p. ; 19 cm. - Regény. - ISBN 963-202-904-6 fûzött : ár nélkül
894.511-31
[MNB KB 936379]


Heath, Lorraine
Never marry a cowboy (magyar)
   Házasság receptre / Lorraine Heath ; [ford. Hochrein Judit]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 383 p. ; 18 cm. - Egys. cím: Never marry a cowboy. - Regény. - ISBN 963-368-278-9 fûzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[MNB KB 936302]


Hegedõs László (1936-)
   Lángoló kerti kapu : színpadi költemény / Hegedõs László. - Budapest : Littera Kkt., 2002. - 45 p. ; 22 cm. - ISBN 963-00-9149-6 fûzött : ár nélkül
894.511-25
[MNB KB 935381]


Hemingway, Ernest
   Az öreg halász és a tenger : elbeszélések / Ernest Hemingway ; [ford. András T. László et al.]. - Budapest : Európa, 2002. - 283, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989). - A ford. a "The first forty-nine stories" és a "The old man and the sea" c. kiad. alapján kész. - ISBN 963-07-7282-5 fûzött : 650,- Ft
820-32(73)=945.11
[MNB KB 937461]


Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus
Der goldene Topf (magyar)
   Az arany virágcserép ; A homokember ; Scuderi kisasszony / E. T. A. Hoffmann ; [ford. Barna Imre, Bor Ambrus, Gergely Erzsébet]. - Budapest : Európa, 2002. - 234 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989). - Egys. cím: Der goldene Topf ; Der Sandmann ; Das Fräulein von Scuderi. - Kisregények. - ISBN 963-07-7281-7 fûzött : 600,- Ft
830-31=945.11
[MNB KB 937469]


Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus
Der goldene Topf (magyar)
   Az arany virágcserép ; Scuderi kisasszony ; Unokabátyám sarokablaka : [három kisregény] / E. T. A. Hoffmann ; [ford. Horváth Zoltán, Gergely Erzsébet, Gyõrffy Miklós]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 239 p. ; 20 cm. - (Iskola - könyv, ISSN 1587-4028). - Egys. cím: Der goldene Topf ; Das Fräulein von Scuderi ; Des Vetters Eckfenster. - ISBN 963-547-750-3 fûzött : ár nélkül
830-31=945.11 *** 830-32=945.11
[MNB KB 936441]


Hoffmann, Kate
Caught under the mistletoe! (magyar)
   Télapó itt van.. / Kate Hoffmann ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 134.). - Egys. cím: Caught under the mistletoe!. - Kisregény. - ISBN 963-536-770-8 fûzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[MNB KB 801888]


Horgas Béla (1937-)
   Nyí / Horgas Béla ; [a szerzõ rajz.]. - Budapest : Liget Mûhely Alapítvány, 2002. - 132 p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X). - ISBN 963-9363-15-4 fûzött : 5000,- Ft
894.511-14 *** 894.511-3
[MNB KB 936338]


Horváth Krisztina
   Hospitality English : vendéglátás angol közép- és felsõfokon / írta Horváth Krisztina. - 2. jav. kiad. - Budapest : KIT Képzõmûv. K., 2001. - 323 p. : ill. ; 23 cm. - Bibliogr.: p. 322-323. - ISBN 963-336-864-2 fûzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11
[MNB KB 935867]


Horváthné Lovas Márta
   Német nyelvtani gyakorlatok alap-, közép- és felsõfokú nyelvvizsgákra / Horváthné Lovas Márta. - Székesfehérvár : Lexika, [2002], cop. 1994. - 173, [3] p. ; 30 cm. - ISBN 963-9092-44-4 fûzött : 1316,- Ft
803.0-5(079.1)=945.11
[MNB KB 937649]


Horváthné Lovas Márta
   Társalgási témák a német érettségi, felvételi és nyelvvizsgákra / Horváthné Lovas Márta. - Székesfehérvár : Lexika, [2002]. - 173, [2] p. ; 29 cm. - ISBN 963-9092-49-5 fûzött : 1176,- Ft
372.880.30(075.3)(079.1) *** 803.0(079.1)=945.11
[MNB KB 937679]


Hosszú Ferenc (1923-1980)
   A másik írás : regény / Hosszú Ferenc. - Budapest : Áron K., 2001. - 410 p. ; 20 cm. - ISBN 963-9210-18-8 fûzött : 1290,- Ft
894.511-31
[MNB KB 936807]


Hrabal, Bohumil
Obsluhoval jsem anglického krále (magyar)
   Õfelsége pincére voltam / Bohumil Hrabal ; [ford. Varga György]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1990. - 270, [2] p. ; 19 cm. - Egys. cím: Obsluhoval jsem anglického krále. - Regény. - ISBN 963-07-7223-X kötött : 1500,- Ft
885.0-31=945.11
[MNB KB 936973]


Illyés Gyula (1902-1983)
   Hetvenhét magyar népmese / Illyés Gyula ; [Szántó Piroska rajz.] ; [... meséit ... Katona Imre, Rádics József ... vál.]. - 17. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 555, [4] p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-11-7708-4 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[MNB KB 937770]


Jakes, John
American dreams (magyar)
   Amerikai álmok / John Jakes ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 644, [3] p. ; 21 cm. - Egys. cím: American dreams. - Regény. - ISBN 963-547-713-9 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[MNB KB 935614]


Jókai Mór (1825-1904)
   A kõszívû ember fiai / Jókai Mór ; [a szöveggondozás Szekeres László munkája]. - Budapest : Európa, 2002. - 632, [2] p. ; 21 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989). - Regény. - ISBN 963-07-7279-5 fûzött : 800,- Ft
894.511-31
[MNB KB 937460]


Jordan, Robert
A crown of swords (magyar)
   A kardok koronája / Robert Jordan ; [ford. Körmendi Ágnes]. - Budapest : Beholder, 2002-. -  ; 19 cm. - (Az idõ kereke sorozat). - Egys. cím: A crown of swords. - Beholder fantasy (keretcím). - Regény
820-312.9(73)=945.11
[MNB KB 936316]
   1. köt. - 2002. - 411 p. : ill. térk. - ISBN 963-9399-22-1 fûzött : 1598,- Ft (hibás ISBN 963-9047-21-X)
820-312.9(73)=945.11
[MNB KB 936321]


Kállay Géza
   Nem puszta kép : Shakespeare és Wittgenstein / Kállay Géza. - [Budapest] : Liget Mûhely Alapítvány, 2002. - 329 p. ; 22 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X). - Bibliogr.: p. 319-328. - ISBN 963-9363-11-1 fûzött : 1600,- Ft
Wittgenstein, Ludwig - Shakespeare, William
820(092)Shakespeare,_W. *** 1(430)(092)Wittgenstein,_L.
[MNB KB 936514]


   Káosz háború sorozat. - Budapest : Delta Vision, [2001]-. - 6 db ; 18 cm. - Dragonlance (keretcím). - ISBN 963-00-4883-3
820-312.9(73)=945.11
[MNB KB 799507]
   1. r., Halálbrigád / Margaret Weis és Don Perrin ; [ford. Horváth Norbert]. - [2001]. - 267 p. - Egys. cím: The doom brigade. - Regény. - ISBN 963-00-4884-1 fûzött : ár nélkül
820-312.9(73)=945.11
[MNB KB 799511]


Kästner, Erich
Das fliegende Klassenzimmer (magyar)
   A repülõ osztály / Erich Kästner ; [ford. B. Radó Lili] ; [Walter Trier rajz.]. - 10. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 116 p. : ill. ; 21 cm. - Egys. cím: Das fliegende Klassenzimmer. - Ifjúsági regény. - ISBN 963-11-7679-7 kötött : ár nélkül
830-31(02.053.2)=945.11
[MNB KB 929955]


Kenneth, Claire
   Egon naplója / Claire Kenneth. - Budapest : Papp-Ker, [2002]. - 256 p. ; 21 cm. - (Romantikus klasszikusok). - Regény. - ISBN 963-9418-33-1 fûzött : ár nélkül
894.511-31
[MNB KB 936805]


Kertész Imre (1929-)
   Kaddis a meg nem született gyermekért / Kertész Imre. - 3. kiad. - Budapest : Magvetõ, 2002, cop. 1990. - 167 p. ; 18 cm. - Regény. - ISBN 963-14-2281-X kötött : 1890,- Ft
894.511-31
[MNB KB 929387]


Khashoggi, Soheir
Nadia's song (magyar)
   Nadja éneke / Soheir Khashoggi ; [ford. Molnár Gabriella]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 374 p. ; 21 cm. - Egys. cím: Nadia's song. - Regény. - ISBN 963-547-712-0 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[MNB KB 935467]


King, Stephen
Skeleton crew (magyar)
   Csontkollekció / Stephen King ; [ford. Müller Bernadett]. - Budapest : Európa, 2002. - 708 p. ; 20 cm. - Egys. cím: Skeleton crew. - Elbeszélések. - ISBN 963-07-7217-5 fûzött : 1800,- Ft
820-322.4(73)=945.11
[MNB KB 936278]


Király Zsolt
   Blackbird : elõkészítõ tanfolyam a "C" típusú középfokú angol nyelvvizsgára / Király Zsolt ; [ill. Szûcs Édua]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2002, cop. 1998. - 389 p. : ill., fõként színes ; 28 cm. - (Exam pass, ISSN 1418-0405). -  Fûzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-5727-2)
802.0(079.1)=945.11
[MNB KB 937934]


Komlóssy Viktor (1956-)
   Cselgáncs - judo Japánban ; Japán versfordítások ; Japán tündérvilága és mai életünk / Komlóssy Viktor. - Budapest : BIP, 2002. - 104 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm. - ISBN 963-9450-10-3 fûzött : ár nélkül
Japán
908.520(0:82-94) *** 796.853.23 *** 895.6-14=945.11
[MNB KB 935712]


Koontz, Dean R.
One door away from heaven (magyar)
   Menekülés / Dean R. Koontz ; [ford. Danyi Andrea.]. - Budapest : Animus, 2002. - 704 p. ; 18 cm. - Egys. cím: One door away from heaven. - Regény. - ISBN 963-9307-59-9 fûzött : 1590,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[MNB KB 935459]


Kosaras István (1915-)
   Grundwortschatz der deutschen Sprache : einsprachiges Wörterbuch / Kosaras István ; [unter Mitarb. von Ernst-Georg Kirschbaum und Ella Zirnstein] ; [überarb. und modernisiert von Földvári Miklós] ; [Zeichnungen Sajdik Ferenc]. - Budapest : Holnap, 2002. - 288 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-346-499-4 fûzött : ár nélkül
803.0-321.1
[MNB KB 937803]


Kováts Dániel (1929-)
   Az abaúji Hegyköz helynevei / Kováts Dániel. - Sátoraljaújhely : Kazinczy Múz. : Kazinczy Társ., 2000. - 336 p. : ill. ; 24 cm. - (A sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum füzetei, ISSN 1416-0943 ; 4.). - Bibliogr.: p. 25-34. - ISBN 963-00-5109-5 fûzött : ár nélkül
Hegyköz
809.451.1-311(439Hegyköz)
[MNB KB 802996]


Kristóf Attila (1938-)
   A pokol pillangói / Kristóf Attila. - [Budapest] : Nemzet Lap- és Kvk., 2002. - 399 p. ; 21 cm. - Regény. - ISBN 963-202-783-3 kötött : 1960,- Ft
894.511-312.4
[MNB KB 936350]


Kürthy, Ildikó von
Herzsprung (magyar)
   Szívzökkenõ / Ildikó von Kürthy ; [ford. Pataky Miklós]. - Budapest : Móra, 2002. - 194 p. ; 21 cm. - (Nõk & õk, ISSN 1587-0391). - Egys. cím: Herzsprung. - Regény. - ISBN 963-11-7712-2 fûzött : ár nélkül
830-31=945.11
[MNB KB 936297]


LaHaye, Tim
The remnant (magyar)
   A maradék : regény a Föld utolsó napjairól / Tim LaHaye és Jerry B. Jenkins ; [ford. Gál Csaba]. - Budapest : Amana 7, 2002. - 343 p. ; 20 cm. - Egys. cím: The remnant. - ISBN 963-86174-6-2 fûzött : ár nélkül
820-312.9(73)=945.11
[MNB KB 936253]


László Lajos (1925-)
   Helló, kisfiú : válogatott írások, 1974-2000 / László Lajos. - Szekszárd : Babits, 2002. - 287 p. ; 24 cm. - ISBN 963-9272-69-8 kötött : ár nélkül
894.511-32
[MNB KB 935612]


Latinovits Zoltán (1931-1976)
   Verset mondok : tanulmányok, nyilatkozatok, mûsorok / Latinovits Zoltán ; a dokumentumokat összegyûjt. és a kötetet összeáll. Surányi Ibolya. - Budapest : Holnap, cop. 2002. - 276, [5] p. : ill. ; 17x18 cm. - ISBN 963-346-519-2 kötött : ár nélkül
894.511-4
[MNB KB 929395]


Le Carré, John
The constant gardener (magyar)
   Az elszánt diplomata / John Le Carré ; [ford. Odze György]. - [Budapest] : Saxum, cop. 2002. - 384 p. ; 21 cm. - Egys. cím: The constant gardener. - Regény. - ISBN 963-9308-49-8 kötött : ár nélkül
820-312.4=945.11
[MNB KB 936348]


Leclaire, Day
Her secret Santa (magyar)
   Sárkányember / Day Leclaire ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 236.). - Egys. cím: Her secret Santa. - Kisregény. - ISBN 963-536-730-9 fûzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[MNB KB 802245]


Lehóczky Ágnes (1976-)
   Medalion / Lehóczky Ágnes. - Budapest : Universitas, 2002. - 57 p. ; 17 cm. - Versek. - ISBN 963-9104-66-3 fûzött : ár nélkül
894.511-14
[MNB KB 935485]


Lindgren, Astrid
Nya hyss av Emil i Lönnenberga (magyar)
   Juharfalvi Emil újabb csínyei / Astrid Lindgren ; ill. Björn Berg ; ford. Tótfalusi István. - Utánny. - Budapest : Egmont, 2002. - 132 p. : ill. ; 21 cm. - Egys. cím: Nya hyss av Emil i Lönnenberga. - Ifjúsági regény. - ISBN 963-627-757-5 kötött : 1099,- Ft
839.7-31(02.053.2)=945.11
[MNB KB 936776]


Lindgren, Astrid
Pippi Langstrump (magyar)
   Harisnyás Pippi / Astrid Lindgren ; ford. Tótfalusi István ; az illusztrációkat Ingrid Vang-Nyman kész. - Budapest : Egmont, 2002. - 128 p. : ill. ; 21 cm. - Egys. cím: Pippi Langstrump. - Ifjúsági regény. - ISBN 963-627-173-9 kötött : 1099,- Ft
839.7-31(02.053.2)=945.11
[MNB KB 935891]


London, Jack
White Fang (magyar)
   Fehér Agyar / Jack London ; [ford. Szász Imre]. - Budapest : Sensus, 2002. - 254 p. ; 18 cm. - Egys. cím: White Fang. - Regény. - Megj. "Farkasvér" címmel is. - ISBN 963-9375-11-X fûzött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[MNB KB 936976]


Madách Imre (1823-1864)
Az ember tragédiája (galíciai)
   A traxedia do home : poema dramático / Imre Madách ; trad. ... Lajos Asztalos e Gonzalo Navaza Blanco ; il. András Farkas. - Budapest : Soc. Literaria Madách, 2002. - 208 p., [15] t.fol. : ill. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 28.). - Egys. cím: Az ember tragédiája. - ISBN 963-9386-08-1 fûzött : ár nélkül
894.511-121=699
[MNB KB 936372]


Madách Szimpózium (9.) (2001) (Balassagyarmat ; Szügy)
   IX. Madách Szimpózium : [Balassagyarmat - Szügy, 2001. okt. 5-6.] / [rend. a] Madách Irodalmi Társaság. - Budapest ; Balassagyarmat : Madách Irod. Társ., 2002. - 233 p., [4] t.fol. : ill. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 27.). - Bibliogr. az elõadások végén. - ISBN 963-9386-03-0 fûzött : ár nélkül
894.511(092)Madách_I. *** 061.3(439-2Balassagyarmat) *** 061.3(439-2Szügy)
[MNB KB 936377]


Maklári Tamás
   Német feladatlexikon : kezdõknek és haladóknak : könnyed nyelvtani magyarázatokkal / Maklári Tamás ; [a rajzokat a szerzõ kész.]. - Budapest : Libro-Trade : M.P.L. Kv., 2002. - 2 db : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-9328-54-5 fûzött : ár nélkül
803.0-5(076)=945.11
[MNB KB 936276]
   1. - 304 p. - ISBN 963-9328-55-3
803.0-5(076)=945.11
[MNB KB 936289]
   2. - 269 p. - Bibliogr.: p. 269. - ISBN 963-9328-56-1
803.0-5(076)=945.11
[MNB KB 936290]


Márton Gyöngyvér (1953-)
   Távol / Márton Gyöngyvér. - Lakitelek : Antológia, 2002-. - 23 cm
894.511-32
[MNB KB 936471]
   1. kv. - 2002. - 93 p. - ISBN 963-9354-11-2 fûzött : ár nélkül
894.511-32
[MNB KB 936493]


Máthé Elek
   Angol képleírási gyakorlatok, lépésrõl lépésre : alap-, közép- és felsõfokon / Máthé Elek ; Kovács Tamás fotóival. - 2. jav. kiad. - Budapest : M. L. P. Kv. : Librotrade, 1999. - 95 p. ; 20 cm + 70 színes fotó. - (Nyelvkönyvek vizsgázóknak sorozat, ISSN 1417-1449). - Oktatási segédlet. - ISBN 963-9328-52-9 fûzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11
[MNB KB 936818]


Meade, Glenn
Brandenburg (magyar)
   Brandenburg / Glenn Meade ; [ford. Szántó András]. - 2. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., [2002], cop. 1997. - 557, [2] p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929). - Egys. cím: Brandenburg. - Regény. - Megj. "Brandenburg testamentum" címmel is. - ISBN 963-635-224-0 fûzött : 1400,- Ft
820-311.3=945.11
[MNB KB 936864]


Merle, Robert
Un animal doué de raison (magyar)
   Állati elmék / Robert Merle ; [ford. Réz Ádám]. - Budapest : Európa, 2002. - 568 p. ; 19 cm. - Egys. cím: Un animal doué de raison. - Regény. - ISBN 963-07-7206-X kötött : 2200,- Ft
840-31=945.11
[MNB KB 936078]


Merle, Robert
Complots et cabales (magyar)
   Ármány és cselszövés / Robert Merle ; [ford. Kamocsay Ildikó]. - Budapest : Európa, 2002. - 452 p. ; 21 cm. - Egys. cím: Complots et cabales. - A regényfolyam 12. kötete. - ISBN 963-07-7052-0 * kötött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-07-7041-5)
840-311.6=945.11
[MNB KB 929929]


Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A gavallérok ; A Sipsirica ; A lohinai fû ; Kísértet Lublón : [négy kisregény] / Mikszáth Kálmán ; [... az utószót írta Petz György]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 288 p. ; 20 cm. - (Iskola - könyv, ISSN 1587-4028). - ISBN 963-547-755-4 fûzött : ár nélkül
894.511-31
[MNB KB 936432]


Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyõje / Mikszáth Kálmán ; [... az utószót írta Petz György]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 224 p. ; 20 cm. - (Iskola - könyv, ISSN 1587-4028). - Regény. - ISBN 963-547-756-2 fûzött : ár nélkül
894.511-31
[MNB KB 936397]


   Millenniumi kristály : antológia / [szerk. Prosszer G. Júlia, Vandulek Zsóka] ; az Amatõr Költõk és Írók Országos Szövetségének kiadványa. - Budapest : AKIOSZ, 2000. - 285 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - Kristály: milleniumi[!] antológia (borító- és gerinccím). - ISBN 963-00-5880-4 * fûzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-7971-6)
894.511-822 *** 894.511(092)
[MNB KB 801440]


Mills, Leo
   Korg Polaris : [démon a legsötétebb pokolból] / Leo Mills. - [Debrecen] : Cherubion, 2002. - 284 p. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 93.). - Regény. - ISBN 963-9346-62-4 fûzött : 998,- Ft
894.511-312.5
[MNB KB 936507]


Móra Ferenc (1879-1934)
   Aranykoporsó / Móra Ferenc ; [Gyõrfi András rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 393, [4] p. : ill. ; 21 cm. - Regény. - ISBN 963-11-7701-7 kötött : ár nélkül
894.511-31
[MNB KB 936788]


   Der Mythos von Amor und Psyche in der europäischen Renaissance : [Arbeitsgespräch, 14-17. Oktober 1999, Miskolc] / hrsg. von József Jankovics, S. Katalin Németh ; [Veranst.: Institut für Literaturforschung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften ..., Wolfenbütteler Arbeitskreis für Renaissanceforschung Herzog August Bibliothek]. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 165 p., VIII t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Studia humanitatis, ISSN 0324-7880 ; 12.). - Bibliogr. a jegyzetekben. - Váltakozva német, angol és olasz nyelven. - ISBN 963-506-479-9 kötött : 2200,- Ft
82(4)(091)"14/15" *** 930.85(4)"14/15" *** 292 *** 061.3(439-2Miskolc)
[MNB KB 935694]


Nagy Imre (1896-1958)
   Viharos emberöltõ / Nagy Imre ; [az utószót és a jegyzeteket írta Szántó László] ; [közread. a] Nagy Imre Alapítvány. - Budapest : Nagy I. Alapítvány, 2002. - 183 p. : ill. ; 33 cm. - Bibliogr.: p. 163. - ISBN 963-202-167-3 kötött : ár nélkül
Nagy Imre (1896-1958)
894.511-94
[MNB KB 935425]


   Nagy magyar helyesírási szótár / [szerk. Cziffra Istvánné, Nagy Emília, Szöllõsi Zsuzsanna]. - Kisújszállás : Szalay, 2002. - 520 p. ; 24 cm. - ISBN 963-9450-20-0 kötött : ár nélkül
809.451.1-1(036)
[MNB KB 935412]


Nance, John J.
Headwind (magyar)
   Különleges utas / John J. Nance ; [ford. Janáky István]. - [Budapest] : General Press, [2002]. - 369 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026). - Egys. cím: Headwind. - Regény. - ISBN 963-9282-69-3 kötött : 1300,- Ft
820-311.3(73)=945.11
[MNB KB 936363]


Nemere István (1944-)
   Élni életveszélyes / Nemere István. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, cop. 2002. - 212 p. ; 20 cm. - Regény. - ISBN 963-9117-84-6 fûzött : 798,- Ft
894.511-312.4
[MNB KB 936824]


Németh Endre
   Százhúsz nap az élet / Németh Endre. - [Gyõr] : Hazánk, 2002. - 351 p. ; 21 cm. - Regény. - ISBN 963-7586-69-5 fûzött : ár nélkül
894.511-31
[MNB KB 936357]


Németh Károly
   Õsz-igézet a tengeren : Németh Károly válogatott versei / [közread. az] Összmagyar Testület. - Budapest : Összmagyar Test., 2002. - 121 p. ; 20 cm. - ISBN 963-202-229-7 fûzött : ár nélkül
894.511-14
[MNB KB 935449]


Némethné Hock Ildikó
   1000 questions 1000 answers : angol társalgási gyakorlatok az "A" típusú nyelvvizsgákra / Némethné Hock Ildikó. - Jav. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, [2002]. - 253, [3] p. ; 21 cm. - ISBN 963-9092-94-0 fûzött : 1176,- Ft
802.0(079.1)=945.11
[MNB KB 936731]


Némethné Hock Ildikó
   Komplett feladatsorok az angol közép- és felsõfokú írásbeli nyelvvizsgákra / Némethné Hock Ildikó, Ötvösné Vadnay Marianna. - Székesfehérvár : Lexika, [2002]. - 159 p. : ill. ; 30 cm. - ISBN 963-9092-09-6 fûzött : 1288,- Ft
802.0(079.1)=945.11
[MNB KB 937648]


Odorics Ferenc (1956-)
   A disszemináció ábrándja / Odorics Ferenc. - Budapest ; Szeged : Pompeji, 2002. - 178 p. ; 20 cm. - (deKON-KÖNYVek, ISSN 1218-621X ; 23.). - Bibliogr. a jegyzetekben. -  Fûzött : 1280,- Ft (hibás ISBN 963-9450-09-X)
82.01 *** 894.511(091)"19"
[MNB KB 936505]


O'Flanagan, Sheila
Suddenly single (magyar)
   Megint egyedül? : [szingliregény] / Sheila O'Flanagan ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 558 p. ; 21 cm. - Egys. cím: Suddenly single. - ISBN 963-547-725-2 kötött : ár nélkül
820-312.5=945.11
[MNB KB 935535]


Oldfield, Elizabeth
Looking after dad (magyar)
   Veszélyes testõr / Elizabeth Oldfield ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 224.). - Egys. cím: Looking after dad. - Kisregény. - ISBN 963-536-744-9 fûzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[MNB KB 802122]


Pálfy Gyula
   Utónévkönyv : milyen nevet válasszunk? / Pálfy Gyula ; [mtársak Dávid Emese, Máté Gyula, Takács Zoltán]. - Budapest : Aranyhal, [2002]. - 317 p. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 317. - ISBN 963-348-011-6 kötött : ár nélkül
809.451.1-313.1
[MNB KB 938488]


Pekár Zsuzsa
   A túlélés epizódjai : család- és kortörténet az 1945-50-es évekrõl egy nagypolgár családtag önvallomásában / Pekár Zsuzsa. - Budapest : Püski, 2002. - 223 p. : ill. ; 22 cm. - ISBN 963-9337-26-9 kötött : 1250,- Ft
Pekár Zsuzsa
894.511-94
[MNB KB 935514]


Péntek Bernadett
   Német szóbeli nyelvvizsgafeladatok : [A típus, középfok - felsõfok] / Péntek Bernadett, Békési Barbara. - Székesfehérvár : Lexika, [2002], cop. 1999. - 223 p. : ill., színes ; 29 cm. - ISBN 963-9092-78-9 fûzött : 1596,- Ft
803.0(079.1)=945.11
[MNB KB 937690]


Perbíró József (1908-1991)
   Ötvenhat Szegeden - emlékeimben / Perbíró József. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2002. - 111 p. : ill. ; 25 cm. - (Szemtanú, ISSN 1587-2963 ; 3.). - 1956 Szegeden emlékeimben (borító- és gerinccím). - ISBN 963-86240-1-9 kötött : ár nélkül
Perbíró József (1908-1991) - Szeged
943.9-2Szeged"1956"(092)Perbíró_J.(0:82-94) *** 894.511-94
[MNB KB 929846]


Plâckovskij, Mihail
Solnyško na pamât' (magyar)
   A sün, akit meg lehetett simogatni / Mihail Pljackovszkij ; [Vlagyimir Szutyejev rajz.] ; [ford. Réz András]. - 7. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 116, [3] p. : ill., színes ; 29 cm. - Egys. cím: Solnyško na pamât'. - Mesék. - ISBN 963-11-7702-5 kötött : ár nélkül
882-34(02.053.2)=945.11
[MNB KB 937681]


Pór Péter (1939-)
   Léted felirata : válogatott tanulmányok / Pór Péter. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 282 p. ; 24 cm. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-506-475-6 fûzött : 2000,- Ft
82(091)"17/19"
[MNB KB 935419]


Porter, Margaret Evans
Improper advances (magyar)
   Tisztességtelen ajánlat / Margaret Evans Porter ; [ford. Keresnyei Klára]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 377 p. ; 18 cm. - Egys. cím: Improper advances. - Regény. - ISBN 963-368-293-2 fûzött : ár nélkül
820-312.5=945.11
[MNB KB 936426]


Pratchett, Terry
Reaper man (magyar)
   A Kaszás : Korongvilág-regény / Terry Pratchett ; [ford. Sohár Anikó]. - [Debrecen] : Cherubion, 2002. - 282 p. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 94.). - Egys. cím: Reaper man. - ISBN 963-9346-63-2 fûzött : 1198,- Ft
820-312.9=945.11
[MNB KB 936354]


Prohászka Viktória
   Francia teszt kézikönyv megoldási kulcsokkal középfokon / Prohászka Viktória, Zdenkó Ildikó, Vizsnyiczai Zita. - 3. kiad. - Budapest : M.P.L. Kv. : Librotrade, 2002. - 236 p. ; 20 cm. - (Nyelvkönyvek vizsgázóknak sorozat, ISSN 1417-1449). - ISBN 963-9328-48-0 fûzött : ár nélkül
804.0(079.1)=945.11
[MNB KB 936081]


Puškin, Aleksandr Sergeeviè
Evgenij Onegin (magyar)
   Anyegin ; Válogatott írások / Alekszandr Puskin ; [ford. Áprily Lajos, Márkus Gyula, Wessely László]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 269 p. ; 20 cm. - (Iskola - könyv, ISSN 1587-4028). - Egys. cím: Evgenij Onegin. - ISBN 963-547-719-8 fûzött : ár nélkül
882-13=945.11 *** 882-94=945.11
[MNB KB 936424]


Quick, Amanda
Mystique (magyar)
   A zöld kristály / Amanda Quick ; [ford. Varga Monika]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2002. - 252 p. ; 20 cm. - Egys. cím: Mystique. - Regény. - ISBN 963-203-044-3 fûzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[MNB KB 929266]


Rácz-Kotilla Erzsébet
   Utószó / Rácz-Kotilla Erzsébet, Rácz Gábor. - Pécs : Edenscript, 2002. - 99 p. : ill. ; 21 cm. - Visszaemlékezések. - Példányszám: 100. - ISBN 963-202-721-3 kötött : ár nélkül
Rácz-Kotilla Erzsébet - Rácz Gábor (1928-)
894.511-94
[MNB KB 935388]


Ritoókné Szalay Ágnes (1931-)
   "Nympha super ripam Danubii" : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi mûvelõdés körébõl / Ritoókné Szalay Ágnes ; [szerk. és a mutatót összeáll. Jankovits László]. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 266 p. : ill. ; 24 cm. - (Humanizmus és reformáció, ISSN 0134-0468 ; 28.). - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven. -  Fûzött : 2200,- Ft (hibás ISBN 963-506-432-2)
930.85(439)"14/15" *** 943.9"14/15" *** 871(439)(091)"14/15" *** 871(439)(092)Janus_Pannonius
[MNB KB 935624]


Roberts, Nora
Daring to dream (magyar)
   Merész álom / Nora Roberts ; [ford. Ligeti Ágnes]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 422 p. ; 20 cm. - Egys. cím: Daring to dream. - Regény. - Megj. "Merész álmok" címmel is. - ISBN 963-9421-30-8 fûzött : 1290,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[MNB KB 935534]


Roberts, Nora
Holding the dream (magyar)
   Késleltetett álom / Nora Roberts ; [ford. Király Zsuzsa]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 409 p. ; 20 cm. - Egys. cím: Holding the dream. - Regény. - Megj. "Csalóka álmok" címmel is. - ISBN 963-9421-33-2 fûzött : 1290,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[MNB KB 935552]


Rutland, Eva
To love them all (magyar)
   Nem csak hivatalból / Eva Rutland ; [... ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 235.). - Egys. cím: To love them all. - Kisregény. - ISBN 963-536-729-5 fûzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[MNB KB 801922]


Schütz István (1923-)
   Albán nyelvkönyv / Schütz István. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 177 p. ; 29 cm + hangk. - ISBN 963-506-461-6 fûzött : 4000,- Ft
809.198.3(078)=945.11
[MNB KB 935404]


Scott, Alexandra
Charlie's dad (magyar)
   Ez nem divat / Alexandra Scott ; [... ford. Bittera Dóra]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 223.). - Egys. cím: Charlie's dad. - Kisregény. - ISBN 963-536-743-0 fûzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[MNB KB 802242]


Shakespeare, William
Twelfth-night or What you will (magyar)
   Vízkereszt vagy Amit akartok / William Shakespeare ; ford. Lévay József. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 85 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933). - Egys. cím: Twelfth-night or What you will. - Vígjáték. - ISBN 963-9388-83-1 fûzött : ár nélkül
820-2=945.11
[MNB KB 936083]


Sheldon, Sidney
The sands of time (magyar)
   Az idõ homokja / Sidney Sheldon ; [ford. Csillag Zsuzsa]. - 3. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2002. - 381, [2] p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929). - Egys. cím: The sands of time. - Regény. - Megj. "Hajsza" címmel is. - ISBN 963-635-227-5 fûzött : 1200,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[MNB KB 936853]


Smith, Sean
J. K. Rowling (magyar)
   És megteremtette Harry Pottert.. : Joanne Rowling életrajza / Sean Smith ; [ford. Károlyi Eszter]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 248 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm. - Egys. cím: J. K. Rowling. - ISBN 963-547-706-6 kötött : ár nélkül
Rowling, J. K.
820(092)Rowling,J.K.
[MNB KB 935465]


Smith, Wilbur
The diamond hunters (magyar)
   Gyémántvadászok / Wilbur Smith ; [ford. Bulath Éva]. - [Budapest] : Delej, cop. 2002. - 261 p. ; 20 cm. - Egys. cím: The diamond hunters. - Regény. - ISBN 963-9124-36-2 fûzött : ár nélkül
820-311.3(689.4)=945.11
[MNB KB 929299]


Somló Katalin
   Schritte 3 : német feladatgyûjtemény haladóknak / Somló Katalin, Pantóné Naszályi Dóra. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 111 p. : ill. ; 24 cm + mell. (30 p.). - ISBN 963-19-2839-X fûzött : ár nélkül
803.0(078)=945.11
[MNB KB 935768]


Somló Katalin
   Schrittweise 3 : haladóknak / Somló Katalin, Andreas Kentsch. - Budapest : Nemz. Tankvk., [2002]. - 159 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - ISBN 963-19-2219-7 fûzött : ár nélkül
803.0(078)=945.11
[MNB KB 935774]


Soós Anita
   "Ha egy arcot sokáig és figyelmesen szemlélünk..." / Soós Anita ; [közread. a Hungarian Association for Scandinavian Studies]. - [Budapest] : HASS, 2002. - 236 p. ; 20 cm. - Bibliogr.: p. 218-236. - ISBN 963-202-479-6 fûzött : ár nélkül
Kierkegaard, Soren
1(489)(092)Kierkegaard,_S. *** 839.8(092)Kierkegaard,_S.
[MNB KB 935606]


Spánn Gábor (1938-)
   Türelmi zóna : derûs jegyzetek / Spánn Gábor. - Budapest : Quóta BT, 2000. - 206 p. ; 20 cm. - ISBN 963-00-4550-8 * fûzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-45500-8)
894.511-92
[MNB KB 938339]


Spignesi, Stephen J.
The lost work of Stephen King (magyar)
   Stephen King elveszett mûvei / [Stephen J. Spignesi] ; [ford. Takács Erika]. - Budapest : Inkvizítor, [2002]. - 511 p. : ill. ; 23 cm. - Egys. cím: The lost work of Stephen King. - ISBN 963-9030-23-6 kötött : ár nélkül
King, Stephen
820(73)(092)King,_S.
[MNB KB 935630]


Steinbeck, John
Burning bright (magyar)
   Lángolás / John Steinbeck ; [ford. Német Anikó]. - Budapest : Merényi, [2002]. - 141 p. ; 21 cm. - Egys. cím: Burning bright. - Regény. - ISBN 963-698-073-X fûzött : 850,- Ft
820-31(73)=945.11
[MNB KB 936803]


Stevenson, Robert Louis
Treasure island (magyar)
   A kincses sziget / R. L. Stevenson ; ford. Devecseri Gábor ; Bérczi Ottó rajz. - Budapest : Holnap, 2002. - 270, [3] p. : ill. ; 21 cm. - Egys. cím: Treasure island. - Regény. - ISBN 963-346-397-1 kötött : ár nélkül
820-31(02.053.2)=945.11
[MNB KB 929336]


Szabó Lajos (1908-1996)
   Utolsó szalmaszál / Szabó Lajos ; [a kötetet gond. Kováts Dániel]. - Budapest : METEM : Kazinczy Társ., 2000. - 352 p. : ill. ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 27.). - Önéletrajz. - Bibliogr.: p. 313-325. - Összefoglalás angol, francia és német nyelven. - ISBN 963-8472-53-7 fûzött : ár nélkül
Szabó Lajos (1908-1996)
894.511-94
[MNB KB 802193]


Szépe Judit
   Fonémikus parafáziák magyar anyanyelvû afáziások közlésfolyamataiban / Szépe Judit. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2000. - 205 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének kiadványai, ISSN 1419-7693 ; 2.). - Bibliogr.: p. 193-205. - ISBN 963-9296-33-3 * fûzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9074-16-0)
809.451.1-4 *** 616.89-008.434
[MNB KB 802296]


Szijj Ildikó (1962-)
   A galego ige története : természetes morfológiai megközelítés = The history of the Galician verb : a case study in natural morphology / Szijj Ildikó. - Budapest : ELTE BTK Doktori Tcs., 2002. - 224 p. : ill. ; 24 cm + 6 mell. - (Asteriskos, ISSN 1585-8006 ; 4.). - Bibliogr.: p. 176-182. - Összefoglalás angol nyelven. - ISBN 963-463-568-7 fûzött : ár nélkül
806.99-25-53
[MNB KB 935455]


Szirák Péter (1966-)
   Pályák emlékezete : Szirák Péter beszélgetései irodalomtudósokkal. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 271 p. ; 24 cm. - ISBN 963-506-477-2 fûzött : 1800,- Ft
82.01(439)(092)(047.53)
[MNB KB 935386]


Tamási Áron (1897-1966)
   Ábel a rengetegben / Tamási Áron. - Utánny. - Budapest : Ciceró, [2002]. - 188 p. ; 20 cm. - Regény. - ISBN 963-539-325-3 fûzött : ár nélkül
894.511-31
[MNB KB 935968]


Teitelbaum, Michael
Spider-Man : the adventures of Spider-Man (magyar)
   Pókember : Pókember kalandjai / Michael Teitelbaum ; ford. Horváth László ; [David Koepp forgatókönyve alapján ...] ; [fotók Zade Rosenthal et al.]. - Budapest : Intern. Publ. House, 2002. - 175 p., [8] t. : ill., színes ; 18 cm. - (Filmcsillag könyvek, ISSN 1588-9874). - Egys. cím: Spider-Man : the adventures of Spider-Man. - Regény. - ISBN 963-202-425-7 fûzött : 999,- Ft
820-311.3(73)=945.11
[MNB KB 936358]


Thassy Jenõ (1920-)
   Egyetlen otthonom / Thassy Jenõ. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 224, [4] p., [8] t. : ill. ; 21 cm. - Visszaemlékezések. - ISBN 963-506-474-8 kötött : 2000,- Ft
Thassy Jenõ (1920-)
894.511-94
[MNB KB 935572]


Thompson, Vicki Lewis
Santa in a stetson (magyar)
   Meztelen ajándék / Vicki Lewis Thompson ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 226.). - Egys. cím: Santa in a stetson. - Kisregény. - ISBN 963-536-746-5 fûzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[MNB KB 802207]


Tournier, Michel
Le roi des aulnes (magyar)
   A Rémkirály / Michel Tournier ; [ford. és az utószót írta Barta András]. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 356, [3] p. ; 21 cm. - Egys. cím: Le roi des aulnes. - Regény. - ISBN 963-9416-01-0 kötött : 1890,- Ft
840-31=945.11
[MNB KB 929327]


Travers, Pamela Lyndon
   Mary Poppins a Cseresznyefa utcában / P. L. Travers ; [Mary Shepard rajz.] ; [ford. Borbás Mária] ; [a versbetéteket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Cicero, cop. 2002. - 135 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306). - Tart.: Mary Poppins a Cseresznyefa utcában ; Mary Poppins meg a szomszéd ház. - Egys. cím: Mary Poppins in Cherry tree lane ; Mary Poppins and the house next door. - Ifjúsági regények. - ISBN 963-539-356-3 kötött : ár nélkül
820-31(02.053.2)=945.11
[MNB KB 929295]


Travers, Pamela Lyndon
Mary Poppins opens the door (magyar)
   A csudálatos Mary kinyitja az ajtót / P. L. Travers ; [Mary Shepard rajz.] ; [ford. Borbás Mária] ; [a versbetéteket ford. Székely Magda]. - Budapest : Ciceró, cop. 2002. - 159 p. : ill. ; 25 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306). - Egys. cím: Mary Poppins opens the door. - Ifjúsági regény. - ISBN 963-539-373-3 kötött : ár nélkül
820-31(02.053.2)=945.11
[MNB KB 929276]


   Ünnepeink : mûsorokra, köszöntõkre készülõk könyve s mindazoké, akik szeretnének szívhez szólóbb ünnepeket ülni / [szerk. és a bevezetõ-összekötõ szövegeket írta Varga Domokos] ; [... az illusztrációkat Kurdi István kész.]. - 3. kiad. - Budapest : Hét Krajcár, 2002. - 234 p. : ill. ; 23 cm. - ISBN 963-8250-68-2 fûzött : 980,- Ft
371.383 *** 894.511-822 *** 394.21(439)
[MNB KB 935871]


Urbán Viktor
   Háromnyelvû mûszaki szakszótár : német - magyar - angol, magyar - német - angol, angol - magyar - német : építészeknek, építõipari kivitelezõknek, épületgépészeknek, villamostervezõknek, klímatervezõknek, eib-bus tervezõknek = Dreisprachiges technisches Fachwörterbuch : deutsch - ungarisch - englisch, ungarisch - deutsch - englisch, englisch - ungarisch - deutsch = Trilingual technical dictionary : German - Hungarian - English, Hungarian - German - English, English - Hungarian - German / Urbán Viktor. - Budapest : Urbanus Trading BT, 2002. - XVI, 671 p. ; 24 cm. - ISBN 963-00-9714-1 kötött : ár nélkül
801.323=945.11=20=30 *** 801.323=20=30=945.11 *** 801.323=30=945.11=20 *** 624 *** 696/697
[MNB KB 936461]


Vaskó Péter (1973-)
   Árnyéklovasság : Vang So verseskönyve / Vaskó Péter. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 82, [5] p. ; 20 cm. - ISBN 963-506-457-8 fûzött : 800,- Ft
894.511-14
[MNB KB 935579]


Vatsyayana
Kama-sutra (magyar)
   Káma-Szútra : a szerelem tankönyve / Vátszjájana ; [ford. Baktay Ervin] ; [a jegyzeteket összeáll. Vekerdi József] ; [... ill. Göblyös Róbert]. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 209 p. : ill. ; 21 cm. - Egys. cím: Kama-sutra. - ISBN 963-9416-14-2 kötött : 1400,- Ft
891.2-96=945.11 *** 392.6(540) *** 613.88
[MNB KB 936806]


Vázsonyi Endre (1906-1986)
   Fortélyos mester királysága / Vázsonyi Endre ; [Igor Lazin rajz.]. - Budapest : Cicero, cop. 2002. - 320 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306). - Mesék. - ISBN 963-539-277-X kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[MNB KB 929297]


Vázsonyi Endre (1906-1986)
   Rémusz bácsi meséi / Vázsonyi Endre ; [a szerzõ forrásként Joel Chandler Harris ... néger népmesegyûjteményeit használta fel] ; [Reich Károly rajz.]. - Budapest : Ciceró, cop. 2002. - 244 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306). - ISBN 963-539-374-1 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[MNB KB 929296]


Veér András (1939-)
   A magyar beteg / Veér András. - Budapest : Hungalibri, [2002]. - 397, [5] p. ; 23 cm. - Regény. - ISBN 963-9163-51-1 kötött : ár nélkül
894.511-31
[MNB KB 935719]


Verne, Jules
Le tour du monde en quatre-vingts jours (magyar)
   Nyolcvan nap alatt a Föld körül / Jules Verne ; [ford. Csatlós János] ; [... grafikákat Fabó Attila László kész.]. - Budapest : Unikornis, 2002. - 244 p. : ill. ; 20 cm. - (Jules Verne összes mûvei ; ; 57.). - Egys. cím: Le tour du monde en quatre-vingts jours. - Regény. - ISBN 963-427-461-7 kötött : ár nélkül
840-31(02.053.2)=945.11
[MNB KB 938440]


Vidal, Gore
The Smithsonian Institution (magyar)
   A Smithson pincéi / Gore Vidal ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 265 p. ; 21 cm. - Egys. cím: The Smithsonian Institution. - Regény. - ISBN 963-9416-18-5 kötött : 1890,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[MNB KB 936367]


Weinberg, Robert
   Horizont-háború : [trilógia] / Robert Weinberg. - Budapest : Delta Vision, [2000]-. - 3 db ; 18 cm. - MAGE (keretcím). - ISBN 963-00-4900-7 * (hibás ISBN 963-00-4907)
820-312.9(73)=945.11
[MNB KB 798948]
   1. kv., Út a pokolba / [ford. Csiszár Dénes és Horváth Balázs]. - [2000]. - 229 p. - Regény. - ISBN 963-00-4901-5 fûzött : 1090,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[MNB KB 798950]


Wierschin, Martin Werner
   Die deutsche Literatur der Goethezeit: literarische und geistesgeschichtliche Strukturen der Jahre 1767/1768 bis 1832 / Martin Werner Wierschin. - Veszprém : Universitätsverl., 2000. - 288 p. ; 24 cm. - (Veröffentlichungen des Lehrstuhls für deutsche Sprache und Literatur an der Universität Veszprém, ISSN 1586-8710 ; 2.). - Bibliogr.: p. 281-288. - ISBN 963-9220-51-5 fûzött : ár nélkül
830(091)"176/183"
[MNB KB 803027]


Wilder, Thornton
The bridge of San Luis rey (magyar)
   Szent Lajos király hídja / Thornton Wilder ; [ford. Kosztolányi Dezsõ]. - Budapest : Európa, 2002. - 130 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989). - Egys. cím: The bridge of San Luis rey. - Regény. - ISBN 963-07-7277-9 fûzött : 500,- Ft
820-31(73)=945.11
[MNB KB 937475]


Zsille Gábor (1972-)
   Elúszik, beköszön / Zsille Gábor. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 83, [4] p. : ill. ; 20 cm. - Versek. - ISBN 963-506-456-X fûzött : 800,- Ft
894.511-14
[MNB KB 935584]
Andersen, Christopher
Diana's boys (magyar)
   Diana kis hercegei : Vilmos, Harry és imádott édesanyjuk / Christopher Andersen ; [ford. Dobos Lídia. - Budapest : Gabo, cop. 2002. - 298 p., [28] t. : ill. ; 24 cm. - Egys. cím: Diana's boys. - ISBN 963-9421-42-1 kötött : 2500,- Ft
Diana, Princess of Wales. - Henry, Prince of Windsor. - William, Prince of Windsor.
929(410)Diana,_PrincessofWales *** 929.52(410)Windsor
[MNB KB 936467]


Anker, Conrad
The lost explorer (magyar)
   Mallory nyomában : a Mount Everest titka / Conrad Anker, David Roberts ; [ford. Holka László]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2001. - 215 p., [8] t. : ill. ; 24 cm. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X). - Egys. cím: The lost explorer. - ISBN 963-530-557-5 kötött : ár nélkül
Mallory, George
796.52(410)(092)Mallory,_G. *** 910.4(235.243) *** 820-992(73)=945.11
[MNB KB 935863]


   Autóval Magyarországon / [szerk. Somfai Péter]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2002]. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story). - ISBN 963-9261-93-9 fûzött : 2390,- Ft
914.39(036) *** 796.57
[MNB KB 936250]


Autóval Magyarországon (angol)
   Driving in Hungary / [ed. Péter Somfai] ; [transl. Réka Sáfrány, Eszter Timár and Simon Milton]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2002]. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story). -  Fûzött : 2890,- Ft (hibás ISBN 963-9261-93-9)
914.39(036) *** 796.57
[MNB KB 936265]


Autóval Magyarországon (német)
   Mit dem Auto durch Ungarn / [Red. Péter Somfai] ; [Dt. von Klára Szegzárdy-Csengery und Albrecht Friedrich]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2002]. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story). -  Fûzött : 2890,- Ft (hibás ISBN 963-9261-93-9)
914.39(036) *** 796.57
[MNB KB 936269]


Balázs Kovács Sándor (1954-)
   Szekszárd / [szerzõ Balázs Kovács Sándor] ; [fotók Kapfinger András et al.]. - Budapest : CEBA K., 2002. - 205 p. : ill., színes ; 25 cm. - (A XXI. század küszöbén, ISSN 1585-8073). - Bibliogr.: p. 142-143. - Összefoglalás angol és német nyelven. - ISBN 963-9089-46-X kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9089-00-1)
Szekszárd
908.439-2Szekszárd
[MNB KB 936410]


Bánhidi László
   Vác / írta Bánhidi László ; [fotók Robotka János, Vimola Károly, Kocsis Iván]. - Budapest : CEBA K., 2001. - 211 p. : ill., színes ; 24 cm. - (A XXI. század küszöbén, ISSN 1585-8073). - Bibliogr.: p. 119-120. - Összefoglalás angol és német nyelven. -  Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9089-48-6)
Vác
908.439-2Vác
[MNB KB 936418]


Beevor, Antony
The Spanish civil war (magyar)
   A spanyol polgárháború / Antony Beevor ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : Európa, 2002. - 731 p. ; 19 cm. - Egys. cím: The Spanish civil war. - ISBN 963-07-7216-7 kötött : 3200,- Ft
Spanyolország
946.0"1936/1939"
[MNB KB 935602]


   Bezerédj István és a százéves Szekszárdi Kaszinó : emlékkönyv Bezerédj István szobrának leleplezési ünnepére / ... szerk. Bodnár István. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 2002. - 196 p. : ill. ; 25 cm. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Eredeti kiadása: Szekszárd : Molnár, 1942. - ISBN 963-9272-70-1 kötött : ár nélkül
Bezerédj István (1796-1856) - Szekszárdi Kaszinó.
943.9"18"(092)Bezerédj_I. *** 061.2(439-2Szekszárd)
[MNB KB 936383]


Botos Gábor (1944-)
   Mosonmagyaróvár / [szerzõk Botos Gábor, Tuba László] ; [fotók Moldoványi Géza és Végh Béla]. - Budapest : CEBA K., 2002. - 225 p. : ill., színes ; 25 cm. - (A XXI. század küszöbén, ISSN 1585-8073). - Bibliogr.: p. 154. - Összefoglalás angol és német nyelven. -  Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9089-88-5)
Mosonmagyaróvár
908.439-2Mosonmagyaróvár
[MNB KB 936419]


   Csongrád / szerk. Sebestyén István ; [szerzõk Balogh Györgyné et al.] ; [fotók Nagy Ferenc et al.]. - Budapest : CEBA K., 2002. - 160 p. : ill., színes ; 25 cm. - (A XXI. század küszöbén, ISSN 1585-8073). - Bibliogr.: p. 93-94. - Összefoglalás angol, német és francia nyelven. -  Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9089-44-3)
Csongrád
908.439-2Csongrád
[MNB KB 936453]


   Cultural relations : brit, ausztrál, amerikai és kanadai országismereti nyelvkönyv / Jancsó [et al.] ; [szerk. Hajdú Réka]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Akad. K., 2001. - 322 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Exam pass, ISSN 1418-0405). - Bibliogr.: p. 321-322. -  Fûzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7722-4)
802.0(078)=945.11 *** 908.410 *** 908.73 *** 908.94 *** 908.71
[MNB KB 937992]


Czeizel Endre (1935-)
   Költõk, gének, titkok : a magyar költõ géniuszok családfaelemzése / Czeizel Endre. - Budapest : Galenus, 2000. - 273 p. : ill. ; 25 cm + 16 mell. - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 963-86138-0-7 kötött : ár nélkül
894.511(092) *** 929.52(439)
[MNB KB 935857]


Czellár Katalin (1933-)
   Magyarország / Czellár Katalin, Somorjai Ferenc ; [térk. ... Olgyay Gézáné] ; [fotók Czellár Katalin et al.]. - 3. jav. kiad. utánny. - [Budapest] : Panoráma, 2002, cop. 1996. - 898 p., [96] t. : ill., fõként színes fotó, részben térk. ; 19 cm. - (Panoráma nagyútikönyvek, ISSN 1217-1271). - Lezárva: 1998. márc. 10. - ISBN 963-243-833-7 kötött : ár nélkül
914.39(036)
[MNB KB 929897]


Deary, Terry
The measly Middle Ages (magyar)
   Nyavalyás középkor / Terry Deary ; ill. Martin Brown ; [ford. Békési József]. - 2. utánny. - Budapest : Egmont, 2002. - 128 p. : ill. ; 20 cm. - (Rrrettentõ töri, ISSN 1419-2241). - Egys. cím: The measly Middle Ages. - ISBN 963-627-348-0 fûzött : 748,- Ft
930.85(4)"04/14"(02.053.2)(0:82-7)
[MNB KB 937000]


Deary, Terry
The vicious Vikings (magyar)
   Vérfagyasztó vikingek / Terry Deary ; ill. Martin Brown ; [ford. Hegyesi Gabriella]. - 2. utánny. - Budapest : Egmont, 2002. - 128 p. : ill. ; 20 cm. - (Rrrettentõ töri, ISSN 1419-2241). - Egys. cím: The vicious Vikings. - ISBN 963-627-184-4 fûzött : 748,- Ft
930.85(368)(02.053.2)(0:82-7)
[MNB KB 936991]


   Debrecen története / [fõszerk. Ránki György] ; [... szerk. biz. ... Ács István et al.] ; [kiad. Debrecen Megyei Városi Tanács V. B. Mûvelõdésügyi Osztálya]. - Debrecen : M. Vár. Tcs., 1981-2000. - 6 db ; 25 cm. - 1997-tõl kiad. a Csokonai Kiadó. - 1997-tõl fõszerk. Orosz István, szerk. ifj. Barta János et al. - A leírás a 3. köt. alapján kész. - ISBN 963-03-1588-2
Debrecen
943.9-2Debrecen
[MNB KB 235158]
   6., Mutatók : 1-5. köt. / szerk. Bényei Miklós. - 2000. - 332 p. - ISBN 963-260-156-4 kötött : ár nélkül
943.9-2Debrecen(083.86)
[MNB KB 801387]


Dercsényi Balázs (1940-)
   Magyar várak / Dercsényi Balázs, Kaiser Ottó, Koppány Tibor. - 2. kiad. - Budapest : Officina '96, 2001. - 160 p. : ill., színes ; 31 cm. - ISBN 963-9026-89-1 kötött : ár nélkül
728.81(439) *** 943.9-2
[MNB KB 936600]


Deutsch Gábor (1936-)
   Ajtónyitás : Deutsch Gábor válogatott írásai / [... az elõszót írta Borsányi-Schmidt Ferenc] ; [közread. az] Országos Rabbiképzõ - Zsidó Egyetem. - Budapest : ORZSE, 2002. - 260 p. ; 22 cm. - ISBN 963-202-503-2 fûzött : ár nélkül
316.347(=924)(439) *** 943.9(=924)"18/19" *** 296 *** 894.511-92
[MNB KB 935728]


   Eger / [szerk. Guszmanné Nagy Ágnes] ; [írták Agyagási Dezsõ et al.] ; [fotók Barna Béla et al.]. - Budapest : CEBA K., 2001. - 336 p. : ill., színes ; 24 cm. - (A XXI. század küszöbén, ISSN 1585-8073). - Bibliogr.: p. 198-200. - Összefoglalás angol és német nyelven. - ISBN 963-9089-58-3 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9089-00-1)
Eger
908.439-2Eger
[MNB KB 936448]


   Epigraphica / ed. by György Németh, Péter Forisek. - Debrecen : Univ. of Debrecen, 2000-. -  ; 24 cm. - ISBN 963-472-541-4 *
930.271(3)
[MNB KB 802865]
   1., Studies on epigraphy. - 2000. - 154 p. : ill. - (Hungarian polis studies, ISSN 1417-1708 ; 6.). - Az 1999. nov. 18-19. között tartott konferencia elõadásai. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-472-508-2 fûzött : ár nélkül
930.271(3) *** 061.3(439-2Debrecen)
[MNB KB 802869]


Eyewitness travel guide : New York (magyar)
   New York / fõmtárs Eleanor Berman ; [ford. Magyarics Tamás] ; [rajzolók Richard Draper, Robbie Polley, Hamish Simpson] ; [fényképezte Max Alexander, Dave King, Michael Moran]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Panemex : Grafo, 2002. - 432 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X). - ISBN 963-9090-57-3 fûzött : ár nélkül
New York (N.Y)
917.3-2New_York(036)
[MNB KB 938348]


Eyewitness travel guide : Portugal with the Madeira & the Azores (magyar)
   Portugália Madeirával és az Azori-szigetekkel / fõmtárs Martin Symington ; [ford. Vass Tamás és Magyarics Tamás] ; [rajz. Richard Draper et al.] ; [térk. David Murphy et al.] ; [fényképezte Joe Cornish et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Panemex : Grafo, 2002. - 480 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X). - ISBN 963-909-056-5 fûzött : ár nélkül
Portugália
914.69(036)
[MNB KB 938345]


   Az ezredforduló Magyarországa a világsajtó tükrében = Hungary at the millennium, as seen by the international press / [szerk. Dobál Viktor et al.]. - Budapest : Batthyány Kultur-Press, 2002. - 312 p. ; 29 cm. - Váltakozva magyar, angol, német, orosz, olasz, szerb és francia nyelven. - ISBN 963-00-8084-2 fûzött : ár nélkül
908.439"199/200"(0:82-92) *** 82-92=945.11
[MNB KB 935420]


Forró Katalin
   Fót / írta Forró Katalin ; [fotók ... Nagy Ferenc et al.]. - Budapest : CEBA K., 2002. - 128 p. : ill., színes ; 25 cm. - (A XXI. század küszöbén, ISSN 1585-8073). - Bibliogr.: p. 80-81. - Összefoglalás angol, német és francia nyelven. - ISBN 963-9089-64-8 kötött : ár nélkül
Fót
908.439-2Fót
[MNB KB 936411]


Gecse Géza (1962-)
   Állam és nemzet a rendszerváltás után : a Magyar Rádióban elhangzott riportok és a Tolcsvay klubban tartott Határok nélkül vitaestek szerkesztett változata / Gecse Géza. - 2. kiad. - [Budapest] : Kairosz : Logos, 2002. - 647 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - ISBN 963-9406-85-6 kötött : ár nélkül
894.511-92 *** 32(439)"19" *** 943.9"19" *** 323.15(=945.11)(4-11)
[MNB KB 936651]


Gombás István
   Magyarország királyai & királynõi, erdélyi fejedelmei / [a fényképeket kész. Bakos Ágnes et al.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Corvina, 2002, cop. 2000. - 32 p. : ill., fõként színes ; 24 cm. - Szerzõ Gombás István. - ISBN 963-13-5154-8 fûzött : 1280,- Ft
943.9(092)
[MNB KB 936204]


Gombás István
Magyarország királyai & királynõi, erdélyi fejedelmei (angol)
   Kings & queens of Hungary, princes of Transylvania / [... text István Gombás] ; [phot. Ágnes Bakos et al.] ; [... transl. Sean Lambert]. - 2. ed. - [Budapest] : Corvina, 2002. - 32 p. : ill., fõként színes ; 24 cm. - Egys. cím: Magyarország királyai & királynõi, erdélyi fejedelmei. - ISBN 963-13-5152-1 fûzött : 1280,- Ft
943.9(092)(084.1) *** 943.921(092)(084.1)
[MNB KB 936572]


Gombás István
Magyarország királyai & királynõi, erdélyi fejedelmei (német)
   Könige & Königinnen von Ungarn, Fürsten von Siebenbürgen / [István Gombás] ; [Fotos Ágnes Bakos et al.] ; [... Übers. Tamás Szántó]. - 2. Aufl. - [Budapest] : Corvina, 2002. - 32 p. : ill., fõként színes ; 24 cm. - Egys. cím: Magyarország királyai & királynõi, erdélyi fejedelmei. - ISBN 963-13-5153-X fûzött : 1280,- Ft
943.9(092)(084.1) *** 943.921(092)(084.1)
[MNB KB 938480]


   Gyömrõ évszázadai / [szerk. Rakó József] ; [... szerzõi Baksa Brigitta et al.] ; [kiad. Gyömrõ Nagyközség Önkormányzata]. - Gyömrõ : Önkormányzat, 2000. - 200 p., [24] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - ISBN 963-00-5126-5 fûzött : ár nélkül
Gyömrõ
908.439-2Gyömrõ
[MNB KB 802349]


Habermann Gusztáv (1903-1994)
   Rengey-Aigner Ferdinánd és kora / Habermann Gusztáv ; [a kötetet gond. Zombori István] ; [kiad. a Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Szeged : Csongrád M. Múz. Ig., 2000. - 1117 p. : 25 cm. - Bibliogr.: p. 1049-1116. - Összefoglalás német nyelven. - ISBN 963-7217-43-6 kötött : ár nélkül
Rengey Ferdinánd (1808-1858)
943.9"183/185"(092)Rengey_F. *** 34(439)(092)Rengey_F.
[MNB KB 802178]


Haraszti Éva, H. (1923-)
   Anglia és Magyarország párhuzamos története, 1945-1951 / H. Haraszti Éva. - [Budapest] : Scolar, cop. 2002. - 176 p. : ill. ; 20 cm. - Bibliogr.: p. 169-173. - ISBN 963-9193-37-2 fûzött : ár nélkül
941.0"1945/1951" *** 943.9"1945/1951"
[MNB KB 936442]


Irinyi Károly (1931-1988)
   A politikai közgondolkodás és mentalitás változatai Debrecenben, 1867-1918 / Irinyi Károly ; [szerk. Gunst Péter] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Történelmi Intézet. - [Debrecen] : DE Tört. Int., 2002. - 354 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-202-580-6 fûzött : ár nélkül
Debrecen
943.9-2Debrecen"1867/1918" *** 316.334.56(439-2Debrecen)"1867/1918" *** 323(439)"1867/1918 *** 316.63 *** 316.75
[MNB KB 936325]


Kiss G. Péter (1953-)
   Paks / írta és fényképezte ... Kiss G. Péter ; [kiad. Paks Város Önkormányzata]. - Paks : Önkormányzat, 2001. - 50 p. : ill., színes ; 21x23 cm. - Fotóalbum. - Magyar, német és angol nyelven. - ISBN 963-00-9264-6 kötött : ár nélkül
Paks
77.04(439)(092)Kiss_G.P. *** 908.439-2Paks(084.12)
[MNB KB 938458]


Komlóssy Viktor (1956-)
   Cselgáncs - judo Japánban ; Japán versfordítások ; Japán tündérvilága és mai életünk / Komlóssy Viktor. - Budapest : BIP, 2002. - 104 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm. - ISBN 963-9450-10-3 fûzött : ár nélkül
Japán
908.520(0:82-94) *** 796.853.23 *** 895.6-14=945.11
[MNB KB 935712]


   "Kormos bába" tanösvény : kirándulásvezetõ-füzet : Füzér, Pusztafalu, Füzérkajata, Füzérradvány, Pálháza = Self guide of the "Kormos bába" nature trail = Sprievodca náueným [!náuèným] chodníkom "Kormos bába" / szerk. Kiss Gábor ; szerzõk Kiss Gábor [et al.] ; [közread. a] Holocén Természetvédelmi Egyesület. - 2. jav. kiad. - Miskolc : Holocén Természetvédelmi Egyes., 2002. - 45 p. : ill. ; 21 cm. - Bibliogr.: p. 44. - Összefoglalás angol és szlovák nyelven. - ISBN 963-00-9536-X fûzött : ár nélkül
Zempléni-hegység
502(439)(234.373.5) *** 914.39(234.373.5)(036)
[MNB KB 935864]


Koszta Nagy István
   Erdély / Koszta Nagy István ; [fényképezte Marianne Nagy] ; [a Természet és környezet c. fejezet Pálfalvy Pál kézirata alapján, Maczalik [!Macalik] Ernõ együttmûködésével kész.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Cartographia, cop. 2002. - 221 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118). - Lezárva: 2001. jan. 10. -  Fûzött ár nélkül (hibás ISBN 963-352-891-7)
Erdély
914.984(036)
[MNB KB 937564]


Kurunczi Margit
   Kóstolja meg Magyarországot! / [szerzõ Kurunczi Margit] ; [ételreceptek Unger Károly] ; [fotó Balogh Tamás et al.]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2002]. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story). - ISBN 963-9261-95-5 fûzött : 1990,- Ft
641.568(439)(083.12) *** 908.439
[MNB KB 936420]


Kurunczi Margit
Kóstolja meg Magyarországot! (angol)
   A taste of Hungary / [writer Margit Kurunczi] ; [recipes Károly Unger] ; [phot. Tamás Balogh et al.]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2002]. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story). - Egys. cím: Kóstolja meg Magyarországot!. -  Fûzött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9261-95-5)
641.568(439)(083.12) *** 908.439
[MNB KB 936430]


Kurunczi Margit
Kóstolja meg Magyarországot! (német)
   Ein kulinarischer Führer durch Ungarn / [Text Margit Kurunczi] ; [Rezepte Károly Unger] ; [Fotos Tamás Balogh et al.]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2002]. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story). - Egys. cím: Kóstolja meg Magyarországot!. -  Fûzött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9261-95-5)
641.568(439)(083.12) *** 908.439
[MNB KB 936434]


   Látnivalók Magyarországon / [fõszerk. Pálfy Katalin] ; [fel. szerk. Körtvélyesi Erzsébet] ; [régiószerk. Dávid János et al.] ; [szerzõk Bedécs Gyula et al.]. - Miskolc : Well-PRess, 2002. - 947 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Vendégváró útikönyvek,, ISSN 1219-431X). - ISBN 963-86251-4-7 fûzött : ár nélkül
914.39(036)
[MNB KB 938496]


   Magyarország kincsesházai / [szerk. Tóth Ágnes] ; [szöveg Pavlovics Ágota] ; [fotó Gadányi György et al.]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2002]. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story). - ISBN 963-9261-96-3 fûzött : 1990,- Ft
914.39(036) *** 069(439)
[MNB KB 936238]


Magyarország kincsesházai (angol)
   Hungary's treasury / [ed. Ágnes Tóth] ; [text Ágota Pavlovics] ; [phot. György Gadányi et al.]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2002]. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story). -  Fûzött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9261-96-3)
914.39(036) *** 069(439)
[MNB KB 936240]


Magyarország kincsesházai (német)
   Schatzkammer Ungarn / [Red. Ágnes Tóth] ; [Dt. von Marianne Látki und Zsuzsanna Lohn] ; [Photos György Gadányi et al.]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2002]. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story). -  Fûzött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9261-96-3)
914.39(036) *** 069(439)
[MNB KB 936244]


Marsden, Peter
The Taliban (magyar)
   A tálibok titkai : háborúk Afganisztánban / Peter Marsden ; [ford. Duray Zsuzsa, Majoros Etelka, Patat Bence]. - [Budapest] : Carving Kv., cop. 2002. - 168 p. : ill., térk. ; 20 cm. - Egys. cím: The Taliban. - Bibliogr.: p. 168. - ISBN 963-00-9128-3 fûzött : 1790,- Ft
Afganisztán
323(581)"199/200" *** 958.1 *** 297(581) *** 323.285(100)"2001" *** 355.48(581)
[MNB KB 935577]


   A Mecsek természetjáró kalauza / [szerk. Baronek Jenõ, Strasser Péter] ; [a fényképeket kész. Baronek Jenõ et al.] ; [rajz. Kovács János et al.]. - Pécs : Gálos, 2002. - 415 p., [32] t., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 17 cm. - Bibliogr.: p. 412-415. - ISBN 963-86153-4-6 kötött : ár nélkül
Mecsek
914.39(234.373.6)(036) *** 796.57 *** 796.55
[MNB KB 938473]


Michel, François
Voyage autour de la Terre (magyar)
   Utazás a Föld körül : térbeli atlasz / François Michel ; Philippe Mignon rajz. ; [ford. Törley Katalin]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Passage, cop. 2001. - [10] p. : ill., színes ; 30 cm. - Egys. cím: Voyage autour de la Terre. - ISBN 963-228-286-8 kötött : ár nélkül
914/919(084.4)(02.053.2)
[MNB KB 936502]


   Der Mythos von Amor und Psyche in der europäischen Renaissance : [Arbeitsgespräch, 14-17. Oktober 1999, Miskolc] / hrsg. von József Jankovics, S. Katalin Németh ; [Veranst.: Institut für Literaturforschung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften ..., Wolfenbütteler Arbeitskreis für Renaissanceforschung Herzog August Bibliothek]. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 165 p., VIII t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Studia humanitatis, ISSN 0324-7880 ; 12.). - Bibliogr. a jegyzetekben. - Váltakozva német, angol és olasz nyelven. - ISBN 963-506-479-9 kötött : 2200,- Ft
82(4)(091)"14/15" *** 930.85(4)"14/15" *** 292 *** 061.3(439-2Miskolc)
[MNB KB 935694]


Perbíró József (1908-1991)
   Ötvenhat Szegeden - emlékeimben / Perbíró József. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2002. - 111 p. : ill. ; 25 cm. - (Szemtanú, ISSN 1587-2963 ; 3.). - 1956 Szegeden emlékeimben (borító- és gerinccím). - ISBN 963-86240-1-9 kötött : ár nélkül
Perbíró József (1908-1991) - Szeged
943.9-2Szeged"1956"(092)Perbíró_J.(0:82-94) *** 894.511-94
[MNB KB 929846]


Petõ László
   Dömsöd / írta Petõ László ; [fotók Nagy Ferenc et al.]. - Budapest : CEBA K., 2002. - 136 p. : ill., színes ; 20 cm. - (A XXI. század küszöbén, ISSN 1585-8073). - Bibliogr.: p. 88-89. - Összefoglalás angol és német nyelven. - ISBN 963-9089-49-4 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9089-00-1)
Dömsöd
908.439-2Dömsöd
[MNB KB 936414]


Pintér Zoltán
   Képes civilizációtörténeti kronológia / [írta Pintér Zoltán] ; [ill. Zugor Zoltán]. - Kisújszállás : Szalay, [2002]. - 111 p. : ill., színes ; 29 cm. - Borítócím: History of the world. - ISBN 963-9450-29-4 kötött : ár nélkül
930.9(0:930.24) *** 930.85(0:930.24)
[MNB KB 936345]


Rácz István
   Béb község életének alakulása a II. világháború után 1945-1949, a lakosság névsora 1945- és 1999-ben / Rácz István ; [kiad. Béb Község Önkormányzata, valamint a Bébi Német Kisebbségi Önkormányzat]. - Pápa[!Béb] : Önkormányzat : Bébi Német Kisebbségi Önkormányzat, 2000. - 129 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-00-5393-4 fûzött : ár nélkül
Béb
908.439-2Béb
[MNB KB 801855]


Ritoókné Szalay Ágnes (1931-)
   "Nympha super ripam Danubii" : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi mûvelõdés körébõl / Ritoókné Szalay Ágnes ; [szerk. és a mutatót összeáll. Jankovits László]. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 266 p. : ill. ; 24 cm. - (Humanizmus és reformáció, ISSN 0134-0468 ; 28.). - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven. -  Fûzött : 2200,- Ft (hibás ISBN 963-506-432-2)
930.85(439)"14/15" *** 943.9"14/15" *** 871(439)(091)"14/15" *** 871(439)(092)Janus_Pannonius
[MNB KB 935624]


Simon Béla
   Szolnok / írta Simon Béla ; [fotók ... Nagy Zsolt]. - Budapest : CEBA K., 2002. - 264 p. : ill., színes ; 25 cm. - (A XXI. század küszöbén, ISSN 1585-8073). - Bibliogr.: p. 145-146. - Összefoglalás angol és német nyelven. -  Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9089-89-3)
Szolnok
908.439-2Szolnok
[MNB KB 936452]


Simon Béla
   Tiszaföldvár / írta Simon Béla ; [fotók ... Nagy Zsolt]. - Budapest : CEBA K., 2002. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A XXI. század küszöbén, ISSN 1585-8073). - Bibliogr.: p. 81. - Összefoglalás angol és német nyelven. - ISBN 963-9089-68-0 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9089-00-1)
Tiszaföldvár
908.439-2Tiszaföldvár
[MNB KB 936406]


Sós Judit
   Erdély : útikönyv / [szerzõk Sós Judit és Farkas Zoltán ; [fényképek Farkas Zoltán, Sós Judit] ; [rajz. Kemény Zsuzsa]. - 2. kiad. - Budapest : Jel-Kép BT, 2002. - 338 p., [16] t. : ill., részben színes ; 19 cm. - ISBN 963-202-411-7 fûzött : 1700,- Ft
Erdély
914.984(036)
[MNB KB 935676]


Sphinx (magyar)
   Szfinx : a történelem rejtélyei / vál. és szerk. Hans-Christian Huf. - Budapest : Officina Nova : M. Kvklub, 1997-. - 24 cm. - ISBN 963-548-715-0 *
93/99(089.3)
[MNB KB 264801]
   [4.], Oroszlánszívû Richárdtól Casanováig. - 2002. - 285 p. : ill., színes. - Ford. Farkas Tünde. - ISBN 963-547-687-6 kötött : ár nélkül
93/99(089.3) *** 930.85(100)(089.3)
[MNB KB 936423]


Szabó Lajos, H. (1931-)
   Szülõföldünk, Malomsok : fejezetek egy kisalföldi magyar falu történetébõl / H. Szabó Lajos ; [kiad. Malomsok Község Önkormányzata és a Malomsoki Baráti Kör]. - Malomsok : Önkormányzat : Malomsoki Baráti Kör, 2000. - 385 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 963-00-4557-5 fûzött : ár nélkül
Malomsok
908.439-2Malomsok
[MNB KB 802339]


Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
   Nãhar : indiai útinapló / Széchenyi Zsigmond ; [a szerzõ fényképeivel]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 461 p., [48] t. : ill. ; 22 cm. - ISBN 963-547-721-X kötött : ár nélkül
India
910.4(540) *** 799.2(540)(093.3)
[MNB KB 936650]


Szentirmai József
   Spanyolország / [írták] Szentirmai József [és Szentirmainé Bánlaky Cecília] ; [térképek, alaprajz. Pakurár István] ; [fotók Juhász Árpád, Molnár Miklós, Szentirmai József]. - 3. kiad. - [Budapest] : Panoráma, 2002, cop. 1995. - 590 p., [24] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 19 cm. - (Panoráma nagyútikönyvek, ISSN 1217-1271). - ISBN 963-243-838-8 kötött : ár nélkül
Spanyolország
914.60(036)
[MNB KB 937562]


Szepesi Ádám
   Magyarország száz csodája / fényképezte Szepesi Ádám ; [szerzõk Bódis Bernadett et al.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Totem, 2002. - 210 p. : ill., színes ; 31 cm. - Bibliogr.: p. 206-207. - ISBN 963-590-180-1 kötött : ár nélkül
908.439(084.12) *** 72(439)(084.12)
[MNB KB 937686]


Szuromi Rita
   Tenk / [írta Szuromi Rita] ; [kiad. Tenk Község Önkormányzata]. - Tenk : Önkormányzat, 2000. - 120 p. : ill. ; 23 cm. - ISBN 963-00-6199-6 * kötött : ár nélkül
Tenk
908.439-2Tenk
[MNB KB 802313]


Talpalló Piroska
   Túrkeve lexikona / [írta és összeáll. Talpalló Piroska]. - [Bõv., jav. kiad.]. - Túrkeve : Szerzõ, 2000. - 259, [7] p., [12] t. : ill. ; 23 cm. - ISBN 963-640-870-X fûzött : ár nélkül
Túrkeve
908.439-2Túrkeve:030 *** 929(439-2Túrkeve):030
[MNB KB 801854]


Tamási Ivett
   A zirci régió németsége : monográfia = Das Deutschtum der Sirtzer Region / Tamási Ivett, Ladányi Lingl József ; [ford. Gáspár Elke és Tamási Ivett] ; [a Zirci Német Hagyomány és Származáskutató Egyesület kiadványa]. - Zirc : Zirci Német Hagyomány és Származáskutató Egyes., 2002. - 111 p. : ill. ; 21 cm. - Bibliogr.: p. 69-70. -  Fûzött : ár nélkül
323.15(=30)(439-2Zirc) *** 908.439-2Zirc(=30) *** 316.347(=30)(439-2Zirc)
[MNB KB 936080]


   Történelmi fogalomtár / összeáll. Lehmann Miklós. - [Budapest] : Diáktéka, 1999 [!2002]. - 79 p. ; 17 cm. - (Diák-kiskönyvtár, ISSN 1418-6780 ; 16.). - ISBN 963-9198-02-1 fûzött : ár nélkül
93/99(031)
[MNB KB 936086]


   A történész szerszámosládája : a jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa : a "Történelem - Társadalomtudományok" Konferencia anyagai / szerk. Szekeres András. - Budapest : L'Harmattan : Atelier, 2002. - 218 p. ; 24 cm. - (Atelier füzetek,, ISBN 1585-9010 ; ; 3.). - A konferenciákat 1999 és 2001 között tartották. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-9457-10-8 fûzött : ár nélkül
930.1 *** 061.3(439-2Bp.)
[MNB KB 936243]


Tyldesley, Joyce
Egypt's golden empire (magyar)
   Egyiptom aranykora : az Újbirodalom / Joyce Tyldesley ; [ford. Juhász Viktor]. - [Debrecen] : Gold Book, [2002]. - 286 p., [16] t. : ill., színes ; 22 cm. - Egys. cím: Egypt's golden empire. - Bibliogr.: p. 275-282. - ISBN 963-9437-19-0 kötött : ár nélkül
Egyiptom
930.85(32)"-15/-10" *** 932"-15/-10"
[MNB KB 936258]


   Új magyar életrajzi lexikon / fõszerk. Markó László ; mtársak Balázs-Arth Valéria [et al.]. - Budapest : M. Kvklub, 2001-. -  : ill. ; 25 cm. - ISBN 963-547-414-8
929(439):030
[MNB KB 805556]
   3., H - K. - 2002. - 1275 p. - ISBN 963-547-759-7 kötött : ár nélkül
929(439):030
[MNB KB 936433]


   Üllõrõl 2000-ben / [szerk. Dobos György] ; [kiad. Üllõ Nagyközségi Önkormányzat Testülete ...]. - Üllõ : Önkormányzat : Magiszter BT, [2001]. - 224 p. : ill., fõként színes ; 24 cm. - Bibliogr.: p. 50-51. - Példányszám: 1000. - ISBN 963-00-4363-7 fûzött : ár nélkül
Üllõ
908.439-2Üllõ
[MNB KB 802353]


   Válogatott fejezetek a technika történetébõl / szerk. Katona András ; [szerzõk Bálint Sándor et al.] ; [közread. a] SZIF-Universitas. - [Gyõr] : SZIF-Universitas, [2002]. - X, 222 p. : ill. ; 23 cm. - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 963-00-9411-8 kötött : 2240,- Ft
62(100)(091) *** 930.85(100)
[MNB KB 935440]


Veér András (1939-)
   Kenya, Tanzánia : kalandozások Kelet-Afrikában : útikönyv / Veér András ; [fényképeket kész. Veér László és a szerzõ]. - Budapest : Hungalibri, [2002]. - 278 p., [40] t. : ill., fõként színes, részben térk. ; 23 cm. - ISBN 963-9163-49-X fûzött : ár nékül
Tanzánia - Kenya
908.676.2(0:82-94) *** 908.678(0:82-94) *** 908.676 *** 591.9(676)
[MNB KB 936307]


Vikár László (1929-)
   Volgán innen, Volgán túl : naplójegyzetek a magyar õshaza vidékérõl / Vikár László. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 403 p., XVI t. : ill. ; 20 cm. - Bibliogr.: p. 391-395. - ISBN 963-506-467-5 fûzött : 1800,- Ft
398.8(=945) *** 39.001(439)(092)Vikár_L. *** 908.470.4/.5
[MNB KB 935469]


   A világ egyik legszebb tája : adalékok és források Révfülöp és környéke történetéhez : honismereti olvasókönyv / írta, a szemelvényeket vál. és szerk. P. Miklós Tamás ; [kiad. a Révfülöpi Honismereti Egyesület és a Révfülöpi Polgármesteri Hivatal]. - Révfülöp : Révfülöpi Honismereti Egyes. : Polgármesteri Hiv., 2000. - 156 p. : ill. ; 23 cm. - ISBN 963-00-5178-8 * fûzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-5178-7)
Révfülöp
908.439-2Révfülöp
[MNB KB 802941]


Waºik, Dorota
   Krakow : a city guide / by Dorota Waºik and Emma Roper-Evans ; [photographs Sebastian Stachowski]. - Budapest : Somerset, cop. 2002. - 152, [7] p. : ill. színes ; 20 cm. - (Visible cities, ISSN 1587-6403). - ISBN 963-00-5930-4 fûzött : ár nélkül
Kraków
914.38-2Kraków(036)
[MNB KB 935690]


   Zalaegerszeg / [szerk. Bunovácz Dezsõ] ; [szerzõk Csomor Erzsébet et al.] ; [fotók Kovács Norbert és Melles Ferenc]. - Budapest : CEBA K., 2001. - 225 p. : ill., színes ; 25 cm. - (A XXI. század küszöbén, ISSN 1585-8073). - Bibliogr.: p. 150-151. - Összefoglalás angol és német nyelven. -  Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9089-87-7)
Zalaegerszeg
908.439-2Zalaegerszeg
[MNB KB 936417]